Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

19.10.15

0
Konulara Göre Kur-an Ayetleri (A-H)KONULAR ESAS ALINARAK KUR-AN AYETLERİNİN TASNİFİ  ( A - H )

Kur-an'da aradığınız konulara ait ayetlerin kolaylıkla bulunabilmesi için, Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur-an mealinden yararlanarak, tüm ayetler konulara göre guruplandırılmış, ilgi duyan izleyicilerimiz, harf sırasına göre tasnif edilen konulardan istediğini seçer, seçtiği konunun Sure No.sını " Sure Listesi "nden bulur ve tıklar :

Tasnif sayfasında örnek olarak alırsak ( 2 / 35 ) in anlamı : 
2 No. Sure'nin 35 Sayılı Ayeti dir, yani ilk rakam Sure No. sını ikinci rakam ise Ayet No. sını göstermektedir.

Sure listesinden tıklanan Sure, Y.N.Öztürk'ün Türkçe Kur-an Meali'nden açılmış olur.

ADALET İLE İLGİLİ AYETLER:
Adâlet ve çeşitleri: 6/152 ve dipnot; 7/29; 49/9.
Adâlet: 2/282; 3/18, 21; 4/3, 58, 127, 129, 135; 5/8, 42, 95, 106; 6/115, 152; 7/29, 159, 181; 16/76, 90; 21/47; 42/15; 49/9; 55/9; 57/25; 60/8.
Adâletle hükmetmek: 4/135; 5/8; 38/26.

ADEM İLE İLGİLİ AYETLER:
Âdem (a.s.) ile Havva’nın yaratılması ve çoğalması: 2/30; 3/59; 4/1; 6/2; 7/189; 23/12-13; 30/21; 32/7-9; 35/11; 37/11; 38/71-77; 55/14; 71/17.
Âdem’in (a.s.) iki oğlu: 5/27-32.
Âdem’in (a.s.)tövbesi: 2/37.
Âdem (a.s.) ile şeytan: 2/34-36; 7/11-25; 17/61-63; 18/50; 20/116-123; 38/71-85.
Âdem’in (a.s.) bütün eşyanın isimlerini bilmesi: 2/31-33.
Âdem’in (a.s.) yaratılması: 2/30-33; 7/12; 15/26-44; 17/61-65; 38/71-74.

AHİRET İLE İLGİLİ AYETLER:
Âhiret azâbından kurtaracak bir ticaret: 61/10-14.
Âhiret azâbının şiddetli ve sürekli oluşu: 13/34; 20/127; 39/26, 47; 41/16; 68/33.
Âhiret gününde meydana gelecek olaylar: 2/123; 3/30, 77, 106-107; 4/77; 6/22-24; 7/38-51; 10/26-30; 11/18, 99, 103-108; 14/21-23; 16/27-30; 17/13-14; 18/99-101; 19/75; 20/100-112; 23/99-114; 27/87; 28/62-66, 74-75; 29/25; 36/51-65; 37/16-34, 51-61; 38/59-64; 39/47, 48, 56-60, 67-75; 41/19-21, 29; 43/67-73; 44/16, 40-56; 45/26-35; 50/20-35, 41-44; 55/41; 57/12; 60/3; 67/6-11, 27; 68/42-43; 69/13-37; 70/8-15; 74/39-47; 75/13; 77/7-11, 29-40; 79/46; 80/33-42; 81/1-14; 82/1-5, 13-16; 88/1-11; 89/21-25; 100/9-11.
Âhiret gününden sakınmak: 2/123; 7/169; 39/56-58.
Âhiret ölümsüzdür: 44/56.
Âhiret sevâbı istemek: 3/145; 4/74; 17/19; 42/20.
Âhiret yurdunu istemek: 28/77; 33/29.
Âhirete hazırlık: 2/110; 22/77; 36/12; 59/18; 75/12-15.
Âhirete iman: 2/4, 46, 62, 177; 3/9; 4/38-39, 59, 162; 9/18-19, 44-45; 31/4; 42/7; 70/26-28.
Âhirete inanmayanlar ve durumları: 7/147; 16/60; 39/45-48; 41/6-7; 77/15-19.
Âhirete karşılık dünya hayatını satın alan kimseler: 2/86.
Âhirete önden gönderilen hayırlar: 2/110; 36/12; 59/18; 73/20; 75/12-15; 82/4-5.
Âhiretin dünyadan her yönden daha hayırlı olduğu: 3/148; 4/77, 134; 6/32; 7/169; 9/38; 12/57; 13/26; 16/30, 41; 17/21; 28/60-61; 29/64; 57/20; 87/16-17.
Âhiretin şüphesiz var oluşu: 45/26.
Âhirette bütün yetkiler Allah’a aittir: 82/19.
Âhirette bütün sırlar açığa çıkar: 69/18; 86/9-10.
Âhirette herkese yaptığının karşılığı tam olarak ve-rilir: 39/70; 40/17; 99/7-8.
Âhirette kimlere azap vardır: 2/114, 174; 3/21-22, 56, 77, 91, 106, 176-178; 4/14, 38; 5/33, 41; 7/147; 9/74; 11/18-22; 13/32-34; 14/22; 16/104-109; 17/10; 22/8-9; 24/19, 23-25; 27/4-5; 29/23; 33/57; 34/5, 8, 38; 41/26-28; 45/7-10; 59/3-4; 67/6; 76/4; 83/10-17; 88/23-26; 90/19-20; 92/14-16.
Âhirette mutlu ve bedbaht yüzler: 3/106-107; 76/7-11; 80/33-42; 88/1-16.
Âhirette pişmanlık fayda vermez: 7/53; 14/44; 89/23-26.
Âhirette rahatlık: 14/27; 16/32; 39/74; 41/30; 43/71-73.
Âhirette uzuvlar şâhitlik eder: 24/24; 36/65; 41/20-22.
Âhirette ve dünyada büyük kurtuluş: 4/13; 6/16; 23/102; 40/8-9; 44/51-57; 45/30; 57/12; 64/9.
Âhirette zâlimlerin mâzeretleri geçersizdir: 40/51-52.
Âhirette zulüm yoktur: 40/17; 45/22.
Âhiretteki dost ve düşmanlar: 43/67.
Âhiretten nasibi olanlar: 2/201-202; 3/114-115; 4/162; 28/83.
Âhiretten nasibi olmayanlar: 2/102, 200; 3/21-22, 77, 85; 42/20.

AHLAK İLE İLGİLİ AYETLER:
Ahlâk timsâli insanlar: 76/7-11.
Ahlâk: 4/36; 8/53; 18/19; 87/14.
Ahlâkını bozanlar: 13/11.
Ahlâkî emir ve vazifeler: 2/83-85; 4/36-40, 114; 16/90-92; 30/38.
Ahlâkî faziletler: 3/134-136; 7/199-200.
Ahlâkî yasaklar: 6/151-153; 7/85-86; 16/90; 49/11-12.
  
AİLE İLGİLİ AYETLER :
Aile ahlâkı: 4/3-4, 129; 24/22; 33/53-55.
Aile içi barış: 2/228; 4/35, 128.
Aile için yapılan harcamalar: 2/215.
Aile reisinin sorumluluğu: 19/54-55; 20/132; 66/6.
Aile sevgi ve huzur yuvasıdır: 30/21.
Ailede geçimsizlik: 2/227; 4/35, 128-130.
Aileye iyi davranmak: 4/36.
Dört kadınla evlenmek: 4/3, 129.
ANA-BABA İLE İLGİLİ AYETLER:
Ana-baba (ebeveyn): 14/41; 18/80; 19/14; 27/19; 29/8; 46/15,17.
Ana-babaya mîras hakkında vasiyet: 2/180; 4/7, 11-12, 33.
Ana-babaya alçak gönüllü davranmak: 17/24.
Ana-babaya itaat ve iyilik: 6/151; 17/23-25; 29/8; 31/14; 46/15.
Ana-babaya ne zaman itaat edilmez: 29/8; 31/15.
Anaya babaya “öf” demek: 17/23; 46/17.
Anne ve babasının Allah’a dâvetini reddedenler: 46/17-18.
Babanın oğluna vermesi gereken nasihatler: 31/13-19.
AKRABALIK İLE İLGİLİ AYETLER:
Akrabalık bağları: 2/83, 177, 215; 4/1, 36; 9/23; 11/45-47; 13/21, 25; 16/90; 17/26; 24/22; 30/38; 47/21-23.
Akrabalık bağlarının âhirette kalkması: 23/101; 60/3.
Akrabanın mîras hakkı: 4/7-13.
Akrabaya hakkını vermek: 17/26; 30/38.
Akrabaya sevdiğin maldan harcamak: 2/177.
Akrabaya vasiyet etmek: 2/180.
Akrabaya yardım etmek: 16/90.
Akrabaya yardımda bulunmayacağına yemin etmemek: 24/22.
Dünürlük: 2/235.
EVLENME İLE İLGİLİ AYETLER:
Eski karı-kocanın tekrar evlenmeleri: 2/232.
Eşlerin anlaşmazlığı hâlinde hakem: 4/35.
Evlat edinme: 33/4; 5, 37; 28/9.
Evlenilmesi haram olan akraba kadınlar: 2/221; 4/22-24.
Evlenilmesi helal olan kadınlar: 5/5.
Evlenmek: 2/221, 228, 230, 232, 235; 4/3, 19, 22-26, 127; 5/5; 24/3, 32, 33, 60; 33/49, 50, 52, 53; 60/10.
Evlenmeye imkân bulamayanlar: 24/33.
BOŞANMA İLE İLGİLİ AYETLER:
Boşanan eşlerin çocuklarının bakımı: 2/233; 65/6-7.
Boşanılacak kadına eziyet etmemek: 2/231; 66/1-6.
Boşanma ve usûlleri: 2/226-237, 241; 4/20, 21, 130; 33/28, 29, 49, 52; 58/3-4; 65/1-7; 66/5. 

AKIL İLE İLGİLİ AYETLER:
Akıl bâliğ olmak: 24/58-59.
Akıl sâhipleri ve yapmaları gereken işler: 2/164, 197, 269; 3/7, 190; 5/100; 13/19; 14/52; 16/11-12; 38/29; 39/9, 18, 21; 40/53-54; 65/10.
Akıl yaşta değil baştadır: 21/78-79.
Akla aykırı olan her şey imana aykırı değildir: 2/259-260; 18/25 ve dipnotu.
Akletmeyi (akıl yürütmeyi) öğütleyen âyetler: 2/44, 73, 75, 164, 242; 3/65, 118; 6/32, 126, 151; 7/169; 8/22; 10/16, 100; 11/51; 12/2, 109; 13/4; 16/12, 67; 21/10, 67; 22/46; 23/80; 24/61; 25/44; 26/28; 28/60; 29/35, 43, 63; 30/24, 28; 36/62, 68; 37/137-138; 40/67; 43/3; 45/5; 57/17; 67/10.
Aklın hürlüğü: 2/260, 18/54.
Aklın putlaşması: 6/29; 45/24.
  
ALLAH İLE İLGİLİ AYETLER:
Allah: “Yalnız benden korkun!” buyuruyor: 2/150, 3/175, 4/77.
Allah (c.c.): Bu lafız Kur’an’da 2697 defa geçmektedir. İlâh, Allâhümme lafızları ve Allah’ın diğer isimleri bundan hâriçtir.
Allah cezâ gününün Mâliki’dir: 1/3; 6/73; 39/67; 40/12, 16; 82/17-19.
Allah devleti, idâreyi kimlere verir: 5/54; 14/19-20.
Allah dirilten ve öldürendir: 15/23.
Allah gerçek hükümrândır: 20/12-16.
Allah gizleneni de açığa vurulanı da bilir: 2/77; 16/19, 23; 20/7; 21/110; 33/54; 60/1; 64/4; 67/13-14.
Allah gizli ve açık olan her şeyi bilendir: 6/73; 9/78; 31/16; 49/18; 58/7; 72/26.
Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı: 7/54; 10/3; 11/7; 25/59; 32/4; 50/38; 57/4.
Allah gözetleyicidir: 4/1.
Allah gözlerin hâin bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir: 40/19.
Allah hâkimler hâkimidir: 95/8.
Allah her an yaratma hâlindedir: 55/29.
Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır: 32/7.
Allah için gizli ve açık sarfedenler: 35/29.
Allah için harcamanın sevâbı: 2/261.
Allah katında zaman: 22/47; 32/5; 70/4.
Allah kendiliğinden vardır: 2/255.
Allah kendisine imana zorlamaz: 2/256; 6/104, 107; 39/41; 41/46; 45/15; 78/3, 29.
Allah kimseyi başıboş bırakmamıştır: 2/214; 3/142; 9/16; 23/115; 75/36.
Allah kolaylık diler: 2/185.
Allah korkusu: 2/74, 150; 3/102, 175; 4/77; 8/29; 16/30, 51-52; 33/39; 35/28; 39/61; 59/18; 65/5; 67/12.
Allah kullarına çok lütufkârdır: 42/19-20.
Allah kuluna kâfîdir: 39/36.
Allah nûrunu tamamlayacaktır: 9/32-33; 61/8-9.
Allah, Peygamber ve âyetlerle alay edenler: 6/10; 9/65-66; 13/32; 15/11, 95; 16/34; 21/41; 30/10; 36/30; 37/11-19.
Allah rızâsını almak için kendini ve malını fedâ edenler: 2/207.
Allah sevgisi: 2/165, 177, 186; 3/31; 9/24; 21/90.
Allah tevbeleri kabul eder: 2/187; 3/128, 135; 4/16, 26-27, 64, 92; 5/34, 71; 7/143, 153; 9/5, 104, 112; 11/3; 17/25; 19/60-61; 25/70-71; 39/53-54; 66/8.
Allah üçtür, üçten biridir demek kâfirliktir: 4/171; 5/17, 72-73.
Allah vaadinden caymaz: 2/80; 3/9; 13/31; 14/22, 47; 20/86; 22/47; 30/6; 39/20; 40/55; 45/32.
Allah ve âyetleri hakkında tartışmak: 13/13; 22/3; 40/4.
Allah’a güvenip dayananların özellikleri: 42/36-43.
Allah ve Peygamber’e muhalefet edenler, en yakın akraba bile olsa dost edinilmez:58/22.
Allah ve Peygamber sevgisi: 3/31-32.
Allah ve Peygamber’den yüz çevirenin kâfir olduğu: 3/32.
Allah ve Peygamber ile savaşan ve fesat çıkaranların cezâsı: 2/279; 5/33.
Allah ve Resûlü’ne itaat: 3/32, 132; 4/13-14, 59, 69, 80; 5/92; 8/1, 20, 46; 9/71, 92; 24/52, 54; 33/71; 47/33; 49/1, 14; 58/13.
Allah ve Resûlü’nün hükmüne karşı çıkanlar: 4/65, 56; 9/29, 31 ve dipnotu; 46/4-5; 58/20, 22.
Allah ve Resûlü’nün hükümlerine aykırı bir hükmü seçmeye hakkı olmamak:33/36.
Allah ve Resûlü mutlakâ gâlip gelecektir: 58/20-21.
Allah verirse biz de veririz diyenler: 9/75-77.
Allah yahudi ve hıristiyanların ihtilâfa düştükleri hususlarda hükmünü verecektir:2/113.
Allah yanında başka ilâh tanımak: 4/48, 116; 17/39; 23/117; 28/88; 50/26.
Allah yolu İslâm’dır: 6/153.
Allah yolunda kimler için harcamalıyız: 2/215.
Allah yolunda öldürülenler: 3/169-172.
Allah yolunda savaşanlar: 4/74-76; 8/39; 49/15; 61/10-11.
Allah yolundan alıkoyanlar: 3/99; 4/167; 7/45; 8/36; 9/9; 11/19; 14/3; 16/88, 94; 33/18; 47/1, 32-34; 58/16.
Allah yolundan men etmek için mallarını harcayanlar: 8/36.
Allah zalim değildir, kullarına zulmetmez: 3/182; 4/40; 8/50-51; 9/70; 10/44, 46-47; 11/100-101; 16/33-34; 18/49; 22/9-10; 29/40; 30/9; 50/27-29.
Allah zayıfların yardımcısıdır: 28/4-6.
Allah zengin, siz fakirsiniz: 2/263, 267; 47/38; 57/24; 64/6.
Allah’a bey’at: 48/10.
Allah’a hile yapmak isteyenler: 2/9; 4/142.
Allah’a inananlar eziyetten korkmaz: 29/10, 11; 85/4-10.
Allah’a inanmak için bir felâket beklememek: 6/158.
Allah’a itaat: 4/59.
Allah’a karşı büyüklük taslayan önderler: 2/166, 167; 7/38; 14/21; 16/25; 33/67; 34/31, 33; 40/47; 41/38.
Allah’a karşı verilen sözü ve yemini değiştirenler: 3/77.
Allah’a kul olmanın gereği: 4/36.
Allah’a kulluk için yaratıldık: 3/51; 51/56.
Allah’a kulluk yapmayıp başka ilâhlar edinenlerin misali: 39/29
Allah’a kullukta kibirlenen: 4/173.
Allah’a rahatça kulluk için hür bir yere göç: 4/100; 29/56; 39/10.
Allah’a sığınma: 1/4; 10/22; 23/97, 98.
Allah’a teslimiyet: 2/155-156; 3/26; 6/162-163; 13/22; 18/23-24; 29/46.
Allah’a tevekkül: 26/217; 33/3; 64/13; 65/3.
Allah’a ve âhiret gününe inanan kimselere öğütler: 2/228, 232; 4/59, 74; 39/55.
Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde gösteriş yapanlar: 2/264; 4/38-39.
Allah’a verdiğiniz sözü tutun: 6/152.
Allah’a yaklaştıran şey: 34/37.
Allah’a inanıp da yine putlara gidenler: 27/58-64; 29/61, 63; 30/32, 40.
Allah’ı sever gibi başkasını sevenler ve onlara bağlananlar: 2/165.
Allah’ı seviyorsanız Resûl’e tâbi olunuz: 3/31.
Allah’ı unutanlar: 59/19; 9/67; 20/124-126.
Allah’ı zikir: 2/152; 3/135, 191; 4/103; 5/91; 39/9; 63/9.
Allah’ın adâleti: 3/194-197.
Allah’ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin: 16/95.
Allah’ın asıl kurtarıcı olduğunu unutmak: 39/8.
Allah’ın âyetlerinden yüz çevirenler: 32/22.
Allah’ın âyetlerine karşı mücâdele edenler: 40/4.
Allah’ın âyetlerini inkâr etmek: 46/26.
Allah’ın âyetlerini satmayanlar: 3/199.
Allah’ın âyetleriyle alay edenlerin arasında bulunmamak: 4/140.
Allah’ın beraber olduğu kimseler: 2/153, 194, 249; 8/19, 46, 66; 9/36, 123; 16/128; 29/69; 47/35; 57/4; 58/7.
Allah’ın birliği: 2/163, 255; 3/2, 6, 18, 62; 4/48, 116, 171; 6/12-24, 94, 100-103, 106; 10/18; 17/22, 39, 42, 111; 19/35; 20/8; 21/22, 25; 22/31, 34; 23/91, 92; 25/2; 27/58-64; 28/68, 70-72, 88; 37/4, 5; 39/4-6, 64-67; 40/3, 66; 41/6; 44/8; 47/19; 59/22-24; 112/1-4.
Allah’ın cemâlini görmek: 6/103; 75/23; 83/15.
Allah’ın dînen izin vermediği konularda hüküm koymak: 5/50; 42/21.
Allah’ın dostları: 2/257; 3/68, 122; 4/146; 5/55-56; 6/127; 10/62-64; 22/78; 34/41; 42/31; 45/19; 66/4.
Allah’ın emirleri: 2/83; 6/151-153; 7/33; 49/9-12; 74/3-7.
Allah’ın gazabı: 8/16; 24/9; 40/10; 47/28.
Allah’ın görünmeyen orduları: 33/9; 48/4, 7.
Allah’ın hâlikıyyetine ‘evet’ hüküm ve hâkimiyetine ‘hayır’ diyenler: 10/31; 23/84-89.
Allah’ın haram kıldığı şeyler: 6/151.
Allah’ın has kullarının vasıfları: 25/63-77.
Allah’ın helâk edip yok ettiği şeyler: 3/117, 127; 6/6, 45; 7/72, 137; 10/13, 15/4; 16/45; 17/7, 16, 17, 68; 19/74; 21/9, 11; 25/36-39; 26/172; 28/43, 81, 82; 29/40; 34/9, 19; 36/31; 46/27-28; 50/36; 53/51-54; 67/16.
Allah’ın hidâyeti: 74/31; 87/3; 92/12.
Allah’ın hüküm ve hâkimiyetini reddedenler: 4/60-61; 5/44-45, 47, 49.
Allah’ın hükümlerinden saptıranlara tâbi olanlar: 2/165-167; 4/97; 7/38; 33/67-68.
Allah’ın hükümlerini beğenmeyenler ve onları kaldıranlar: 4/14; 47/9; 58/5, 20, 22.
Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır: 2/255; 40/7.
Allah’ın ilmi yazmakla bitmez: 18/109; 31/27.
Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler: 5/44-45, 47-48.
Allah’ın insana değer vermesi: 25/77.
Allah’ın insana yakınlığı: 50/16; 56/84-85.
Allah’ın insanlara lütuf ve ikrâmı: 2/22; 4/95-99, 113; 16/66-69, 71-72, 78-81; 17/11-12, 66-67, 70; 20/53-54; 22/63, 65; 23/18-22; 21.
Allah’ın insanlara müsâmahası: 16/61; 35/45.
Allah’ın ipine sarılmak: 3/103.
Allah’ın isimlerinin en güzel olduğu: 7/180; 17/110; 20/8; 59/24.
Allah’ın Kitabı ile hükmetmek: 2/105.
Allah’ın Kitabı’ndan başkasını hakem yapmamak: 6/114.
Allah’ın lâneti: 2/88-89, 159, 161-162; 3/61, 86-88; 4/46-47, 52, 93, 118, 155-157; 5/12-13, 60, 64; 7/44; 11/18; 13/25; 15/34-35; 33/57, 61-62; 47/23; 48/6.
Allah’ın lütfu: 4/31.
Allah’ın mağfireti ve azâbı: 15/49-50.
Allah’ın mağfiretinin genişliği: 4/116; 7/156; 18/58; 40/7-9; 53/31-32.
Allah’ın mü’min mücâhidlere yardımı: 8/17, 26; 30/47.
Allah’ın mühlet vermesi: 68/45.
Allah’ın mülk ve hükmünde birliğine misal: 30/28.
Allah’ın nimetleri sayılamaz: 14/34; 16/18.
Allah’ın nûru: 24/35-36; 61/8.
Allah’ın peygamberlerden aldığı söz: 3/81-82; 33/7-8.
Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek: 12/87; 39/53.
Allah’ın Resûlü’ne dünya ve âhirette yardımı: 22/15.
Allah’ın Resûlü’nü himâye etmesi: 93/1-11; 94/1-8.
Allah’ın rızâsı dışında dostluk olmayacağı: 2/165-167, 29/25.
Allah’ın rızâsı: 3/174.
Allah’ın sevdiği kimseler: 2/195, 222; 3/76, 134, 146, 148, 159; 5/13, 42, 93, 9/4, 7, 108; 11/90; 49/9; 60/8; 61/4.
Allah’ın sevdiği millet nasıl olmalı: 5/54-55.
Allah’ın sevmediği kimseler: 2/190, 276; 3/32, 57, 140; 4/36, 107; 5/64, 87; 6/141; 7/31, 55; 8/58; 16/23; 22/38; 28/76-77; 30/45; 31/18; 42/40; 57/23.
Allah’ın sevmediği şeyler: 2/205; 4/148.
Allah’ın sıfatları: (Birlik=Vahdâniyet): 2/163, 255; 3/2, 6, 18; 4/87, 171; 6/19, 102; 9/31; 11/14; 13/16, 30; 16/22, 51; 17/42, 43; 20/8, 98; 21/22, 25; 23/91, 116; 28/70, 88; 35/3; 37/4-5; 38/65, 66; 39/4-6; 40/3, 16, 62, 65; 41/6; 43/84; 44/8; 59/22, 23; 64/13; 73/9; 112/1. (Dilediğini yapması=İrâde): 2/ 253; 3/26, 40; 5/1; 11/107; 14/27; 22/14, 18; 24/45; 28/68; 35/1; 85/16. (Diri oluşu=Hayat): 2/255; 3/2; 20/111; 40/65.(Ebedîliği=Bekâ): 25/58; 28/88; 55/26; 57/3. (Ezelîliği =Kıdem): 57/3. (Her şeyi bilmesi =İlim): 2/29, 33, 231, 255, 282; 3/29; 5/7, 99; 6/3, 59, 73; 11/5; 13/8-10; 14/38; 16/19, 23; 20/7, 98; 21/110; 22/70, 76; 23/92; 28/69; 29/45, 52; 31/23, 34; 32/6; 34/2; 35/38; 39/7, 46; 40/19; 41/47; 42/12, 24-25; 57/3, 4, 6; 58/7; 59/22; 64/4, 11, 18; 67/13-14. (Her şeyi görmesi=Basar): 2/96, 110, 233, 237; 3/15, 20; 4/58, 134; 17/1, 17, 30, 96; 22/61, 75; 34/11; 35/31, 45; 40/20, 44, 56; 42/11, 27; 57/4; 58/1; 67/19; 84/15. (Her şeye gücünün yetmesi=Kudret): 2/20, 106, 109, 148, 259, 284; 3/26, 29, 189; 4/133, 149; 5/17, 19, 40, 120; 6/17, 37, 65; 8/41; 9/39; 11/4; 16/70, 77; 17/99; 22/6, 39; 23/18; 24/45; 25/54; 29/20; 30/54; 35/1, 36/81; 42/9, 50; 48/21; 57/2; 59/6; 65/12; 66/8; 67/1; 75/4, 40; 77/23; 86/8. (Her şeyi işitmesi=Semî’): 2/127, 137, 181, 224, 227, 244, 256; 3/34, 35, 38, 121; 4/58, 134, 148; 6/13, 115; 7/200; 8/61; 10/65; 12/34; 14/39; 21/4; 24/21, 60; 26/220; 29/5, 60; 34/50; 40/20, 56; 41/36; 42/11; 58/1.(Konuşması, söz söylemesi=Kelâm): 2/36; 4/ 164; 6/115; 18/27, (Varlığı=Vücûd):6/75-79; 27/59-64; 28/71-73; 29/61, 63; 57/3; 67/19, 30. (Yaratıcı oluşu=Hâ-lık): 2/28, 29; 3/47; 5/17; 6/73, 95, 101, 102; 7/54; 13/16; 15/86; 17/99; 24/45; 28/68; 30/27, 40, 54; 32/7; 35/1; 36/81; 39/62; 40/62; 42/49; 54/49, 50; 56/57-59, 63-65; 59/24; 64/2.(Hiçbir şeye benzemeyişi): 2/22; 6/101; 19/65; 42/11; 112/4.
Allah’ın sünneti (kanunu)nun hiçbir zaman değişmediği: 17/77; 33/38 62; 35/43; 40/84; 48/23.
Allah’ın varlığı: 6/73; 13/2-4; 22/18; 29/61; 63; 64/1-4; 67/19, 30; 87/1-5.
Allah’ın varlığını kabul ettiği halde insanları yine putlarıyla korkutanlar:39/36, 39.
Allah’ın varlığının delilleri: 12/105; 13/2-5; 16/10-17, 65-69; 22/5; 36/31-43; 41/37, 39, 53; 42/29, 32-33; 45/3-6; 56/58-73; 88/17-20.
Allah’ın yarattıklarında uyumsuzluk olmayışı: 67/3-4.
Allah’ın yardımı: 6/63-64; 9/25-26; 110/1-3.
Allah’ın yardımına lâyık olanlar: 22/40-41.
Allah’ın zikrinden alıkoyanlar: 63/9; 24/37.
Allah’dan ancak âlimler hakkıyla korkar: 35/28.
Allah’dan başka boyun eğdiklerinin adı anıldıkça sevinenler: 39/45.
Allah’dan başkasına rablık verme ve kulluk: 1/5; 9/31; 10/31-32.
Allah’dan başkasına sığınıp ondan güç almak ve onları ilâh edinmek: 46/5; 19/81.
Allah’dan başkasının bilgisi sınırlıdır: 2/30-33, 255; 12/76; 31/34.
Allah’dan başkasının bilmediği beş şey: 31/34.
Allah’dan hükmü daha güzel kimdir?: 5/50.
Allah’dan ilim istemek: 20/114.
Allah’dan korkmayıp insanlardan korkanlar: 4/108; 11/92.
Allah’dan korkup günah işlemeyenlere dört cennet: 55/46-78.
  
AMEL İLE İLGİLİ AYETLER:
Amel defteri arkalarından verilenler: 84/10-15.
Amel defteri sağdan verilenler: 17/71; 56/8; 69/19-24; 84/7-9; 90/18
Amel defteri soldan verilenler: 56/9; 69/25-37; 83/6-10; 84/10-15; 90/19
Amel defteri: 17/13-14, 71; 21/47; 39/69; 45/28-29; 78/29, 40; 81/10.
Amel terazisi: 7/8-9; 21/47; 23/102, 103; 101/6-9.
Amelleri dünyada da âhirette de boşa gidenler: 9/69; 11/15-16, 18-22; 16/104-109; 22/11; 27/4-5; 41/22-23; 45/27.
Amellerin karşılığı (Cezâ): 6/164; 20/74-76; 22/50, 51; 40/58; 90/18, 19; 91/9-10.
Amelsiz ilim: 62/5.
Amelsiz iman: 6/158.
  
ARŞ İLE İLGİLİ AYETLER:
Arş: 7/54; 9/129; 11/7; 17/42; 21/22; 23/86, 116; 39/75; 40/7, 15; 43/82; 57/4; 81/20.
Arş’a Allah’ın hükümrân olması: 13/2; 20/5; 25/59; 32/4; 57/4.
Arş’ı yüklenen melekler: 40/7; 69/17.
Arş’ın sâhibi Allah’tır: 27/26; 85/15.

ASHAB İLE İLGİLİ AYETLER:
Ashâb-ı Kehf: 18/9-29.
Ashâb-ı kirâm: 8/72, 74; 9/100, 117; 33/6; 59/8-9; 60/10.
Ashâb-ı kirâm’ın genel özellikleri: 48/29.
Ashâb-ı Uhdûd (hendek sâhipleri): 85/4-10.

AY İLE İLGİLİ AYETLER:
Ay belirli bir vakte kadar seyreder: 13/2.
Ay ışığını güneşten alır: 10/5; 91/2.
Ayın yaratıcısı: 7/54; 10/5; 21/33.
Ayın yaratılışı: 25/61; 71/16.

AYETLER İLE İLGİLİ AYETLER:
Âyete’l-Kürsî: 2/255.
Âyetleri geçersiz sayanlar: 22/51; 34/5.
Âyetleri satmamak: 2/41.

AZAP LA İLE İLGİLİ AYETLER:
Azâbı satın almış kimseler: 2/175.
Azâbın umûma gelmesi: 8/25.
Azaptan kurtulamama: 5/36; 11/68; 70/11-15.
Azaptan kurtaracak ticaret: 61/10-12.

BORÇLAR İLE İLGİLİ AYETLER:
Borç vermek: 2/245; 5/12; 57/11, 18; 64/17; 73/20.
Borçlu-alacaklı ilişkileri: 2/282-283.
Borçluya alacağını bağışlamak: 2/280-281.

BÜYÜKLÜK-KİBİR İLE İLGİLİ AYETLER:
Büyüklük Taslamak (Kibir): 2/34, 87; 4/36, 172-173; 6/93; 7/13, 40, 48, 75-76, 88, 133, 146, 206; 9/25; 10/75; 14/21; 16/22-23, 29; 21/19; 23/46, 67; 25/21; 28/39; 31/7, 18; 32/15; 34/31-33; 35/43; 37/35; 38/74-75; 39/60; 40/27, 35, 47, 48, 56, 60, 76; 41/15, 38; 45/8, 31; 46/10, 20; 57/23; 63/5; 71/7; 74/23.
Büyüklük taslayan yöneticiler ve onlara uyanlar: 2/166, 167; 7/38; 14/21; 16/25; 33/67; 34/33-34; 40/47-48.

CAHİLLİK ve CAHİLİYE İLE İLGİLİ AYETLER:
Câhiliye âdetleri: 5/50, 103; 6/136, 140; 8/35; 81/8.
Câhiliye devri: 3/154; 5/50; 7/138; 33/33; 48/26;
Cahiller: 2/67; 6/35; 7/199; 11/29-46; 12/33; 25/63; 28/55; 39/64; 46/23; 51/11.
Cahillikten tevbe edenler: 16/119.
Cehâlet: 2/67; 6/54; 7/199; 12/89; 16/119; 33/72.

CENNET-CEHENNEM İLE İLGİLİ AYETLER:
Cebrail (a.s.): 2/87, 97-98; 5/110; 16/102; 26/193; 53/5; 66/4; 70/4; 78/38; 81/19-20, 23; 97/4.
Cibrîl: bk. Cebrail.
Cehennem ehli: 7/38-41, 44-53; 10/27-30; 11/18-22, 24, 105-107; 20/74; 37/62-73; 39/8, 71-72; 40/43; 41/29; 44/43-50; 64/10; 67/6-11; 80/40-42; 88/2-7.
Cehennem insanlar ve cinlerle dolacaktır: 11/119; 32/13.
Cehennemde ölüm ve hayat yoktur: 20/74; 87/12-13.
Cehennemde pişmanlık: 5/37; 26/94-102; 33/66-68; 39/71-72; 43/38-39, 77-78; 89/23-24.
Cehennemin dehşeti: 67/6-8; 74/26- 31.
Cehennemin genişliği: 50/30.
Cehennemin yakıtları: 2/24; 3/10; 21/98; 66/6.
Cehennemin yedi kapısı: 15/44.
Cehennemliklere demirden topuzlar, zincirler ve halkalar: 22/19-22; 34/33; 40/71-72; 76/4.
Cehennemliklerin ceza ve azapları: 5/36-37; 18/29; 32/20; 37/62-73; 38/55-64; 44/43- 49; 70/11-18.
Cehennemliklerin içecekleri: 14/16-17; 18/29; 37/67; 56/42, 54-55; 78/24-25; 88/5.
Cenâze namazı: 9/84.
Cennet ehli: 7/42-44, 46-50; 10/26; 11/23, 24, 105, 108; 15/45; 16/32; 22/23; 37/40-63; 39/73, 74; 41/30-32; 43/68-73; 44/51-57; 46/13-16; 76/5-22; 80/38, 39; 88/8-16.
Cennet ırmakları: 47/15.
Cennet içecekleri: 37/45-47; 52/23; 56/18-19; 76/5-6, 15-18; 78/34; 83/25-28; 88/12, 14.
Cennet için koşuşmak: 3/133; 57/21.
Cennet ve Cehennemde ebedî kalmak: 2/80-82; 3/24-25; 6/126-129; 11/106-108; 31/6-9; 33/64-65; 41/28-32; 43/67-78.
Cennete girmeleri haram olanlar: 5/72.
Cennete, yahudiler yalnız biz, hıristiyanlar da yalnız biz gireceğiz dediler:2/111.
Cennetin kısımları: (Adn): 9/72; 13/23; 16/31; 18/31; 19/61; 20/76; 35/33; 38/50; 40/8; 61/12; 98/8. (Firdevs): 18/107; 23/11. (Me’vâ): 32/19; 53/13-15. (Na’îm): 22/56; 26/85; 37/40-44; 56/12, 89; 82/13.
Cennetin vasıfları: 13/35.
Cennetliklerin cehennemliklere seslenişi: 7/44-50.
Cennetliklerin mükâfatları: 18/30-31, 107-108; 19/60-63; 20/75-76; 22/23; 25/75-76; 37/41-49; 38/49-54; 43/68-73; 44/51-57; 52/17-28; 55/46-78; 76/11-22.
Cezada misilleme ve adâlet: 16/126; 22/60; 42/40-43.
Cezâlar: 4/15-16; 5/33-34, 38.

CİHAD İLE İLGİLİ AYETLER:
Cihad için sabır: 3/200.
Cihad: 2/190, 194, 216-218, 246; 3/146-147, 157, 195, 200; 4/71, 74-77, 84, 89, 95-96, 101-104; 8/15-16, 39, 42, 45, 60-67, 72; 9/12, 14, 16, 19-29, 38-47, 73, 81, 83, 86, 88, 91-94, 106-107, 111, 121-123; 22/39-40, 78; 25/52; 47/4, 7, 20, 35; 48/16-17, 22, 25; 49/9, 15; 60/8-11; 61/4, 11; 66/9; 73/20.
Cihaddan kaçanlar: 9/81, 86-87, 90, 93-96.

CİNLER İLE İLGİLİ AYETLER:
Cinler ateşten yaratılmıştır: 55/15.
Cinler gaybı bilmezler: 34/14.
Cinler: 6/100, 128; 7/38; 11/119; 15/27; 41/25; 46/18; 51/56; 55/15, 33, 39; 114/6.
Cinlerin Peygamberimiz’e iman etmesi: 46/29-32; 72/1-19.
  
ÇOCUKLAR İLE İLGİLİ AYETLER:
Çocuğun memeden kesilmesi: 2/233; 31/14; 46/15.
Çocuk sevgisi: 3/14; 34/37.
Çocuk ve çocuk yetiştirme: 2/223; 8/28; 64/14-15; 66/6.
Çocukları öldürmemek: 6/137, 151; 17/31.
Çocukların anne babalarının yatak odalarına girmeyecekleri vakitler: 24/58.
Çocukların hayırlı olması için dua: 2/128-129; 3/38-41; 7/189; 14/40; 25/74; 46/15.
  
DEVLET İLE İLGİLİ AYETLER:
Devlet başkanının işlerinde istişâre etmesi gerektiği: 27/29-34; 42/38.
Devlet bütçesine ihânet etmek: 3/161.
Devlet idâresi ve insanın halîfe olarak yaratılması: 2/30; 4/59, 83; 6/165; 10/14; 20/29; 24/55, 62; 28/34; 35/39; 38/26; 59/7; 60/12; 64/16.
  
DİN İLE İLGİLİ AYETLER:
Din (hesap-cezâ) günü: 1/3; 15/35; 26/82; 37/20; 38/78; 51/12; 56/56; 70/26; 74/46; 82/9, 15-19; 83/11.
Din adına din düşmanlığı yapanlar: 7/175-176.
Din Allah’ın oluncaya kadar savaşmak: 8/39.
Din duygusu olan ve olmayanlar: 2/204-207.
Din kardeşliğinin gerektirdiği ahlâkî vazifeler: 49/9-12.
Dinde doğruluk-eğrilik: 3/161; 9/7; 11/112; 42/15.
Dinde ihlâs (içten ve samimiyetle bağlanma): 7/26; 10/22; 29/65; 31/32; 39/2, 11; 40/14, 65; 98/5.
Dinde kardeş olmanın şartı: 9/11 ve dipnotu.
Dinden dönenler (irtidad): 2/108, 217; 3/77, 86, 106, 177; 4/115, 137; 5/52-54; 16/106, 107, 112-113; 47/25-28, 32; 53/36-38; 60/11.
Din dışı davranan büyüklere uyanlar: 2/166, 167; 7/38, 53; 17/71; 33/67, 68; 34/35; 36/23; 37/20-35; 38/55-65.
Dine dil uzatıp saldıranlar: 9/12.
Dine girmede zorlama yoktur: 2/256; 10/99; 18/29 ve dipnotu
Dîni alaya alanlar dost edinilmez: 5/57.
Dîni bütünüyle benimsememek: 22/11.
Dîni parçalara ayırıp gruplaşanlar: 3/103; 6/159; 23/53; 30/32.
Dîni serbest yaşamak için arz geniştir: 4/100; 29/56; 39/10.
Dîni yalnız Allah’a has kılmak ve samimi olmak: 7/29; 10/22; 29/65; 31/32; 40/14, 65; 98/5; 12/24; 15/40-48; 37/128, 160, 169; 39/2.
Dînin İslâm olması ne demektir?: 3/19, 85; 6/114-117; 40/14.
Dînin kısıtlamasız Allah’ın olması: 7/29; 40/14, 65; 39/11, 15; 10/22; 29/65; 31/32; 98/5.
Dinlerini oyuncak ve eğlence yapanlar: 6/70-71; 7/51.
Dinsiz kadınla evlenmek: 2/221 ve dipnotu.
  
DOĞRULUK İLE İLGİLİ AYETLER:
Doğru söz: 4/9; 33/70; 78/38.
Doğru ve en üstün din İslâm’dır: 9/29, 33; 24/25; 48/28; 61/9; 98/5.
Doğru yolun ölçüsü: 6/153 ve dipnotu.
Doğruluk: 1/6; 2/213; 3/51, 101; 4/68; 175; 5/16; 6/39, 126, 153, 161; 7/16; 9/7; 10/25, 89; 11/56, 112; 15/41; 16/76, 121; 17/35; 19/36; 22/54, 67; 23/73; 24/46; 26/182; 33/70; 36/4; 37/118; 41/30; 42/15, 52; 43/43, 61, 64; 46/13, 30; 48/2, 20; 67/22; 72/16; 81/28; 92/12.
Doğru yolda olanlara, sapanlar zarar vermez: 5/105
Doğruya ancak Kur’an eriştirir: 42/52.

DUA İLE İLGİLİ AYETLER:
Dua âyetleri: 1/1-7; 2/127-129, 200-201, 285-286; 3/8-9, 16, 26-27, 53, 147, 191-194; 4/75, 77; 5/83, 114; 6/161-165; 7/23, 47, 54-56, 89, 126, 149, 151, 155-156; 10/85-86, 88; 11/47, 56; 12/101; 14/35-41, 44; 17/24, 80; 18/10; 20/25-28, 45-46, 114, 134-135; 21/87, 89, 112; 23/29, 94, 97-99, 106-107, 109, 118; 25/30, 65-66, 74-77; 26/50-51, 83-85, 87-89, 169; 27/19; 28/16, 21, 24, 47; 29/30; 30/17-19; 35/34; 37/100; 38/35, 41; 40/7-8; 46/15; 59/10; 60/4-5; 66/8; 71/28; 113/1-5; 114/1-6.
Dua yapma âdâbı: 7/55, 205; 13/14; 18/28; 20/7-8; 32/16.
Duaların kabulü: 2/186; 27/62; 40/60.

DÜNYA İLE İLGİLİ AYETLER:
Dünyanın döndüğü: 55/17; 37/5 ve dipnotları
Dünya hayatı âhiretin yanında geçici bir faydadan başka bir şey değildir:13/26; 29/64; 40/39; 43/35; 57/20; 75/20-21; 79/46.
Dünya hayatı çer-çöpten ibâret bitki gibidir: 18/45; 57/20.
Dünya hayatı gâfillere, kâfirlere eğlencedir: 6/32; 29/64; 40/39; 47/36; 57/20.
Dünya hayatı ve aldatması: 2/212; 3/14; 6/32, 70, 130; 10/7, 24; 13/26; 14/3; 16/107; 18/28, 45, 46; 20/131; 28/60; 29/64; 30/7; 35/5; 40/39; 42/20; 43/32; 46/20; 47/36; 57/20.
Dünya hayatına aldanmak: 6/32; 29/64; 35/5; 47/36; 57/20.
Dünya hayatından başka hayat yok diyenler: 45/24.
Dünya hayatını âhirete tercih edenlerin durumu: 14/3; 79/37-39.
Dünya hayatının ziyneti: 4/134; 18/46.
Dünya nimeti ve âhiret sevabı: 3/145-148.
Dünya nimetleri ve geçici oldukları: 3/14; 7/31-33; 57/23.
Dünya-âhiret dengesi: 28/77.
Dünyada rûhen kör olanlar: 2/18, 171; 6/104; 10/43; 17/72; 18/100-101; 20/124-126; 47/20-23.
Dünyada sefâ süren inkârcılar: 46/20; 47/12.
Dünyada secdeye yanaşmayanlar: 68/42-43.
Dünyada ve âhirette büyük kurtuluş: 4/13; 6/16; 23/102; 40/8-9; 44/51-57; 45/30; 57/12; 64/9.
Dünyalıktan nasibini unutmamak: 28/77.
Dünyanın döndüğünü bildiren âyet: 27/88 ve dipnotu.
Dünyanın yaratılışı: 7/54; 25/59; 32/4; 41/9-12; 79/30 (elips şekli).
Dünyaperestlerden yüz çevirmek: 53/29.
Dünyayı isteyenler: 11/15, 16; 17/18; 42/20; 76/27.

DÜŞMANL İLE İLGİLİ AYETLER:
Düşman milletlere karşı tutum: 3/28, 73-74.
Düşmanlara karşı hazırlanmak: 8/60.
Düşmanlara karşı kuvvet hazırlamak: 4/71; 8/60; 9/46; 21/80.
Düşmanlık nasıl dostluğa çevrilir?: 41/33-36.

EĞLENCE İLE İLGİLİ AYETLER:
Eğlenceden ve ticaretten daha yararlı olan şey: 62/11.
Eğlenceleri din yapmak: 6/70; 7/51.
Eğlendirici âlet, yazı ve sözler: 31/6 ve dipnotları.

EHL-İ KİTAP İLE İLGİLİ AYETLER:
Ehl-i Kitab İslâm’ı eğri gösterir: 3/99.
Ehl-i Kitab olanlar kâfir oldu: 5/17, 72, 73; 7/157, 158; 9/30.
Ehl-i Kitab ve kâfirleri dost edinmeyin: 5/51, 57.
Ehl-i Kitab: 2/105, 109, 111; 3/64-66, 69-72, 75, 78, 98-99, 110-113, 199; 4/123, 153, 159, 171; 5/15-19, 59, 65-77; 29/46; 33/26; 57/29; 59/2, 11; 98/1, 4-6.
Ehl-i Kitab’a dinde birlik çağrısı: 3/64; 29/46.
Ehl-i Kitab’a uymak kâfirliğe döndürür: 3/99, 100; 4/44.
Ehl-i Kitab’ın arzu ve isteklerine uymamak: 2/120, 145; 3/100, 105; 13/36-37; 42/15;
Ehl-i Kitab’ın imanı, inkârı ve İslâm’a göre ameli: 2/62, 90-91, 111, 112, 3/113-116; 5/69; 7/157-158; 22/16-17.
Ehl-i Kitab’ın kestiği: 5/5 ve dipnotu.
Ehl-i Kitab’dan alınan söz ve onların durumu: 3/187; 4/154-155; 5/14; 7/169.
Ehl-i Kitab’dan iyiler ve kötüler: 3/75, 113-116.

EMANET İLE İLGİLİ AYETLER:
Emânete ihânet: 3/161; 8/27; 33/72-73.
Emânete riâyet: 2/283; 3/75; 4/58; 23/8; 70/32.
Emâneti ehline vermek: 4/58

ERKEKLER İLE İLGİLİ AYETLER:
Erkek ve erkek hakları: 2/187, 228, 233; 4/34.
Erkekler ailenin reisidir: 4/34 ve açıklaması.
Erkeklerin ve kadınların birbirleriyle alay etmemeleri: 49/11.

FAİZ İLE İLGİLİ AYETLER:
Faiz malı artırmaz: 30/39.
Faiz yiyenlerin kabirden kalkışları: 2/275.
Faiz: 2/275, 276, 278, 279; 3/130; 4/161.

FAKİRLİK İLE İLGİLİ AYETLER:
Fakir: 2/236; 4/6,135; 18/79.
Fakirlere yardım etmek: 2/177, 184, 215, 271, 273; 4/36; 5/89, 95; 9/60; 22/28, 36; 24/22, 32; 30/38; 51/19; 59/7-8; 70/24, 25; 90/14-16; 93/9-10;
Fakirlere yardım etmemek, onları doyurmamak: 47/38; 68/24; 69/34; 74/44; 89/18; 107/3.
Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin: 6/151.
Fakirlik ve yoksulluğun farkı: 9/60 ve dipnotu.
Fakirlik ve zenginlik ile imtihan: 2/155, 156; 11/15, 16; 17/18; 89/15, 16.
Fakirlik: 2/268; 4/8; 6/151; 9/28; 17/29-31; 59/7, 8.

FESAT İLE İLGİLİ AYETLER:
Fesâdın karada ve denizde belirmesi: 30/41.
Fesat çıkaranların cezası: 2/59; 5/33; 6/48-49; 7/59-64; 11/77-83; 15/58-77; 21/74; 26/105-122; 27/54-58; 29/33-35; 32/20; 46/20, 35; 51/46.
Fesat/fitne çıkarmak, karışıklık/yolsuzluk yapmak: 2/11-12, 27, 30, 60, 205; 3/118, 167; 5/32-33, 64; 7/56, 74, 85-86, 103, 127, 142; 8/73; 9/47; 10/40, 81, 91; 11/85, 116; 12/73; 13/25; 16/88; 17/4; 18/94; 26/183; 28/83; 29/30, 36; 30/41.

FİRAVUN İLE İLGİLİ AYETLER:
Firavun nasıl ilâhlaştı: 28/38; 79/24.
Firavun sisteminin sonu: 28/40 ve dipnotu.
Firavun ve onun yolundan gidenler: 2/49; 3/11; 8/52, 54; 10/75; 11/97-98; 17/101-103; 69/9; 73/15-16.
Firavun ve taraftarlarının ibretlik boğuluşu: 2/50; 10/90-92; 43/55-56.
Firavun’un iman edenlere ceza uygulaması: 7/120-127; 17/103; 20/70-74; 26/47-49.
Firavun’un karısı: 66/11.

GAYB İLE İLGİLİ AYETLER:
Gayb: bk. İnsan idrakini aşan bilgi sahası.
Gaybın anahtarları Allah yanındadır: 6/59; 31/34.
Gaybın sırlarını Allah ve Onun bildirdikleri bilir: 3/44; 11/49; 12/102; 72/26-28; 81/22-25.

GÖKLER İLE İLGİLİ AYETLER:
Gök cisimlerinin durumları: bk. Kozmoğrafya.
Göklerin başlangıçta duman (gaz) hâlinde oluşu: 41/11.
Göklerin ve yerin altı günde yaratılışı: 7/54; 25/59; 32/4; 41/11-12.
Göklerin ve yerin tasarrufu Allah’a aittir: 2/107; 5/40; 9/116; 24/42; 39/63; 42/49; 43/85; 45/27; 48/14; 57/2-5; 85/9.
Göklerin yaratılışı: 6/101; 7/54; 10/3; 11/7; 13/2; 15/85; 16/3; 21/30, 32; 25/59; 31/10; 32/4; 41/11; 50/38; 51/47; 57/4; 65/12; 78/12; 79/28.
Göklerin yedi gök hâlinde yaratılışı: 2/29; 17/44; 23/17, 86; 41/12; 65/12; 67/3; 71/15; 78/12.
Gökyüzü âfetleri: 2/59; 7/162; 29/34.

GÖZ İLE İLGİLİ AYETLER:
Göz kaş işareti ile alay: 49/11; 104/1-2.
Gözlerin hâin bakışını Allah bilir: 40/19.
Gözü haramdan korumak: 24/30-31.

GÜNAH İLE İLGİLİ AYETLER:
Günah: 2/197, 203, 206, 217, 271, 276, 283; 3/11; 4/31; 6/120; 40/3, 55.
Günahı başkasının üzerine atmak: 4/112.
Günahınız bizim üzerimizdedir demek: 29/12, 13.
Günahkâr ve inkârcıya itaat etmemek: 4/59, 8/28; 76/24.
Günahkârların âhiretteki pişmanlıkları: 23/99-100; 32/12; 78/40.
Günahkârların sonu ve helâki: 7/84; 27/69; 44/40-50; 45/31; 77/16-18.
Günahların hissedârları: 42/21 ve dipnotu.
Günahta yarış yapma: 5/62.
Günahtan korkanlara dört cennet: 55/46, 62.

GÜNEŞ İLE İLGİLİ AYETLER:
Güneşin hareketi: 21/33; 36/38-40.
Güneşin vaktin bilinmesi için yaratılması: 6/96.
Güneşin yaratılışı: 25/61; 71/16; 78/13.

HAC İLE İLGİLİ AYETLER:
Hac mevsiminde ticaret yapmak: 2/198.
Hac ve Umre: 2/158, 189, 196-200, 203; 5/1-2, 94-96; 22/25-30.
Hacc-ı ekber: 9/3.
Haccın âdâbı: 5/1-2.
Hacı: 9/19.
Hacılara su sağlamak (sikâye): 9/19.

HAK İLE İLGİLİ AYETLER:
Hakka dâvet: 2/139, 258; 3/20, 61; 4/107; 6/2, 25; 7/171; 21/51-73; 26/69- 89; 29/46; 31/20; 40/35; 17/53.
Hakkı batılla karıştırmak ve gizlemek: 2/42; 40/4.
Hakkın batıldan ayrıldığı gün: 44/40.
Haksız isyan: 7/33.

HARAM AYLAR İLE İLGİLİ AYETLER:
Haram aylar: 2/194, 217; 5/2; 9/1-5, 36-37.
Haram aylarda savaş: 2/194, 217; 5/2; 9/5, 36, 37.
Haram yiyecek ve içecekler: 2/173, 219; 5/3, 90; 6/121, 138, 145; 7/157; 16/67, 115; 22/30.
Harama bakmaktan korunmak: 24/30.
Haramlar ve haram kılma yetkisi: 2/85, 173, 275; 4/23-24, 160; 5/2-3, 26, 87; 6/119, 138-139, 143, 148; 7/32-33, 50, 157; 9/5, 37; 16/35, 115; 17/33; 24/3; 25/68; 66/1.

HAYAT İLE İLGİLİ AYETLER:
Hayat, Allah ve Rasûlü’nün dâvetine uymaktır: 8/24.
Hayat bu dünyadan ibârettir diyenler: 6/29; 44/35-40; 45/24-26.
Hayat imtihandır: 3/153; 11/7; 47/31.
Hayat mücâdelesi: 84/6; 90/4-5.
Hayata saygı: 4/92, 93; 17/33; 25/68.

HAYIR İLE İLGİLİ AYETLER:
Hayır ve şer Allah’dandır: 3/180; 10/11, 107; 16/53-54; 17/11; 48/11;
Hayır ve şerrin yaratılması ve yapılması: 4/79.
Hayır yolunda harcamak: 2/254.
Hayırda önde gidenler ve mükâfatları: 35/32; 56/10-26, 88-89.
Hayırda yarış: 2/148; 5/48; 57/21; 23/57-61.
Hayırlı ümmet: 2/143; 3/104, 110.
Hayız ve hükmü: 2/222.
Hayra (hakka, iyiliğe) dâvet: 3/104, 110.
Hayra (hakka, iyiliğe) engel olanların özellikleri: 68/8-16; 50/24-26.

HIRİSTİYANLIK İLE İLGİLİ AYETLER:
Hıristiyanlar icat ettikleri ruhbanlığa uymadılar: 57/27.
Hıristiyanlar İsa’nın (a.s.) Allah’ın kulu olduğuna ölürken inanacaklar: 4/158-159 ve dipnotu.
Hıristiyanlar ve yahudiler dost olmaz: 2/120; 5/51.
Hıristiyanlığa dâvet edenler: 2/135.Widget for Blogger by blogokulu.blogspot.com/a>


.. Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020