Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

19.10.15

0
Konulara Göre Kur-an Ayetleri (O-Z)KONULAR ESAS ALINARAK KUR-AN AYETLERİNİN TASNİFİ  ( O-Z )

Kur-an'da aradığınız konulara ait ayetlerin kolaylıkla bulunabilmesi için, Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur-an mealinden yararlanarak, tüm ayetler konulara göre guruplandırılmış, ilgi duyan izleyicilerimiz, harf sırasına göre tasnif edilen konulardan istediğini seçer, seçtiği konunun Sure No.sını " Sure Listesi "nden bulur ve tıklar :

Tasnif sayfasında örnek olarak alırsak ( 2 / 35 ) in anlamı : 
2 No. Sure'nin 35 Sayılı Ayeti dir, yani ilk rakam Sure No. sını ikinci rakam ise Ayet No. sını göstermektedir.

Sure listesinden tıklanan Sure, Y.N.Öztürk'ün Türkçe Kur-an Meali'nden açılmış olur.

ÖLÜM İLE İLGİLİ AYETLER:
Öldükten sonra dirilmek: 2/28, 73, 259, 260; 3/106, 107; 6/30, 36, 94; 7/57; 11/7; 16/38, 39; 17/50-52, 97-99, 104; 18/21, 52, 100; 19/66-72; 20/102-104; 22/5; 29/19-20, 63; 30/56; 57/17; 69/18; 80/22.
Öldükten sonra tekrar dünyaya dönüş yoktur: 7/53; 23/99-100.
Ölen kişinin ve yanındakilerin âcizliği: 56/82-87.
Ölü eti: 2/173; 5/3; 49/12.
Ölüm ânındaki ve sonrasındaki pişmanlık: 4/18, 159; 6/27, 28; 8/33-37; 10/51, 90; 21/97; 23/99-101; 25/27-29; 26/201; 47/27; 68/42-43; 69/25-35; 77/34-40; 78/40; 89/24.
Ölüm ânında yapılan iman: 6/158; 10/90-9140/84-85.
Ölüm öncesi pişmanlık: 2/48; 4/18, 78; 7/153; 17/25; 18/42; 20/82; 23/99-100; 25/27, 70, 71. Ayrıca bk. Cehennemde pişmanlık
Ölüm sarhoşluğu: 50/19.
Ölüm ve hayat imtihan için verilmiştir: 18/7; 21/35; 11/7; 67/2.
Ölüm: 3/143, 185; 4/78; 6/60-62, 93; 21/34-35; 39/30, 42; 62/8; 67/2.
Ölüm-uyku ve diriliş benzerliği: 39/42.
Ölümü her canlı tadacaktır: 3/185; 21/34-35; 23/15-16; 29/57; 55/26-27.
Ömrün düşkün (aşırı yaşlılık) hâli: 16/70.

ÖRTÜNME İLE İLGİLİ AYETLER
Baş örtüsü: 24/31.
Örtünme (Tesettür): 24/30-31, 60; 33/32-33, 53-55, 59.
Örtünmek (Elbise giymek): 7/26-27, 31-32.

PEYGAMBER İLE İLGİLİ AYETLER:
Peygamber âlemlere rahmettir: 21/107.
Peygamber (s.a.v.): 3/144, 164; 4/59-61, 80, 83, 115, 170; 5/41, 83, 104; 7/157; 9/1, 73, 117; 33/1, 6, 13, 38, 45, 53; 60/12; 66/8-9.
Peygamber’in (s.a.v.) Peygamberliği: 2/119, 252; 3/144, 159; 4/105-106; 5/67, 99; 6/19, 48; 7/158; 11/2; 13/7; 16/89; 18/110; 21/107; 22/49; 25/56; 27/91-93; 34/28; 35/24; 36/3-6, 69; 42/7; 48/8-9; 94/1-8.
Peygamber apaçık bir uyarıcı ve müjdeleyicidir: 22/49; 25/56; 34/28; 48/8.
Peygamber bir zorba değildir: 50/45; 88/21-22.
Peygamber en güzel örnektir: 33/21; 59/7.
Peygamber en üstün ahlâka sahiptir: 3/159; 68/4.
Peygamber ıslahatçıdır: 11/88.
Peygamber ile tartışan kadın: 58/1.
Peygamber keyfine göre konuşmaz: 53/3-4.
Peygamber mü’minlere öz canlarından daha ya-kındır: 33/6.
Peygamber tebliğ görevini adâletle yapmıştır: 21/109.
Peygamber ve âmâ: 80/1-11.
Peygamber ve hanımları: 33/28-36, 50-52, 59; 66/1-5.
Peygamber’e aykırı hareket eden ve itaat etmek istemeyenler: 4/115, 59/11.
Peygamber’e bey’at: 48/10.
Peygamber’e helal kılınan hanımlar: 33/50.
Peygamber’e isyan: 4/115.
Peygamber’e karşı müşriklerin tavrı: 58/8.
Peygamber’e salât ve selâm: 33/56.
Peygamber’e saygı: 24/62, 63; 49/1-5.
Peygamber’i hakem kabul etmek: 4/65.
Peygamber’i ve Allah’ı sevmek ve itaat etmek: 3/31-32; 4/59, 64, 80, 115; 8/24; 24/56, 63; 47/33; 59/7.
Peygamber’in ayı ikiye bölme mûcizesi: 54/1.
Peygamber’in görevi sadece tebliğdir: 5/67, 99; 29/18; 35/23-24; 38/65, 70.
Peygamber’in hanımları mü’minlerin annesidir: 33/6.
Peygamber’in hem tebliğci hem açıklayıcı olması: 14/44; 16/44 ve dipnotu.
Peygamber’in hicreti: 47/13.
Peygamber’in hükümlerine itaatin lüzumu: 59/7.
Peygamber’in imanda sebatı: 6/56-58.
Peygamber’in İncil’deki adı Ahmed’dir: 61/6.
Peygamber’in Kur’an’dan yüz çevirenlerden şikâyeti: 25/30-33.
Peygamber’in Mi’râç mûcizesi: 17/1; 53/1-18.
Peygamber’in mü’minlere şefkati: 15/88; 26/215.
Peygamber’in rİsalet ve tebliği: 33/45-48.
Peygamber’in sözü vahiydir: 53/3-5.
Peygamber’in sünnetine uymak: bk. Sünnete uymak.
Peygamber’in tevâzû görevi: 6/52.
Peygamber’in ümmetine düşkünlüğü: 9/128; 18/6; 26/3-4.
Peygamber’in yakın akrabalarını dîne dâveti: 26/214.
Peygamber’in yetki sınırı: 6/50, 66, 104, 106; 10/49, 108; 11/12; 16/35, 82; 25/56; 29/50; 42/48; 46/9.
Peygamberimiz’in aramızda olma durumu: 8/33
Peygamberimiz’in şahsiyeti: 2/146; 4/41; 7/157, 158; 8/20, 46; 9/58, 59, 61-63, 128; 10/94, 95; 15/6-8; 17/47, 48; 18/6; 22/42, 43; 26/215, 216; 29/48; 33/6, 36, 71; 41/6; 42/15; 47/33; 48/10, 17; 52/31, 48; 57/28.
Peygamberler Allah’ın hazinesine sâhip değildir: 11/31.
Peygamberler arasındaki farklar: 2/136, 253, 285; 17/55.
Peygamberler aynı soydan gelmektedir: 3/33-34; 6/83-90.
Peygamberler beşerdir melek değildir: 11/31; 14/11; 17/90-94; 18/110; 41/6.
Peygamberler de mes’ûldür: 7/6.
Peygamberler gaybı bilmez: 11/31.
Peygamberler her ülkeye, her millete gönderilmiştir: 16/36; 28/59.
Peygamberler melek değildir: 11/31.
Peygamberler sadece beşerdir: 14/11.
Peygamberler ücret istemez: 12/104; 25/57; 26/109, 127, 145, 164, 180; 34/47; 42/23.
Peygamberleri yurt dışı etme: 8/30; 17/76;
Peygamberlerin bir kısmı hakkında Kur’an’da bilgi verilmemiştir: 4/164; 40/78.
Peygamberlerin fazileti: 2/253.
Peygamberlerini yalanlayan kavimler: 22/42-45.
Peygamberlerle alay etmek: 43/7.
Peygamberlik dâvâsında bulunanlar: 6/93, 94.PUT LAR İLE İLGİLİ AYETLER:
Put ilâhlara bağlılık yürüyüşleri: 38/6.
Put isimleri: 53/19-20; 71/23.
Putlar için pay ayırma ve masraf: 16/56.
Putlar nasıl ortaya çıktı: 71/21-24.
Putlar yüzünden mü’minlere düşmanlık: 16/27.
Putlara tapanlar: 4/51, 116; 5/60; 6/71, 93; 7/37, 190-198; 10/18; 12/106-108; 16/56, 73-74, 86; 17/56-57; 18/102; 19/81-82; 22/12-13, 73; 25/3; 29/25, 68; 35/13-14, 40; 36/74-75; 53/19.
Putlara yalvaran ve onlardan güç alanlar: 46/5.
Putları şefaatçi sayanlar: 10/18.

RABBİM İLE İLGİLİ AYETLER:
Rabbim Allah diyenlere eziyet: 22/40 ve dipnotu.
Rabbimiz Allah’tır deyip dürüst olanlar: 6/102; 41/30; 46/13.
Rabbimiz ancak Allah’tır: 6/102; 41/30.


RIZIK İLE İLGİLİ AYETLER:
Rızık: 2/22, 57, 60, 172, 254; 3/27, 37, 169; 4/39; 6/140; 7/32, 50; 8/3, 26, 74; 13/26; 16/114; 17/30; 24/26; 27/64; 28/54, 82; 29/17, 60, 62; 30/28, 37; 32/16; 33/31; 34/4, 15, 24, 36, 39; 35/3, 29; 36/47; 39/52; 42/12, 19, 27; 51/22, 57-58; 56/88-89; 62/11; 63/10; 65/3, 7; 67/21; 89/16.
Rızıkları farklı kılan Allah’tır: 16/71.
Rızkı veren Allah’tır: 30/37; 34/36-39; 39/52; 42/12; 67/21.
Rızkın genişleyip daralması: 28/82; 29/62.


RUH İLE İLGİLİ AYETLER:
Rûh: 15/29; 17/85; 32/9.
Ruhbanlar: 5/82; 9/31, 34; 57/27.
Rûhu’l- Emîn (Cebrail): 26/193.
Rûhu’l-Kudüs: bk. Cebrail.SABIR İLE İLGİLİ AYETLER:
Sabır ve sebat: 2/250; 6/34; 22/35; 46/35; 90/17.
Sabır: 2/45, 153, 155-157, 177; 3/17, 200; 16/126; 20/130; 28/54, 80; 29/59; 31/17; 40/55; 50/39; 73/10; 103/3.
Sabrın karşılığı: 2/153, 155, 157; 3/146-147; 13/24; 25/75; 39/10.

SADAKA İLE İLGİLİ AYETLER:
Sadaka verenlerle alay etmek: 9/79.
Sadaka: 2/83; 177, 261-268; 3/17; 4/36, 114; 70/24-25; 74/44; 89/17-20; 90/12-17; 92/17-21; 107/2-3.
Sadakalarınızı boşa çıkarmayın: 2/264.SAPIKLIK İLE İLGİLİ AYETLER:
Sapıkları arkadaş edinenler: 25/28-29.
Sapıklık içinde olanlar: 3/164.
Sapıtanlar: 4/136; 14/3; 23/74; 34/8.
Saptırıcı liderlere iki kat ceza: 7/38.


SAVAŞ İLE İLGİLİ AYETLER:
Savaş disiplini: 61/4.
Savaş emri: 9/12, 123.
Savaş esirleri: 8/67-68, 70-71.
Savaş hukuku: 2/190.
Savaş konusunda gevşeklik gösterenler: 47/20.
Savaş mûcizeleri: 2/248; 8/9-14, 17, 42-44; 9/25-27.
Savaş tâlimleri: 4/89-91; 8/60, 74-75; 9/122; 48/17.
Savaş usulleri: 4/71, 77-84, 94, 104; 5/33-34; 8/15-18, 57-71; 16/92-94.
Savaş: 2/190-194, 216, 217, 244, 246; 3/195; 4/71-78, 84; 8/39, 40; 9/5, 12, 29; 33/20, 25-26.
Savaşa gitmek istemeyen zenginler: 4/95; 9/38-40, 86-87, 93.
Savaşa her zaman hazır olmak: 4/71; 8/60; 9/46; 21/80.
Savaşa izin veren âyetler: 9/36; 22/39-40; 47/4.
Savaşa teşvik: 8/65-67.
Savaşın hikmetleri: 8/5-8, 42-44; 9/13-15; 47/4, 31.
Savaşta Allah’a güvenmek: 3/173-175; 8/49; 9/25-26.
Savaşta Allah’ın yardımı: 8/9-12, 43-46; 9/26; 33/9, 25-27.
Savaşta aşırı gitmemek: 2/190, 192-193; 8/39.
Savaşta barış: 2/208-209; 4/90-91, 114; 8/1, 61; 16/91; 47/35; 49/9.
Savaşta meleklerin yardıma geldiği: 3/121-126, 165; 8/9.
Savaşta misilleme: 16/126.
Savaşta münâfıkların tutumu: 3/154-156, 166-168; 4/72-73, 77-78, 91, 141; 8/49; 9/42-53, 65-66, 81-83, 86-87, 90, 93-95; 24/54; 33/9-20, 24; 47/20-21; 48/11-12, 15-16.
Savaşta namaz: 4/101-103.
Savaşta sebat ve sabır: 4/104; 8/15-16, 45.
Savaşta selâm verene: “Sen mü’min değilsin.” denmez: 4/94.
Savaşta tarafsızlara dokunmamak: 4/90-91.
Savaşta zafer: 3/111, 121-123; 8/19, 42; 33/26-27.
Savaştan geri kalmalarına izin verilenler: 9/91-92, 122; 24/61; 48/17.
Savaştan kaçmak: 8/15-16.


SECDE İLE İLGİLİ AYETLER:
Secde âyetleri: 7/206; 13/15; 16/49; 17/109; 19/58; 22/18; 25/60; 27/25; 32/15; 38/24; 41/37; 53/62; 84/21; 96/19.
Secde: 3/43; 38/24.
Secdeye çağırılıp gelmeyen ve kendini akıllı zannedenler: 68/42-43.SELAM İLE İLGİLİ AYETLER:
Selâm verene daha güzeli ile karşılık vermek: 4/86.
Selâm vermek ve giriş izni istemek: 24/27-29, 58-59, 61.
Selâm: 6/127; 10/10; 13/24; 19/62; 25/63; 33/44.
Selâmet âyetleri: 4/94; 5/16; 6/54; 7/46; 10/10; 11/48; 13/24; 14/23; 15/45-46, 52; 16/32; 19/15, 33, 47, 62; 20/47; 21/69; 25/63, 75; 27/59; 28/55; 33/44; 36/58; 37/79, 109, 120, 130, 181-182; 39/73; 43/89; 51/25; 56/25-26, 91; 59/20-24 97/1-5.SERVET İLE İLGİLİ AYETLER:
Servet hırsına kapılanların sonu: 104/2-9.
Servet yalnızca zenginler arasında dolaşmamalıdır: 59/7.
Servete aşırı düşkünlük: 3/14; 9/24, 35, 58-59, 67, 75-76; 48/15; 49/14, 16-17; 63/9; 89/20; 96/6-8.
Serveti biriktirip saklamak: 9/34-35; 64/15-18; 104/1-4.SÜLEYMAN İLE İLGİLİ AYETLER:
Süleyman’ın (a.s.) duası: 27/19.
Süleyman (a.s.) ve Sebe melîkesi: 27/15-44.
Süleyman (a.s.): 2/102; 4/163; 6/84; 21/81; 27/15-44; 34/12-14; 38/30-40.
Süleyman’ın (a.s.) hükümdarlığı: 34/12-13.SÜT VE SÜTANNELER İLE İLGİLİ AYETLER:
Süt anne ve süt kardeş ile evlenmek haramdır: 4/23.
Süt anneler: 2/233; 4/23.
Süt kardeşliği: 4/23 ve dipnotu.
Sütten kesme müddeti: 2/233; 31/14; 46/15.
Sütün meydana gelmesi: 16/66; 23/21.ŞEYTAN İLE İLGİLİ AYETLER:
Şeytan apaçık düşmandır: 7/27; 17/53; 35/5-6; 36/59-62; 47/25.
Şeytan cindendir: 18/50.
Şeytan kötülüğü ve çirkin şeyleri emreder: 2/168-169, 268; 24/21.
Şeytana imtihan için fırsat verildi: 34/21.
Şeytana tapanlar ve sonucu: 4/117; 14/22.
Şeytandan Allah’a sığınmak: 7/200; 16/98; 23/ 97-98.
Şeytanı dost edinenler: 16/100.
Şeytanın Âdem’i (a.s.) aldatması: 7/18-25.
Şeytanın Âdem’e (a.s.) secde etmeyişi: 2/34; 7/11-13; 15/31-35; 17/61-63; 18/50; 20/116; 38/71-78.
Şeytanın aklını ilâhlaştırması: 2/34; 7/12-13.
Şeytanın aldatması: 7/27.
Şeytanın Allah’ın huzurundan kovuluşu: 2/34; 7/11-18; 15/34; 17/63.
Şeytanın davetine uymamak: 6/71.
Şeytanın dostları: 2/257; 4/76, 119-120; 6/121; 7/27, 202; 16/100; 17/27; 19/68; 25/29; 43/36-38; 58/10, 19.
Şeytanın dostlarına itaat şirktir: 6/121.
Şeytanın hîle ve düşmanlıkları: 5/90-91
Şeytanın insanı saptırarak intikam almak istemesi ve sonucu: 4/117-121; 7/22.
Şeytanın saptıramadığı kimseler: 7/201; 15/39-40; 16/99; 17/65; 34/20.
Şeytanın yolundan gitmeyiniz: 2/168, 208; 6/142; 24/21.
Şeytanın, günahları süslü göstermesi: 6/43; 8/48; 15/39-43; 27/24; 29/38; 59/16-17.
Şeytanlara gökten şihâb (yıldız) atılması: 15/16-18; 37/5-9; 67/5.ŞİRK İLE İLGİLİ AYETLER:
Şirk, amelleri batıl yapar: 39/65.
Şirk, bir de Allah’ın ahkâmına karşı ahkâm koymaktır: 30/42 ve dipnotu.
Şirk en büyük zulümdür: 6/82; 12/106; 31/12-13.
Şirkin günah derecesi ve tarifi: 4/48-51.
Şirkte ana-babaya itaat yoktur: 29/8.TAĞÜT İLE İLGİLİ AYETLER:
Tâğût uğrunda savaşanlar: 4/76.
Tâğût ve târifi (şeytan ve benzeri sapkınlar): 2/256-257 ve dipnotu; 4/51, 60, 76; 5/60; 16/36; 39/17.
Tâğût, kâfirlerin dostudur: 2/257.
Tâğûta kulluktan kaçınanlara müjde: 39/17.
Tâğûta tapan/kulluk edenler: 5/60; 39/17-19.
Tâğûtlaşan insan: 96/6.
Tâğûtta mahkeme olmak: 4/59-65.
Tâğûtu reddetmek imandandır: 2/256; 16/36.


TAKVA İLE İLGİLİ AYETLER:
Takvâ (Allah’ın emirlerine uygun yaşamak): 2/189, 237, 5/2, 8; 7/26; 12/57; 25/72-76; 28/55; 33/35; 47/17; 49/3; 96/12.
Takvâ elbisesi: 7/26.
Takvâ sâhipleri: 2/2-5, 177; 3/133-136; 51/15-19.
Takvâ: Kur’an’da 170 kadar yerde geçmektedir.
Takvânın değeri: 49/13.TİCARET İLE İLGİLİ AYETLER:
Ticaret ahlâkında bozukluk: 7/85; 11/84-86; 83/1-3.
Ticaret Allah’ı zikirden alıkoymamalı: 24/37.
Ticaret, alış-veriş: 2/198, 275, 282; 4/29-31; 5/1; 24/37; 62/9-10; 83/1-3.


Toplum: bk. Ümmet.
Toplumsal yaşayışın değişmesi: 8/53; 13/11.
Tubba kavmi: 44/37; 50/14.
Tûr dağı: 2/63; 4/154; 19/52; 28/46; 52/1; 95/2.
Tuvâ vâdisi: 20/12; 79/16.
-U-
Uğur-uğursuzluk: 7/131; 27/47; 36/18, 19; 41/16; 54/19.

UHREVİ İLE İLGİLİ AYETLER:
Uhrevî adâlet: 3/25; 4/109, 113-114; 10/54; 16/111; 21/47.
Uhrevî cezâ ve azap: 5/36-37; 18/29; 32/20; 37/62-73; 38/55-64; 44/43- 49; 70/11-18.
Uhrevî mes’ûliyet: 2/284; 29/4, 13; 33/8; 102/8.
Uhrevî muhâsebe: 3/30; 14/51; 17/13-14, 71-72; 18/47-49.
Uhrevî mükâfat: 18/30-31, 107-108; 19/60-63; 20/75-76; 22/23; 25/75-76; 37/41-49; 38/49-54; 43/68-73; 44/51-57; 52/17-28; 55/46-78; 76/11-22.
Uhrevî mükâfatlar her türlü takdîrin üstündedir: 32/17.ÜMMETLER İLE İLGİLİ AYETLER:
Ümmetler: 2/213; 7/34; 10/19, 47, 49.
Ümmetleri Allah’ın değiştirmesi: 5/54; 6/133; 7/129; 8/53; 9/38-39; 11/57; 13/11; 24/55; 47/38; 56/61; 70/40-41; 76/28.
Ümmetlerin helâki: bk. Ecel.
Ümmetlerin takdir edilmiş ömürleri ve ecelleri vardır: 7/34; 10/49; 11/94-95; 15/4-5; 18/58-59.
Ümmî: 3/75; 7/157; 62/2.VASİLİK İLE İLGİLİ AYETLER:
Vasîlik: 4/6.
Vasiyet hazırlanırken iki kişinin şâhit olması: 5/106.
Vasiyette arabulma: 2/182.
Vasiyet: 2/180-182, 240; 4/9, 11, 12; 5/106-108.
YAKUB İLE İLGİLİ AYETLER:
Yakub (a.s.): 2/132-133, 136, 140; 3/84, 93; 4/163; 6/84; 11/71; 12/38; 19/6, 49, 58; 29/27; 38/45.
Yakub’un (a.s.) sabrı: 12/18, 84, 86-87.
Yakuboğulları: 19/6.

YAĞMUR İLE İLGİLİ AYETLER:
Yağmur: 27/58, 60, 63; 30/49.
Yağmurdan önce esen ve bulutları toplayan rüzgârlar: 7/57; 25/48; 27/63.
Yağmurla Allah ölü toprağa can verir: 16/65; 30/50, 35/9; 41/39; 43/11; 45/5; 50/11; 80/25-32.

YAHUDİ İLE İLGİLİ AYETLER:
Yahudi hahamlarının kendi yazdıklarını ‘Allah katındandır’ diyerek bedel karşılığında satmaları: 2/79.
Yahudi ve hıristiyanları dost tutmamak: 5/51.
Yahudi ve hıristiyan senden memnun olmaz: 2/120.
Yahudiler bozguncudur: 5/64.
Yahudiler lânetlenmişlerdir: 5/64, 78.
Yahudiler: 2/62, 111, 113, 120, 135, 140; 3/67; 4/46, 160; 5/18, 41, 44, 51, 64, 69, 82; 9/30; 16/118; 22/17. Ayrıca bk. İsrâiloğulları.
Yahudilere helal ve haram olan yiyecekler: 3/93; 4/160; 6/146; 16/118.
Yahudilere kıyâmete kadar azap: 7/167.
Yahudiliğe dâvet edenler: 2/135.
Yahya’nın (a.s.) ana-babasına davranışı: 19/14.
Yahya (a.s.): 3/39; 6/85; 19/7, 12-15; 21/90.


Yalan söylemek: 2/10; 3/61; 22/30.
Yalan şâhitlik etmezler: 25/72.
Yalnız Allah’a secde edin: 41/37.
Yalnız dünya hayatı haktır diyenler: 6/29; 10/7; 23/37; 44/35-36; 45/24-25.
Yanlışlıkla adam öldürmenin cezası: 4/92.
Yapılan antlaşmayı bozmak: 2/100.
Yapmadığını söylemek: 2/44; 61/2-3.
Yaratılışın gayesi: 51/56.
Yardıma mânî olanlar: 107/1-7.
Yardımlaşma: 5/2; 8/74; 9/71.
Yazmaya ve okumaya Allah’ın adı ile başlamak: 27/30; 96/1.
Ye’cûc Me’cûc: 18/94; 21/96.

YEMİN İLE İLGİLİ AYETLER:
Yemin kefâreti: 5/89.
Yemin: 2/224, 225; 5/89; 16/92, 94; 66/2; 68/10.
Yemini bozmak: 16/91-92.
Yeminler iyiliğe mânî ise hükmü: 2/225-226.YILDIZLAR İLE İLGİLİ AYETLER:
Yıldızların kıyâmet koparken döküleceği: 77/8; 81/1-2; 82/1-2.
Yıldızların uzayda dönerek yüzmesi: 36/38-40.
Yıldızların yaratıcısı: 6/97; 7/54; 16/12; 22/18; 37/6; 56/75.


YOKSULLUK İLE İLGİLİ AYETLER:
Yoksula iyi davranmak: 2/83, 177.
Yoksulluktan dolayı çocukları öldürmek: 6/151; 17/31.
Yoksulu doyurmak: 2/184, 215; 4/8, 36; 5/89, 95; 9/60; 17/26; 24/22; 30/38; 51/19; 58/4; 76/8-10;
Yoksulu doyurmamak: 68/24; 69/34; 74/43-45; 89/18; 107/3.YUSUF İLE İLGİLİ AYETLER:
Yusuf (a.s.), babası ve kardeşleri: 12/ 4-18, 58-101.
Yusuf’un (a.s.) iffeti: 12/23-29, 32-34, 51.
Yusuf’un (a.s.) rüyâ tâbiri: 12/36-37, 41, 43-49.
Yusuf’un (a.s.) ailesinin Mısır’a gelmesi: 12/99-100.
Yusuf (a.s.): 6/84; 12/3-104; 40/34..

ZAFER İLE İLGİLİ AYETLER:
Zafer Allah’ın yardım ettiği kimselerindir: 3/160; 5/56; 9/14-15; 30/2-5.
Zafer Allah’dandır: 3/125-126, 165.
Zafer İslâm’ındır: 21/44; 24/55; 48/28.
Zafer mü’minlerindir: 3/123, 139, 147-148; 13/41; 21/105; 24/55; 30/60; 48/20-24; 63/8.
Zafer: 2/89; 3/154; 4/141; 5/23; 8/19, 43; 33/26; 37/171-173; 48/3; 110/1-3.ZALİMLER İLE İLGİLİ AYETLER:
Zalim ve müşrik yöneticilerin âkıbeti: 7/90-92; 8/54; 10/90-91; 28/76, 78, 81; 89/6-12; 105/1-5.
Zalimlere Allah’ın mühleti: 14/42; 16/61.
Zalimlere mes’ûliyetten kurtulmak için öğüt verilir: 7/164, 165.
Zalimlere meyletmenin cezası: 2/165-167; 4/97; 11/113; 14/21-22; 34/31-33.
Zâlimlere şefaatçi yoktur: 40/18.
Zalime zalimin musallat edilişi: 6/129 ve dipnotu.
Zâlimlerin helâki ve zulmün iki çeşidi: 6/45-47; 18/59 ve açıklamaları.


ZEKAT İLE İLGİLİ AYETLER:
Zekât ve sadaka verin: 2/267, 273; 9/60; 23/4; 57/18; 63/10; 64/16; 70/24-25.
Zekât veren Allah’ın rahmetine kavuşur: 7/156; 30/39.
Zekât vermeyenler: 41/7; 107/7.
Zekât, fakirlerin hakkıdır: 51/19; 70/24-25.
Zekât: 2/43, 110, 177, 277; 4/77, 162; 5/55; 7/156; 9/5, 11, 71; 19/31, 55; 21/73; 23/4; 24/37, 56; 27/3; 31/4; 33/33; 41/7; 58/13; 73/20; 98/5.
Zekâtı malın iyisinden vermek: 2/267.
Zekâtın verileceği yerler: 9/60.
Zekât-sadaka verin, namaz kılın: bk. Namaz kılın, zekât-sadaka verin.ZENGİNLİK İLE İLGİLİ AYETLER:
Zenginlerin malında yoksulların hakkı vardır: 51/19; 70/24-25.
Zenginliği ile şımaran adam: 18/32-44; 28/76-82.
Zenginlik üstünlük sebebi olamaz: 28/78-82; 80/1-10.
Zenginlik ve rahmet Allah’ın elindedir: 3/73.ZİKİR İİLE İLGİLİ AYETLER:
Zikir âdâbı: 7/205.
Zikir ve mükâfatı: 3/190-195; 7/205; 13/28; 22/35; 33/21, 35, 41-44; 39/23; 62/10.
Zikir ve tesbih: 33/41-42.
Zikir yapmayanın cezası: 43/36-37; 72/17.
Zikir: 3/190-191; 22/35.

ZİNA İLE İLGİLİ AYETLER:
Zinâ iftirası ve cezası: 24/4-6, 9, 23-26.
Zinâdan korunmak: 6/151; 17/32; 24/30-31; 25/68; 60/12.
Zinânın ispatı: 4/15-16; 24/2-9.
Zinâ yapanların cezâsı: 24/2-9 dipnotu.
Zinâya zorlamak: 24/33.


ZULÜM İLE İLGİLİ AYETLER:
Zulme baş eğmemek: 26/227; 42/39-41.
Zulmedenler ve yandaşlarının sonları: 22/48, 53; 37/22-23.
Zulmedenlerin devrilmesi: 26/227.
Zulmet-Nur: bk. Nur-Zulmet.
Zulmün şirk olduğu: 6/81-82; 12/106; 31/13.
Zulüm ve zalimler: 2/124, 258; 4/168-169; 5/45; 6/21, 129, 135; 7/44; 9/109; 11/18, 100-102; 12/23.

İLGİLİ KONULAR:
Konu Dışında Kalan Ayetler
Kur-an Sure'leri Sıralaması
Konulara Göre Ayetler (A-H)
Konulara Göre Ayetler (I-N)

Widget for Blogger by blogokulu.blogspot.com/a>


.. Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020