Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

11.12.15

0
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi


İNSAN   HAKLARI   EVRENSEL   BEYANNAMESİ
Universal Declaration Of Human Rights (UDHR)
                                                                İnsan Hakları Günü Logosu

Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu şeklinde dilimize tercüme edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yada  Bildirgesi, Haziran.1948 de BM.İnsan Hakları Komisyonu’nca hazırlanmış ve
                                                   Evrensel İnsan Hakları Bildirisi (1948)

10.Aralık.1948 tarihinde de BM.Genel Kurulu’nun Paris’te yaptığı toplantıda kabul edilmiş 30 maddelik insan haklarıyle ilgili bir bildiridir.
Bundan dolayıda her yıl 10.Aralık “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanır.

                                BM Paris toplantını

Oturumda yapılan oylamada 6 Sosyalist devlet çekimser kalırken, Ülkelerindeki çoğunluk insanları birey olarak görmek istemeyen Suudi Arabistan ile Güney Afrika Birliği karşı çıkmış ve bildiriye imza koymamıştır.

                                BM Paris toplantısı

Oylamada çekimser kalan Sosyalist ülkelerin ortak gerekçesi “Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakılacağı” şeklinde kayıtlara geçmiştir.
Küba Devrimi Lideri Fidel Kastro  ise konuya sınıfsal düzeyde yaklaşmış ve şu açık demeciyle insan haklarından bahsederken diğer ezilen halkların haklarınıda ön planda belirtilmesini istemiş ve talep etmiştir.
Bizler çoğu kez insan hakları üzerine konuşuyoruz ama aynı zamanda diğer insanların hakları üzerine de konuşmalıyız :
Diğerleri lüks otomobillere binebilsin diye neden bazı insanlar çıplak ayaklarıyla yürümek zorunda?
Diğerleri 70 yıl yaşasın diye neden bazı insanlar 35 yıl yaşamak zorunda?
Diğerleri müthiş derecede zengin olsun diye neden bazıları berbat bir şekilde yoksul olmak zorunda?
Ben bir parça ekmeğe bile sahip olamayan dünya çocuklarının adına konuşuyorum.

İnsan Hakları Tarihçesi :

1. Magna Carta Libertatum ( Büyük Özgürlük Fermanı)
Dünyada ilk bilinen ve orijinali halen saklı olan insan hakları ile ilgili belge 1215 yılında İngiltere Kralı John ve Baronları ile Papa III. İnnocent arasında hazırlanan ve imzalanan “Magna Carta” yani “Büyük Ferman” yada bir diğer adıyla “Magna Carta Libertatum” yani  “Büyük Özgürlük Fermanı” dır.
                                Latince yazılmış Magna Carda Libertatum 

Bu belge ile Kralın, halk üzerindeki tartışılmaz yetkisine sınırlama getirilmiştir. Kralın ağzından çıkacak her kelime yasa sayılmayacak ve yine önceden çıkarılmış yasalar mevcut olmadıkça Kral istediğini hapse atamıyacak, ölüm fermanı veremiyecek gibi insanların haklarını ezici güce karşı korunması sağlanmıştır.

                                Kral John ile Papa III.İnnocent arasında Magna Carta antlaşması imzada.

Günümüz hukuk sisteminin temeli sayılabilecek Magna Carta’nın 39. maddesi şöyledir :
“Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.”

2. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (American independence declaration)
Büyük Britanya (İngiltere) Krallığına bağlı bulunan Amerika’daki 13 Koloni nin krallığa karşı bağımsızlıklarını ilan ettikleri belgedir ve Kongre tarafından 2.Temmuz.1776 günü onaylanmış, iki gün sonra 4. Temmuz da ilan edilmiştir.

                                        Amerika Bağımsızlık Bildirgesi

Bu nedenle ve bu belgeye istinaden ABD nde her yıl 4.Temmuz bağımsızlık günü olarak kutlanır.
Amerika’nın bağımsızlığı ancak 3.Eylül.1783 tarihinde Büyük Britanya Krallığı tarafından “Paris Antlaşması” ile tanınmış ve onaylanmıştır.

                                Amerika Bağımsızlık Bildirgesi İlanı

Bağımsızlık bildirgesinin insan hakları ile ilgili bölümünde şöyle önemli bir cümle yer almaktadır. “Bütün insanların eşit olarak yaratıldıklarına, yaratıcıları tarafından onlara hayat, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı gibi geri alınamaz bazı haklar verildiğine inanıyoruz.”

3. Fransız Devrimi ve “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” (La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen)
Fransız Devrimi’nin (1789) temelini oluşturan ve 26.Ağustos.1789 günü özgürlük ve demokrasi adına yayınlanan temel metinlerden birisidir.
Fransa Ulusal Meclisi tarafından kabul edilip yayınlanan bu “ 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”, 1791 yılında kabul edilen “Fransız Anayasası” nda ön söz  olarak aynen eklenmiştir.
                                            Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

Bildiri özet olarak İnsanların özgür doğduğunu ve eşit yaşamaları gerektiğini , İnsanların zulme karşı direnme hakkının varolduğunu , Her türlü egemenlik esasının millete dayalı olduğunu ve mutlak egemenliğin bir kişi yada gurubun elinde bulunamıyacağını , Devleti idare edenlerin esas olarak millete karşı sorumlu olduğunu , Hiç kimsenin dini ve sosyal inançları yüzünden kınanamıyacağını ortaya koymaktadır.

4. Ve iki büyük dünya savaşını gören devlet yetkilileri, 2. Dünya Savaşı sonrasında bir araya gelerek uygarlıkların sonu olabilecek savaşların önlenebilmesi için, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasına karar vermişler ve ABD nin 32. Devlet Başkanı Franklin D. Roosevelt’in eşi Eleanor Roosevelt’in “Bu belge bütün insanlığın Magna Carta’sıdır” dediği “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” ni kabul ederek yayınlamıştır.

                                Eleanor Roosevelt İnsan Hakları Evrensel Bildirisini tanıtıyor.

Toplam 30 maddeden oluşan bildirinin genel hatları şöyle özetlenebilir :

İNSAN : Bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler.
                (Madde-1)
İNSAN HAKLARININ ÖZELLİKLERİ : Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal yada herhangi bir başka, inanç, ulusal yada toplumsal köken, varlıklılık, doğuş yada herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu bildiride açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

Bunlardan başka ister bağımsız ülke uyruğu olsun, isterse bağımlı , özerk olmayan yada başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke uyruğu olsun, bir kişi hakkında, uyruğu bulunduğu devlet yada ülkenin siyasal, adli yada uluslar arası durumu bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.(Madde-2) Ayrıca bu haklar hiçbir şekilde başkalarına yada kurumlara aktarılamaz.

İNSAN HAKLARI : En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma, yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma;
Barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma, evlenme, mal ve mülk edinme, çalışma, işini seçme özgürlüğü, din, vicdan, düşünce ve anlatma özgürlüğü, hakları, “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” nin temelini oluşturur.

MADDELERDE KESİNLİK: Bu bildirinin hiçbir unsuru, içinde açıklanan hak ve özgürlüklerin bir devlet, topluluk yada bireyce ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir etkinlik yada girişime hak verir biçimde yorumlanamaz. (Madde-30)

İLGİLİ KONULAR :
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (Tamamı 30 Madde)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(Tamamı 18 Madde)
Av. Vize Muafiyeti İçin 72 Kriter
Widget for Blogger by blogokulu.blogspot.com/a>


.. Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020