Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

13.4.16

0
Avrupa Vize Muafiyeti İçin 72 Kriter


SCHENGEN ÜLKELERİNE VİZESİZ GİRİŞ 72 KRİTERİN TAMAMLANMASINA BAĞLIHerne kadar bazı yazarlar, çizerler ve düşünürler tarafından, anılan bu kriterlerin yerine getirilmesi sonucunda Avrupa Birliği kapılarının sonuna kadar açılacağı, giriş-çıkışların aynen Schengen ülke vatandaşları gibi serbest olacağı gibi arzulanan eylemlerin gerçekleşeceği, net olmamakla birlikte ima yoluyla dile getirilmiş isede, aslında bu kriterlerin karşılanması ile Türk vatandaşları Schengen ülkelerine şimdilik azami 3 ay kalmak şartıyle serbestçe giriş-çıkış yapabilecektir.Sınırlı vize muafiyeti, Davutoğlu'nun açıkladığı ve tüm yandaş TV kanallarının (Pek yandaş olmayanda kalmadı Erdoğan korkusundan zaten) müjde verir gibi, günlerce çarşaf çarşaf yayınladığı gibi Haziran.2016 ayında değil, en erken 3. Raporun hazırlanacağı Ekim.2016 ayında yürürlüğe girebilecektir.


Yıllarca dillerden düşmeyen Türkiye-AB vize muafiyeti süreci, Avrupa Birliği'nin kesin karar organı olan Avrupa Konseyi'nin, 21.06.2012 tarihli "Sonuç Kararları" doğrultusunda vize serbestisi süreci başlatma yetkisini , görevli Komisyona vermesiyle fiilen başlamıştır.Vize serbestisinin başlaması, görevli komisyonun olumlu olarak vereceği 3 ayrı tarihteki raporları sonucunda gerçekleşebilecektir.

Bu raporların ilki 20.Ekim.2014 , ikincisi Mart.2016 ayında yayınlanmış, üçüncü ve son rapor ise 2016 sonbaharında yayınlacaktır.Vize serbestisi için yerine getirilmesi şart koşulan 72 kriter içinde vazgeçilmez vede olmazsa olmaz denecek kadar önemli bir madde varki oda Madde.36 da adı geçen "İade ve Geri Kabul Anlaşması" nın eksiksiz olarak uygulanmasıdır.

Geri kabul anlaşmasının ana konusu, anlaşmaya imza atmış bulunan ülkelerdeki üçüncü ülke
vatandaşları ile vatansızlar yani halk tabiriyle göçmenlerdir ve bunların kabul edilmesi, geri iadesi yada ülkelerine gönderilmesi gibi birçok uygulamaları içerir.Türkiye Cumhuriyeti Devleti "İade ve Geri Kabul Anlaşması"nı Schengen ülkeleri ile 16.12.2013 tarihinde imzalamış ve anlaşma Türkiye ve AB onay süreçlerinin tamamlanması sonucunda 1.Ekim.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Dünya umurumuzda değil, ülkemizi biz yönetiriz ülke koşulları uyarınca, kimseden emir direktif almayız gibi despot ve tek ağızdan yönetilen günümüz Türkiye'sini zorlayacak ve keyfi yönetimi kısıtlayacak olan Avrupa kriterlerinden öne çıkan maddeler :

- Geri Kabul Anlaşmasının kesinlikle uygulanması
 35- Üye ülkeler ile hâlihazırda devam eden geri kabul yükümlülüklerinin tam ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi.

- Pasaportların parmak izide içeren "Biometrik" hale dönüşümü

- Pasaport ve vizelerde belge güvenliğinin sağlanması ve bu alanda AB ile işbirliğinin arttırılması.

- Yasadışı geçişleri engelleyecek sınır kontrollerinin etkin bir şekilde yapılması ve bu

- Entegre sınır yönetimi stratejisinin uygulanması

- Sınır yönetimi, vize, gümrükler, geçiş belgeleri gibi alanlarda yolsuzlukla etkin mücadele

- Uluslararası mülteci hukukuna uyum sağlanması

- Özellikle göç veren ülkeler için sınırda vize uygulamasının kaldırılması...

- Türkiye'nin vize politikası ve mevzuatının AB ile uyumlaştırılması

- Cenevre Sözleşmesine getirdiği coğrafi çekincenin kaldırılması ve uluslararası koruma sağlanması...

- Mülteci statüsünün belirlenmesi için uzmanlaşmış bir birim oluşturulması, mülteci statüsü verilen kişilerin...

- Yabancıların ülkeye girişi, kalışı ve çıkışı ile ilgili kuralların AB ile uyumlaştırılması

- Düzenli ve yasa dışı göç ile ilgili veri toplanması ve göç akınları gözetim mekanizması oluşturulması

- Organize suç ile mücadele ulusal stratejisi ve eylem planının uygulanması

- Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve AB standartları uyarınca insan kaçakçılığı ile etkin mücadele edilmesi

- Siber suçlar ve terörün finansmanı ile ilgili Avrupa Konseyi sözleşmelerinin imzalanması

- Cezai konularda adli işbirliği ile ilgili uluslararası sözleşmelerin imzalanması

- Olaf, Europol, Eurojust gibi AB kurumları ile işbirliği, Masak'ın ilgili AB ajansları ile işbirliği

- AB standartları uyarınca kişisel veri koruma mevzuatının oluşturulması

- Türk vatandaşları için hiçbir ayırım ve kısıtlama olmaksızın serbest dolaşımın sağlanması

ETİKETLER : SCHENGEN - MASAK - EUROPOL - EUROJUST - AVRUPA BİRLİĞİ - AVRUPA KONSEYİ - VİZE MUAFİYETİ - GERİ İADE ANLAŞMASI - 72 KRİTER - AV.KOMİSYONU

BENZER KONULAR :
Av.-Türkiye 72 Kriterin Tamamı
Av.-Türkiye Geri Kabul Anlaşması
Av. İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM)
Av. İnsan Hakları Sözleşmesi
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020