Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

1.10.16

0
Osmanlı padişah eşleri ve ırkları


Ertuğrul Gazi
Baba  : Gündüz Alp    % 100 TÜRK   (Oğuz/Kayı Boyu'ndan)
Anne  : Hayme Ana    % 100 TÜRK   (Haymana)
Kendi : ...................    % 100 TÜRK
Eşi     : Hayme Hatun  % 100 TÜRK   (Kameriye Sultan-Melhun Hatun-Halime
Hatun. I nci Osman Annesi)


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Padişah Eşleri Kimliği
1 Osman Gazi.jpg
Osman Gazi
Malhun Hatun Nâm-ı diğer Kameriye Sultanı Mal Hânım,[1] 1280'de evlendiği Birinci eşi (ö. Kasım 1323) - Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı ve Orhan Gazi’nin annesi
Râbia Bala Hâtûn 1289'da evlendiği İkinci eşi (ö. Ocak 1324) - Şeyh Edebali’nin kızı ve Şehzade Alaaddin’in annesi
2 Orhan I.jpg
Orhan Gazi
Nilüfer Hâtûn 1299'da evlendiği Birinci eşi - Yarhisar Tekfuru Aydos'un kızı ve I. Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım’ın annesi. Eski adı Holofiro.
Asporça Hatun 1316'da evlendiği İkinci eşi - Bizans İmparatoru’nun kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi.
Theodora Hâtûn 1345'te evlendiği Üçüncü eşi - Sırbistan Kralı IV. Stephen Uroş (Duşan) ile karısı Helena Şişman'ın kızı.[1]
Theodora Maria Hâtûn Mayıs 1346'da evlendiği Dördüncü eşi - Bizans İmparatoru VI. Yannis Kantakuzenos ile Bulgar Prensesi İrini'nin kızı ve Şehzade Halil’in annesi.[1]
Eftandise Hâtûn Beşinci eşi - Mahmud Âlp’in kızı.
3 Muradhudavendigar.jpg
Murad
Hüdâvendîgâr
( I. Murad )
Gülçiçek Hâtûn 1359'da evlendiği Birinci eşi - Yıldırım Bayezid’in ve Yahşi Bey’in annesi
Paşa Melîke Hâtûn İkinci eşi - Kızıl Murad Bey’in kızı.
......................... Hâtûn Mart 1366'da evlendiği Üçüncü eşi - Seyyid Sultan Ahi’nin kızı.
Maria Tamara Hâtûn 1370'te evlendiği Dördüncü eşi - Bulgar Kralı Ivan Alezander II. Shishman ile karısı Besarabya Kralı Ivanko'nun kızı olan Braide’nin kızları.
......................... Hâtûn 1372'de evlendiği Beşinci eşi - Bulgar Köstendil Lordu Konstantin’in kızı.
Fûl-Dâne Hâtûn 1383'te evlendiği Altıncı eşi - Candaroğulları'ndan Emir Damat II. Süleyman Şah Paşa’nın kızı.
......................... Hâtûn 1386'da evlendiği Yedinci eşi - Emperor Manuel Paleologus'un kızı
4 YıldırımBayezit4.jpg
Yıldırım
Bayezid
( I. Bayezid )
Angelina Hâtûn 1372'de evlendiği Birinci eşi - İkinci kocası Fernán González de Contreras ile María García de Segovia’nın oğlu Diego González de Contreras olan Bizans Prensesi.[1]
.............. Hâtûn 1372'de evlendiği İkinci eşi - Konstantin'in kızlarından birisi.[1]
 ? Şehzâde Ertuğrul (Çelebi) (ö. Temmuz 1392)
 ? Emir Süleyman (Çelebi) ( Birinci Rumeli Sultanı: 28 Haziran 1402 - 18 Mayıs 1410)[2] (ö. 17 Şubat 1411)
Devlet (Şah) Hâtûn 1378'de evlendiği Üçüncü eşi - Germiyanoğlu Süleyman Şah ile Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’in oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn’ın kızı; Şehzâde İsa Çelebi, (Balıkesir Valisi: 1402 - 1406), (Düzmece) Mustafa Çelebi (ö. 1422) ile Büyük Musa Çelebi’nin annesi. (Büyük Musa Çelebi, İkinci Rumeli Sultanı Musa Çelebi Han ile karıştırılmamalıdır.)[1]
 ? Musa Çelebi, ( İkinci Rumeli Sultanı: 18 Mayıs 1410 - 5 Temmuz 1413 )[2]
 ? Çelebi Mehmed ( Anadolu Sultanı: 1403 - 5 Temmuz 1413; Osmanlı Sultanı: 5 Temmuz 1413 - 26 Mayıs 1421 )[2]
Maria Hâtûn Dördüncü eşi - İkinci kocası Don Payo Gómez de Sotomayor olan Macar Kontu János’un kızı.[1]
.......... Hâtûn 1386'da Yenişehir'de evlendiği Beşinci eşi - Bizans İmparatoru Manuel Paleologos'un kızlarından birisi.[1]
........... Hâtûn 1389'da evlendiği Altıncı eşi - Bizans İmparatoru V. Yoannis Paleologos'un karısı Helena Kantakuzinu'dan olan kızlarından birisi.[1]
Hafize Hâtûn 1390'da evlendiği Yedinci eşi - Aydınoğlu Emir Fahr’ed-Dîn İsa Bey'in kızı.[1]
Karamanoğlu .............. Hânım[1] Sekizinci eşi
Sultan Hâtûn Dokuzuncu eşi - Dulkadiroğlu Şaban Süli Bey'in kızı.[1]
Mileva Olivera Despina Hâtûn 1390'da evlendiği Onuncu eşi - Sırp kralı Lazar Hrebelyanoviç'in "Kraliçe Militza" ismindeki hânımından doğan kızı; Timur'un torunu Celâl ed-Dîn Miranşah'ın oğlu Ebu Bekir Mirza ile evlenen bir kızın, yine Timur'un generallerinden Şems ud-Dîn Muhammed'in oğlu Emir Celâl ed-Dîn İslam ile evlenen Paşa Melike Hânım isminde bir başka İkinci kız ile Aruz Hânım adında Üçüncü bir kızın anneleri.[1]
................. Hânım[1] Onbirinci eşi
Devlet Hâtûn[3] Onikinci eşi[1]
5 Mehmed I.jpg
Çelebi
Mehmed
(I. Mehmed)
Şâh-Zâde Kumru Hânım Birinci eşi - Amasyalı Şâd-Geldi Ahmed Paşa’nın kızı[2]
Şehzade Hatun İkinci eşi - Dividdar Ahmed Bey'in kızı
Emine Hâtûn Üçüncü eşi - Dulkadiroğulları Beyliği’nin Beşinci hükümdarı olan Zülkadiroğlu Nâsır’ed-Dîn Muhammed Bey’in kızı ve II. Murad'ın annesi.
6 Murat II.jpg
II. Murat
Âlime Hâtûn 1421'de evlendiği Birinci eşi - Dulkadiroğulları Beyliği'nden bir gelin.
......... Hâtûn İkinci eşi - Damat Karaca Paşa’nın kızı.[2]
Yeni Hâtûn Üçüncü eşi - Amasyalı Mahmud-Şâh Bey’in kızı.[2]
Hüma Hâtûn Dördüncü eşi - Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih Sultan Mehmet’in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu öne sürülmüştür. Sebep olarak da o dönemlerde din değiştiren kişilere çoğunlukla Abdullah isminin verilmesi gösterilir. Bazı batı kaynaklarında ise Fatih Sultan Mehmet’in annesinin Fransız asıllı bir Yahudi olan Ester Stella olduğu kayıtlıdır. Fatih Sultan Mehmed üvey annesi Mara Branković Hâtûn tarafından yetiştirmiştir.
Tac'ün-Nisâ Hâtûn 1423'te Edirne'de evlendiği Beşinci eşi - Candaroğulları Bey’i İsfendiyar Bey’in oğlu Taceddin İbrahim Bey’in kızı.[2]
Mara (Meryem) Hânım 4 Eylûl 1435'te Edirne'de evlendiği Altıncı eşi - Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi; Meryem Hânım olarak ta bilinen Sırbistan Despotu Corac Bronkoviç’in kızı "Mara Hâtûn" çocuksuz ve ortodoks olarak ölmüştür.[2]
Hundi Hânım Yedinci eşi (Ölümü: 14 Şubat 1486) - Fatih Sultan Mehmet’in süt annesi.[2]
7 Sarayi Album 10a.jpg
Fatih Sultan
Mehmed
(II. Mehmed)
I. Gül-Bahar Hâtûn 1446'da Manisa'da evlendiği Birinci eşi - Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu "Şâh-Zâde Uğurlu Damad Muhammed Mirza Paşa" (ö. 1477) ile 1474 tarihinde evlendirilen Gevher Sultan’ın annesi ve Abdullah Arnavud kızı.[2]
Gül-Şâh Hâtûn Manisa'da evlendiği İkinci eşi - Karamanoğulları'ndan İbrahim Bey’in kızı.
Sitti Mû’kerime (Mükrime) Hâtûn[4][5] 15 Aralık 1449'da Edirne'de evlendiği Üçüncü eşi - II. Bayezid’in annesi ve Dulkadiroğulları Beyliği’nin Altıncı hükümdarı olan Zülkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı.
Hatice Hâtûn 1451'de evlendiği Dördüncü eşi - Zağanos Muhammed Paşa'nın kızı.[2]
........... Hâtûn 1454'te Edirne'de evlendiği Beşinci eşi - Enez Ağabeyi Dorino I Gatteluzio'nın kızı.[2]
Çiçek Hâtûn 1458'de evlendiği Altıncı eşi - Türkmen Kardeşi Ali Bey’in kızı, Cem Sultan'ın annesidir.[2]
Helene Hâtûn Yedinci eşi - Mora Despotu Demetrios Paleologus’un kızı.[2]
Anna Hâtûn 1461'de evlendiği Sekizinci eşi - Trabzon Rum İmparatoru David Comnenus’nun kızı; evlilikleri kısa sürmüştür.
Alexias Hâtûn Kasım 1463'te evlendiği Dokuzuncu eşi - Trabzon Rum İmparatoru David Comnenus’nun kızı.[2]
.........… Hâtûn 1471'de evlendiği Onuncu eşi - Karamanoğulları'ndan Muhammed bin İbrahim Bey’in kızı.[2]
8 Beyazid II.jpg
II. Bayezid
Nigâr Hâtûn Birinci eşi (d. 1450 - ö. Mart 1503, Antalya)[6] - Abdullah Vehbi kızı ve Şâh-Zâde Ebu'l Hayr Muhammed Şâh Korkud ile Fatma ve Ayşe Sultan’ın annesi.
Şirin Hâtûn 1464'de evlendiği İkinci eşi - Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah ile Ayn-i Şâh Sultan'ın annesi.
Bülbül Hâtûn 1465'te evlendiği Üçüncü eşi (d. 1452 - ö. 1515, Bursa)[6] - Abdullah kızı ve Şehzade Ahmet, Şehzade Mahmud, Hatice, Gevher-Muluk, Hundi ve Şehere-Zâde Şâh Sultan’ın annesi.
I. Ayşe Hâtûn 1469'da Amasya'da evlendiği Dördüncü eşi (d. 1453 - ö. 1505, Trabzon)[6] - Dulkadiroğulları Beyliği’nin Onbirinci hükümdarı olan Alâüddevle Bozkurt Bey’in kızı.
Gül-Ruh Hâtûn 1476'da evlendiği Beşinci eşi (ö. 1520)[6] - Abd'ül-Hay kızı ve Şehzade Alemşah ile Kamer-Şâh[6] Sultan’ın annesi.
Hüsnü-Şah Hâtûn Altıncı eşi (d. 1454 - ö. 1513)[6] - 1474'te Amasya'da doğan ve (1481 - 1483) arası Sarıhan Valisi, (1483 - 1511) tarihleri arasında da Karaman Valisi olan ve 2 Temmuz 1511'de Konya'da ölen Şehzade Sultan Şahin-Şah’ın annesi ve Karamanoğlu Nasuh Bey’in kızı.[6]
Gül-Fem Hâtûn Yedinci eşi
II. Gül-Bahar Hâtûn[7] Sekizinci eşi - Abd'üs-Samed kızı ve Yavuz Sultan Selim'in annesi.
Ferah-Şâd Hâtûn Dokuzuncu eşi (d. 1460 - ö. 1530)[6] - Kefe Sancak Beyi Muhammed’in kızı.
.................. Hâtûn Onuncu eşi - Kaptan-ı Derya Damat Güveği Sinan Paşa’nin kızı.[6]
Muhterem Hâtûn[6] Onbirinci eşi - Abd'ül-Hay kızı.
9
Yavuz Sultan
Selim
( I. Selim )
II. Ayşe Hâtûn Birinci eşi - Beyhan Sultan, Hâfize Sultan, Gevherhan Sultan ile Devlet-Şah (Yenişah) Sultan’ın annesi[6]
Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan[8][9] 1494'te Trabzon'da evlendiği İkinci eşi - Kırım Hanı I.Mengli Giray'ın kızı;[6] Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan ile Hafsa Sultan’ın annesi[6]
10 EmperorSuleiman.jpg
Kanûnî Sultan
Süleyman
(I. Süleyman)
Fülâne Hâtûn 1511'de evlendiği Birinci eşi[6] - Şehzade Mahmud'un ve Fatma Nur Sultan'in annesi
Gülfem Hâtûn 1511'de evlendiği İkinci eşi[6] - Şehzade Murad’ın annesi
Mahidevran Sultan 1512'de evlendiği Üçüncü eşi[6] - Mirza İdar Termuk'un kızı, Şehzade Mustafa, Şehzade Ahmet ve Raziye Sultan'ın annesi.
Hürrem Haseki Sultan 1520'de evlendiği Dördüncü eşi[6] - Şehzade Mehmed, Şehzade Abdullah, II. Selim, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir, Şehzade Orhan ve Mihrimah Sultan'nın annesi. Kanûnî Sultan Süleyman’nın nikahlı eşi. Valide Sultan olamadan vefat etmiştir. Kanunin en sevdiği eşidir.
Gülşah Haseki Sultan Beşinci eşi - Nuriye Gül Sultan'ın annesidir.[10]
11 Selim II.jpg
II. Selim
Afife Nûr-Banû Valide Sultan 1545'te Konya'da evlendiği Birinci eşi - III. Murat ile İsmihan Sultan, Fatma Sultan ve Şah Sultan'ın annesi ve Venedik Dükü Sebastiano Venier’in kardeşi olan Kiklad Takım Adaları’na ait Páros adası Lordlarından Nicolò Venier ile Violanta Baffo’nun Cecilia adındaki kızı / Páros adasında yaşayan Rachel ismindeki Yahudi kızı.
Selimiye Sultan Şehzade Abdullah ve Gevherhan Sultan'ın annesi [kaynak belirtilmeli]
12 Sultan Murad III.jpg
III. Murat
Safiye Valide Sultan 1565'te Manisa'da evlendiği Birinci eşi[11] - III. Mehmed ile Ayşe Sultan'in annesidir. Venedikli meşhur şair senatör Zorzi (Giorgio) Baffo'nun akrabası, ve İyonya Takım Adaları’na ait Korfu adasının Venedikli valisinin Sophia Baffo ismindeki kızı.
Şah-i Huban Hatun İkinci eşi
Şems-i Ruhsar Hatun Üçüncü eşi - Rukiyye Sultan’ın annesi. Medine’de vakfı var. (ö. 1613. İstanbul)
Naz-Perver Hatun Dördüncü eşi
Mihriban Hatun Beşinci eşi
Fahriye Hatun Altıncı eşi
..................... Hânım 1575'da evlendiği Yedinci eşi - Eflak Lordu III. Mircea Shoban’nın kızı.[11]
13 III. Mehmet.jpg
III. Mehmed
..................… Sultan 1579'da evlendiği Birinci eşi (d. 1566 - ö. 1603)[11] - Şehzade Selim’in annesi.
Fûldane Sultan İkinci eşi (d. 1571 - ö. 7 Mayıs 1603)[11] - Şehzade Mahmut'in annesi.
Handan I. Valide Sultan[12] 1589'da evlendiği Üçüncü eşi[11] - I. Ahmet’in annesi
Halime II. Vâlide Sultan Dördüncü eşi (d. 1576 - ö. 1623)[11] - Abaza asıllı, I. Mustafa’nın annesi.
14 I Ahmet.jpg
I. Ahmet
Mâh-Firûze Hatice I. Vâlide Sultan Birinci eşi - Genç Osman, Hatice Sultan, Şehzade Bayezid ve Şehzade Hüseyin'in annesi.
Fatma Sultan İkinci eşi [11] - Cariyelerdendir. Şehzade Cihangir, Şehzade Hasan ve Abide Sultan'in annesi.
Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan Üçüncü eşi - Şehzade Mehmed, Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Gevher Sultan, Hanzade Sultan, Şehzade Orhan, Şehzade Selim, Şehzade Süleyman, IV. Murad, Şehzade Kasım, Atike Sultan ve I. İbrahim annesi. I. Ahmet'in en sevdiği ve nikahlı eşi Devlet yönetiminde etkin bir rol oynamıştır.
15 Mustafa 1.jpg
I. Mustafa
- -
16 Osman 2.jpg
II. Osman
Ayşe Sultan Birinci eşi (d. 1607)[13] - Pertev Paşa'nın torunu. Şehzade Ömer'ın annesi.
Akile (Rukiyye) Hanım İkinci eşi (d. 1607)[13] - Şeyhülislam Esad Efendi’nin kızı ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır. Şehzade Mustafa ile Zeynep Sultan'in annesi.
17 Murad IV.jpg
IV. Murad
Ayşe Haseki Sultan Şehzade Ahmet, İsmihan Kaya Sultan ve Şehzade Alaaddin'in annesi
18 Ibrahim I.jpg
I. İbrahim
Turhan Hadice Valide Sultan 1641'de evlendiği Birinci eşi - Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmet'in annesidir.
Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan 1641'de evlendiği İkinci eşi - II. Süleyman’in annesi ve cariye. 3. Haseki olduğu sanılıyor.
Hatice Mu’azzez Haseki Sultan 1641'de evlendiği Üçüncü eşi - İkinci Haseki’dir ve II. Ahmet'in annesidir.
Hüma Şah Sultan (Telli Haseki, Dicle Sultan) Aralık 1647'de İstanbul'da evlendiği Dördüncü eşi[13] - 4. Haseki, "Telli-Haseki" olarak ta bilinen Hüma Şah Haseki-Sultan (Dicle Sultan) , I. İbrahim’in en çok sevdiği Haseki’si, Nikah ile Kadın’lığa alındı; Şehzade Orhan'ın annesi.
Ayşe Hatun Beşinci eşi
Mah-i Enver Hatun Altıncı eşi
Saçı-Bağlı Hatun[13] Yedinci eşi[13]
Şivekar Hatun Sekizinci eşi
19 Mehmed IV.jpg
IV. Mehmed
Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan Birinci eşi (d. 1647, Resmo-Girit - ö. 6 Kasım 1715, Edirne) - Emetullah Râbi’a Gül-Nûş Sultan diye bilinir. Girit’li Venedik asıllı Retimo Verzizzi’nin kızı.[13] II. Mustafa ile III. Ahmet’in annesi; 6 Şubat 1695 tarihinde Valide Sultan oldu.
Afife Hatun İkinci eşi (ö. 1688, Eski Saray - İstanbul)[13]
Rabia Hatun Üçüncü eşi[13]
Kaniye Hatun Dördüncü eşi[13]
Siyavuş Hatun Beşinci eşi[13]
Gül-Beyaz İkbal[13] Altıncı eşi
Rukiye Hanım Yedinci eşi - Baş Odalık[13]
Cihan-Şah Gözde Sekizinci eşi - Eski Gözdelerdendir.[13]
Dürriye Gözde[13] Dokuzuncu eşi
Nev-Ruz Gözde[13] Onuncu eşi
20 SuleimanII.jpg
II. Süleyman
Hatice Hatun[13] Birinci eşi
Behzad Hatun İkinci eşi[13]
İvaz Hatun Üçüncü eşi[13]
Sülün Hatun Dördüncü eşi[13]
Şah-Süvar Hatun Beşinci eşi[13]
Zeyneb Hatun[13] Altıncı eşi
21 Ahmed II by John Young.jpg
II. Ahmet
Rabi'a Haseki Sultan Birinci eşi - Şehzade İbrahim (d. 6 Ekim 1692 - ö. 4 Mayıs 1714) Han ile ikiz kardeşi Şehzade Salim (d. 6 Ekim 1692 - ö. 15 Mayıs 1693) Han'ın anneleri;[13] Ayşe (d. 24 Aralık 1692 - ö. 9 Aralık 1695, Eski Saray - İstanbul) Sultan'ın annesi;[13] Haseki Sultan diye anılırdı.
Sâyeste Hanım[13] İkinci eşi (ö. 1710)
22 II Mustafa.jpg
II. Mustafa
Âlî-Cenâp Haseki Birinci eşi (ö. 20 Nisan 1699, Edirne)[14] - Baş Haseki
Saliha Sebkâti Vâlide Sultan 1695'de evlendiği İkinci eşi (d. 1680 - ö. 21 Eylûl 1739, İstanbul)[14] - İkinci Haseki ve I. Mahmut’un annesi
Hâfize Sultan 1695'de evlendiği Üçüncü eşi[14] - Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir
Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan 1698'de evlendiği Dördüncü eşi (d. 1682 - ö. 27 Nisan 1756)[14] - Dördüncü Haseki ve III. Osman’ın annesi
Afife Hatun Beşinci eşi
Hüma Şah Hatun (ö. 1 Şubat 1700)[14] - Altıncı eşi
Mah-Firuz Hatice Hatun Yedinci eşi
Hanife İkbal 1704'te evlendiği Sekizinci eşi[14] - İkinci veya Üçüncü İkbaldir
Fatma Şahin Hâtûn 1704'te evlendiği Dokuzuncu eşi - 25 Eylûl 1695'den sonra Fatima Şahin ismini alan Ernst Wilhelm von Hantein'in eski eşi ve … von Wippach'ın kızı, asıl adı Anna Sophia[14]
23 Sultan ahmed III.jpeg
III. Ahmet
Ümmetullah Bânû[14] Baş Kadınefendi Birinci evliliği (1703); Baş Kadınefendi, Kadve Abd'ûl-Minnan’ın kızı; İkinci evliliğini önce 21 Ocak 1717'de nikâhlanarak, 18 Şubat 1717 tarihinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile yapan Fatımat'uz-Zehra Sultan’ın annesi[14]
Rukıyye Kadınefendi İkinci evliliği ( ? ); İkinci Kadınefendi (ö. 1738)[14]
Emîne Mihr-î-Şah Kadınefendi[15][16][17] Üçüncü evliliği (1709); İkinci Kadınefendi; Şâh-Zâde Süleyman (d: 25 Austos 1710 - ö: 11 Aralık 1732)[14] ile Yirmialtıncı Osmanlı Padişahı III. Mustafa’nın annesi
Hatice Kadınefendi Dördüncü evliliği; İkinci Kadın Efendi (ö. 1712)[14]
Şâhin Kadınefendi Beşinci evliliği; Üçüncü Kadın Efendi (ö. 1723)[14]
Râbi’a Şermi Kadınefendi[18] Altıncı evliliği (1714); Kadın Efendi (d. 1698 - ö. 1732)[14] I. Abdülhamit’in annesi
Emine Muşalli Kadınefendi Yedinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1750)[14]
Zeyneb Kadınefendi Sekizinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1757)[14]
Gülşen Kadınefendi Dokuzuncu evliliği; Kadın Efendi (ö. 1731)[14]
Fatıma Kadınefendi Onuncu evliliği; Kadın Efendi (ö. 1732)[14]
Ümmü Külsüm Kadınefendi Onbirinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1768)[14]
Hüsn-ü-Şâh Kadınefendi Onikinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1733)[14]
Fatıma Hüma-Şah Kadınefendi Onüçüncü evliliği; Kadın Efendi (ö. 1742)[14]
Hürrem Kadınefendi Ondördüncü evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)[14]
Meyli Kadınefendi Onbeşinci evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)[14]
Nazife Kadınefendi Onaltıncı evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)[14]
Nijad Kadınefendi Onyedinci evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)[14]
Hanife Kadınefendi Onsekizinci evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)[14]
Ayşe Buhari Hânımefendi Ondokuzuncu evliliği; Mihr-î-Hacı İkbal [14] olarak ta bilinen İkbal - Hânım Efendi.
Şayeste Hânımefendi Yirminci evliliği; İkbal - Hânım Efendi (ö. 1722)[14]
Hatem Hânımefendi Yirmibirinci evliliği; İkbal - Hânım Efendi (d. 1695 - ö. 1772)[14]
24 Mahmud I by John Young.jpg
I. Mahmut
Hace Alî-Cenâp Kadınefendi Birinci eşi (ö. 1775)[19] - Baş Kadın
Ayşe Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1746)[19] - İkinci Kadın
Hace Ayşe Kadınefendi Üçüncü eşi (ö. 1746)[19]
Hatice Kadınefendi Dördüncü eşi
Raziye Kadınefendi Beşinci eşi
Hatem Kadınefendi Altıncı eşi (ö. 1769)[19] - İkinci Kadın
Tiryâl[19] Kadınefendi Yedinci eşi (ö. 1789)[19]
Hace Verd-i Naz Kadınefendi Sekizinci eşi (ö. 16 Aralık 1804)[19]
Hatice Rami Kadınefendi Dokuzuncu eşi (ö. 16 Ocak 1780)[19] - İkinci kez 1755'de Mustafa Paşa'nın oğlu İbrahim Bey ile evlendi.[19]
Meyyase Hanımefendi Onuncu eşi - Baş İkbal[19]
Fehmi Hanımefendi Onbirinci eşi - İkinci İkbal[19]
Sırrı Hanımefendi Onikinci eşi - İkbal[19]
Habbibe Hanımefendi Onüçüncü eşi - İkbal[19]
25 Osman III.jpg
III. Osman
Leyla Kadınefendi Birinci eşi (ö. 1794) - İkinci kez 1757'de Hacı Muhammed Emin Bey ile evlenerek bir çocuk sahibi olan Baş Kadın[19] Efendi
......... Kadınefendi İkinci eşi - İkinci Kadın Efendi[19]
Zevki Kadınefendi Üçüncü eşi (ö. 1757)[19] - Üçüncü Kadın Efendi
Ferhunde Emine Kadınefendi Dördüncü eşi (ö. 1791)[19] - Dördüncü Kadın Efendi
26 Mustafa III by John Young.jpg
III. Mustafa
Ayn'ül-Hayat Kadınefendi Birinci eşi (d. 1726 - ö. 21 Temmuz 1764) - Baş Kadın Efendi
Fehime Kadınefendi[19] İkinci eşi (ö. 1761)[19] - Kadın Efendi
Mihr-î-Şah Valide Sultan 1760'da evlendiği Üçüncü eşi (d. 1745 - ö. 16 Ekim 1805)[19] - 1761'den itibaren İkinci Kadın Efendi; 21 Temmuz 1764'den itibaren Baş Kadın Efendi ve III. Selim’in annesi
Rif’at Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 1744 - ö. Ocak 1804)[19] - 21 Temmuz 1764'den itibaren İkinci Kadın Efendi
Ayşe Adil-Şah Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1748 - ö. 19 Aralık 1803)[19] - Üçüncü Kadın Efendi ve Hatice Sultan’ın annesi
Binnaz Kadınefendi Altıncı eşi (ö. Mayıs 1823)[19] - Üçüncü Kadın Efendi
27 Portrait of Abdülhamid I of the Ottoman Empire.jpg
I. Abdülhamid
Ayşe Kadınefendi Birinci eşi (ö. 1775)[19] - 24 Ocak 1774'ten itibaren Baş Kadın Efendi
Hüma Şâh Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1778)[19] - 1775'den itibaren Baş Kadın Efendi
Haciye Hatice Ruh-Şâh Kadınefendi Üçüncü eşi (ö. 1807)[19] - 1778'den 7 Nisan 1789'a kadar Baş Kadın Efendi
Binnaz Kadınefendi Dördüncü eşi (ö. Mayıs 1823)[19] - İkinci Kadın Efendi
Mû’teber Kadınefendi Beşinci eşi - Kadın Efendi
Misl-i Neyap Kadınefendi Altıncı eşi (ö. 1818)[19] - Kadın Efendi
Nevrâz Kadınefendi Yedinci eşi (ö. Nisan 1797)[19] - Üçüncü Kadın Efendi
Mihribân Kadınefendi Sekizinci eşi (d. 1762 - ö. 1828/1829)[19] - Üçüncü Kadın Efendi
Fatima Şeb-Zafer Kadınefendi[19] Dokuzuncu eşi (d. 1769 - ö. 1805)[19] - Dördüncü Kadın Efendi
Mehtâb Kadınefendi Onuncu eşi (ö. 1807)[19] - Dördüncü Kadın Efendi
Ayşe Seniyeperver (Sinâ-Pervar) Valide Sultan[20] 1776'da evlendiği Onbirinci eşi (d. 1761 - ö. 11 Aralık 1828)[19] - IV. Mustafa'nın mânevî annesi; Dördüncü Kadın Efendi, 29 Mayıs 1807'ten itibaren Valide Sultan
Dil-Pezir Kadınefendi Onikinci eşi (ö. 1809)[19] - Kadın Efendi
Nakş-î-Dil Haseki Valide Sultan[21][22] 1783'te evlendiği Onüçüncü eşi (d. 1768 - ö. 28 Ağustos 1817, İstanbul)[19] - II. Mahmud'un mânevî annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi; 28 Temmuz 1808'den itibaren Valide Sultan
Nükhet-Sedâ Hânımefendi[23] Ondördüncü eşi (ö. 4 Haziran 1850)[19] - Hânım Efendi; Baş İkbal ve IV. Mustafa’nın annesi
Ayşe Hânımefendi Onbeşinci eşi (ö. 1825)[19] - Hânım Efendi; İkinci İkbal
Ruşen Hanınefendi[19] Onaltıncı eşi - İkbal
28 Konstantin Kapidagli 002.jpg
III. Selim
Nâfîze Kadınefendi Birinci eşi (d. 1770 - ö. 30 Mayıs 1792)[19] - 7 Nisan 1789'dan itibaren Baş Kadın Efendi
Hüsn-i Mah Kadınefendi İkinci eşi (d. 1772 - ö. 1814)[19] 30 Mayıs 1792'den 28 Temmuz 1808'e kadar Baş Kadın Efendi
Zib-i Fer Kadınefendi Üçüncü eşi (d. 1773 - ö. 1817, İstanbul)[19] - 1789'dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 30 Mayıs 1792'den 28 Temmuz 1808'e kadar İkinci Kadın Efendi
Afîtab Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 1773 - ö. 1807, İstanbul)[19] - 1789'dan itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 30 Mayıs 1792'den 28 Temmuz 1808'e kadar Üçüncü Kadın Efendi
Re’fet Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1780 - ö. 22 Ekim 1867)[19] - Dördüncü Kadın Efendi
Nur-i Şems Kadınefendi Altıncı eşi (d. 1781 - ö. Mayıs 1826)[19] - Kadın Efendi
Dim-Hoş Kadınefendi Yedinci eşi (ö. 1807)[19] - Kadın Efendi
Gonca-Nigar Kadınefendi Sekizinci eşi (ö. 1807)[19] - Kadın Efendi
Meh-Bube Kadınefendi Dokuzuncu eşi (ö. 1806)[19] - Kadın Efendi
Tab-ı Zafer Kadınefendi[19] Onuncu eşi (ö. 1854)[19] - Kadın Efendi
Mîhrîban Hanımefendi Onbirinci eşi - Hanım Efendi; Önce İkbal ve daha sonra İkinci evliliğini Hacı Sa'adul'lah Ağa ile yapan Mısırlı bir hanımefendi
Nefise Hanımefendi[19] Onikinci eşi (ö. 1809)[19] - Hanım Efendi; İkbal
Pakize Hanımefendi[19] Onüçüncü eşi - Hanım Efendi; İkbal
Fatma Fer-i Cihan Hanımefendi Onördüncü eşi - Hanım Efendi; İkbal
Ayn-ı Safa Hanımefendi Onbeşinci eşi - Hanım Efendi; İkbal
Meryem Hanımefendi Onaltıncı eşi (ö. 1807)[19] - Hanım Efendi; İkbal
29 Mustafa IV.jpg
IV. Mustafa
Şevk-i Nûr Kadınefendi[24] Birinci eşi (d. 1784 - ö. 1812)[24] - Baş Kadın Efendi
Dil-Pezir Kadınefendi[24] İkinci eşi (d. 1784 - ö. 1809)[24] - İkinci Kadın Efendi
Seyyâre Kadınefendi[24] Üçüncü eşi (d. 1786 - ö. 1817)[24] - Üçüncü Kadın Efendi
Peyk-i Dil Kadınefendi[24] Dördüncü eşi - Dördüncü Kadın Efendi
30 Sultan Mahmud II of the Ottoman Empire.jpg
II. Mahmut
Fatma Kadınefendi Birinci eşi (ö. Şubat 1809)[24] - Baş Kadın Efendi
Âlî-Cenâp Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1839)[24] - Baş Kadın Efendi
Haciye Pertev-Piyale Nev-Fidan Kadınefendi Üçüncü eşi (d. 4 Ocak 1793 - ö. 25 Aralık 1855)[24] - Baş Kadın Efendi
Misl-i Nâyab Kadınefendi Dördüncü eşi (ö. 1825)[24] İkinci Kadın Efendi
Kamerî Kadınefendi Beşinci eşi (ö. 1825)[24]
Ebr-i Reftâr Kadınefendi Altıncı eşi (ö. 1825)[24] İkinci Kadın Efendi
Zer-Nigâr Kadınefendi Yedinci eşi (ö. 1832)[24] - 23 Mayıs 1926'dan itibaren İkbal, daha sonra ise önce Yedinci Kadın Efendi ve sonra da İkinci Kadın Efendi
Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan 1822'de evlendiği Sekizinci eşi (d. 1807 - ö. 2 Mayıs 1853)[24] - 1822'den itibaren Üçüncü Kadın Efendi, daha sonra ise 1832'den itibaren İkinci Kadın Efendi ve 1 Temmuz 1839'dan sonra da Valide Sultan, I. Abdülmecit’in annesi
Aşûb-u Cihan Kadınefendi 1809'da evlendiği Dokuzuncu eşi (d. 1793 - ö. 10 Haziran 1870)[24] - İkinci Kadın Efendi
Vuslat Kadınefendi Onuncu eşi (ö. 1830)[24] - Üçüncü Kadın Efendi
Nûr-u Tab Kadınefendi Onbirinci eşi (d. 1810 - ö. 2 Ocak 1886)[24] - Dördüncü Kadın Efendi
Haciye Hoş-Yar Kadınefendi Onikinci eşi (ö. 1859, Mekke)[24] - İkinci Kadın Efendi
Perviz-Felek Kadınefendi Onüçüncü eşi (ö. 21 Eylûl 1863)[24] - Dördüncü Kadın Efendi
Hüsn-ü Melike Hanımefendi Onördüncü eşi (d. 1812 - ö. Ekim 1886)[24] - Hanım Efendi; Baş İkbal
Zeyn-i Felek Hanımefendi Onbeşinci eşi (ö. 20 Aralık 1842)[24] - Hanım Efendi; İkinci İkbal
Lebriz-Felek Hanımefendi Onaltıncı eşi (d. 1810 - ö. 9 Şubat 1865)[24] - Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
Tiryal Hânımefendi 1826'da evlendiği Onyedinci eşi (d. 1810 - ö. 1883)[24] - Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan 1829'da evlendiği Onsekizinci eşi (d. 1812 - ö. 5 Şubat 1883)[24] - Abdülaziz’in annesi; önce İkinci İkbal sonra Beşinci Kadın Efendi; 25 Haziran 1861'den 30 Mayıs 1876 tarihine kadar Vâlide Sultan
31 Sultan Abdülmecid - Google Art Project.jpg
I. Abdülmecit
Servet-Sedâ[25] Kadınefendi Birinci eşi (d. 1824 - ö. 24 Eylûl 1878)[25] - Baş Kadın Efendi (Temmuz 1839'dan to 25 Haziran 1861 tarihine kadar)
Hoş-Yar Kadınefendi İkinci eşi (d. 1824 - ö. 1849)[25] - İkinci Kadın Efendi.
Şevk-Efzâ Vâlide Sultan Üçüncü eşi (d. 12 Aralık 1820, Poti - ö. 17 Eylûl 1889, Çırağan Sarayı)[25] - V. Murat’in annesi; Üçüncü Kadın Efendi (1839-1849), İkinci Kadın Efendi (1849-1861), Valide Sultan (30 Mayıs 1876 - 31 Ağustos 1876)
Tîr-î-Müjgan Kadınefendi 10 Kasım 1841'de İstanbul'da evlendiği Dördüncü eşi (d. 16 Ağustos 1819, Erivan - ö. 3 Ekim 1852, Feriye Sarayı, İstanbul)[25] - II. Abdülhamid’in annesi; Dördüncü Kadın Efendi (1841-1849), 1849'dan itibaren 3 Ekim 1852'ye kadar Üçüncü Kadın Efendi[25]
Verd-i Cânan Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1826, Kafkasya - ö. 9 Kasım 1889, Feriye Sarayı, İstanbul)[25] - Baş İkbal (1841-1849), 1849'dan itibaren 3 Ekim 1852'ye kadar Dördüncü Kadın Efendi, 3 Ekim 1852'den 25 Haziran 1861'e kadar Üçüncü Kadın Efendi[25]
Ruz-i Dil Kadınefendi 2 Ekim 1842'te evlendiği Altıncı eşi (d. 5 Mayıs 1824, Derbend-Kafkasya - ö. 31 Ekim 1887, Kandilli, Boğaziçi)[25] - Kadın Efendi
Gül-Kemâl Kadınefendi 27 Mart 1843'te evlendiği Yedinci eşi (d. 1826, Kafkasya - ö. 16 Kasım 1851, Ortaköy, Boğaziçi)[25] - Dördüncü Kadın Efendi ve V. Mehmet’in annesi.
Şâh Cihân Kadınefendi Sekizinci eşi (d. 1831 - ö. 1860)[25] - 16 Kasım 1851'den itibaren Kadın Efendi
Gülistü (Gülistan Münire) Kadınefendi[26][27] Dokuzuncu eşi (d. 1831 - ö. Mayıs 1861)[25] - VI. Mehmet'in annesi ve Dördüncü Kadın Efendi (1860-1861)
Râhime Piristû Vâlide Sultan Onuncu eşi (d. 1830, Kafkasya - ö. 1904, Maçka'daki Saray, İstanbul)[25] - II. Abdülhamid’in manevî annesi, Haziran 1861'den itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve Vâlide Sultan (1876 - 1904)
Zerrin-i Melîke Hanımefendi Onbirinci eşi (d. 1824 - ö. 1842)[25] - Hanım Efendi
Düzd-i Dil Kadınefendi Onikinci eşi (d. 1825 - ö. 18 Ağustos 1845)[25] - Önce Baş İkbal ve daha sonra da Üçüncü Kadın Efendi
Nesrin Hanımefendi Onüçüncü eşi (d. 1826 - ö. 2 Mayıs 1853)[25] - Hanım Efendi; Temmuz 1850'den sonra İkinci İkbal
Ceylan-Yar Hanımefendi Ondördüncü eşi (d. 1828 - ö. 17 Ocak 1855)[25] - Hanım Efendi
Nükhet-Sezâ Hanımefendi 1841'de evlendiği Onbeşinci eşi (d. 2 Ocak 1827; Hopa, Kafkasya - ö. 15 Mayıs 1850; Beşiktaş)[25] - Hanım Efendi; 1846'dan itibaren Baş İkbal
Nâvek-i Misâl Hanımefendi Onaltıncı eşi (d. 1828 - ö. 5 Ağustos 1854; Şemsi Paşa Kasrı)[25] - Hanım Efendi; Beşinci İkbal
Meh-Tâb Kadınefendi Onyedinci eşi (d. 1830 - ö. 1888)[25] - Hanım Efendi; İkinci İkbal (1848-1852), Baş İkbal (1852-1855), 1855'den itibaren Beşinci Kadın Efendi
Nergiz Hanımefendi Onsekizinci eşi (ö. 26 Ekim 1848)[25] - Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
Nev-Eser Hanımefendi Ondokuzuncu eşi (ö. 12 Eylûl 1889, Yıldız Sarayı)[25] - Hanım Efendi; 1861'den itibaren Baş İkbal
Nâlân-ı Dil Hanımefendi Yirminci eşi (d. 1829, Kafkasya - ö. 1865, Feriye Sarayı, Beşiktaş)[25] - Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
Şayeste Hanımefendi Yirmi Birinci eşi (d. 1838 - ö. 11 Şubat 1912)[25] - Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
Ayşe Ser-Firaz Hanımefendi Yirmi İkinci eşi (d. 1837 - ö. 9 Haziran 1905, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş)[25] - Hanım Efendi; Baş Gözde, Altıncı İkbal, ve daha sonra İkinci İkbal
Bezm-i Cihân Kadınefendi Yirmi Üçüncü eşi (ö. 1845)[25] - Nâm-ı diğer Bezme Kadın Efendi İkinci Gözde, Baş İkbal, ve daha sonra Altıncı Kadın Efendi
Hüsn-ü Cihân Hanımefendi Yirmi Dördüncü eşi (ö. 1843)[25] - Hanım Efendi; Üçüncü Gözde
Safderun Hanımefendi Yirmi Beşinci eşi[25] - Hanım Efendi; Dördüncü Gözde
Yıldız Hanımefendi Yirmi Altıncı eşi[25] - Hanım Efendi; İkinci Gözde
Şems-i Nûr Hanımefendi Yirmi Yedinci eşi[25] - Hanım Efendi
32 Sultan Abdulaziz I.JPG
Abdülaziz
Dürr-i Nev Kadınefendi 1856'da Dolmabahçe Sarayı'ında evlendiği Birinci eşi (d. 15 Mart 1835 Batum - ö. 4 Aralık 1895, Feriye Sarayı, Beşiktaş)[28] - Yusuf İzzettin Efendi'nin annesi ve Baş Kadın Efendi
Edâ Dil Kadınefendi 1861'de Dolmabahçe Sarayı'ında evlendiği İkinci eşi (d. 1845 - ö. 1875, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş)[28] - 1861'den itibaren İkinci Kadın Efendi
Hayran-ı Dil Kadınefendi 21 Eylûl 1866'da Dolmabahçe Sarayı'ında evlendiği Üçüncü eşi (d. 2 Kasım 1846, Kars - ö. 26 Kasım 1895, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş)[28] - II. Abdülmecit'in annesi; 21 Eylûl 1866'dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 1875'ten itibaren İkinci Kadın Efendi
Neş’erek (Nesrin) Kadınefendi 1868'de Dolmabahçe Sarayı'ında evlendiği Dördüncü eşi (d. 1848, İstanbul - ö. 11 Haziran 1876, Feriye Sarayı, Beşiktaş)[28] - Çerkez İsmail Bey'in kızı;[28] Mehmed Şevket Efendi, Esma Sultan, Emine Sultan'ın annesi; 1868'de Dördüncü Kadın Efendi ve 1875'ten itibaren Üçüncü Kadın Efendi
Gevheri Kadınefendi 1872'de evlendiği Beşinci eşi (d. 8 Temmuz 1856, Hopa - ö. 6 Eylûl 1884, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş)[28] - Mehmed Seyfeddin Efendi'nin annesi; 1872'de Baş İkbal ve 1875'ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi
Mehr-i Şah Hanımefendi[28] Hanım Efendi
Yıldız Hanımefendi Hanım Efendi - II. Abdülhamid'in İkinci eşi Safi-Naz Nur-Efzun Kadın Efendi'nin kızkardeşi[28]
33 1840 1904 5murat.jpg
Mehmed
V. Murad
Elârân Mevhibe Kadınefendi 2 Ocak 1857'de Dolmabahçe Sarayı'ında evlendiği Birinci eşi (d. 6 Ağustos 1835, Tiflis - ö. 21 Şubat 1936, Şişli)[29] - 1876'dan itibaren Baş Kadın Efendi
Reftâr-ı Dil Kadınefendi 4 Şubat 1859'da Dolmabahçe Sarayı'ında evlendiği İkinci eşi (d. 5 Haziran 1838, Gence - ö. 3 Mart 1936, Ortaköy)[29] - İkinci eşi - İkinci Kadın Efendi
Şâh Cihan Kadınefendi 5 Şubat 1869'da Ortaköy, Beşiktaş'ta evlendiği Üçüncü eşi (d. 4 Ocak 1853, Hopa - ö. 15 Mart 1945, Ortaköy, Beşiktaş)[29] - Üçüncü Kadın Efendi
Meyl-i Servet Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 21 Ekim 1854, Batum - ö. 9 Aralık 1903, Eski Çırağan Sarayı, Ortaköy)[29] - Dördüncü Kadın Efendi
Resan Hanımefendi Beşinci eşi (d. Artvin, 28 Mart 1860; ö. 31 Mart 1910, Eski Çırağan Sarayı, Ortaköy)[29] - Hanım Efendi; Baş İkbal
Cevher-Riz Hanımefendi Altıncı eşi (d. 1862 - ö. 1940) - İkinci evliliğini Berber-Başı Hüsnü Bey ile yapan Hanım Efendi; İkinci İkbal
Nev-Dürr Hanımefendi Yedinci eşi - Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
Ramişe-Naz Hanımefendi Sekizinci eşi (d. 1904)[29] - Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
Filiz-Ten Hanımefendi Dokuzuncu eşi (d. 1865 - ö. 1945)[29] - Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
Visal-i Nur Hanımefendi Onuncu eşi - Gözde
Tarân-ı Dil Hanımefendi Onbirinci eşi - Hanım Efendi
34 Shahzade Abdulhamid (1867).jpg
II. Abdülhamit
Nâzik Edâ Kadınefendi 1863'te Dolmabahçe Sarayı'ında evlendiği Birinci eşi (d. 1850 - ö. 11 Nisan 1895, Yıldız Sarayı)[30] - 3 Ağustos 1876'dan itibaren Baş Kadın Efendi
Safi-Naz Nur-Efzun Kadınefendi 1868'de Dolmabahçe Sarayı'ında evlendiği İkinci eşi (d. 1851 - ö. 1915)[30] - İkinci evliliğini Saffet Bey ile yapan Abdülaziz'in eşi Yıldız Hanımın kızkardeşi ve İkinci Kadın Efendi
Bedr-i Felek Kadınefendi 15 Kasım 1868'de Dolmabahçe Sarayı'ında evlendiği Üçüncü eşi (d. 4 Ocak 1851; Poti, Kafkasya - ö. 6 Şubat 1930; Serencebey, Yıldız)[30] - 1876'dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi, 1878'den itibaren İkinci Kadın Efendi, 11 Nisan 1895'ten itibaren Baş Kadın Efendi ve Mehmet Selim Efendi'nin annesi
Bîdar Kadınefendi 2 Eylûl 1875'de Yıldız Sarayı'nda evlendiği Dördüncü eşi (d. 5 Mayıs 1858, Kafkasya - ö. 1 Ocak 1918, Erenköy), Yahya Efendi Camii'ne defnedildi[30] - Tuğ General Çerkes Hüseyin Paşa'nın kızkardeşi; 1877'den itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 1893'ten itibaren de İkinci Kadın Efendi
Dil-Pesend Kadınefendi 10 Nisan 1883'te Yıldız Sarayı'nda evlendiği Beşinci eşi (d. 16 Ocak 1865, Tiflis - ö. 17 Haziran 1901, Yıldız Sarayı)[30] - 10 Nisan 1883'den itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 11 Nisan 1895'ten itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
Mezîde Mestan Kadınefendi Önceden V. Murad'ın Hareminde görevli bulunan 2 Şubat 1885'de Yıldız Sarayı'nda evlendiği Altıncı eşi (d. 5 Mart 1869, Gence, Kafkasya - ö. 12 Ocak 1909, Yıldız Sarayı), Yahya Efendi Camii'ne defnedildi[30] - 2 Şubat 1885'ten itibaren Baş İkbâl, 11 Nisan 1895'ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 17 Haziran 1901'den itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
Emsal-i Nur Kadınefendi 20 Kasım 1885'te Yıldız Sarayı'nda evlendiği Yedinci eşi (d. 2 Ocak 1866, Tiflis - ö. 1950, Nişantaşı), Yahya Efendi Camii'ne defnedildi[30] - 20 Kasım 1885'den itibaren İkinci İkbâl, 11 Nisan 1895'ten itibaren Baş İkbâl, 17 Haziran 1901'ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi, ve 21 Ocak 1909'dan itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
Ayşe Dest-i Zer Müşfike (Kayıhan/Kayısoy) Kadınefendi 12 Ocak 1886'da Yıldız Sarayı'nda evlendiği Sekizinci eşi (d. 10 Aralık 1867, Hopa - ö. 16 Temmuz 1961, Serencebey Yokuşu No: 53, Yıldız), Yahya Efendi Camii'ne defnedildi[30] - Gazi Şahid Ağır Muhammed Bey ile eşi Emine Hanım'ın kızı ve Ayşe Sultan'ın annesi; 12 Ocak 1886'dan itibaren Üçüncü İkbâl, 11 Nisan 1895'ten itibaren İkinci İkbâl, 17 Haziran 1901'ten itibaren Baş İkbâl, ve 21 Ocak 1909'dan itibaren de Dördüncü Kadın Efendi
Sazkâr Hanımefendi Dokuzuncu eşi (d. 8 Mayıs 1873, İstinye, İstanbul - ö. 1945, Beyrut), Şam'daki Sultan Selim Camii'ne defnedildi[30] - 31 Ağustos 1890'den itibaren Dördüncü İkbâl, 11 Nisan 1895'den itibaren Üçüncü İkbâl, 17 Haziran 1901'den itibaren İkinci İkbâl, 21 Haziran 1909'den itibaren Baş İkbâl, ve daha sonra da Baş Hanım Efendi
Peyveste Hanımefendi 24 Ocak 1893'te Yıldız Sarayı'nda evlendiği Onuncu eşi (d. 10 Mayıs 1873, Kafkasya - ö. 1944, Paris)[30] - Şehzade Abdürrahim Efendi'nin annesi; 24 Ocak 1893'den itibaren Baş Gözde, 11 Nisan 1895'ten itibaren Dördüncü İkbâl, 17 Haziran 1901'ten itibaren Üçüncü İkbâl, ve 21 Ocak 1909'dan itibaren de İkinci İkbâl
Fatma Pesend Hanımefendi 1896'da Yıldız Sarayı'nda evlendiği Onbirinci eşi (d. 1876, Kafkasya - ö. 1925, Paris)[30] - Hatice Sultan’ın annesi; 1896'dan itibaren Baş Gözde, 17 Haziran 1901'den itibaren Dördüncü İkbâl, ve 21 Ocak 1909'dan itibaren de Üçüncü İkbâl
Behice (Maan) Hanımefendi 10 Mayıs 1900'te Yıldız Sarayı'nda evlendiği Onikinci eşi (d. 10 Ekim 1882, Batum, Kafkasya - ö. 22 Ekim 1969, İstanbul), İkinci evliliğini Celâl Maan Bey ile 1919'da yaptı ve 1923'te de ayrıldı.[30] - 10 Mayıs 1900'den itibaren İkinci Gözde, 17 Haziran 1901'den itibaren Baş Gözde, 21 Ocak 1909'dan itibaren de Dördüncü İkbâl
Saliha Naciye Hanımefendi 4 Kasım 1904'te Yıldız Sarayı'nda evlendiği Onüçüncü eşi (d. 1887, Batum - ö. 4 Aralık 1923, Erenköy)[30] - Mehmet Abid Efendi'nin annesi; 4 Kasım 1904'ten itibaren İkinci Gözde
Dürdane Hanımefendi Ondördüncü eşi (d. 1867 - ö. Ocak 1955, İstanbul) - Baş Gözde
Calibos Hanımefendi Onbeşinci eşi (d. 1890, İstanbul - ö. 1955'ten sonra)[30] - İkinci Gözde
Nazlı Yâr Hanımefendi Onaltıncı eşi - Üçüncü Gözde
35 MehmedV.jpg
V. Mehmed
(Reşâd)
Kâmuran Kadınefendi 30 Eylûl 1872'de Ortaköy Sarayı'ında evlendiği Birinci eşi (d. 5 Mart 1855, Gence - ö. 30 Nisan 1921, Kuruçeşme)[31] - Baş Kadın Efendi ve Şehzade Mehmet Ziyaeddin Efendi'nin annesi
Dürr-i And Kadınefendi 10 Ekim 1876'de Ortaköy'deki Veliaht Sarayı'ında evlendiği İkinci eşi (d. 16 Mayıs 1860, Kars - ö. 17 Ekim 1909, Valide Bağı Köşkü)[31] - İkinci Kadın Efendi
Mihr-Engiz Kadınefendi 4 Nisan 1887'de Ortaköy'deki Veliaht Sarayı'ında evlendiği Üçüncü eşi (d. 15 Ekim 1869, Adapazarı - ö. 12 Aralık 1938, İskenderiye)[31] - 17 Ekim 1909'dan itibaren İkinci Kadın Efendi ve Şehzade Ömer Hilmi Efendi'nin annesi
Naz-Perver Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 1870 - ö. 1930, İstanbul)[31] - 27 Nisan 1909'dan itibaren Dördüncü Kadın Efendi, 17 Ekim 1909'dan itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
Dil-Firib Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1890 - ö. 1953)[31] - 27 Nisan 1909'den itibaren Baş İkbal ve 17 Ekim 1909'ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi
36 Sultan Mehmed VI of the Ottoman Empire.jpg
VI. Mehmed
(Vâhideddîn)
Emine Nazik-Edâ Baş Kadınefendi Birinci eşi - Fenire Sultan, Fatma Ulviye Sultan, Rukiye Sabiha Sultan'ın annesi ve Baş Kadın Efendi
İnşirah Kadınefendi İkinci eşi - Kadın Efendi
Şadiye Müveddet Kadınefendi Üçüncü eşi - Mehmed Ertuğrul Efendi'nin annesi ve İkinci Kadın Efendi
Nevvare Kadınefendi Dördüncü eşi - Üçüncü Kadın Efendi
Nimet Nevzad Hanımefendi Beşinci eşi

Başvuru kitapları


Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020