Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

17.12.16

0
TÜRKİYE DEMOGRAFİSİ NÜFUSTÜRKİYE'de NÜFUS HAREKETLERİ ve PARAMETRELER


Bu Sayfamızda Türkiye sınırları içinde yaşayan nüfusa ve bu nüfusun çeşitli özelliklerine ait veriler bulunur.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin (ADNKS) 2016 sonuçlarına göre :

- 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Türkiye'nin nüfusu 79.814.871'dir. 
- Bu sayının yüzde 50,2'si (40.043.650) erkeklerden, yüzde 49,8'si (39.771.221) kadınlardan oluşur. 

Türkiye nüfusunun en önemli özelliklerinden biri genç olmasıdır. Ancak bu 0-14 yaş grubu nüfus oranı, 1965 yılından itibaren sürekli azalmakta ve Türkiye toplumu giderek yaşlanmaktadır.

1965 Yılında 0-14 yaş grubu, nüfusun yüzde 41,9'unu oluştururken, 2014'te bu oran yüzde 24,27'ye düşmüştür.

Türkiye demografisinde görülen en önemli değişim ise kentleşme oranıdır :

- 1927 yılında nüfusun yüzde 75,8'i kırsal (10 binden az nüfuslu), yüzde 24,2'si kentsel alanlarda yaşarken, 
Bugün bu oran tam tersine dönmüştür. 2011 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 23,2'si (17.338.563) kırsal alanda (belde ve köyler) yaşarken, yüzde 76,8'i (57.385.706) kentsel (il ve ilçe merkezleri) alanlarda yaşamaktadır.

Türkiye demografi :

       YIL      
NÜFUS
ARTIŞ %
      1927         
13.648.987
   -
      1935     
16.158.567        
2.29
      1940     
17.821.543
2.05
      1945     
18.790.987
1.08
      1950     
20.947.155
2.29
      1955     
24.065.543
2.97
      1960     
27.755.532
3.06
      1965     
31.391.651
2.62
      1970     
35.605.653
2.68
      1975      
40.348.789
2.66
      1980      
44.737.321
2.17
      1985      
50.664.654
2.64
      1990      
56.473.653
2.29
      2000      
67.804.053
2.00
      2007      
70.586.256
0.58
      2008      
71.517.100
1.31
      2009      
72.561.312
1.48
      2010      
73.722 988
1.60
      2011      
74.724.269
1.35
      2012      
75.627.384
1.20
      2013      
76.667.864
1.37
      2014      
77.695.904
1.34
      2015      
78.741.053
1.24
      2016
79.814.871
1.35


Türkiye demografisinde görülen en önemli değişim ise kentleşme oranıdır. 1927 Yılında nüfusun yüzde 75 8 10 binden az nüfus yüzde 24 2, kentsel alanlarda yaşarken bugün bu oran tam tersine dönmüştür. 2011 yıl itibarı  Türkiye nüfusunun 17.338.563 kırsal alanda belde ve köyler Yüzde 76 8 57 385.706 kentsel il ve ilçe merkez alanda yaşamaktadır. 

TC. Demografisi :TC. Demografisi :

Nüfus
79,814,871
(2016)
Artış oranı
Artış 1.35%
(2016)
Doğum oranı
Azalış 16.9 doğum/1,000
(2015)
Ölüm oranı
5.1                Ölüm/1,000
(2014)
Yaşam süresi
Artış 78 yıl
(2014)
Erkek
Artış 75.3 yıl
(2014)
Kadın
Artış 80.7 yıl
(2014)
Doğurganlık
Azalış 2.14    çocuk/kadın
(2015)
Bebek ölüm
11.6      Bebek ölüm/1000
(2012)
Yaş dağılımı


0–14 yaş
Azalış % 24.0
(2015)
15–64 yaş
Artış % 67.8
(2015)
65 ve üstü
Artış % 8.2
(2015)
Cinsiyet oran


Doğumda
1.05 erkek/kadın
(2006)
15 altı
1.04 erkek/kadın

15–64 yaş
1.03 erkek/kadın

65 ve üstü
0.84 erkek/kadın

Milliyet


Baskın etnik
Türkler
Azınlık grup
Kürtler, Arnavutlar, Lazlar, Azeriler, Zazalar, Çeçenler, Çerkesler,

Araplar, Boşnaklar, Tatarlar, Ermeniler, Rumlar, Yezidiler
Dil

Resmî
Türkçe
Konuşulan
Türkçe, Kürtçe, Arnavutça, Süryanice, Lazca, Gürcüce, Boşnakça,

Bulgarca, Rumca, Zazaca, Arapça, Azerice, Doğu Çerkesçesi, Ermenice,

Yahudi İspanyolcası, Çerkesçe
Türkiye Nüfus Piramidi :


Türkiye Nüfus Piramidi :
Adres Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2014 yıl itibarıyle 
Türkiye nüfusu yaş grup göre dağılım 0-4 
6.294.533
5-9 
6.315.628
10-14
6.252.269
15_19
6.518.921
20_24
6.263.460
25 29
6.273202
30 34
6.516294
35-39
5.918 336
40-44
5.510.337
45_49
4.438.422
50_54
4.438.422
55_59
3.656.563
60_64
2.870.715
65_69
22.15.704
70_74
1.557.235
75_79
1.104.178
80_84
840.410
85_89
360.158
90_115
277


Nüfus Artış HızıTürkiye nüfus 1927 2011 5,5 kat arttı. 1939 45 sıra artış hızlandı. hem doğum azalma hem,ölüm,artma yüzünde düştü. 1945 hızlanarak 1955 60 arasında en yüksek düzey çıktı.
1965 Türkiye nüfus artış düzenli düşüş olduğu söylendi.
 
BM Tahminleri :
BM ekonomik ve Sosyal İşler Daire rakamlar

Yıllar
Canlı Doğumlar
Doğumda Ölenler
Doğal Nüfus Artışı
Doğum Hızı (Binde)
Ölüm Hızı (Binde) 
Nü.Artış Hızı (Binde)
Toplam Doğurganlık Hızı
Bebek Ölüm Hızı
(Binde)
1950–1955
1 108 000
431 000
677 000
48.4
18.8
29.6
6.30
167.4
1955–1960
1 237 000
485 000
752 000
46.9
18.4
28.5
6.15
163.9
1960–1965
1 328 000
529 000
799 000
44.3
17.6
26.7
6.05
160.5
1965–1970
1 355 000
562 000
792 000
40.3
16.7
23.6
5.70
156.9
1970–1975
1 451 000
564 000
887 000
38.7
15.0
23.7
5.30
141.3
1975–1980
1 523 000
545 000
977 000
36.4
13.0
23.4
4.72
119.4
1980–1985
1 579 000
505 000
1 074 000
33.8
10.8
23.0
4.15
96.7
1985–1990
1 433 000
457 000
976 000
27.7
8.8
18.9
3.28
78.0
1990–1995
1 419 000
432 000
987 000
25.1
7.7
17.4
2.90
63.0
1995–2000
1 382 000
399 000
983 000
22.6
6.5
16.1
2.57
45.5
2000–2005
1 296 000
373 000
923 000
19.7
5.7
14.0
2.23
31.4
2005–2010
1 316 000
384 000
932 000
18.7
5.5
13.2
2.15
24.0
2010–2015
1 295 000
381 000
914 000
17.1
5.0
12.1
2.11
13.0
TÜİK Verileri :


YIL
Nüfus
Canlı
Doğumlar
Bebek
Ölümler
Doğal Nüfus
Artışı
Doğum
Hız(Binde)
Ölüm
Hız(Binde)
Nüf.Artış
Hız’Binde)
Doğurganlık
Hız(Toplam)
2001

1 323 341
175 137
1 148 204
20.3


2.37
2002

1 229 555
175 434
1 054 121
18.6


2.17
2003

1 198 927
184 330
1 014 597
17.9


2.09
2004

1 222 484
187 086
1 035 398
18.0


2.11
2005

1 244 041
197 520
1 046 521
18.1


2.12
2006

1 255 432
210 146
1 045 286
18.1


2.12
2007
70 586 256
1 289 992
212 731
1 077 261
18.3


2.16
2008
71 517 100
1 295 511
215 562
1 079 949
18.2


2.15
2009
72 561 312
1 266 751
368 390
898 361
17.6
5.1
12.5
2.10
2010
73 722 988
1 261 169
365 190
894 687
17.2
5.0
12.2
2.08
2011
74 724 269
1 248 550
375 923
871 158
16.8
5.1
11.7
2.05
2012
75 627 384
1 292 380
376 000
914 387
17.2
5.0
12.2
2.11
2013
76 667 864
1 294 088
372 686
918 531
17.0
4.9
12.1
2.10
2014
77 695 904
1 345 286
391 009
954 277
17.4
5.1
12.3
2.18
2015
78 741 053
1 325 783
405 218
920 565
16.9
5.2
11.7
2.14


İllere Göre Toplam Doğurganlık Hızı (2015) :
                                    
  
Yaş Bağımlılık Oranı :

Yıl
0-14
15-64
65+
Toplam
Bağımlılık Oranı
1935
41,3
54,7
4,0
100,00
0,82
1955
39,5
57,1
3,4
100,00
0,75
1965
41,9
54,1
4,0
100,00
0,84
1975
40,6
54,8
4,6
100,00
0,82
1985
37,6
58,2
4,2
100,00
0,71
1990
34,6
61,1
4,3
100,00
0,63
2000
29,8
64.4
5,7
100,00
0,55
2010
25,6
67,1
7,2
100,00
0,48
2016
23,7
68,0
8,3
100,00
0,47


1927-2010 Yılları arasında Kırsal ve Kentsel Nüfusun Sayısal ve Yüzde Dağılımı :

Yıl
Kır
Kent
Kır (%)
Kent (%)
1927
10.342.391
3.305.879
75,8
24,2
1935
12.355.376
3.802.642
76,5
23,5
1940
13.474.701
4.346.249
75,6
24,4
1945
14.103.072
4.687.102
75,1
24,9
1950
15.702.851
5.244.337
75,0
25,0
1955
17.137.420
6.927.343
71,2
28,8
1960
18.895.089
8.859.731
68,1
31,9
1965
20.585.604
10.805.817
65,6
34,4
1970
21.914.075
13.691.101
61,5
38,5
1975
23.478.651
16.869.068
58,2
41,8
1980
25.091.950
19.645.007
56,1
43,7
1985
23.798.701
26.865.757
47,0
53,0
1990
23.146.684
33.326.351
41,0
59,0
2000
23.797.653
44.006.274
35,1
64,9
2010
17.500.632
56.222.356
23,7
76,2
2012
17.178.953
58.448.431
22,7
77,2

Not:1927-1990 arasında nüfusu 10.000'in üstündeki yerleşim birimleri,
2000'den itibaren il ve ilçe merkezleri kentsel nüfus olarak yer aldı.

Diğer Nüfus Verileri :

Ortanca Yaş :
1940 - 1960 Yılları arasında Türkiye'de Ortanca Yaş ortalama 20 civarında olmuştur. 1970 lerden itibaren ortanca yaş yükselmeye başlamış ve 2014 yılında 30.7 ye ulaşmıştır.

Türkiye'nin 1935'ten 2014 yılları arasında Ortanca yaş tablosu:

Türkiye
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
Ortalama
21,2
19,6
20,0
20,1
20,4
20,3
19,3
19,0
19,5
19,9
20,9
Erkek
19,1
17,7
18,8
19,2
19,6
19,5
18,7
18,6
19,2
19,5
20,6
Kadın
23,4
22,4
21,7
21,3
21,3
21,1
20,0
19,4
19,8
20,3
21,2
  
Türkiye
1990
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ortalama
22,2
24,8
28,3
28,5
28,8
29,2
29,7
30,1
30,4
30,7
Erkek
21,9
24,4
27,7
27,9
28,2
28,7
29,1
29,5
29,8
30,1
Kadın
22,6
25,3
28,8
29,0
29,3
29,8
30,3
30,6
31,0
31,3Bebek ölüm hızı; 

1950'li yıllarda binde 200 civarındayken; 
- 1970'lerde binde 130, 
- 1985'de binde 80'e gerilemiştir. 
- 2008'de binde 17, 
- 2013'te 10,8, 
- 2014'de 11,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye bebek ölüm hızını zaman içinde büyük bir hızla düşürmüştür. Bazı yıllarda BÖH şöyledir; 1971'de 134, 1977'de 102, 1988'de 77,7, 1998'de 42,7, 2004'de 24,6 2007'de 21,7.

Kaba doğum hızı, (doğum oranı): 

1940'da ‰45 olan kaba doğum hızı 1955'de ‰48 ile en yüksek rakama ulaşmıştır. 
2013 yılında ‰17,0 olan oran 2014'de ‰17,3 olmuştur. 

2014 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu iller; 
Şanlıurfa (‰34,2), Şırnak(‰30,8), Ağrı (‰30,0) , Muş'tur (‰28,6). Kaba doğum hızının en düşük olduğu iller; Edirne(‰10,1), Kastamonu(‰10,6), Karabük (‰10,7), Çanakkale (‰10,8), Kırklareli'dir (‰10,8).

Toplam doğurganlık hızı: 

Bir kadının doğurganlık dönemince (15-49) ortalama çocuk sayısını ifade eder. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra nüfus artış politikası uygulanmış ve doğumlar teşvik edilmiştir. 1935'li yıllarda kadın başına 7 çocuğa ulaşan doğum hızı, 1950'liyıllara kadar korunmuştur. 1960'da 6, 1970'lerde 5, 1980'lerin sonunda 3'e düşmüştür. 

Toplam doğurganlık hızı yıllara göre şu şekilde gerçekleşmiştir: 

2009:2,7, 2010:2,03, 2011:2,02, 2012:2,08, 2013:2,10, 2014:2,17. 2014 yılı için toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller ve anne başına düşen çocuk sayısı şöyledir: 

Şanlıurfa 4,52, Şırnak 4,23, Ağrı 3,98, Siirt 3,86. Doğurganlığın en düşük olduğu iller ve anne başına çocuk sayısı şu şekilde gerçekleşmiştir: Edirne 1,47, Karabük 1,55, Kırklareli 1,56, Eskişehir ve Çanakkale'de 1,57 çocuk.

Beklenen yaşam süresi: 

Türkiye'de doğuşta beklenen hayat süresi (2014); kadınlarda 80,7, erkeklerde 75,3 ortalama 78 yıldır. Ortalama hayatın en uzun beklendiği iller; 
80,5 ile Tunceli ve Muğla'dır. Mardin (80,3) ve Giresun (80,1) bu illeri takip eder. Hayat süresinin en az olduğu iller; Kilis (75), Ağrı ve Van (75,6) ile Ardahan (76,6)'dır.

Kaba ölüm hızı: 

2013 yılında binde 4,9 iken, 2014 yılında binde 5,1'e yükselmiştir. 
Kaba ölüm hızı, yıl ortası nüfusunda bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eder. 

Türkiye'de kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller ve oranları şöyledir; 
Binde 9,9 Kastamonu, binde 9,4 Sinop, binde 8,5 Çankırı, binde 8,3 Çanakkale. 

Kaba ölüm hızının düşük olduğu iller: 
Hakkari ve Şırnak'ta binde 2,8, Batmanda binde 3,0, Şanlıurfa ve Van'da 3,2'dir.

Bazı yıllarda kaba ölüm hızı şu şekilde gerçekleşmiştir: 
1965-1970 ‰13,5, 1970-1975 ‰11,6, 1975-1980 ‰10,0, 1980-1985 ‰9,0, 1985-1990 ‰7,8, 2000 ‰7,3, 2005 ‰5,9, 2010 ‰5,0, 2014 ‰5,5. 

Yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak kaba ölüm hızının 2020'de ‰5,86, 2023'de ‰6,09'a ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Okuryazar oranı:

1935 yılında erkeklerde %29, kadınlarda %10 seviyesinde olan okuryazarlık, 1980'de sırasıyla %80 ve %55'e yükselmiştir. 
Zamanımızda ise erkeklerde %97, kadınlarda %87'ye ulaşmıştır. 2008 verilerine göre ilköğretimde okullaşma oranı erkeklerde %97, kızlarda %96'ya ulaşarak cinsiyet dengesizliği ortadan kalkmıştır.

Hanehalkı büyüklüğü: 

Aralarında akrabalık bağı bulunsun veya bulunmasın aynı evde yaşayan, aralarında yaşam birliği olan bir veya birden fazla insandan oluşan topluluğa hanehalkı denir. 

Türkiye'de haneler genellikle ailelerden oluştuğu için aile sayısı ile hanehalkı sayısı birbirine yakın çıkmaktadır. 

2014 yılı için hanehalkı büyüklüğü en büyük olan iller ve değerleri şu şekildedir: 
Şırnak 7,3, Hakkari 6,6, Batman ve Şanlıurfa 6,1, Siirt 6,0. 

Hanehalkı büyüklüğünün en küçük olduğu iller: 
Çanakkale 2,7, Eskişehir ve Balıkesir 2,8, Edirne ve Burdur 2,9

Yıllara Göre Hane Halkı Büyüklüğü :

Türkiye
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2012
2013
2014
Hanehalkı büyüklüğü
5,68
5,68
5,67
5,69
5,78
5,32
5,22
4,97
4,50
3,7
3,6
3,6


ETİKETLER : PARAMETRE – ADNKS – NÜFUS – DEMOGRAFİ – NÜFUS PİRAMİDİ – DOĞURGANLIK – TUİK – KIRSAL – KENTSEL 

Kaynak : Wikipedia.org/

Sayfanın Devamı (1927 ve 1965 Dillere göre Nüfus - 1965 Konuşulan diller - Günümüzde durum) 

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Binlerce Yıl Öncesi Gizemli MAYA Uygarlığı
Efsaneye göre 10 Bin yıl öncesi okyanusun derin suları altında kalarak yok olan bir uygarlıktan kurtulanların, Orta Amerika'ya gelip kurdukları gizemli ve olağan üstü yapı tekniklerini kullanan bir uygarlık.
Doğu Aradolu'nun Çağdaş Kenti Tunceli
Bırakın Doğu Anadolu'yu, ülke çapında dahi, Okur -Yazar oranında, çağdaşlıkta, Kültür seviyesinde adı geçen üç beş kentten bir tanesidir Tunceli.
Kapitalist Dünyaya Tek Başına Rest Çeken Ülke KUZEY KORE
Hem Kapitalist sistem içinde bulunacaksın, hem tüm ticari ve sosyal ilişkilerini o dünya ile sürdüreçeksin, sonrada iktidara gelmek için "Kahrolsun Kapitalizm" sloganını dilinden düşürmeyeceksin.

Bir ülkede bir ana muhalefet parti başkanı bu sloganı peşpeşe pervazsızca atarsa, elin oğluda gelir, 14 yıl aralıksız iktidara oturur ve bir 14 yılı da rahatlıkla garanti altına alır sonrada ülke ilkel bir arap örneği islam devletine dönüşür. 
Ozaman adama sorarlar, abe birader gücün, kudretin varsa ve halkına güveniyorsan, biz sosyalizmi ülkemize getireceğiz dersin, iktidara oturur Kuzey Kore gibi bağımsız bir devlet olarak restini çekersin, bunların hepsinden yoksunsan ikidebir hangi akıla hizmetle kapitalizme kafa tutarsın derler.

Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020