Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

20.10.15

0
Kur-an da Konular Dışında Diğer AyetlerKUR-AN da KONU KATEGORİLERİ DIŞINDA KALAN DİĞER AYETLER

Kur-an'da aradığınız konulara ait ayetlerin kolaylıkla bulunabilmesi için, Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur-an mealinden yararlanarak, tüm ayetler konulara göre guruplandırılmış, ilgi duyan izleyicilerimiz, harf sırasına göre tasnif edilen konulardan istediğini seçer, seçtiği konunun Sure No.sını " Sure Listesi "nden bulur ve tıklar.

Tasnif sayfasında örnek olarak alırsak ( 2 / 35 ) in anlamı : 
2 No. Sure'nin 35 Sayılı Ayeti dir, yani ilk rakam Sure No.sını ikinci rakam ise Ayet No.sını göstermektedir.
Sure listesinden tıklanan Sure, Y.N.Öztürk'ün Türkçe Kur-an Meali'nden açılmış olur.

*************************************************
Abdest ve gusül: 5/6.
Ad (lakap) takma: 49/11.
Âd kavmi: bk. Hûd’un kavmi.
Âdâb-ı muâşeret kaideleri: 33/53.
Adak: 2/270; 3/35; 19/26; 22/29; 76/7.

Adam öldürmek: 2/178; 4/29, 92-93; 5/32; 6/151; 17/33; 25/68.
Âdet görme (aybaşı hâli): 2/222.
Affetmek: 2/58, 109, 173, 182, 226; 3/134, 152, 155; 4/16, 99, 152; 5/3, 13; 6/54, 145; 9/66; 16/119; 22/60; 24/5, 22; 58/2; 64/14; 73/20.
Affolunmayan günah: 4/48, 116.
Ağaçların önemi: 16/11; 30/41; 55/6; 59/5.
Ağlamak: 9/82; 12/16; 17/109; 19/58; 44/29; 53/43, 60.
Ahde vefâ: 2/177; 5/1; 9/4, 7; 13/20-21; 16/91, 95; 17/34; 33/15; 48/10.
Ahmed, Peygamberimiz’in İncil’deki adıdır: 61/6.

Âişe (r.anhâ) hakkında: 24/11-26; 66/4-5.

Akit: 2/235, 237, 282; 4/33; 5/1.
Alçak gönüllülük: 25/63.
Aldanmak (dünya hayatına): 6/32; 29/64; 35/5; 47/36; 57/20.
Aldatmak: 2/9; 3/196; 4/142; 83/1-3.
Âlimler Allah’dan hakkıyla korkarlar: 35/28.
Âlimlere karşı saygı ve edeb: 24/63; 49/2 ve dipnotu.

Âmenerresûlü: 2/285-286
Antlaşmalar ve şartlarına riâyet etmek: 4/90; 8/56-58; 9/1-13.
Arabuluculuk: 2/182; 4/35, 114; 49/9-10.
Aracı olmadan Allah’a teslimiyet: 29/46.
Arafat: 2/198-199.
Arkadaş çeşitleri: (İyi): 4/69; (Kötü): 37/51; 41/25; (Şeytan): 4/38,119 43/36-38; 50/23-27.

Arzularını putlaştıranlar: bk. Hevâ ve heves.

Âsî: 87/11-13; 92/15,16
Aslî (tabiî) görünüm ve özelliklerini değiştirenler: 4/119, 121 ve dipnot.
Atalar dîni: 2/170; 5/104; 7/28; 10/78; 21/52-54; 26/70-77; 31/21; 43/22-23.
Ateist (dehrîler): 45/24.
Atlar ve at beslemek: 8/60; 38/31-33.
Av ve avcılık: 5/1-2, 4, 94-96; 16/14; 35/12.


Âzâların kıyâmette şâhitlik edeceği: 24/24; 36/65; 41/20-22.
Âzer (İbrahim’in (a.s.) babası): 6/74.
Azgınlık: 7/33, 74-77; 9/47; 10/22-23; 13/25.
Azığın hayırlısı takvâdır: 2/197.
Azrail (a.s.) eceli gelenlerin ruhlarını alır: 6/61; 79/1, 4-5.
Azrail: 32/11.
-B-
Bâbil şehri: 2/102.
Bakara (inek) kıssası: 2/67-73.
Bâkî kalacak ameller işlemek: 18/46.
Bal şifâdır: 16/68-69.
Barış ve savaş: 8/61-63; 49/9; 60/8-9.
Basîret: 3/13; 6/104; 7/203; 10/43; 12/108-109; 24/43-44; 38/45-47; 45/20; 50/4-11.
Başa kakmak: 2/262, 264; 26/22; 49/17; 64/14; 74/6.
Başak rüyâsı ve tâbiri: 12/43-49.
Başı daralınca Allah diyenler: 10/22, 29/65; 31/32.
Başıboş yaratılmadık: 75/36.
Başkalarının yanına ve eve girme âdâbı: 24/58, 59, 61.
Başkasının elindekine göz dikmek: 20/131.
Batıl olan her şeyin Hakk’ın karşısında olduğu: 22/62.
Batıl ve yanlış inançlar: 2/177, 189; 5/103.
Bayram namazı: 108/2.
Bedbaht insanlar: 11/105-107; 91/11-12.
Bedir gazvesi: 3/12-13, 121-127, 173-174; 8/5-12, 19, 42-44, 67-71.
Bel’am ve tipleri: 7/175-176.
Bereketin başakla temsili: 2/261.
Berzah (denizde): 25/53; 55/20. (engel): 23/100; 55/20. (kabirde): 23/100 dipnotu.
Beş vakit namaz: 11/114; 17/78-79; 30/17-18.
Bey’at (devlet reisine itaat sözü): 4/59 ve dipnotu, 83; 48/10, 18; 60/12.
Beyt-i Haram: 5/2; 106/3.
Beyt-i Ma’mûr: 52/4.
Beytullah: bk. Mescid-i Haram.
Bildiğini öğretmenin gerekliliği: 2/129, 151, 159, 174; 9/122; 80/1-4.
Bilmeden hüküm vermekten sakınmak: 6/119, 144; 22/8; 31/20; 40/83.
Bilmediği şey üzerinde ısrar etmemek: 3/66; 17/36.
Binek duası: 43/13-14.
Binek ve binit: 16/8.
Bir canı kurtarmak: 5/32.
Bir yere girerken izin istemek: 24/28.
Birden fazla kadınla evlenmek: 4/3-4, 129; 33/50.
Bire kul olanla bir çoğuna köle olanın durumu: 39/29.
Birlik ve beraberlik: 3/28, 103-105; 8/46, 61-63; 9/107; 30/32; 42/13, 46; 49/9-10.
Bol nimetle azanlar: 6/44; 13/26; 28/58.

Boş laf (lakırdı) edenler: 31/6; 74/45.
Boş vakti değerlendirmek: 94/4-8.
Boş yere yaratılmadık: 6/73; 15/16; 21/16; 44/38; 67/2-5.
Bozgunculuk çıkaranlar: 2/11-12, 204-206; 5/64; 11/85; 13/25.
Böbürlenmek: 4/36; 11/10; 31/18; 57/23; 102/1-5.
Buzağıya tapma: 2/54, 92, 93; 4/153; 7/148, 152, 155; 20/88-91.
Bütün şeriatlarda geçerli olan on emir: 6/151-153.
Büyü ve büyücüler: 2/102; 5/110; 6/7; 7/109-120; 10/2, 76-81; 11/7; 17/47, 101; 20/57, 58, 63, 66, 69-73; 21/3; 25/8; 26/34, 35, 37, 46, 49, 153, 185; 27/13; 28/36; 34/43; 37/15; 40/24; 43/30, 49; 46/7; 51/39, 52; 52/15; 54/2; 61/6; 74/24.
Büyük günahlardan kaçınma: 4/31; 42/37; 53/32.
Büyük Hac (Hacc-ı Ekber): 9/3.Câlût: 2/249- 251.
Câmilerin imârı: bk. Mescidler.
Câsusluk: 49/6, 12; 60/10.

Cibt (putlaştırılanlar): 4/51 ve dipnotu.

Cimriliği emredenler: 57/24.
Cimrilik: 2/195; 3/180; 4/37; 9/34, 35, 67, 76; 17/29, 100; 25/67; 33/19; 47/37-38; 57/24; 59/9; 64/16; 70/17-21; 92/5-11; 100/6-8; 104/2-3; 107/3.

Cinsî münâsebet âdâbı: 2/222-223 ve dipnotları.
Cinsî sapıklar: 26/165-175; 27/54-55; 29/29-34.
Cömertlik örneği nesil: 59/9.
Cömertlik: 2/268; 17/29; 92/5, 17-18.
Cûdî dağı: 11/44.
Cuma ezanı, namazı ve önemi: 62/9-11.
Cuma günü ezan okunduğunda alışverişi bırakmak: 62/9.
Cumartesi: 2/65; 4/47, 154; 7/163 ve dipnotu; 16/124.
Çalışmak: 4/32; 28/77; 53/39-41; 76/22.
Çalışmaları makbul olanlar: 17/19.
Çekiştirme: 49/12; 68/11; 104/1.
Çevresel (ekolojik) denge: 15/19, 21; 30/7-9, 41; 54/49.


Çoğunluğa uymanın saptırması: 6/116 ve dipnotu.
Çok soru sormamak: 5/101-102.
Dâbbetü’l-Arz: 27/82.
Dağların hareket edişi: 27/88.
Dağların yaratılışı: 13/3; 15/19; 16/15; 21/31; 27/61; 31/10; 41/10; 50/7; 77/27.
Darb-ı mesel (temsîlî anlatım): 2/17, 19-20, 26, 171, 261, 264; 6/122; 7/176; 10/24; 11/24; 13/14, 16-17; 14/24-26; 16/75-76, 112; 18/32-47; 22/73; 24/35, 39-41; 29/43; 30/28; 35/19-22; 36/13-28; 39/29; 40/58; 43/17; 59/21; 66/10, 11.
Darlıkta ve bollukta Allah için sarf etmek: 3/134, 180; 9/79; 25/67; 59/9; 76/8.
Dâvet metodu: 16/125.
Davud (a.s.): 2/249-251; 4/163; 5/78; 6/84; 17/55; 21/78-80; 27/15-16; 34/10-11,13; 38/17-26, 30.
Davud’un demiri kullanması: 34/10-11.
Dehrîler: 45/24.
Delâleti (sapıklığı) satın alanlar: 2/16.
Demir: 17/49-51; 18/96; 22/21; 34/10, 33; 40/71; 57/25.
Deniz ürünlerini avlamak ve yemek: 5/96.
Denizcilik: 10/22; 17/66; 31/31; 43/12-13.

Diyet: 2/178; 4/92; 17/33.

Doğular ve batılar: 7/137; 37/5; 55/17; 70/40.
Domuz etinin haramlığı: 2/173; 5/3; 6/145; 16/115.
Dost-dostluk: 60/7-9, 13; 70/10.
Dostun dosta hiçbir faydasının olmadığı gün: 43/67; 44/41; 45/10; 60/3; 70/8-14; 82/17-19; 86/9-10.
Dört büyük kitap: (bk. Kur’an, Tevrat, İncil ve Zebûr)


Düşünüp ibret alınması gereken bazı olaylar: 10/5-6, 12; 12/7; 13/3-4; 16/11-13, 65-79; 23/21-30; 26/7-9; 29/14-15, 34-35; 30/19-25; 36/71-73; 38/27; 44/38-39; 45/4-5; 67/19; 86/5-8.
Düzenbazlık: 13/33-34.
-E-
Ebâbil kuşları: 105/1-5.
Ebû Bekir (r.a.): 9/40 ve sûre başındaki dipnot.
Ebû Leheb ve karısı: 111/1-5.
Ecel değişmez: 7/34; 10/49; 16/61; 23/43; 63/11.
Ecel ve ölüm muhakkaktır: 3/145; 6/2, 60; 11/110; 14/44; 22/47; 29/53; 35/45; 39/42; 40/67; 41/45; 71/4.

Ehl-i Beyt: 33/30-33.

Ekini (geliri) mahvedenler: 2/205.
Ekolojik denge: bk. Çevresel denge.
Elçi (insanlara gönderilen görevli) melekler: 6/61; 7/36-37; 10/21; 11/69-83; 17/95; 19/17-21; 25/21-22; 29/31-34; 32/11; 35/1; 77/1; 43/80; 81/19-21.
Elest bezmi: 7/172-173.
Ellerin ve ayakların âhirette şehâdeti: 36/65; 41/20, 21.
Elyesa (a.s.): 6/86; 38/48.

Emr-i mârûf: bk. İyiliği emretmek.
Emzirme ve emzirme süresi: 2/233; 4/23; 22/2; 28/7, 12; 31/14; 46/15; 65/6.
En üstün din İslâm’dır: 9/29, 33; 24/25; 48/28; 61/9; 98/5.
Ensâr: 8/72, 74; 9/100, 117; 59/9; 63/7.

Esirler: 2/85; 4/24; 8/67, 70, 71; 47/4; 76/8.
Eşcinsellerin cezası: 7/80-84; 26/165-175; 27/54-57; 29/28-34.
Eşkiya: bk. Şakî.
Evlere girme âdâbı: 24/27-29.
Evliyâullah: 10/62-64.
Evsan: 22/30. bk. Put-sanem.
Eyke halkı: 15/78-79; 38/13-14; 26/176; 50/14.
Eyyüb (a.s.) : 4/163; 6/84; 21/83-84; 38/41-44.
Ezan ve onunla alay edenler: 5/58; 62/9.
Ezilenler ve ezenler: 2/87; 4/75, 97-99; 28/4-5; 34/31-33.
-F-
Fâcir: 80/42

Fal okları: 5/3, 90.
Falan kimse kurtardı demenin şirk olduğu: 39/8.
Falcılık, büyücülük ve sihirbazlık: 2/102; 5/3, 90; 113/1-4.
Fânîlik: 55/26.
Farz kılınan bazı hususlar: 2/178, 180, 183, 197, 216, 246; 4/11; 9/60; 24/1; 28/85.
Faydasız ilim: 62/5.
Faydasız meşgûliyetten yüz çevirmek: 23/3.
Fazîletli ve uygun davranmak: 2/219, 237; 16/126; 28/54.
Felâket ânında dua yapanlar: 6/63; 10/12, 22-23; 29/65-66; 30/33-34; 31/32.
Ferâiz: bk. Mîras.

Fetih: 5/52; 14/15; 48/1, 27, 57/10; 61/13; 110/1.
Fetvâ: 4/127, 176.
Feyy ve ganimetin paylaşılması: 59/6-9.
Fidye: 2/85, 184, 196; 6/70; 39/47; 47/4; 70/11-14.

Firdevs cennetine vâris olanların vasıfları: 23/1-11.
Fitne (belâ ve imtihan): 2/102; 191, 217; 3/7; 4/91; 5/71; 8/25, 28, 39, 73; 9/47-49, 126; 33/14; 60/5; 64/15; 68/6.
Fitne ölümden beterdir: 2/217.
Fuhuş yapanların cezası: 4/15-16; 24/2-9.
-G-
Gâfil: 7/205; 10/92.
Gaflet: 7/146; 36/6; 67/20.
Ganimetler: 8/1, 6-10, 41, 69; 60/11.
Gasp (birinin malını zorla alma): 2/188; 4/29-31.

Gece dinlenmek ve istirahat içindir: 10/67; 17/12; 25/47; 27/86; 28/73; 30/23; 40/61; 78/9-10.
Gece namazı: 17/79; 73/20.
Geçici menfaat: 4/94; 7/169; 9/42; 24/33.
Geçim (maîşet): 7/10; 15/20; 20/124; 28/57-58; 43/32; 78/11.
Geçimsizlik (karı-koca arasında): 2/227; 4/35, 128-130.
Gemiye binme duası: 11/41.
Gerçekten Rabbim Allah diyenlerin ölüm ânı: 41/30-32.
Gezegenler: 21/30; 41/9-12.
Gezip görmek ve yararları: 3/137; 6/6, 11; 12/109; 16/36; 22/46; 29/20; 30/9, 42; 35/44; 40/21, 82; 47/10.
Gıybet: 4/148; 49/12; 104/1.
Giyinmek: 7/31, 32.

Görgü kuralları: 33/53.
Gösteriş için harcama yapmak: 4/38-40.

Gurur (aldanma): 4/120; 6/70; 28/78; 33/12; 40/4; 45/35; 57/14, 20; 67/20; 82/6.
Gusletmek: 4/43; 5/6.
Gülmek: 9/82; 11/71; 23/110; 27/19; 43/47; 53/43, 60; 83/29, 34.

Gündüz çalışmak içindir: 10/67; 17/12; 25/47; 27/86; 28/73; 30/23; 40/61; 78/11.

Güzel söz: 39/18; 41/33; 47/21.
-H-
Hâbil ve Kâbil: 5/27-32.

Hadd: bk. Cezâlar.
Hahamlar: 9/31, 34.
Hâinlik ve hâinlere taraf olmak: 4/105, 107, 109; 5/13; 12/52; 22/38; 40/19; 66/10.
Hak-batıl: 2/42; 7/118: 13/17; 17/81; 18/56; 22/62; 31/30; 34/49; 40/5; 42/24; 48/28; 61/9.
Hakem ve hüküm: 4/35, 65.

Halîfe: bk. İnsanın halîfe olarak yaratılması.
Halkı ıslah etme görevi: 3/110, 114; 4/114; 11/116-117.
Hâmân (Firavun’un veziri): 28/6, 38; 29/39; 40/23-24, 36.
Hamd âyetleri: 1/1-7; 2/30; 6/1, 45; 7/41; 10/10; 13/13; 14/39; 15/98-99; 16/75; 17/44, 52, 111; 18/1-4; 20/130; 23/28; 25/58; 27/15, 59, 93; 29/63; 30/18; 31/25; 32/15; 34/1; 35/1, 34; 37/180-182; 39/29, 74-75; 40/7, 55, 65; 42/5; 45/36-37; 50/39-40; 52/48-49; 64/1; 110/3.
Hamd dünya ve âhirette yalnız Allah’a aittir: 34/1; 39/75.
Hanımların bey’atı: 60/12.
Hanîflik, İbrahim’in (a.s.) dosdoğru olan dînidir: 2/135; 3/67; 4/125; 6/79, 161; 16/120-123; 30/30; 98/5.


Harcamada orta yol: 17/29; 25/67.
Harp: bk. Savaş.
Harun (a.s.): 2/248; 4/163; 6/84; 7/122, 142; 10/75; 19/28, 53; 20/29-35, 70, 92-94; 21/48; 23/45; 25/35-36; 26/13, 48; 28/34; 37/114-120.
Hârût ve Mârût: 2/102.
Haset: 2/109; 4/54; 68/51; 113/1-5.
Haşr (Kıyâmet gününde insanların Allah’ın huzûruna toplanması): 6/94, 134; 15/85; 16/84-89; 17/71; 18/48; 20/15; 21/104; 22/7; 29/5; 30/43; 34/3; 39/69; 40/59; 42/7; 46/3; 69/1-3; 77/1-7; 78/39.
Havâriler: 3/52-53; 5/111-113; 57/27; 61/14.
Hayâ: 28/24-25.

Hayber kalesinin fethi müjdesi: 48/1, 15, 19-20.
Hayır (iyilik) Allah’ın elindedir: 3/26.

Hayvan gibi, hatta onlardan daha aşağı olan insanlar: 2/171; 7/176, 179; 8/22; 25/44; 95/5.
Hayvanlara benzeyenler: 7/179; 47/12.
Hediyeyi fazlasını beklemek için vermek fâizdir: 30/39 ve dipnotu.
Helal ve temiz olanlardan yiyin: 2/168, 172; 5/4-5, 87-88; 8/69; 16/67, 114-116.
Helaller haram sayılmaz: 5/87-88.
Hendek gazvesi: 33/9-27.
Hepiniz İslâm’a girin: 2/208.
Her ülkeye, her millete bir peygamber gönderilmiştir: 16/36; 17/15; 28/59.
Her ümmetin bir eceli vardır: 7/34; 10/49; 15/4-5; 17/58.
Herkes âhirete ne hazırladığına baksın: 22/77; 59/18.
Herkes Allah’a muhtaçtır: 35/15; 47/38.
Herkes kendi günahından sorumludur: 35/18.
Herkese kazandığının karşılığı eksiksiz verilir: 2/123, 281; 3/182; 4/111, 112, 123; 6/160; 9/115; 17/15, 34, 36; 30/41; 31/33; 33/15; 39/7; 42/15, 30; 45/15, 22; 46/19; 52/16, 21; 53/31; 62/7; 66/7; 74/38; 99/7-8.
Herkesin geçimi farklı takdir edilmiştir: 16/71; 43/32.
Herkesin yaptığı kendinedir: 2/134, 141; 28/55; 29/12-13; 35/18; 42/15; 109/1-6.
Her şey Allah’ı tesbih eder: 59/1.
Her şey insanlar içindir: 13/2; 14/32, 33, 34; 16/12, 14; 22/36,37, 65; 31/20, 29; 35/13; 39/5; 43/13; 45/12, 13.
Hesap: 21/1, 47; 37/24; 38/16, 53; 78/27; 84/8; 88/2-7, 8-11, 26; 99/6-8.
Hevâ ve hevese (nefsin arzu ve isteklerine) uymak: 2/78; 4/135; 5/48-49, 70, 77; 6/71, 119, 150; 7/175-176; 20/15-16; 23/71; 25/43-44; 28/49-50; 30/28-29; 45/18, 23; 47/14, 16; 53/2-5, 23; 54/2-4; 79/40-41.
Hevâ ve hevesini putlaştıranlar: 7/176; 25/43; 45/23.
Heykeller: 34/13.
Heykel putlar etrafında birleşenler: 29/25.
Hıfz-korunma âyetleri: 2/238, 255; 5/44, 89; 6/61, 104, 107; 11/57; 15/9; 12/64, 65, 81; 13/11; 15/9, 17; 21/32, 82; 70/29; 40/9; 24/30-31; 33/35; 37/7; 41/12; 23/5; 70/34; 82/10; 83/33; 86/4; 9/51; 10/107; 11/6, 56; 35/2; 39/38.
Hırs (bir şeye düşkün olma) ve çeşitleri: 2/96; 4/129; 9/128; 12/103; 16/37.
Hırsızlığın cezası: 5/38.
Hırsızlık: 5/38-39; 12/70-77, 81; 15/18; 60/12.
Hızır (a.s.): 18/60-82.
Hıcr halkı: 15/80-84.
Hicret ve mükâfatı: 2/218; 3/195; 4/97-100; 8/72-75; 9/20-22; 16/41, 110; 22/58; 29/26; 60/10.
Hidâyet-dalâlet: 2/175; 6/125; 7/30, 178, 186; 10/108; 13/27, 33; 14/4; 16/36-37; 17/15, 97; 18/17; 19/75-76; 27/92-93; 28/50, 56, 85; 30/29; 34/24, 50; 35/8; 39/23, 37-38, 41; 40/33; 68/7.
Hidâyete karşılık dalâleti alanlar: 2/16.
Hikmetin açıklamasını yapan âyetler: 2/129, 151, 251, 269 ve dipnotu; 3/164; 4/113.
Hîle yapmak-tuzak kurmak: 3/54, 120; 7/123; 8/30, 62; 10/21; 11/55; 12/28, 33, 50; 13/42; 14/46; 16/45, 127; 17/35; 40/25, 37, 45; 71/22; 77/39; 83/1-3.
Hîlekâr: 13/42; 16/45-47.
Hıyânet: 3/161; 4/107; 5/113; 8/27, 58, 71; 66/10.
Homoseksüellik (Livâta) haramdır: 4/16; 7/80-82; 26/165-174; 27/54-55; 29/28-34.
Hoş görmek: 2/109; 4/4; 5/13; 15/85; 24/22; 43/89; 64/14.

Hûd’un (a.s.) kavmi Âd milleti: 22/42; 25/38; 26/123; 29/38; 38/12; 40/31; 41/13-16; 50/13; 51/41-43; 53/50; 54/18-21; 69/4, 6, 7.
Hûd’un (a.s.) kavmi ile mücâdelesi: 7/65-72; 11/50-60; 26/123-140; 46/21-25.
Hudeybiye barışı ve neticesi: 48/1-28; 60/10.
Huneyn gazvesi: 9/25-26.
Husûmet (anlaşmazlık): 2/188; 4/29, 59.
Huşû’: 2/45; 3/17; 11/23; 17/106-109; 20/108; 21/90; 22/34, 54; 23/2; 3/35; 57/16; 59/21; 68/43; 70/44; 79/9; 88/2.
Hutbelerden sonra okunan âyet: 16/90.
Hüdhüd kuşu: 27/20-29.
Hükmü Allah’ın hükmünden daha güzel kimdir?: 5/50.
Hükümete itaat edip-etmemek: 4/59; 64/16.
Hüküm ve mutlak hâkimiyet Allah’a aittir: 12/40, 67; 13/41; 40/12; 95/8.
Hüküm ve şâhitlikte tarafsızlık: 4/135.
Hüsrandan kurtulan insanlar: 103/1-3.
Hüvallâhüllezî: 59/22-24.

Islah adına bozgunculuk yapanlar: 2/11; 10/81; 26/151-152.
İbâdete şirk karıştırmak: 18/110.
İbâdeti menfaat için yapmak: 22/11.
İblîs: bk. Şeytan.
İblîs’in isyanı: bk. Şeytanın Âdem’e secde etmeyişi.

İçki: 2/219; 4/43; 5/90-91.
İçtimâî mes’ûliyet: 4/85.
İdâre edenler: 4/58.
İdârecinin işlerinde istişâre etmesi gerektiği: 27/29-34.
İddet beklemek: 2/228, 231-234, 240; 33/49; 65/1-8.
İdris (a.s.): 19/56-57; 21/85-86.
İffetlilik: 4/6; 5/5; 23/5-6; 24/30-31, 33, 60; 25/68; 70/29.
İfk (Hz. Âişe’ye iftirâ olayı): 24/11-20.
İfsat etmek: 2/27, 60; 5/33, 64; 7/56, 74, 85; 26/151, 152; 47/22.
İftirâ etmek: 3/24, 94; 4/20, 48, 50, 112, 156; 5/103; 24/4, 5, 23-25; 49/11-16.
İhânet: 3/161; 12/52.
İhramlı iken avlanmak: 5/95.
İhsanda (iyi ve güzel davranışta) bulunanlar ve mükâfatları: 3/134-136; 4/36, 114; 5/32; 16/90; 70/24-35; 89/17-20; 90/12-18; 92/17-21; 107/3.
İkrâr: 2/84; 3/81.
İktisadî adâlet: 59/6-8.

İlyas (a.s.): 6/85; 37/123-132.

İmrân ailesi: 3/33-37.
İmrân’ın kızı Meryem: 66/12.
İmtihan: 29/2, 3; 39/49; 64/15.
İmtihan edilme gerçeği: 2/155; 5/48, 94; 6/165; 7/163, 168; 10/30; 11/7; 16/92; 18/7; 21/35; 47/4, 31; 67/21.
İnat: 11/88-91.

İncil: 3/3, 48, 65; 5/46, 47, 66, 68, 110; 7/157; 9/111; 19/30; 48/29; 57/27.
İnfakta başkasını kendine tercih: 76/8.

İntihar: 4/29-30 ve açıklaması.
İntikam almak: 2/194; 7/126, 136; 16/126; 22/60; 30/47; 32/22; 39/37; 43/25,41, 55; 44/16.
İrem şehri: 89/7.
İrşad metodu: 2/83, 263; 3/159; 6/51-52; 16/125; 17/53-54; 20/42-44; 21/108-111; 26/15-51; 41/33-36; 80/1-12.

İshak (a.s.): 2/133, 136, 140; 3/84; 4/163; 6/84; 11/71; 12/6, 38; 14/39; 19/49; 21/72; 29/27; 37/112; 38/45.

İsmail (a.s.): 2/125, 127, 133, 136, 140; 3/84; 4/163; 6/86; 14/39; 19/54-55; 21/85; 38/48.
İsmail’in (a.s.) namaz kılmayı emretmesi: 19/55.
İsm-i A’zam: 2/255; 3/2; 20/111.
İsraf ve müsrifler: 4/6; 6/141; 7/31; 17/26-29; 25/67.

İstidrâc: 7/182; 68/44.
İstiğfâr âyetleri: 2/199; 3/16-17, 135, 159; 4/64, 106, 110; 5/74; 8/33; 9/80, 113-114; 11/3, 52, 61, 90; 12/29, 97-98; 18/55; 24/62; 27/46; 38/24; 40/7, 55; 41/6; 42/5; 47/19; 48/11; 51/17-18; 60/4, 12; 63/5-6; 71/10; 73/20; 110/1-3.
İstikâmet: 1/5; 2/177; 6/152, 153; 7/85; 11/85,86; 17/34,35; 26/181,183; 30/38; 41/30; 46/13; 55/8,9.
İstişâre etmek iman edenlerin vasfıdır: 3/159; 42/36-38.
İstişâreyi bütün idârecilerin yapması gerektiği: 27/29-34.
İsyancılara itaat edilmez: 26/151-152.
İş ve ticaret ahlâkı: 4/29-31; 17/35; 26/181-182; 83/1-6.
İşçilere haklarını vermemek: 16/71.
İşlerde inşaallah demek: 18/23, 24.
İtaat edilmeyecek olanlar: 18/28; 25/51-52; 28/50; 30/29; 33/1, 48; 68/8; 76/24-25.
İtibâr ve şerefi Allah’dan başkasında arayanlar: 19/81; 63/8
İ’tikâf: 2/187.İzzet âyeti: 17/111.
İzzet, yükseklik ve şeref Allah’ın katındadır: 4/139; 10/65; 35/10.
-K-
Kaba (terbiyesiz, nezâketsiz) davranışlardan sakın-mak: 4/2-5.
Kâbe: 2/125; 3/96, 97; 5/97; 8/35; 14/37; 22/26, 29, 33; 106/3.

Kader: 6/59; 9/51; 54/49-50; 57/22-23.

Kadir gecesi: 44/3-6; 97/1-5.

Kahramanlık: 2/249-251.

Kalbi temiz olanların mükâfatı: 50/31-35.
Kalem: 31/27; 68/1; 96/4.
Kalıcı iyilikler: 18/46; 19/76.
Kalpler Allah’ı zikretmekle huzur bulur: 13/28-29.
Kâlû belâ: 7/172, 173.
Kan dökmek: 2/84.
Kanaatkârlık (kısmetine râzı olmak): 22/36.
Karada ve denizde fesat: 30/41.
Kararlılık (azim): 3/186, 189; 20/115; 31/17; 42/43; 46/35; 47/21.

Kardeşlik: 3/103; 49/10-13.
Karı-koca ilişkileri: 4/128-129.
Karı-kocayı barıştırmak: 4/35.

Karşı gruplara ayrılmanın âkıbeti: 6/65; 30/32.
Kârun: 28/76-84; 29/39.
Karz-ı hasen: bk. Borç vermek.
Kasıtlı olarak adam öldürme: 4/93; 5/32.
Katı kalplilik: 3/159.
Kâtillerin cezâsı: 4/92, 93; 5/32; 18/28; 20/16; 25/68, 69; 28/50.
Kavimlerin başlarına gelen felâketler: 29/40 ve dipnotu.
Kaylûle (öğle uykusu): 7/4; 24/58.
Kaza ile adam öldürmenin cezâsı: 4/92.
Kazâ ve kader: 3/145, 154; 4/79. ve îzâhı; 6/2, 35; 7/34; 10/49; 11/6; 15/4-5; 17/58; 27/74-75; 34/3; 35/11; 57/22-23; 59/3; 65/3; 71/3-4; 72/25-28.
Kefâlet: 12/72; 68/40.
Kefâret ve oruç: 4/92; 5/45, 89, 95; 58/4.
Kendilerine korku olmayacak ve üzülmeyecek kimseler: 7/35.
Kendilerine tapanlar: 25/43; 28/63; 45/23.
Kendilerini Allah’a adayan mü’minler: 9/111.
Kendini beğenmek: 4/36; 31/18.
Kendini doğru yolda sananlar: 7/30.
Kendinizi tehlikeye atmayın: 2/195.
Kendinizi temize çıkartmayın: 53/32.
Keşf-i sâk: 68/42
Keşişler: 5/82.
Kevser: 108/1.
Kıble ve değişmesi: 2/115, 142-150; 10/87.
Kınamak/Kınanmak: 5/54; 12/32; 14/22; 17/29, 39; 23/6; 37/142; 51/54; 68/29-31; 75/2.
Kısas: 2/178-179; 5/45; 16/126.
Kıskançlık: 2/109; 4/54; 48/15; 113/5.

Kız çocuklarını öldürme: 6/137; 16/57- 59; 17/31; 81/8-9.
Kibirlenmek: 4/172-173; 16/23-29; 17/37; 31/18; 32/15; 39/60, 72; 40/35, 76.
Kibrit taşı: 66/6.
Kilise: 22/40.
Kimler dost ve sırdaş edinilir: 3/28, 118; 4/144.
Kimlere katı davranılır: 9/73, 123; 24/2.
Kimse kimsenin günahını yüklenmez: 6/164; 17/15; 35/18; 39/7; 53/38.
Kin: 3/118; 5/2, 8, 14, 64, 91; 59/10; 60/4; 68/51; 108/3.
Kirâmen kâtibîn melekleri: 50/17-18; 82/10-12.
Kişi âhirette en yakınlarından dahi kaçacak: 80/34-37.
Kişi kazdığı kuyuya kendi düşer: 35/43.
Kitab’a inanmak ve Resûl’e uymak: 3/53.
Kitab’ın tümüne inanmak: 2/85; 3/119.
Koğuculuk: bk. Gıybet.
Komşu: 4/36.
Konuşma âdâbı: 17/53; 31/19.
Konuşup görüşmek: 35/10; 58/9, 10.

Kozmoloji: bk. kâinat md.
Kozmoğrafya (gök cisimlerinin önemli olayları): 2/29, 189; 10/5; 17/12; 40; 21/33; 23/17; 36/37; 37/6; 67/5; 86/1, 3, 11.

Kudüs ve Mescid-i Aksâ: 17/4-7 ve dipnotları.
Kulları ilâhlaştırmak: 18/102.
Kulluk ancak Allah’adır: 1/4.
Kumar ve kötülüğü: 2/188, 219; 4/29-31; 5/90-91.


Kurban ve namaz: 108/2.
Kurban: 2/196; 3/183; 5/2, 27, 95-97; 6/162; 22/26-37; 108/2.
Kureyş kabilesi: 106/1-4.
Kurtulan mü’minlerin özellikleri: 23/1-11; 70/23-35.
Kurtuluş (Mutluluk): 2/189; 22/77; 62/10; 92/7; 94/1.
Kurtuluş yurdu cennettir: 10/25-26.
Kurtuluşa erenler: 87/14; 91/9.
Kuşların Allah’ı tesbihi: 24/41.
Kuvvetine güvenenlerin sonu: 28/78-81; 30/9; 40/2, 85; 47/13; 50/36.
Küçük günahların affı: 11/114; 53/32.

Kürsî: 2/255.
Kürtaj: 6/151.
-L-
Lakap takmak: 49/11.
Lânetleşme âyetleri: 24/6-10.
Lât putu: 53/19, 62 ve dipnotu.
Levh-i Mahfûz: 10/61; 11/6; 17/58; 22/70; 36/12; 43/4; 85/22.
Libâsın (elbise) hayırlısı: 7/26.
Liderlerin bozulması: 17/16.
Lokman (a.s.): 31/12-13, 16-17.
Lokman’ın (a.s.) oğluna nasihatleri: 31/13-19.

-M-
Mâbetlerin dokunulmazlığı: 2/114; 22/40.
Mahrem olanlar: 4/23, 24.
Mahşerde kör olanlar: 20/124-128.
Makam ve mevki: 6/123; 12/54-56; 26/83; 27/15-16; 38/35.

Maskaralık etmek: 49/11.
Maymunlaşanlar ve domuzlaşanlar: 5/60.
Mecûsîler: 22/17.
Medine yahudilerinin cezalandırılması: 59/2-4.
Medine: 9/101, 120; 33/13-14; 59/9; 63/8.
Medyen ülkesi ve halkı: 7/85; 9/70; 11/84, 95; 20/40; 22/44; 28/22-23, 45; 29/36.
Mehir: 2/236-237; 4/4, 20-21, 24-25; 5/5; 33/50; 60/10.
Mekke: 2/203; 3/96; 6/92; 9/40; 14/35; 27/91; 28/57; 29/67; 42/7; 48/24-25.
Mele’ (haddi aşan ve mü’minlere düşman) grubu: 7/66, 75, 90, 109, 127; 11/27, 38; 12/43; 23/24.

Memleketlerin helâk sebepleri: 6/123; 11/116-117; 17/16-17; 23/63-64; 28/58.
Menfaat hırsı: 100/8.
Menfaat için ibâdet: 22/11.
Merhamet: 3/159; 6/12; 17/24; 30/21; 48/29; 90/17.
Merve tepesi: 2/158.

Mes’ûliyetin şahsîliği: 4/112; 6/164; 10/41; 17/15; 29/12; 35/18; 39/7; 42/15; 53/38.
Meşru müdâfaa: 42/39, 41.
Mevkiim bilgim sebebiyle verildi demek: 39/49-52.
Meyvelerin zekâtını vermek: 6/141.
Mezar taşları ile övünenler: 102/1-2.
Mısır azizinin karısı: 12/21, 30-32, 51.
Mısır: 10/87; 12/20, 21, 82, 94, 99; 20/87; 28/4; 43/51.
Mi’râç: 17/1; 53/1-18.
Mikail: 2/98.
Milletlerarası antlaşmalar: 4/90-92; 9/1-13; 16/92.
Minâ: 2/203.

Muhâcirler: 8/72, 74; 9/100, 117; 33/6; 59/8; 63/7.

Mukaddes arz: 5/21.

Mü’tefike (Sodom): 9/70; 53/53; 69/9.
Müjdeli mü’minler: 9/112.
Mükellefiyetin şahsîliği: 4/84.

Mürted: bk. Dinden dönenler.
Müsâmaha: 43/88-89.

Musîbetler imtihandır: 2/214, 155-157.
Musîbetler kendi yaptıklarınızdan dolayıdır: 42/30; 57/22; 64/11.
Mut’a nikâhının (geçici nikâh) haram oluşu: 4/24 ve dipnotu.
Mûtedil topluluk: 5/66.
Mutlu insanlar: 11/105, 108; 20/123.


Müstad’af ve müstekbir: bk. Ezilenler ve ezenler.

Muttakîlere verilenler ve âhiretteki yerleri: 13/35; 15/45-46; 19/63; 26/90; 28/83; 38/49; 39/33-34, 73; 43/35; 44/41-42, 51-57; 47/15; 52/17-20; 78/31, 36; 92/17.
Muttakîlerin vasıfları: 2/4, 46, 66, 177; 3/114; 6/92; 8/2; 10/26; 13/20; 15/45; 22/32-35; 23/8; 27/1-3; 28/83; 31/4; 39/9, 33-34; 76/7-8.
Müzdelife: 2/198.
-N-
Nafaka (Sadaka): 2/270; 9/54, 121.
Nahle vadisi: 46/29

Nâmuslu kadınlara iftirâ etmek ve cezası: 24/4-6, 10-17.
Nâmuslu, doğru dürüst hareket etmek (İstikâmet): 2/177; 3/75, 76; 6/152; 7/85; 8/27; 11/85, 86; 17/34, 35; 26/181, 183; 30/38; 55/8-9.
Nankörlükten sakınmak: 2/152; 14/7; 16/112; 27/40; 76/3.
Nasûh tevbesi: 66/8.

Nemrut: 2/258.
Nesebi belirsiz çocuklar: 33/5.
Nesh: 2/106; 16/101.
Nesli bozup mahvedenler: 2/205.
Nezâfet: bk. Temizlik.
Nezir: bk. Adak.
Nikâh (evlenme, evlendirme): 2/221, 235; 4/3, 24-25, 127; 5/5; 16/72; 24/32-33; 33/37, 50.
Nimeti inkâr: 10/12, 22, 23; 11/9, 10; 16/53-55; 17/67, 83; 29/65; 30/33, 34, 51; 31/32; 39/8, 49-51; 41/49-51.
Noter (Kâtib-i Adl): 2/282.
Nöbet tutmak: 3/200.

Nusaybin Cinleri: 46/29

Oğulluk: 4/23; 33/4, 5.
Okumaya ve yazmaya Allah’ın adı ile başlamak: 27/30; 96/1.
On emir-vasiyet: 6/151-153; 17/22-39.
Ordu hazırlamak: 8/60.
Oruç için fidye: 2/184.
Oruç: 2/183-185, 187, 196; 9/112; 33/35; 66/5.
Oyun olsun diye yaratılmadık: 6/73; 21/16; 44/38; 15/16; 67/2-5.
Oyun ve eğlencelerini din gibi yapanlar: 7/51.
-
Öç almak: bk. İntikam almak.
Ödünç vermek: 2/282; 5/12; 57/11, 18.
Öfke, kin, nefret: 3/119, 134; 9/15, 120; 22/15; 33/25; 40/35; 42/37; 43/17, 55; 48/29; 60/4; 68/48.
Öksüz/Yetim: 2/220; 4/2-6, 9; 6/152.
Ölçü ve tartıyı tam yapmak: 6/152; 7/85; 11/84-86; 17/35; 26/181, 182; 55/8-9; 83/1-3.

Önceki milletlerin sünnetleri: 3/137; 4/26; 8/38; 15/13; 17/77; 18/55; 35/43.
Önderler: bk. Din dışı dünyalık liderler.
Örnek insanlar: 60/4-8.
Öşür: 6/141.
-P-
Peşin hükümden sakınmak: 4/94; 49/6.

Pişmanlık getiren dostluk: 25/28-29.

Râhipler: bk. Ruhbanlar.
Ramazan ayı: 2/185.
Recm : 5/41; 11/91; 26/116; 36/18; 44/20. Recm (zinâda) : 24/2 dipnotu.
Reenkarnasyon yoktur: 2/167; 7/53; 23/99-100; 26/102; 32/12 ve dipnotu; 39/58, 70-74; 99/1-8.
Refahın yaygınlaştırılması: 59/7-8.
Rehin ve kira: 2/283; 28/26, 29.
Res halkı: 25/38; 50/12.

Ribâ: bk. Fâiz.
Riyâ: 2/264, 271; 3/188; 4/38, 108; 107/6.
Roman, hikâye satın almak: 31/6 ve dipnotu.

Rumlar: 30/2-4.
Rükû: 2/43, 125; 9/112; 22/26; 48/29; 77/48.
Rüşvet: 2/188.
Rüyâ: 12/5, 43, 100; 37/105; 48/27.

Sâbiîler: 2/62; 5/69; 22/17.

Safâ tepesi: 2/158.
Sağın adamları (defterleri sağdan verilenler): 35/32; 56/8, 27-40, 90-91; 69/18-24; 74/39-40; 84/6-9; 90/17-18.
Salih (a.s.) kavmi Semûd milleti: 11/95; 17/59; 22/42; 25/38; 29/38; 41/13, 17-19; 51/43-45; 53/51; 69/4-5; 91/11-14.
Salih’in (a.s.) kavmi ile mücâdelesi: 7/73-79; 11/61-68; 26/141-159; 27/45-53.
Salih amel tevhîdi yükseltir: 35/10
Sâmirî: 20/85, 87-89, 95-97.
Sanem: 6/74; 7/138; 14/35; 26/71. bk. put md.
Sapanlar zarar vermez: 5/105

Sarhoşken namaz: 4/43.

Sebat etmek: 2/249; 8/12, 45-46.
Sebe halkı: 34/15-19.
Sebe melîkesi: 27/29, 34, 42-43.

Seferberlik: 4/71; 9/41.
Seferde namaz: 4/101.
Sefihlere mal verilmez: 4/5.

Semûd kavmi: bk. Salih’in (a.s.) kavmi.
Serbestçe İslâm’ı yaşamak için göç: 4/100; 29/56; 39/10.

Sevap ve azap ebedîdir: 2/80-81; 3/24; 6/11, 128; 11/106-108; 31/9; 33/65; 41/28; 43/74.
Sevgi: 3/119; 5/54; 19/96; 20/39.
Sevilen şeylerden sadaka vermek: 3/92.
Sıkıntılarla imtihan: 2/214.
Sırât-ı müstakîm: 1/6; 2/142, 213; 3/51, 101; 4/68, 175; 5/16; 6/39, 87, 126, 161; 7/16; 10/25; 11/56; 15/41; 16/16, 121; 19/36; 22/54; 23/73; 24/46; 36/4, 61; 42/52; 43/43, 61, 64; 48/2, 20; 67/22.
Sidre-i Müntehâ: 53/14, 16.
Sigara ve benzerlerinin hükmü: 2/95 ve dipnotu; 4/29-30 ve açıklaması.
Sihir ve onu satın alanlar: 2/102; 113/4.
Sihirbazların Musa ve Allah’a iman etmeleri: 7/106-125.
Silahlanma ve cihâda hazırlık: 3/200; 4/95, 102; 8/60; 9/46; 16/81; 21/80.
Sofra-Yemek (İsa (a.s.) için): 5/112-115.
Solun adamları (defterleri soldan verilenler): 35/32; 56/9, 41-57, 92-94; 69/25-37; 84/10-15; 90/19-20.
Son nefeste tevbe etmek kabul edilmez: 3/90; 4/18.
Son pişmanlık: 4/73; 6/27; 18/42; 19/23; 25/27, 28; 33/66; 69/27; 78/40; 89/24.
Sorumluluğumuz gücümüzün yettiği kadardır: 2/286; 65/7.
Sorup öğrenmek: 21/7.
Söz söylediğiniz zaman adâletli olun: 6/152.
Sözlerinden dönenlerin durumu: 2/27, 63-64; 3/77; 13/25.
Sözü yerine getirmek ve kötülükten sakınmak: 3/76; 7/102; 16/91; 17/34; 61/2-3.
Sözün en güzeline uymak: 39/18.
Sözün en güzelini Allah indirmiştir: 39/23.
Sözünde durmak: 2/177; 3/76; 17/34; 23/8; 70/32.
Sözünden caymak: 9/77; 20/87.
Sulh: 4/114; 8/1, 61-62.
Sûr’a üfürüldüğü gün olacak olaylar: 6/73; 18/99; 20/102; 23/101; 27/87; 36/51; 39/68; 50/20; 69/13-16; 78/18-20.
Sûr’a üfürülmesi: 50/41-42.
Suçların şahsiliği: 6/164.
Susma orucu: 19/26.

Sünnete uymak Allah’ın emridir: 2/151; 3/31, 164; 4/14, 65, 80, 115, 136; 7/157-158; 9/128-129; 18/110; 21/107; 24/51-52, 63; 33/21, 45-46; 34/28.
Sürgün etmemek: 2/84-85; 60/8.
Süs ve ziynet: 7/32; 16/14; 43/18.
Süslü gösterilenler: 3/14.

Şâhitlikte dürüstlük ve adâlet: 2/142, 146, 282-283; 4/135; 5/8, 106, 108; 12/81; 9/17; 25/72; 65/2; 57/19; 70/33.
Şahsî mes’ûliyet: 5/105; 6/104, 164; 10/108; 16/25; 17/15; 34/25, 50; 35/18; 39/7; 53/38; 81/14.
Şâirler ve şiir: 26/221-227; 36/69.
Şakî: 87/11-13; 92/15-16
Şarap: 2/219; 5/90-91.
Şefaat etmek: 2/48, 123, 254, 255; 6/51, 94; 7/53; 10/3, 18; 20/109; 21/28; 34/23; 40/18; 43/86.
Şehidler diridir: 2/154; 3/143, 169, 170; 4/69; 22/58; 47/4.
Şehvetlerine uyanların sonu: 3/14; 4/27; 19/59.
Şer istemek ve şerre dua: 10/11; 17/11.
Şer, Allah’dan kulun hak etmesiyle gelir: 4/79 ve dipnotu.
Şerefli kimdir: 49/13.
Şeriat: 5/48; 22/67; 42/13; 45/18.

Şifâ âyetleri: 9/14; 10/57; 16/69; 17/82; 26/80; 41/44.

Şuayb (a.s.) ve Medyen halkı: 7/85-93; 11/84-95; 26/176-191; 29/36, 37.
Şuayb’ın (a.s.) namazı: 11/87.
Şuursuz taklit: 2/170-171.
Şükür ve nankörlük: 14/7 ve dipnotu; 22/11-13.
Şükür, önemi ve şükretmeyenler: 2/52, 56, 152, 172, 185, 243; 3/123, 144-145; 4/147; 5/6, 89; 6/53; 7/10, 58, 144, 189; 8/26; 10/22, 60; 12/38; 14/5, 7, 37; 16/14, 78, 114, 121; 17/3; 21/80; 22/36; 23/78; 25/62; 27/19, 40, 73; 29/17; 31/12, 14, 31; 32/9; 34/13, 15, 19; 35/12; 36/35, 73; 39/7, 66; 40/61; 46/15; 54/35; 56/70; 67/23.
Şüphe etmemek: 10/94.
-T-
Tabii görünen özelliklerini değiştirenler: 4/118-121 ve dipnotu.

Taklitçilik (dînî inançlarda): 5/104; 7/28, 38; 9/30-31; 10/78; 21/53; 31/21; 43/22, 23.

Takvim (ay, yıl, mevsim): 2/189, 194, 217; 5/2, 97; 6/96; 10/5; 9/5, 36; 16/12; 17/12; 32/5; 70/4.
Talak: bk. Boşama.
Tâlût: 2/247, 249.
Taş devri: 7/74; 15/82; 26/149.
Tatlı dil: 17/28.
Tebliğ metodu: bk. İrşad metodu.
Tebliğde yumuşak davranmak: 3/159; 16/125; 20/44.
Tebük seferi: 9/38-129.
Tecessüs: 49/12.
Tefekkür: 2/219, 266; 3/191; 6/50; 7/176, 184; 10/24; 13/3; 16/11, 44, 69; 30/8, 21; 34/46; 39/42; 45/13; 59/21.
Tehlikeye atılmamak: 2/195 ve dipnotu.
Tehlîl-Tevhid âyetleri: 2/163, 255; 3/1-6, 18, 62; 4/87; 5/73; 6/102, 106; 7/158; 9/31, 129; 11/14; 13/30; 16/2; 20/7-8, 13-14; 28/88; 35/3; 37/35; 38/65; 39/6; 40/1-3, 62, 65; 44/7-8; 47/19; 59/22-24; 64/13; 73/9.
Teklifte genişlik (vüs’at) ve kolaylık: 2/286; 7/42; 23/62; 65/7.
Teknik-teknoloji (geçmiş ümmetlerde): 7/74; 11/37-40; 15/82; 18/93-98; 23/27-28; 26/149; 27/16-17, 26-27, 39-44; 34/10-13; 54/13-15.
Temiz kalp (kalb-i selîm): 26/89; 37/84.
Temizi pisle değişmemek: 4/2.
Temizlik (Maddî-Mânevî): 5/6, 100; 8/11, 37; 9/108; 48/27; 56/79; 74/4.
Tenâsuh: bk. Reenkarnasyon
Terâzi: bk. Ölçü, tartı.
Terör ve isyan çıkaranların cezası: 5/33.
Tertîl üzere okumak: 25/32; 73/4 ve dipnotu.
Tesbih âyetleri: 2/30, 32, 116; 3/41, 191; 4/117; 5/116; 6/100; 7/143; 9/31; 10/10, 18, 68; 16/1, 57; 17/1, 43-44, 93, 108; 19/35; 20/130; 21/20, 22, 26, 33, 87; 23/91; 24/16, 36, 41; 25/18, 58; 27/8; 28/68; 30/17, 40; 32/15; 34/41; 36/36, 83; 37/159, 166, 180-182; 39/4, 67, 75; 40/7, 55; 41/38; 42/5; 43/13-14, 82; 48/9; 50/39-40; 52/43, 48-49; 56/74; 57/1; 59/1, 20-24; 61/1; 62/1; 64/1; 68/28-29; 69/51-52; 76/26; 87/1-2; 110/1-3.
Tesettür (giyinme): 7/26, 31-32; 16/5, 81.
Tesettür (örtünme): 24/31, 60; 33/53, 59.
Tevâzû: 25/63; 31/18.
Tevbe edip nefislerini düzeltenler: 2/160, 3/89; 4/16-17, 146; 5/39; 6/48, 54; 16/119; 19/60; 20/82; 24/5, 31; 25/70-71; 28/67; 66/8.
Tevekkül âyetleri: 3/122, 159-160; 4/81; 5/11, 23; 7/89; 8/2, 49, 61; 9/51, 129; 10/71, 84-85; 11/56, 88, 123; 12/67; 13/30; 14/11-12; 16/9, 42; 25/58; 26/217; 27/79; 29/59; 33/3, 48; 39/36, 38; 58/10; 60/4; 64/13; 65/2-3; 73/9.
Tevhid için önce putları yıkmak: 16/36.
Tevhid ve tevhid inancı: 1/5; 2/163, 255; 3/2, 6, 18, 62; 4/78, 171; 5/73; 6/19, 46, 102, 106; 7/59, 65, 73, 85, 158; 9/31, 129; 11/14, 50, 61, 84; 13/30; 14/52; 16/2, 22, 51; 18/110; 20/8, 14, 98; 21/22, 25, 108; 22/34; 23/32, 91, 116; 27/26, 60-64; 28/70-72, 88; 35/3; 38/65; 39/6; 40/62, 65; 41/6; 43/84; 44/8; 47/19; 52/43; 59/22, 23; 51/51; 64/13; 73/9.
Tevhid: 3/64, 67; 9/31.
Tevrat: 3/3, 48, 50, 65, 93; 5/43-46, 66, 68, 110; 7/157; 9/111; 48/29; 61/6; 62/5.
Teyemmüm: 4/43; 5/6.

Uhud gazvesi: 3/121-122, 140-144, 155, 165, 166, 168, 172.
Ulü’l-emre itaat: 4/59 ve dipnotu, 83.
Umre: 2/158, 196.
Uyku ve ölüm benzerliği: 6/60; 39/42 ve dipnotu.
Uzuvlar: bk. Âzâların şehâdeti.
Uzzâ putu: 53/19-20.
-
Ücretle işçi kiralama: 28/25-27.
Üç sınıf insan: bk. Sağın/solun adamları, hayırda önde gidenler.
Üfürükçülük: 113/4.
Ülkelerin helâk olma sebepleri: 17/16.
Ümit ve ümitsizlik: 12/87; 15/55, 56; 30/36; 39/53.
Ümitsizlik zamanındaki iman: 6/158; 32/11-12; 40/84-85.

Üstün iyilik (birr): 2/44, 177, 189; 3/92; 5/2; 58/9.
Üstünlük (maddî derece bakımından): 4/95, 96; 6/123, 165; 16/75, 76; 17/21; 33/67, 68; 34/31-33.
Üşenerek namaz kılmak: 4/142; 9/54.
Üvey anne ile evlenilemeyeceği: 4/22.
Üzeyr: 2/259; 9/30.
-V-
Vadi’n-Nahle: 46/29
Vahdâniyet (Allah’ın her hususta bir oluşu): 2/163, 255; 3/2, 6, 18; 4/87, 171; 6/102; 9/31.
Vahy: 2/4; 4/163; 6/7, 91, 93; 12/109; 13/38; 17/2; 31/27; 40/70; 42/51.
Vahyin ilk gelişi ve bir ara kesilmesi: 19/64; 73/1; 74/1; 93/3; 96/1-5.
Varoluş gâyemiz: 51/56.
Vâsıtaya binme duası: 43/13-14.

Vatanseverlik (âhiret yurdu için): 38/46.
Vazife talep etmenin cevazı: 12/55.
Vebal: 2/181, 233; 4/2, 24; 5/95; 64/5; 65/9.
Velâyet (arkadaşlık/dostluk): 8/72; 18/44.
Vergiler: 8/41; 9/29; 58/13.
Verilen söz sorumluluğu gerektirir: 17/34; 33/15.
Verilen sözü hatırlatma: 2/93; 5/7.
Vücut âzâlarının kıyâmette şâhitlik edeceği: 24/24; 36/65; 41/20-22.
Vücut organları sorumludur: 17/36; 36/65.

Yeniden dirilmeyi ummamak: 25/40.
Yenilmesi yasak olanlar: 5/3.
Yerdeki hayvanların en kötüsü: 8/22.
Yerdeki kıtalar: 13/4.
Yeryüzünün elips şeklinde oluşu ve dönmesi: 79/30 ve dipnotu; 37/5; 91/6; 55/17; ve dipnotu.
Yeryüzünün yaratılışı: 7/54; 10/3; 11/7; 13/3; 15/19, 85; 16/3; 21/30; 25/59; 32/4; 41/9-12; 50/38; 57/4; 64/3; 78/6-8.
Yerle göğün yaratılışı: 41/9-12.
Yesrib: bk. Medîne.
Yetim hakkı ve yetime yardım: 2/83, 177, 215, 220; 4/2, 3, 6, 8-10, 36, 127; 17/34; 18/82; 59/7; 89/17-18; 90/14-16; 93/9; 107/2.
Yetim kadınlarla evlenme: 4/127.

Yok olma: bk. Helâk olma.

Yolcu namazı: 4/101.
Yolcular: 2/16; 8/41; 9/60; 17/26.
Yunus (a.s.): 4/163; 6/86; 10/98; 21/87-88; 37/139-148; 68/48-50.
Yurt savunması: 2/246.

Zakkum ağacı: 37/62-67; 44/43-46; 56/52-56.

Zamanı boşa harcamamak: 94/4-8.
Zan, kesin bilgi ifade etmez: 6/116; 10/36; 49/12; 53/28.
Zarar ve ziyandan kurtulmanın şartları: 103/1-3.
Zarûret -ruhsat ve azîmet: 5/3; 6/119; 16/115.
Zebânîler: 44/47; 66/6; 74/31; 96/18.

Zebûr: 4/163; 17/55; 21/105.

Zekeriyya (a.s.): 3/37-41; 6/85; 19/1-11; 21/89-90.
Zelzele: 6/65; 17/68; 67/16; 99/1-2

Zeyd ve Zeyneb (r.anhâ) hakkındaki âyet: 33/37.
Zıhar ve kefâreti: 33/4; 58/2-4.

Ziraat: 2/267; 6/95, 99, 141; 7/58; 12/47, 49, 63, 65; 13/4; 16/11; 18/32; 26/148; 32/27; 56/63-65.
Zorda kalanlara zarûret hâlinde haram yeme izni: 2/173; 5/3; 6/119, 145; 16/115.
Zorda kalınca dindar olmak: 10/22; 29/65; 31/32; 40/65-66.

Zünnûn: 21/87-88.
Zühd: 2/207; 22/34; 61/10-13.
Zülkarneyn: 18/83-101.
Zülkifl (a.s.): 21/85; 38/48.
İLGİLİ KONULAR:
Kur-an Sure'leri Sıralaması
Konulara Göre Ayetler (A-H)
Konulara Göre Ayetler (I-N)
Konulara Göre Ayetler (O-Z)
Widget for Blogger by blogokulu.blogspot.com/a>


.. Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020