Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

19.10.15

0
Konulara Göre Kur-an Ayetleri (I-N)


KONULAR ESAS ALINARAK KUR-AN AYETLERİNİN TASNİFİ  ( I- N )

Kur-an'da aradığınız konulara ait ayetlerin kolaylıkla bulunabilmesi için, Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur-an mealinden yararlanarak, tüm ayetler konulara göre guruplandırılmış, ilgi duyan izleyicilerimiz, harf sırasına göre tasnif edilen konulardan istediğini seçer, seçtiği konunun Sure No.sını " Sure Listesi "nden bulur ve tıklar :

Tasnif sayfasında örnek olarak alırsak ( 2 / 35 ) in anlamı : 
2 No. Sure'nin 35 Sayılı Ayeti dir, yani ilk rakam Sure No. sını ikinci rakam ise Ayet No. sını göstermektedir.

Sure listesinden tıklanan Sure, Y.N.Öztürk'ün Türkçe Kur-an Meali'nden açılmış olur.

İBRAHİM İLE İLGİLİ AYETLER:
İbrahim Halîlullah (Allah’ın dostu)dur: 4/125.
İbrahim (a.s.): 2/124-140, 258, 260; 3/33, 65-68, 84, 95, 97; 6/74-83; 11/74-76; 12/6, 38; 15/51; 16/120-123; 33/7; 38/45; 42/13; 57/26; 60/4.
İbrahim ve kavmi: 9/70; 21/51-73; 22/43; 26/69-103; 29/16-35; 37/83-99; 43/26-28.
İbrahim’in âhiretteki konumu: 2/130; 29/27.
İbrahim’in babası ve ona duadan men edilmesi: 6/74; 9/113-114; 19/41-49.
İbrahim’in duası: 2/126-129; 26/83-87; 14/35-41.
İbrahim’in hanîf dîni: 2/130-135; 6/161; 22/78.
İbrahim’in karısı: 11/71.
İbrahim’in kavmini hakka dâvet etmesi: 21/51-73; 26/69- 89.
İbrahim’in melek misafirleri: 51/24-33.
İbrahim’in namaz ve zekâtla emredilmesi: 19/55; 21/73.
İbrahim’in putları kırması: 21/52-58; 37/93.
İbrahim’in rüyâsı: 37/101-113.

İLAHLAR İLE İLGİLİ AYETLER:
İlâhlar: 21/36.
İlâhlara bağlılık yürüyüşü: 38/6.
İlâhlaşanlar: 7/176; 25/43; 45/23.

İLİM İLE İLGİLİ AYETLER:
İlim adamının değeri: 3/7, 18; 4/162; 17/107; 22/54; 26/197; 29/43; 35/28; 39/9; 58/11.
İlim-araştırma, kitap-hikmet: 2/129, 151, 269; 4/113; 5/110; 6/119; 21/7; 33/34; 35/19, 22; 39/9; 80/3-4.
İlmin değeri ve ilme teşvik: 16/43; 20/114; 28/80; 39/9; 58/11; 96/1-5.

İMAN İLE İLGİLİ AYETLER:
İman edenler âhirette kâfirlere gülerler: 83/34.
İman edenlere âhiret müjdesi: 13/23; 40/8; 52/21.
İman edip iyi işler yapanlara Allah’ın sözü: 5/9.
İman gönlün süsüdür: 49/7.
İman gücü: 16/99-100.
İman Salih ameli gerektirir: 4/124; 10/9; 16/97; 18/110; 20/75, 112.
İman temizlik, küfür pisliktir: 3/179.
İman ve imtihan: 29/2.
İmanda sebatsızlık: 4/137.
İmanda yakîn: 2/260.
İmandan dönenlerin cezası: 2/217; 3/77, 86-91, 106, 177, 178; 4/88, 89, 115, 137; 16/106-107; 47/25-32.
İmandan önce putları kırmak: 16/36 ve dipnotu.
İmandan sonra kâfirliğe dönmek: 2/108, 211; 3/100, 177; 9/66.
İmanı verip inkârı alanlar: 3/177.
İmanın artması, kuvvetlenmesi: 8/2 ve dipnotu.
İmanın şartları: 2/177; 4/136.
İman-ibâdet-ahlâk: 2/177.
İman-İslâm farkı: 49/14.
İmanlarına şirk karıştıranlar: 12/106.
  
İNANÇ İLE İLGİLİ AYETLER:
İnananlar ve mükâfatları: 2/218; 29/44; 30/53; 37/52; 47/2; 51/20; 70/26.
İnananlara işkence edenler ve cezaları: 29/10-11; 85/4-10.
İnançlarında taassup içinde olanlar: 3/73.
İnanmayanların inkâr ettikleri şeyler: 27/4; 39/45; 41/44; 42/18; 53/27.

İNKARCILAR İLE İLGİLİ AYETLER:
İnkâra sapanlar kurtulmazlar: 2/105; 5/110; 6/7; 7/45; 28/82; 48/26; 86/14-17; 90/19; 98/6.
İnkârcı zengine itibar etmemek: 80/1-10.
İnkârcıları dost ve idâreci edinmek: 3/118; 4/137-139, 144; 5/52-53.
İnkârcıların cehennemdeki pişmanlıkları ve istekleri: 41/29; 33/66.
İnkârcıların içinde âciz kalıp oturanlar: 4/97, 100.
İnkârcıların Kur’an okunurkenki hâli: 22/72.
İnkârcıların refahları sizi aldatmasın: 3/196, 197; 9/85.
İnkârcıların sefâsı ve âhiret cezâsı: 46/20; 47/12-16.
İnkârcıların yaptıkları işler ve harcamalarının değersizliği: 3/116, 117; 24/39, 40; 25/23.

İNSAN İLE İLGİLİ AYETLER:
İnsan boş yere yaratılmamıştır: 23/115.
İnsan başıboş yaratılmamıştır: 75/36.
İnsanın başıboşluğu ve özgürlüğü: 23/115; 75/36.
İnsan haklarına tecâvüz: 26/183-184.
İnsan hırsına düşkündür: 70/19-21; 89/15-20.
İnsan ibâdet etmek için yaratılmıştır: 15/99; 51/56, 57; 67/2; 72/16-17.
İnsan idrakini aşan bilgi sahası (Gayb): 2/33; 6/50, 59; 7/187-188; 11/31, 123; 16/77; 18/26; 19/78; 25/6; 27/65; 31/34; 34/48; 35/38; 36/11; 49/18; 68/47; 72/10, 26; 81/24.
İnsan öldürmek, bütün insanları öldürmektir: 5/32.
İnsan zayıf yaratılmıştır: 4/28.
İnsana doğru yol gösterilmiştir: 76/3.
İnsana en yakın olan onu yaratandır: 50/16.
İnsana İsabet eden iyilik ve kötülükler: 4/79; 41/46; 42/30.
İnsanı cehenneme düşüren kötülükler: 74/ 43-47.
İnsanın Allah tarafından eğitimi: 55/1-4.
İnsanın Allah’ın emânetine tâlip olması: 33/72-73; 59/21.
İnsanın aceleci oluşu: 17/11; 21/37; 70/19-22.
İnsanın aczi: 5/30-31; 16/4.
İnsanın ana rahminde yaratılışı: 22/5; 23/12-14; 40/67; 76/1-2; 77/20-23.
İnsanın bilemeyeceği şeyler: 13/8; 31/34.
İnsanın çektiği, kendi yaptıkları yüzündendir: 30/41-42; 42/30, 34.
İnsanın gâyesi: 51/56.
İnsanın hak ve özgürlük sınırı: 23/115.
İnsanın hizmetine yaratılan varlık ve imkanlar: 2/29; 13/2-4; 14/32-34; 16/5-14, 78, 80, 81; 17/70; 21/30-32; 22/36-37, 63-65; 26/132-134; 27/60-64; 86; 28/71-73; 29/60-63; 30/20-25, 50; 31/20, 29, 31; 34/24; 35/12-13, 27-28; 36/33-36; 39/6, 21; 40/61, 64, 79-80; 43/10-13; 45/12-13; 50/7-11; 55/1-12; 56/58-59, 63-65, 68-73; 67/15; 79/30; 78/6-16.
İnsanın ilk yaratılışı: 7/11; 15/26-30; 38/71-74; 32/7-9; 39/6; 40/67; 55/14-15; 71/14-18; 95/4-5.
İnsanın kendisinde ibretler vardır: 41/53; 45/4; 51/20-21; 86/5-7.
İnsanın mâhiyeti: 10/12; 11/9-11; 12/11; 17/11, 70, 83-84; 18/54; 21/37; 22/66; 30/33-36; 39/8, 49; 41/49-51; 42/48; 64/2-3; 70/19-22; 90/4; 100/6-8.
İnsanın mânevî ziyandan kurtulmasının şartları: 103/1-3.
İnsanın maymunlaşması: 2/65-66; 5/60; 7/166.
İnsanın sorumluluğu gücünün yettiği kadardır: 2/286; 7/42; 23/62; 65/7.
İnsanın üstünlüğü: 2/34; 7/11, 172-173; 15/29-30; 17/61-62, 70; 64/3; 95/4-6.
İnsanın yeryüzünün halîfesi olması: 2/30; 6/165; 10/14, 73; 24/55; 27/62; 35/39; 38/26.
İnsanlar Allah’a muhtaçtır: 35/15.
İnsanlar bir tek ümmet idi: 2/213.
İnsanlar boşuna yaratılmamıştır: 23/115.
İnsanlar maddî-mânevî dereceleri bakımından fark-lıdır: 2/245, 247; 4/95; 5/100; 6/50, 83, 165; 7/69; 13/26; 16/76; 17/30; 34/31; 39/9, 22; 41/34; 43/32; 56/3; 58/11.
İnsanlar nasıl saptı: 10/18-19.
İnsanlara güzel söylemek: 2/83.
İnsanlara hayır ve şer tanıtılmıştır: 90/10; 91/7-10.
İnsanlara tapınılmaya nasıl başlandı: 71/23-24 ve dipnotu.
İnsanlardan bazıları âhirete inanmadıkları halde inandık derler: 2/8.
İnsanlardan korkup Allah’dan korkmayanlar: 4/108; 11/92.
İnsanları arkalarından çekiştirmek: 49/12; 104/1.
İnsanları bağışlamak: 2/263; 4/149; 16/126; 24/22; 42/37, 40, 43; 64/14.
İnsanları imandan soğutmak için çalışanlar: 34/32-34.
İnsanların arasını düzeltmek: 2/182, 220, 224; 4/16, 35, 114, 128, 129; 11/117; 49/9, 10.
İnsanların faaliyetlerine göre dereceleri vardır: 6/132; 46/19; 76/1-2; 92/4.
İnsanların farklı imkanlara sâhip kılınmasının sebebi: 43/32.
İnsanların farklılıkları: 35/32.
İnsanların hayvana benzemesi: bk. Hayvanlar gibi olanlar.
İnsanların kabilelere ve milletlere ayrılmalarının sebepleri: 49/13.
İnsanların rızıkları farklı farklı takdir edilmiştir: 28/82; 29/62; 30/37; 34/39; 42/12, 27.
İnsanların ve cinlerin birçoğu cehennemliktir: 7/179.
İnsanların ve cinlerin yaratılış gayeleri: 51/16.
İnsanlarla ilişki kuralları: 33/53.
İnsanlığın soyu: 4/1.
İnsanoğlunun gafleti: 21/1-3.

İSA İLE İLGİLİ AYETLER:
İsa’nın (a.s.) dünya ve âhiretteki konumu: 3/45.
İsa (a.s.) Allah’ın kuludur: 4/172; 5/16-17.
İsa (a.s.): 2/253; 3/45-59; 4/156-159, 171-172; 5/17, 46, 72, 75; 9/30-31; 19/16-34; 23/50; 33/7; 43/57-65; 57/26-27; 61/6.
İsa’nın (a.s.) doğumu: 3/44-47; 19/16-34.
İsa’nın (a.s.) durumu Hz. Âdem gibidir: 3/59.
İsa’nın (a.s.) namaz ve zekâtla emredilmesi: 19/31.
İsa Mesîh Allah’ın Kelimesidir: 4/171.
İsa Mesîh Allah’ın oğludur diyenler: 5/17.
İsa Mesîh çarmıha gerilmedi: 3/55; 4/157-159.
İsa (a.s.), Peygamberimiz’in geleceğini müjdeledi: 61/6.
İsa’nın (a.s.) duası: 5/114, 118.
İsa’nın (a.s.) mûcizeleri: 3/49; 5/110.

İSLAM İLE İLGİLİ AYETLER:
İslâm aleyhine tartışanlar: 42/16.
İslâm Allah’a tam teslim olmaktır: 2/112, 127, 128, 135, 140, 141, 208, 221; 3/19, 67, 68, 84, 85, 118; 4/125; 5/3; 30/30; 21/92; 22/78; 39/22; 41/33; 42/13; 61/9; 98/5.
İslâm Allah’ın kabul ettiği dindir: 3/19, 85 ve dipnotu.
İslâm bütün dinlerden üstündür: 9/33; 48/28; 61/9.
İslâm bütün peygamberlerin ortak dînidir: 2/127-128, 135, 140-141, 208, 3/19, 67-68, 84-85, 119; 4/125; 5/3; 21/92; 22/78; 30/30; 39/22; 41/33; 42/13; 98/5.
İslâm dışı eğlence ve yazılar: 31/6 ve dipnotları.
İslâm dışı işler yapan ve onunla övülmeyi sevenler: 3/188.
İslâm mükemmeldir: 5/3.
İslâm’a girin: 2/208.
İslâm’a kavuşan diğer dindekilerin durumu: 2/62; 3/110, 112-114; 5/83-87; 7/157, 158; 22/17.
İslâm’dan başka din Allah katında kabul değildir: 3/85.
İslâm’ı hayata hâkim kılacak fert ve toplumun vasıfları: 5/54.
İslâm’ı kabul, tâğûtu ret ve putları kırmakla başlar: 2/256; 16/35, 36 ve dipnotu.
İslâm’ı söndürmek için çalışanlar: 8/36.
İslâm’ın asıl düşmanları münâfıklardır: 2/204-205; 63/1-8.
İslâm’ı serbest yaşamak için hür yere göç: 4/100; 29/56; 39/10.

İSRAİL İLE İLGİLİ AYETLER:
İsrâil (Yakub): 19/58.
İsrâiloğulları: 2/40, 47, 83, 122; 5/12; 7/134, 160; 10/93; 17/2, 4, 104; 45/16-17; 62/5-8.
İsrâiloğulları’na Allah’ın emirleri: 2/40-48.
İsrâiloğulları’na emredilen şeyler: 2/83.
İsrâiloğulları’na lânet: 2/88; 5/13.
İsrâiloğulları’na verilen dokuz nimet: 2/49-61.
İsrâiloğulları’na verilen emirler: 2/83-84.
İsrâiloğulları’na zekât ve namaz farz idi: 2/83; 5/12.
İsrâiloğulları’ndan alınan söz ve onların âhiretteki durumu: 2/40, 83-86, 93; 5/12-13, 70; 7/134-135; 17/104.
İsrâiloğulları’nın ‘âhiret hayatı sadece bize aittir’ iddiası: 2/94-95.
İsrâiloğulları’nın bozgunculuğu: 17/4-7.
İsrâiloğulları’nın suçları: 2/61.

İYİ LİK İLE İLGİLİ AYETLER:
İyi ahlâklı insanlar ve âhiretteki mükâfatları: 76/5-22.
İyi davranış ve iman etmek: 3/57.
İyiler için meleklerin duası: 40/7-9.
İyiler ve kötüler: 2/200-207; 82/13-14; 83/7-28; 92/5-12; 98/6-8.
İyilerle kötüleri Allah bir tutmaz: 45/21.
İyiliği emredip kötülüğü yasaklamak: 3/104, 110, 114; 5/79; 7/157, 199; 9/67, 71, 112; 22/41; 31/17.
İyiliği karşılık beklemeden yapmak: 76/7-9; 92/19-21.
İyiliği teşhir kötülüğü gizleme: 4/149.
İyiliğin ve kötülüğün karşılığı: 6/160; 55/60.
İyilik ve kötülük: 4/79; 13/6, 22; 17/7; 27/89-90; 30/36; 42/48.
İyilik yapmak: 16/30.
İyilik yapmanın güçlüğü: 90/11-12.
İyilikleri ağır basanların mükâfatı: 101/6-7.
İyilikleri az olanların cezası: 101/8-11.
  
KABİR İLE İLGİLİ AYETLER:
Kabir azâbı: 20/124 ve dipnotu; 40/46; 91/10.
Kabir ve kabir hayatı: 6/98; 9/84; 14/27; 60/13; 80/21-22; 102/1-2.
Kabirden kalkma şekilleri: 2/275; 9/84; 19/15, 33; 22/7; 23/35; 30/19, 25; 36/51; 40/16; 54/7; 70/43; 82/4; 100/9; 102/2.

KADIN İLE İLGİLİ AYETLER:
Kadına gerçek değeri İslâm vermiştir: 6/137, 139-140; 16/57-59; 17/31; 43/17-18; 81/8-9.
Kadınlar kocalarına itaat etmezse verilecek ceza: 4/34, 128.
Kadınlara gizli buluşma teklifinin yasak oluşu: 2/235.
Kadınlara hapis cezası: 4/15.
Kadınlara yaklaşma yasağı: 2/222.
Kadınları boşama: 65/2.
Kadınların dînî ve ahlâkî görevleri: 60/12.
Kadınların giyimi: 24/31.
Kadınların durumu: 43/17-18.
Kadınların mahremleri (evlenmeleri haram olan kimseler): 4/23; 24/31; 33/55.
Kadınların örtünmesi: 24/31; 33/59.
İyi kadınlar, kötü kadınlar: 4/34.
  
KAFİRLİK İLE İLGİLİ AYETLER:
Kâfirlere Allah’ın mühleti: 3/178; 7/182, 183.
Kâfirlere itaat edilmez: 3/100, 149; 18/28; 25/52; 28/86; 33/1-3, 48; 42/15; 76/24; 96/19.
Kâfirlere uyarmak fayda vermez: 2/6-7; 36/10.
Kâfirleri âciz bırakan sorular: 52/43.
Kâfirleri dîne girmeye zorlama yoktur: 2/256; 17/53, 54.
Kâfirleri dost ve idâreci edinmeyin: 3/118-120; 4/139, 144; 5/54 ve dipnotu, 60/9; 61; 9/23.
Kâfirlerin âhiretteki pişmanlıkları: 33/64-68; 35/37; 40/11; 67/10-11.
Kâfirlerin Allah’ın aleyhinde olana yardımcı olduğu: 25/55.
Kâfirlerin bütün işlerini Allah boşa çıkarır: 3/117; 47/1, 8-9, 28, 32-35.
Kâfirlerin cehenneme sürülüşü: 39/71-72.
Kâfirlerin dıştan toplu görünüp kendi içlerinde parça parça olması: 59/14.
Kâfirlerin dostu tâğûttur: 2/257.
Kâfirlerin iman edenlerle alay etmeleri, âhirette de iman edenlerin kâfirlere gülmeleri: 2/212; 83/29-34.
Kâfirlerin iyi işleri boşa gidecektir: 24/39; 33/19.
Kâfirlerin Kur’an karşısındaki tavırları: 22/72KAİNAT İLE İLGİLİ AYETLER:
Kâinat ve insanın varlığı üzerinde tefekkürü teşvik: 41/53; 51/20-21.
Kâinatın ve içindekilerin yaratılışı: 2/29; 6/101; 10/5-6; 21/30-34; 30/19; 32/7; 36/36, 38-40; 39/62-63; 40/62; 42/49; 43/12; 51/47-49; 54/49-50; 87/2-5; 92/3.
Kâinattaki düzen: 21/22; 55/2, 7; 67/3-4.
  
KIYAMET İLE İLGİLİ AYETLER:
Kıyâmet günü üç sınıf olmak: 56/7-11.
Kıyâmet günü yakınların fayda veremeyeceği: 23/101; 35/18; 60/3; 80/34-37.
Kıyâmet koparken yıldızlar dökülecekler: 77/8; 81/1-2; 82/1-2.
Kıyâmet ve günahlar: 3/30.
Kıyâmet ve Hesap: bk. Âhiret gününde olacak olaylar.
Kıyâmet ve sonrası: 18/47-49; 20/105-112.
Kıyâmetin büyük alâmetleri: 18/97-98; 21/96-97; 27/82; 43/61; 47/18; 75/6-11.
Kıyâmetin dehşeti: 31/33; 77/6-9; 80/33-42.
Kıyâmetin ne zaman kopacağı: 7/187; 33/63; 41/47; 79/42-45.
Kıyâmetin kopuş şekli: 14/48; 52/9, 10; 56/1-7; 69/13-16; 73/14, 17, 18; 77/8-14; 78/18-20; 91/1-6, 82/-4; 84/1-5; 99/1-5; 101/1-5.
Kıyâmetin kopacağı kesindir: 18/21; 22/7.
Kıyâmetin kopuşu sırasında insanlar: 22/1-2.
Kıyâmetin vakti geldiğinde günahkârların durumu: 30/55-57.

KORKAKLIK İLE İLGİLİ AYETLER:
Korkaklık: 4/72-73; 8/15, 16; 9/44, 49, 56-57.
Korku ânında yapılanlar: bk. Felâket ânı.
Korku namazı: 4/101.
Korunma âyetleri: bk. Hıfz âyetleri.
  
KÖLELİK İLE İLGİLİ AYETLER:
Köle ve câriyelere iyilik etmek ve hürriyete kavuşturmak: 2/177; 4/36, 92; 16/71; 24/33; 90/12-13.
Köleliğin olmaması için tedbirler: 4/92; 5/89; 47/4; 58/3.
Kölelik: 2/221; 4/24, 25, 36; 5/89; 9/60; 16/71; 24/33; 33/50; 47/4; 58/3; 70/30.

KÖRLÜK İLE İLGİLİ AYETLER:
Kör olanlar: bk. Dünyada mânen kör olanlar.
Köre yüz ekşitmek: 80/2.
Körle gören bir olmaz: 6/50; 11/24, 25; 13/16; 35/19; 40/58.

KÖTÜ İLE İLGİLİ AYETLER:
Kötü ad takma: 49/11.
Kötü ahlâklar: 2/65, 66, 85; 3/137; 4/123; 5/100; 6/135; 10/27; 30/10.
Kötü gözle bakmak: 12/67-68; 68/51.
Kötü haber yaymak: 33/60.
Kötü işlerin süslü/câzip gözükmesi: 2/212; 6/122; 9/37; 10/12; 13/33; 35/8; 40/37; 47/14; 48/12.
Kötü söz: 4/148.
Kötü toplumun sonunun kötü oluşu: 21/77; 26/173; 27/58; 30/10.
Kötü zan: 49/12.
Kötülüğü emredip iyilikten men edenler: 9/67.
Kötülüğü iyilikle gidermek: 17/53; 23/96; 41/34.
Kötülüğü ve iyiliği teşhir: 4/148-149.
Kötülüğün karşılığı denk bir cezadır: 42/40.
Kötülük insanın kendi nefsindendir: 4/79; 10/44; 41/46.
Kötülük sâhibine yakışır: 35/43.
Kötülükten sakınmak ve arınmak: 16/30; 35/18.

KURAN İLE İLGİLİ AYETLER:
Kur’an anlamak ve uymak içindir: 38/29; 47/24.
Kur’an değiştirilemez: 6/115; 15/9.
Kur’an doğru yol nizâmıdır: 7/52; 17/9; 42/52.
Kur’an Kadir gecesinde inmiştir: 44/2; 97/1.
Kur’an karanlıktan aydınlığa çıkarır: 14/1; 57/9.
Kur’an kesin ve gerçek bilgidir: 69/51.
Kur’an niçin Arapça indirildi: 41/44; 42/7.
Kur’an niçin parça parça indirildi: 25/31-32.
Kur’an okuma ve dinleme âdâbı: 16/98; 7/204; 41/26.
Kur’an okurken eûzü-besmele çekmek: 16/98.
Kur’an rakipsizdir: 2/23, 24; 10/38; 11/13; 17/88.
Kur’an Ramazan ayında indirildi: 2/185.
Kur’an şifâ ve rahmettir: 17/82.
Kur’an üzerinde düşünmek: 4/82; 38/29; 47/24.
Kur’an: Bu kelime Kur’ân-ı Kerîm’de 68 defa geçmektedir.
Kur’an’a sımsıkı sarılanlar: 7/170.
Kur’an’da muhkem ve müteşâbih âyetler: 3/7.
Kur’an’daki delilleri gizleyenler lânetliktir: 2/159.
Kur’an’da temsîlî anlatımlar: bk. Darb-ı meseller.
Kur’an’dan uzaklaşan ve uzaklaştıranlar: 6/26-27.
Kur’an’dan yüz çevirmeyin: 8/20.
Kur’an’ı ağır ağır, tertîl ile okumak: 25/32; 73/4 ve dipnotu; 17/106.
Kur’an’ı dinlemedikleri halde dinledik diyenler: 8/21.
Kur’an’ı dinlemekten alıkoyanlar: 41/26.
Kur’an’ı dinlemeye dayanamayanlar: 18/100-101.
Kur’an’ı inkâr edenler: 2/41, 90.
Kur’an’ı koruyan Allah’tır: 15/9.
Kur’an’ı terkedip sapanlar: 25/27-30.
Kur’an’ı uygulamada yasaklar koyarak kısım kısım yapanlar: 15/90-91.
Kur’an’ın anlaşılmasını gürültülü ve eğlenceli seslerle önlemek: 41/26.
Kur’an’ın azameti: 59/21.
Kur’an’ın benzeri getirilemez: 2/23; 4/82; 10/38; 11/13; 13/31; 17/88; 31/27.
Kur’an’ın bir kısmının değiştirilmesini isteyenler: 10/15.
Kur’an’ın emâneti: 33/72; 35/32.
Kur’an’ın en uzun âyeti: 2/282.
Kur’an’ın isimleri: (Ahsenu’l-hadîs): 39/23; (Furkân): 2/185; 25/1; (Hadîs):56/81;(Kitab): 2/2, 159, 177; 3/3, 7; 4/105, 113, 123, 127, 130, 140; 5/15; 6/114, 155; 7/2, 196; 10/1; 11/1; 12/1; 13/1; 14/1; 15/1; 16/64, 89; 18/1; 26/2; 27/1; 28/2, 86; 29/47, 51; 31/2; 32/2; 38/29; 39/1, 2; 41/3, 41; 43/2; 44/2; 46/2, 12; 52/2; 56/78; (Nur): 64/8;(Rûh): 26/52; (Zikr): 15/6, 9; 16/44; 21/50; 36/69; 38/87.
Kur’an’ın özeti sayılabilecek âyet: 2/177.
Kur’an’ın Peygamberimiz’e indirilmesini kabullenemeyenler: 43/31.

KÜFÜR İLE İLGİLİ AYETLER:
Küfre koşanlar: 3/176.
Küfre sapanları mü’minlerden daha doğru bulanlar: 4/51, 52.
Küfrü ve sistemini seçip tercih edenler: 9/23.
Küfür (inkârcılık, kâfirlik): 2/88, 93, 108, 217; 3/52, 80, 90, 167, 176-177; 4/46, 137, 155-156; 5/41, 61, 64, 68; 9/12, 22, 74, 97, 107; 14/28; 16/106; 39/7-8; 30/44; 31/23; 35/39; 49/7.
Küfür hâlindekilerin mutluluğu seraptır: 24/39-40.
Küfürle itham etmek: 4/94.

LUT İLE İLGİLİ AYETLER:
Lût’un (a.s.) karısı: 7/83; 11/81; 15/60-75; 27/57; 29/32-33; 66/10.
Lût’un (a.s.) kavmi ile mücâdelesi: 7/80-84; 11/77-83; 15/59-77; 21/74-75; 27/54-58; 26/160-175; 29/26, 28-35; 37/133-138;
Lût’un (a.s.) kavmi: 11/70, 74; 22/42, 44; 26/160; 38/13; 54/33-40.
Lût (Sodom) halkının helâki: 51/31-37.
Lût kavminin yok oluşunda ibretler vardır: 29/34, 35; 37/135-138.

MAL İLE İLGİLİ AYETLER:
Mal sevgisi: 38/32-33.
Mal ve evlâdın Allah’ı zikirden alıkoyması: 63/9.
Mal ve evlat bir imtihandır: 8/28; 18/46; 64/15.
Malını hayra verenler: 92/18.
Mâlî yardımlaşma: 2/3, 177, 195, 215, 254, 261, 268, 270-274; 3/92, 134; 4/34, 39; 8/3; 9/54, 14/31; 16/75; 22/35; 25/67; 28/54; 32/16, 34/39; 35/29; 57/7, 10; 63/10; 64/16; 65/7.
Mallar: 2/155, 215; 3/186; 8/28.
Malları haram yoldan batılla yemeyin: 4/29-30.
Mallarını gösteriş için sarfedenler: 4/38.
Mallarını İslâm’ın aleyhine harcayanlar: 8/36; 17/27.

MELEKLER İLE İLGİLİ AYETLER:
Melekler Allah’ın kızlarıdır demeleri: 6/100; 4/117; 16/57; 37/149, 153; 43/16; 52/39.
Melekler mü’minlerin dostlarıdır: 41/30-32.
Meleklerin âhirette mü’minlere duası: 40/7-9.
Meleklerin özellikleri: bk 39/75 ve ilgili ayetler.
MERYEM İLE İLGİLİ AYETLER:
Meryem: 3/36-37, 42-51; 4/171; 5/17, 110, 116; 9/31; 21/91.
Meryem’in doğuşu: 3/35-36.
Meryem’in iffeti ve ona iftirâ: 4/156-157; 19/20, 33.
Meryem’in İsa’yı (a.s.) dünyaya getirmesi: 19/16-36.

MESCİD İLE İLGİLİ AYETLER:
Mescid-i Aksâ’nın ilk tahripleri: 17/4-7 ve dipnotları.
Mescid-i Dırâr: 9/107.
Mescid-i Haram: 2/144, 125, 149, 150, 158, 191, 196, 217; 5/2, 96-97; 8/34-35; 9/7, 19, 28; 17/1; 22/25-26, 29; 22/33; 48/27; 105/1.
Mescidler Allah’ındır: 72/18.
Mescidleri kimler imâr eder: 9/17-19.

MİRAS İLE İLGİLİ AYETLER:
Mîras alamayanlar: 4/33 dipnotu; 8/75.
Mîras taksîmi (kadın-erkek arasında): 4/11 ve îzâhı.
Mîras ve taksîmi: 2/180, 181, 182, 233, 240; 4/7-12, 19, 33, 176; 5/106-108; 8/72, 75.
Mîrasta payı olmayan akrabayı mîras taksîminde rızıklandırmak: 4/8.
Mîrasta akrabaya öncelik: 33/6.

MUHAMMED İLE İLGİLİ AYETLER:
Muhammed (s.a.v.) Allah’ın Resulü’dür: 3/144; 33/40; 48/29.
Muhammed (s.a.v.) bütün insanlara gönderilmiştir: 21/107; 34/28.

MUSA İLE İLGİLİ AYETLER:
Musa (a.s.): 2/51, 53; 3/84; 6/84, 91, 154; 10/75; 11/96, 110; 17/2, 101; 19/51-53; 25/35; 29/39; 32/23; 33/7, 69; 41/45; 42/13.
Musa’ya (a.s.) namazın vahyi: 10/87.
Musa ve dokuz mûcize: 17/101.
Musa ve Harun, Firavun ve İsrâiloğulları: 2/54-93, 246, 248; 4/153, 164; 5/20-26; 7/103-157, 159-172; 10/75-93; 14/5-8; 20/25-35, 90-91; 23/44-49; 26/10-61; 27/7-14; 28/3-42, 76; 37/114-122; 40/23-45, 53; 44/17-37; 43/46-56; 51/38-42; 61/5; 79/15-26.
Musa ve Hızır: 18/60-82.
Musa’nın duası: 7/155-156.
Musa’nın Firavun’a bedduası ve sonucu: 10/88-92.
Musa’nın mûcizeleri: 7/107-108, 117, 118.
Musa’nın tevbesi: 7/143.

MÜMİN İLE İLGİLİ AYETLER:
Mü’min erkeklerin harama göz dikmemeleri ve ırz-larını korumaları: 24/30.
Mü’min-kâfir karşılaştırması: 2/26, 257; 11/24; 16/75-76; 32/18.
Mü’minler Allah ve Resulü’nün hükümlerine aykırı bir hükmü seçmez: 33/36.
Mü’minler Allah’ın halîfesidir: 6/165; 35/39; 38/26.
Mü’minler birbirinin dostudur, iyiliği emreder: 9/71.
Mü’minler kardeştir: 49/10.
Mü’minler sîmâlarından tanınır: 48/29.
Mü’minler: 2/257, 285; 3/179; 6/122; 9/71, 119; 11/17; 112; 25/63-68; 28/61; 32/18; 33/58; 39/11-14; 57/12, 16, 19; 87/14-15.
Mü’minlerde olması gereken vasıflar: 5/54.
Mü’minlerden başkalarını dost ve idâreci edinenler: 4/138, 139, 144.
Mü’minlerden başkasının yoluna uyanlar: 4/115.
Mü’minlere kâfirlerin eziyeti: 60/2.
Mü’minleri geri kafalı görme: 2/13.
Mü’minlerin âhirette yolları aydınlıktır: 57/12; 66/8.
Mü’minlerin dînî ve ahlâkî vasıfları: 4/36; 23/1-11.
Mü’minlerin dostu: 5/55.
Mü’minlerin fâsıklardan üstünlüğü: 32/15-22.
Mü’minlerin görevi itaattir: 24/51-52; 33/22.
Mü’minlerin kâfirlere ve birbirlerine karşı tutumları: 5/54; 9/71; 48/29; 60/1.
Mü’minlerin ve ilim adamlarının değeri: 58/11.
Mü’minlerle alay edenler ve onlarla uğraşanlar: 2/14; 49/11; 39/56.
Mü’minlerde bulunması gereken özellikler: 8/2-4; 13/19-24; 23/1-11; 42/36-39; 70/23-35.
Mü’minlerin cennete konuluşu: 39/73-75.

MÜLK İLE İLGİLİ AYETLER:
Mülk ve idâresi elinde olan ve koruyan kimdir?: 23/88.
Mülk ve mülk edinme: 2/29; 8/1, 41; 9/111; 10/55; 24/29.
Mülkiyet hakkına saygı: 2/188; 4/161.

MÜNAFIKLAR İLE İLGİLİ AYETLER:
Münâfıklar (küfrü içinde gizleyenler): 2/8-20, 204-206; 3/167; 4/61, 64, 69, 88, 138, 145; 8/49.
Münâfıklar Allah’ın indirdiklerinin bazısına itaat eder: 47/25.
Münâfıklar Allah’ın kızdığı şeye uyarlar: 47/28.
Münâfıklar fâsıktır: 9/67.
Münâfıklar mü’minleri değil, inkârcıları dost edinirler: 4/89, 138, 139; 59/11.
Münâfıklar ve kâfirler Allah’ın emrini yasaklar: 9/67-68; 47/1, 34.
Münâfıklar yönetime gelince ekonomiyi ve nesli bozar, fesat çıkarırlar: 2/204-205.
Münâfıklara Allah’ın mühleti: 2/15; 18/58, 59.
Münâfıklara ve kâfirlere itaat edilmez: 33/1-3, 48.
Münâfıkların cenâze namazı kılınmaz: 9/84.
Münâfıkların itaatleri sahtedir: 4/80-81; 24/53-54; 47/21.
Münâfıkların müslümanlara hilelerinin cezası: 9/101; 57/13-15; 63/6; 66/9.
Münâfıkların namaz kılışları: 4/142; 9/54.
Münâfıkların tabiatı: 59/11-17.
Münâfıkların tutumları: 9/55-59, 67; 63/1-5.
Münâfıkların zayıf müslümanlara karşı insafsızlık-ları: 63/7-8.
Münâfıklık (nifak): 9/77, 97, 101.
Münâfıklık alâmetlerinden bazıları: 2/9-12, 15, 17, 19-20, 264, 266; 4/66, 83, 142, 143; 5/41, 62, 63; 9/42, 54, 56, 59, 67, 69, 74-76, 74-78, 107; 11/5; 24/19; 28/60; 47/22, 25, 26; 48/11, 15; 49/14, 16-17; 59/11-13, 16; 63/1, 4, 7.

MÜSLÜMAN İLE İLGİLİ AYETLER:
Müslümanlar: 28/52, 53; 41/33; 48/29.
Müslüman olarak ölmek: 2/132; 3/102, 193; 7/126; 12/101; 27/18, 89-90.
Müslüman şahsiyeti: 5/54.
Müslümanı kâfirlikle suçlama: 4/94.
Müslümanız diye yemin ederler sonra mü’minlere engel olurlar: 58/16, 20.
Müslümanlarla suçlular bir değildir: 68/34-35.

MÜŞRİK İLE İLGİLİ AYETLER:
Müşrik ölülere dua edilmez: 9/80, 113, 114.
Müşrikler kadınlara değer vermezler: 6/139; 16/58, 59; 43/17; 52/39; 53/21-22.
Müşrikler mü’minlere karşı ahit ve sorumluluk gözetmezler: 9/8, 10.
Müşrikler putları şefaatçi kabul ederler: 10/18; 13/14; 16/55; 19/81-82; 39/3, 43-44.
Müşrikler, Allah’dan başkasını tanrı edindiler: 2/165; 3/151; 4/117; 5/76; 6/1, 107, 136, 150; 7/191; 10/18, 66; 11/109; 14/30; 15/95-96; 16/73; 19/81; 22/11-13, 71, 74; 25/3, 55; 36/74-75; 37/11; 38/5-7; 39/15, 45, 67; 40/10-12; 42/9; 52/43.
Müşrikler Allah’ı nasıl kabul ederlerdi: 10/31; 23/84-89
Müşriklere Allah’ın mühleti: 18/58, 59; 29/53; 68/44, 45; 70/42; 73/11.
Müşriklerin Allah’ın gücünü itiraf etmeleri: 23/84-89.
Müşriklerin avantajlarının yok olmasına karşı savunma psikolojisi: 46/11; 19/81.
Müşriklerin kız çocuklarını öldürmeleri: 6/137, 140; 16/57-59; 43/17-18; 81/8-9.
Müşriklerin Peygamberimiz’den gerçekleşmesi imkânsız istekleri: 17/90-93.
Müşriklerin Peygamberimiz’e karşı tavrı: 72/19-22.
Müşriklerle evlenmek: 2/221.
Müşriklik (Allah’a eş tutmak, ortak koşmak): 4/36, 46, 116; 5/76; 6/110, 151; 16/74; 17/23, 39; 22/31; 29/10-11, 68; 30/28, 29, 31-32; 31/13; 34/41; 43/20-21, 57-59; 45/23; 46/5.
Müşriklikten sakınmak: 26/213; 28/88; 30/31; 39/65-66; 40/66; 41/37; 51/51.

NAMAZ İLE İLGİLİ AYETLER:
Namaz kılarken dönülmesi gereken yön: 2/150.
Namaz kötülükleri önler: 29/45.
Namaz vakitleri: 4/103; 11/114; 17/78-79; 20/130; 30/17-18; 33/42; 50/39-40; 73/20; 76/25-26.
Namaz: 2/43, 45, 83, 110, 115, 177, 186, 238-239, 277; 4/77, 103; 5/6, 12, 6/72, 92 162; 7/170; 8/3; 9/5, 11, 18, 71; 13/22; 21/73; 22/35, 41, 78; 23/2, 9; 24/37, 56; 25/64; 27/3, 29/45; 30/31; 31/17; 33/33; 35/18, 29; 42/38; 70/22-23, 34; 73/20; 87/15; 107/4, 5; 108/2.
Namaza engel olanlar: 5/91; 96/10.
Namazda huşû’ ve sarhoşluk: 4/43 ve dipnotu: 23/2.
Namazı eğlenceye alanlar: 5/58.
Namazı kılın, zekât-sadaka verin: 2/43, 110, 277; 4/162; 5/12, 55; 8/3; 9/5, 11, 18, 71; 13/22; 14/31; 22/35, 41, 78; 24/37, 56; 27/3; 31/4; 33/33; 58/13; 73/20.
Namazı kılınmayanlar: 9/83-84.
Namazı kusurlu ve riyâ ile kılanlar: 107/4-6.
Namazı üşene üşene kılanlar: 4/142; 9/54.
Namazı ziyan edenler: 19/59.
Namazın diğer peygamberlere de vahyedildiği: 10/87; 11/87; 19/31;19/55.
Namazın geçmesinden gaflette olanlar: 19/59; 107/5.
Namazın kısaltılması: 4/101.
Namazla ve sabırla yardım istemek: 2/153.
Namazlarını şehvete dalıp terkedenler: 19/59.

NEFİS İLE İLGİLİ AYETLER:
Nefis terbiyesi: 79/40-41; 91/9-10.
Nefisle mücâdele: 29/6, 69; 79/40-41; bk. Hevâ ve Heves.
Nefs ve çeşitleri: 12/53; 75/2; 89/27-28; 91/7-10.
Nefs-i emmâre: 12/53.
Nefs-i Mutmainne, Râdıye, Merdıyye: 89/27-30.
Nefsin cimriliğinden korunmak: 59/9; 64/16; 70/17-25; 92/5-7.
Nefsini kirleten ziyan etmiştir: 91/10.
Nefsini temizleyen kurtulmuştur: 91/9.

NUH İLE İLGİLİ AYETLER:
Nuh (a.s.): 3/33; 4/163; 7/59-64; 10/71-73; 11/25-47; 21/76; 29/14-15; 71/1-28.
Nuh’un (a.s.) gemisi: 11/37-44, 48.
Nuh’un (a.s.) kavmi ile mücâdelesi ve azap: 9/70; 23/23-30; 25/37; 26/105-122; 40/5; 50/12; 51/46; 53/52; 54/9-16.
Nuh’un (a.s.) oğlu için kabul olunmayan duası: 11/45-47.
Nuh’un (a.s.) yaşı: 29/14.
Nuh’un (a.s.) karısı: 66/10.

NUR İLE İLGİLİ AYETLER:
Nur Allah’dandır: 24/40; 25/45-49; 28/71-73; 30/46; 31/20; 32/27; 36/33-35, 71-73; 64, 79-80; 43/10-13; 45/12-13; 80/24-32; 36/39-40; 39/5.
Nur âyeti: 24/35.
Nur-Zulmet: 2/257; 5/16; 6/1; 13/16; 14/1; 33/43; 35/20; 57/9; 65/11.

İLGİLİ KONULAR:
Konu Dışında Kalan Ayetler
Kur-an Sure'leri Sıralaması
Konulara Göre Ayetler (A-H)
Konulara Göre Ayetler (O-Z)
Widget for Blogger by blogokulu.blogspot.com/a>


.. Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020