Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

14.2.19

0
Dünyanın En Tehlikeli Yürüyüş ParkuruÇİN-HUA DAĞI'ndaki (MOUNT-HUA) DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ PARKURU

Son yıllarda bacasız fabrika olarak da adlandırılan turizmin gelişmesi için yeni yeni turizm merkezleri açma peşinde olan ülkeler özellikle ölümcül kaza olasılığı ve korku içeren, tehlikeli yollar, yamaçlar, uçurumlarda yürüyüş parkurlarına ağırlık vererek, macera ve adrinalin tutkunu gençleri kendi turizm merkezlerine çekme çabasındalar.


Bunlardan biriside, konumuza esas olan ve sizlerle paylaşmak istediğimiz, tehlike bazında dünya turizminde ilk sıralarda gösterilen Çin Halk Cumhuriyeti'nde ünlü Hua Dağı'ndaki Güney Zirvesinde bulunan ve  Tahta Yürüyüşü (Plank Walk) adıyla anılan yürüyüş parkurudur.

Çin'in, merkeze göre doğusunda, daha doğrusu orta doğusunda bulunmasına rağmen, doğudaki Sarıdenize ise oldukça uzak olan ve dinsel açıdan değer taşıyan Hua Dağı (Çin: Hua Shan, Huayy Shan - İng: Mount Hua), aynı zamanda Çin'deki beş büyük dağdan biridir.


Shaanxi Eyaleti sınırları içinde bulunan Hua, Kuzey-Güney Shaanxi Eyaleti'nin sınırında, bulunan Qin (Qinling) Sıra Dağlarının doğu ucunda bulunur ve :
Çin'in en eski tarihi şehirlerinden birisi olan (3100 Yıllık) Sensi Bölgesinin Başkenti Xİ'an'nin 120 Km. doğusundaki Huayin İlçesi (Weinan İli'ne bağlı) ile Wei Nehir Vadisinin Güneyinde, Sarı Nehir havzasının Ordos Loop bölümünün güney doğusunda yer alır.


Gerek turizme ve gerekse geçmişte başlayıp günümüze kadar devam eden inançlara esas olan obje bu dağdaki dünyaca tanınmış sırtlar ve zirvelerdir.

Hua Dağı coğrafi yönden, içlerinde birçok irili, ufaklı tali zirvelerin bulunduğu  5 ana zirveden ve bu
ana  zirveleri üzerinde barındıran Wuyun Feng (Zirve), Fiye (Dev plato), Taihua Shan (Büyük çiçek dağı), Canglong Ling (Dark Dragon Ridge - Ejderha Sırtı) bölgelerinden oluşur.


Bölge üzerinde Ana Zirveler :

- Doğu   Zirvesi
- Batı     Zirvesi
- Güney Zirvesi
- Kuzey Zirvesi
- Merkez Zirvesi

Doğu Zirvesi : 4 Tali zirve :

Zhaoyang Feng (Facing Yang Summit) : Güneşe bakan zirve anlamını taşır ve en yüksek noktası
                                                                  2,096 m (6,877 ft)

Taş Kule Zirvesi (Shilou Feng)   : Zhaoyang Feng'in doğusunda,

Geniş Teras Zirvesi (Botai Feng) : Zhaoyang Feng'in güneyinde,

Jade Maiden Zirvesi (Yunü Feng): Zhaoyang Feng'in batısında bulunur. bu Zirve dağın merkez
                                                        zirvesi olarak anılır.


Batı Zirvesi :  1 Tali Zirve :
                         Lotus Çiçeği Zirvesi (Lianhua Feng) yada (Frong Feng) adları ile anılır. En yüksek
                         noktası 2.082 m.(6.831 ft)

Güney Zirvesi : 3 Tali zirve :

Luoyan Feng : Zirvelerin en yükseğidir ve en yüksek noktası 2.154 m.(7.067 ft)

Songgui Feng (Çam ve Ardıç Zirvesi) : Ana zirvenin doğusunda,

Xiaozi Feng (Filial Son zirve) : Ana zirvenin batısında bulunur.

Kuzey Zirvesi : 1 Tali Zirve :
                           Dağın oluşum aşamasında böyle bir zirve söz konusu değildi. Ancak 5. yüzyılda
                           Canglonf Ling (Ejderha sırtı) yolunun açılmasının ardından, hemen bu sırtın
                           kuzeyinde bulunan zirve Yuntai Feng (Cloud Terrace Peak) Kuzey zirvesi olarak
                           tanımlandı.
                           Zirvenin en yüksek noktası 1.614 m.(5.298 ft) dir ve diğer zirvelere göre en düşük
                           seviyeye sahiptir.

Merkez zirve : 1 Tali zirve :
                          Zirvenin en yüksek noktası 2.042 m. (6.699 ft.)

Hua Dağı Tarihçesi :

Hua Dağı (Huashan) Taocular için bir hac merkezi niteliği taşımış olsada, tapınakların bulunduğu zirvelere ulaşmak oldukça güç olduğu için, bu dağa gelen hacılar yerel halk ile imparatorluk hanedanının mensupları oluyor, Çin'in diğer bölgelerinden buraya hac için gelen pek hacı adayı bulunmaz. Onlar genelde kendi bölgelerine yakın olan ve ulaşılması kolay olan kutsallaştırılmış dağlara gider.

MÖ 2.YY'ın başlarında Taoculara göre dağda yeraltı dünyasının tanrısı yaşamını sürdürmekteydi ve Batı Zirve'sinde zirvenin adını taşıyan bir Daoist tapınağı mevcuttu. dağın eteğindeki tapınak ise Daoist tapınağında yaşayan tanrının gerekli ihtiyaçlarının temini için kullanılmaktaydı.

Hua Dağı hac yeri olmasının yanında aynı zamanda sağlıklı yaşam ve ölümsüzlük arayanlar içinde çok önemli bir yerdi, çünkü dağın yamaç ve eteklerinde, geleneksel güçlü ve etkili Çin ilaçlarının yapımında kullanılan bitkiler yetişmekteydi.


Zaman içinde gücünü hızla artıranTao Daoist Tapınak okulu Quanzhen yönetimi 1230 lu yıllarda  dağda bulunan diğer irili ufaklı tüm tapınakları kontrolü altına aldı.

Son olarak 1998 yılında ise Huashan yönetimi dağın hemen hemen tüm tapınaklarını Çin Daoist Birliği'ne devretmeyi kabul etti.
Bu devir işleminin bir nedenide Güçlü Taocu Daoist mensupları sayesinde dağa gelip kaçak avcılık yapanların önlenmesiydi.

Tapınaklar ve Ulaşım yolları

Hua Dağı (Huashan), diğer kutsallaştırılmış dağlar gibi çok dik zirveleri ve bu zirvelere ulaşım için yollarının çok tehlikeli oluşu nedeniyle adeta Çin'de varlıklarını koruyan Daoistler, Budistler ve diğer inançlar için cazibe merkezi durumuna gelmiştir.


Genelde tanrıların yaşadığına inanılan tapınakların zirvelerin en ulaşılmaz tepe noktalarında yapılmasının nedeni, araştırmacılara göre, tanrıların olağan üstü yeteneklere sahip olduğu imajının devamlı olarak yinelenmesi ve diğer tanrılardan korunması içindir.

Bu bakımdan zirve yamaçlarına yapılan tapınak yollarıda oldukça tahlikeli ve çok basit usullerle yapılmış patikalardan oluşur.


Bu patikalardan en popüleri, dağın en alçak zirvesine sahip Kuzey Zirvesi'ne (1.624 m.) çıkan 3 patikadan, MS 3 ve 4 YY.larda yapılan ve Tang Hanedanlığı döneminde genişleyen Hua shan Yu (Hua shan geçidi) ile 8. YY. da yapılan ve Keşiş Huang Lu Zi'nin adını taşıyan Huang Pu Yu (Huang Pu Geçidi) dir.


Turizme yönelik çalışmalarda tepe noktalarına ulaşım için tırmanma esaslı birçok patika yollar yapılmış, ayrıca Kuzey ve Batı zirvelerine erişim için iki teleferikte hizmete sokulmuştur.

Tarihte sadece keşişler ile hac ziyaretçilerinin tepe noktalarında bulunan tapınaklara veya ibadet mekanlarına ulaşmaları için yapılmış bulunan tırmanma yolları, günümüzde teleferik teknolojisi desteği ile nostaljik tapınaklar, yada çay veya santranç oyunu evlerine dönüştürülmüş mekanlara ulaşmak için kullanılmakta.


Makalemizde bahsi geçen dünyanın en tehlikeli yolu unvanını alan derme çatma demir kama destekli tahta yamaç yolu olun Plank Walk (Tahta yol) da, bu yollar manzumesi içinde yer alır ve Güney Zirvesi yamacından tepe noktasına doğru uzanır.


Plank Walk'ın (Tahta yol) başlangıç noktasına ancak teleferik ile gelmek mümkündür ve bundan sonra tehlike ile birlikte adrinalin yükselmesi devreye girer, yamaca tutturulmuş demir destekler üzerine bir ki tahta kalasın iptidai demirlerle tutturulduğu yolda, ziyaretçiler, deniz seviyesine göre 2.1654 m. yüksekliğindeki zirvenin tepe noktasında bulunan küçük bir tapınağa ulaşmak vede bir bardak çay içebilmek için tüm cesaretleri ve var güçleriyle yürümeye çalışırlar.


Aşağıya baktıklarında ne kadar ölümcül ve korkunç yükseklikte olduğunu anlar yürüyüşçüler, tabi bunun içinde aşırı cesareti ön plana aldıktan sonra yükseklik fobisininde olmaması ön şarttır. 

Zaten yükseklik korkusu olanların, bırakın buraya gelip yürüyüşe katılmalarını, çekilen videoları hatta resimleri dahi izlememeleri önerilir.


Hua Dağı'nı özelliklede Plank Walk'ı ziyaret etmek isteyen yerli veya yabancı turistler her gün sabahın alaca karanlığında teleferik kalkış noktasına gelir ve ortalama 6-7 saat sürecek olan tahta yol yürüyüşü için teleferiğin gelmesini bekler.


Dağa gidiş için genelde Kuzey teleferiği kullanılır ve bu nedenlede yolcu trafiği oldukça fazladır, Batı teleferiği dönüş için kullanıldığından oraya rağbet Kuzeye nazaran çok düşüktür.


Teleferik yolculuğu yaklaşık 2 saat sürer ama turistler zamanın nasıl geçtiğini anlıyamazlar çünkü yeşilliklerle kaplı dağ eteklerinden yamaçlara doğru çıkıldıkça muhteşem manzaranın güzelliği ve azameti onları adeta büyüler.Hua Dağı (Huashan) Turizm bilgileri

Hua Dağı'na ziyarete gitmek için en uygun ulaşım aracı havayoludur, ancak dağın eteklerinde bulunan Huayin kentinde havaalanı bulunmadığı için, havayolu ile önce, eyaletin başkenti olan olan Xİ'an'a gidilmesinde yarar var.


Xİ'an' dan Huayin'e, dağa çıkış ve dağdan iniş zamanlarına denk gelen her yarım saatte bir hızlı tren seferleri mevcut ve bu trenler 120 km. mesafeyi 40 dakikada tamamlar.


Huayin'den teleferik kalkış istasyonuna ulaşım ise minibüsler yardımıyle gerçekleşir ve  yarım saatlik bir yolculukla teleferiğe ulaşılır.


Dış ülkelerden gitmek isteyen ziyaretçileri ağırlamak için Huayin kentinde oldukça, standart üstü  lüks oteller ile orta düzeyde yeteri kadar apart otel ve pansiyonlar mevcut.


Ziyaretçiler için örnek olarak seçtiğimiz otellerden biride hemen dağın eteğinde, 400 m.mesafede fiat ve sosyal yaşam bakımından müşteri memnuniyetini ön plana almış "HuaShan Fengguang Hostel" otelidir.


Otel yetkilisinden ister telefon, ister E-Post ile iletişim kurulabildiği gibi, otelin web sitesine girilerek oda rezervasyonu yapılabiliyor.

Huashan Fengguang Hostel İletişim bilgileri :

Tel.        : +86 153 3613 1866
E_post   : tianlf@icloud.com
Web site : https://www.fengguanginn.com/
Adres     : Yuquan Yolu 714200 Huayin/Çin

Hua Dağı yamaçlarında çekilen Plank Walk (Tahta Yol) Görselleri
Hua Dağı'nda Tapınaklar ve Diğer Tehlike İçeren Yol Görselleri
Hua Dağı'ndan VİDEOLAR (Yükseklik Fobisi Olanlar İzlemesin)


Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020