Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

27.5.16

0
Bilinçli Tüketici Rehberi


6502 SAYILI  TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Uyarınca Yapılan Çalışmalar.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 6502 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanuna uygun olarak, vatandaşlara nasıl yardım edileceği ve nasıl haklarının korunacağı hakkında, belediye zabıtalarına bir dizi seminerler düzenledi ve tatbikatlar gerçekleştirdi.


Madde 11  Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine 
kolaylıkla görülebilir ve okunabilir. şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.


 Madde 54 Etiket,tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması
durumunda tüketici lehine fiyat uygulanır.


Madde 54 İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin İndirimli satış fiyatı indirimden
 önceki fiyatı,tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyat düşük fiyatla satışa sunulduğundan ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.


 Madde 6  Ticari veya meslek amaçlarla hareket edenler,aksine bir teamül,ticari örf veya 
adet yada haklı bir sebep yoksa, bir mal, veya hizmetin satışını o mal hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar sayı ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz. 


Madde 6  Vitrinde,rafta,elektronik,ortamda veya açıkça görülebilir,herhangi yerde teşhir 
edilen malın,satılık olmadığı belirtilen bir ibaret yer verimedikçe satışından kaçınılamaz. 


Madde 6  Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçamayız.


Madde 8  Ayıplı mal,tüketiciye teslim anında,taraftarca kararlaştırılmış olan örnek yada 
modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması  
nedeniyle sözleşmeye aykırı olan malıdır.  


Madde 8   Ambalaj etiketinde tanınma ve kullanma kılavuzunda,İnternet ortamında yada 
reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan,satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan muadili olan  malların kullanım amacını karşılamayan tüketicinin makul olarak beklediği faydaları 
azaltan veya ortadan  kaldıran maddi hukuki veya ekonomik eksiklikleri içeren mallar da 
ayıplı olarak kabul edilir.  Madde 9 Satıcı,malı, satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Madde 9  Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına,üretici, ithalatçı veya 
satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı 
bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi 
üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise 
 hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere ilişkin Uygulamasına Dair Kanun ve ilgili diğer hükümleri uygulanılır.


Madde 11  Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Satılan geri vermeye 
hazır olduğunu bildirerek sözleşme de dönme Satılanı alıp ayıp oranında satış bedelini indirim 
isteme Aşırı masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkan varsa satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme gibi
seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 

Madde 11   Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanılabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara baş vurmanın tüketici açısından sorun 
teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 


 Madde 6  Ticaret veya meslek amaçlarla hareket edenler aksine bir teamül ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz.
Madde 11      Seçim hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraf tüketici seçtiği 
hakkı yerine getiren taraf karşılanır. Tüketici bu seçim hakları birlikte 11.1.2011 T. ve 6098  
sayılı Türk Borçlar Kanunu hüküm uyarınca tazminat  


Madde 9   Satıcı kendisi kaynaklanan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar 
olmadığını ve haberdar olmasınında kendisinden beklenemeyeceği veya yapılan açıklamanın 
içeriğinin satış sözleşmenin anında düzeltmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı taktirde açıklamanın 
içeriği ile bağlı olmaz.


 Madde 9  Teslim tarihi itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor.ise uygulanmaz.


Madde 9  Tüketici sözleşme kurduğu tarih ayıptan haberdar olmasının kendisinden beklendiği hallerde sözleşme aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı 
tüketicinin seçim hakları saklıdır. 

Konuk Yazar: Zerrince__

ETİKETLER :
BALIKESİR - BÜYÜK ŞEHİR - BELEDİYE - ZABITA - TÜKETİCİ - KANUN

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020