Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

19.10.15

0
Kur-an Sure'lerinin Sıralanması


KUR-AN SURE'LERİNİN TERTİP SIRASINA GÖRE SIRALANMASI

SURE NUMARALARINA GÖRE SURELER :
SURE ADI
1Fatiha
2Bakara
3Ali İmran
4Nisa
5Maide
6Enam
7Araf
8Enfal
9Tevbe
10Yunus
11Hud
12Yusuf
13Rad
14İbrahim
15Hicr
16Nahl
17Isra
18Kehf
19Meryem
20Taha
21Enbiya
22Hac
23Muminun
24Nur
25Furkan
26Suara
27Neml
28Kasas
29Ankebut
30Rum
31Lukman
32Secde
33Ahzab
34Sebe
35Fatir
36Yasin
37Saffat
38Sad
39Zümer
40Mumin
41Fussilet
42Sura
43Zuhruf
44Duhan
45Casiye
46Ahkaf
47Muhammed
48Fetih
49Hucurat
50Kaf
51Zariyat
52Tur
53Necm
54Kamer
55Rahman
56Vakia
57Hadid
58Mücadele
59Hasr
60Mümtahine
61Saf
62Cuma
63Münafikun
64Tegabun
65Talak
66Tahrim
67Mülk
68Kalem
69Hakka
70Mearic
71Nuh
72Cin
73Müzzemmil
74Müddessir
75Kıyamet
76İnsan
77Murselat
78Nebe
79Naziat
80Abese
81Tekvir
82İnfitar
83Mutaffifin
84İnsikak
85Buruc
86Tarik
87Ala
88Gasiye
89Fecr
90Beled
91Şems
92Leyl
93Duha
94İnşirah
95Tin
96Alak
97Kadir
98Beyyine
99Zilzal
100Adiyat
101Karia
102Tekasür
103Asr
104Hümeze
105Fil
106Kureyş
107Maun
108Kevser
109Kafirun
110Nasr
111Leheb
112İhlas
113Felak
114Nas

HARF SIRALARINA GÖRE SURELER :

Abese 80Adiyat 100Ahkaf 46Ahzab 33Ala 87Alak 96Ali İmran3Ankebut29Araf 7Asr 103  Bakara 2Beled 90Beyyine 98Buruc 85  Casiye 45Cin 72Cuma 62  Duha 93Duhan 44  Enam 6Enbiya 21Enfal 8  Fatiha 1 Fatir 35Fecr 89Felak 113Fetih 48Fil 105Furkan 25Fussilet41  Gasiye 88  Hac 22Hadid 57Hakka 69Hasr 59Hicr 15Hucurat49Hud 11 Hümeze104  Isra 17  İbrahim14İhlas 112İnfitar 82İnsan 76İnsikak 84İnşirah 94  Kadir 97Kaf 50Kafirun109Kalem 68Kamer 54Karia 101Kasas 28Kehf 18Kevser 108Kıyamet75Kureyş106  Leheb 111Leyl 92Lukman31  Maide 5Maun 107Mearic 70Meryem19Muhammed47Mumin 40
Muminun23Murselat77Mutaffifin83Mücadele58Müddessir74Mülk 67Mümtahine60Münafikun63Müzzemmil73  Nahl 16 Nas 114Nasr110Naziat 79Nebe 78Necm 53Neml 27Nisa 4Nuh 71Nur 24  Rad 13Rahman55Rum 30  Sad 38Saf 61Saffat 37Sebe 34Secde 32Suara 26Sura 42  Şems 91  Taha 20Tahrim 66Talak 65Tarik 86Tegabun64Tekasür102Tekvir 81Tevbe 9Tin 95Tur 52  Vakia 56  Yasin 36Yunus 10Yusuf 12  Zariyat 51Zilzal 99Zuhruf 43Zümer 39


İLGİLİ KONULAR:
Konu Dışında Kalan Ayetler
Konulara Göre Ayetler (A-H)
Konulara Göre Ayetler (I-N)
Konulara Göre Ayetler (O-Z)

Widget for Blogger by blogokulu.blogspot.com/a>


.. Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020