Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

14.11.14

0
Dünya ÜNİ. Mezunlarında İlk 10 Ülkeler


ÜNİ. MEZUNİYETİNİN NÜFUSA ORANI İLE İLK ONA GİREN ÜLKELER


Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) “Eğitime Bakış” raporundaki verilere göre üye ülkelerin, okur yazarlık, orta öğretim, yüksek öğretim ve eğitime katkı paylarının nüfusa ve bütçelere göre oranları belirlenmiş oldu.
Rapora göre 2012 itibariyle Üniversite mezunlarının rüfusa orantısında en yüksek orana sahip ülke %53.5 oran ile Rusya yeni bu ülkede yetişkinlerin yarısından fazlası ÜNİ. Mezunu.

Dünyada yüksek öğretime en fazla katkıda bulunan ABD nde bu oran ise % 43.1  ve 5. sırada.

İlginç bir detay ise ABD, yüksek öğretime en yüksek değer olan Öğrenci Başına 26.021 $ harcayıp 5 inci sırada iken , Rusya’nın Öğrenci Başına harcaması ortalama 10 bin $ iken %53.5 ile 1 inci sırada yer almasıdır.

OECD üyesi ülkelerden (34 Ülke) teşkilata sonradan katılan Slovenya % 18 ile 30. sırada yeralırken, Türkiye %11.2 ile yerleri değişmekle birlikte Yunanistan, Polonya ve İtalya ile son 4 ü paylaşmaktadır.

OECD NEDİR
Bilindiği gibi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) “Organisation for Economic Co-operation and Development” ; 2.Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın, Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacı ile 1948 yılında kurulan “Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü” nün dahada genişletilmiş versiyonudur ve 14.Aralık.1960 tarihli Paris Sözleşmesi uyarınca 1961 yılında kurulmuştur.

Kurucu üye sayılan 20 ülke tarafından faaliyete geçirilen teşkilatın üye sayısı, sonradan katılan üyeler ile birlikte 34 e yükselmiştir.

KURUCU ÜYELER                                                                     .
ABD                                      Hollanda                   Kanada                                
Almanya                                İrlanda                      Luksemburg
Avusturya                             İspanya                     Norveç         
Belçika                                  İsveç                         Portekiz
Birleşik Krallık                     İsviçre                      Türkiye
Danimarka                            İtalya                        Yunanistan
Fransa                                   İzlanda                                                                                              

SONRADAN KATILAN ÜYELER                                             .
Avusturalya                            İsrail                            Slovakya
Çek Cumhuriyeti                    Japonya                       Slovenya
Estonya                                   Macaristan                  Şili
Finlandiya                               Meksika                      Yeni Zelanda
Güney Kore                            Polonya


OECD KURULUŞ AMAÇLARI:
1- Üye ülkelerde halkın yaşam şartlarının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikalar ile işsizliğin kaldırılması hakkında yapılan çalışmalara destek ve yardım.
2- Ekonomik gelişme politikasının uyandırılması ve sosyo-ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi.
3- Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesi.
4- OECD’ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyo-politik ve ekonomik yaşamda, aşağıda belirtilen 3 ilkeyi vazgeçilmez değerler olarak benimser :
- Demokrasi,
- İnsan haklarına saygı,
- Yurttaş özgürlüklerine bağlılık.

DÜNYANIN EN EĞİTİMLİ ÜLKELERİNDEN İLK 10 a GİRENLER :1 inci Sıra : RUSYA FEDERASYONU

Yükseköğretim / Nüfus Oranı                : %53.5
Yıllık Büyüme Oranı(2010-11)               : N/A                                      
Yükseköğretim öğrenci başı harcama   : Min.7.424 $, Max. 13.957$

Bu orantıya göre 2012 yılında Rusya’daki  25 – 64 yaş arası yetişkinlerin %53 yani yarısından fazlası yükseköğretimi bitirmiş durumda.
ABD ne göre Rusya’da öğrenci başı bütçe çok daha az olmasına karşın başarının bukadar yüksek olması ilgi çekiyor.2 nci Sıra : KANADA

Yükseköğretim / Nüfus Oranı                : %52.6
Yıllık Büyüme Oranı(2010-11)               : %2.3                        
Yükseköğretim öğrenci başı harcama   : Max. 23.225 $

Kanada’da yetişkinlerin oranı oldukça yüksek ve Rusya’dan sonra ikinci sıraya oturmuş durumda. Öğrenci başı harcamada da 23.225 $ ile ABD nden sonra geliyor ama, gerek yüksek öğretimde ve gerekse orta öğretimde oran dünya ülkelerine nazaran çok yüksek.
3 üncü Sıra : JAPONYA

Yükseköğretim / Nüfus Oranı                : %46.6
Yıllık Büyüme Oranı(2010-11)               : Max.12 – Min.2.8                            
Yükseköğretim öğrenci başı harcama   : Max. 16.445 $

Japonya, yüksek öğretim oranında, öğrenci başına olan 16.445 $ ile eşik yükseklikte başarılı olmuş durumda ve 3. sırada yerini almış.
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) tarafından yapılan değerlendirmede, Japon öğrencilerin özellikle Matematik puanları diğer ülkelere nazaran oldukça yüksek ve gençlerin çok iyi eğitildiği vurgusu yapılıyor.4 üncü Sıra : İSRAİL

Yükseköğretim / Nüfus Oranı                : %46.4
Yıllık Büyüme Oranı(2010-11)               : N / A                                    
Yükseköğretim öğrenci başı harcama   : Max.18.000 $ - Min.11.553 $

İsrail bu değerlendirme de örnek bir ülke olduğu gibi , ilginçliği ilede dikkati çekmekte. Bilindiği gibi ülkede askerlik hizmet yaşı 18 olduğu için yüksek öğretim oranının düşük olacağı varsayılmakta idi. Ancak nevarki gerçek bunun tersi olmuş, yapılan harcamaya karşın, üstelik her an savaşa hazır olma zorunluluğu olan ülkede büyük başarı elde edilmiş ve %46.4 ile nerdeyse erişkinlerin yarısına yakını yüksek öğrenim görmüş.

Bununda nedeni ülkede genelde yüksek öğrenim askerlik dönüşü yapılmakta, diğer ülkeler gibi öğretim, askerlik hizmetini erteleme aracı olarak kullanılmamakta.
İsrail’in eğitimde bu kadar yüksek puan almasının en çarpıcı tarafı ise, son yıllarda T.C. İktidarlarının kraldan çok kralcı örneği tamamen ümmetçiliğe soyunması ve neredeyse Araplaşması neticesi, tüm arap alemi ile birlikte İsrail’i küçük düşürmek için çabalamaları, yermeleri, dışlamaları.
Ancak adeta düşmanca ve yoketme niyetiyle yapılan bu tür saldırılara karşılık, birilerinin ortaya çıkıp, yüksek öğretimde %11.2 ile sonuncu olan Türkiye ve bu tür eğitim oranında esamesi dahi geçmeyen arap İslam alemine, ey kendilerini bir şey sayan eğitimden bihaber ülkeler, sizler İsrail ile uğraşacağınıza önce kendinize bakın, çeki düzen verin, eğitim seviyenizi bırakın yükseltmeyi hiç olmasa OECD ortalamasına yaklaştırın derse, ardındanda gücün kelle sayısıyla değil eğitim düzeyinden geçtiği gerçeğini söylerse, ne yanıt vereceği ayrı bir muamma doğrusu.5 İNCİ Sıra : BİRLEŞİK DEVLETLER (ABD)

Yükseköğretim / Nüfus Oranı                : %43.1
Yıllık Büyüme Oranı(2010-11)               : Min.1.4                                
Yükseköğretim öğrenci başı harcama   : 26.021 $

Neredeyse yüksek öğretim harcamalarının üçte ikisini özel sektörün karşıladığı, zaman içinde kamu desteğinin kısıtlandığı ABD nin , OECD ülkelerinden, dolayısıyle tüm dünya ülkelerinden 26.021 $ ile çok çok üstünde yaptığı harcamaya karşın İsrail’in bile gerisinde kalması tartışılacak bir konu olsa gerek.
Çok düşük bir büyüme hızına rağmen yüksek öğretim harcamasının bu kadar yüksek olması, bir fedakarlık örneği  teşkil etmekte, tabiatıyle bu fedakarlığa karşıda oranın daha yüksek bir çıtaya gelmesinin talep edilmesi toplumun en doğal hakkı olsa gerek.6 ncı Sıra : GÜNEY KORE

Yükseköğretim / Nüfus Oranı                : % 41.7
Yıllık Büyüme Oranı(2010-11)               : % 4.8 – Max. %8                             
Yükseköğretim öğrenci başı harcama   : Min. 9.926 $

Son yılların en göze çarpan, çok hızlı büyüyen ve az gelişmiş bir ülke iken gelişmiş ülkeler sınıfına girecek duruma gelmiş bulunan Güney Kore’nin bu inanılmaz yükselişindeki nedenlerin başında, Liberal ekonomiye tam olarak uyulması neticesi içte ve dışta hiçbir kısıtlamaya maruz kalmayan serbest ticaret, tüm dış yatırımlara azami teşvik sayılırken, esas büyük sırrın OECD ülke normlarında eğitim düzeyindeki bu yüksek puanın olması gerektiği hiç de yabana atılmaz sanırım.

Daha dün savaş için yardımda bulunan Türkiye ile mukayese edecek olursak, ne yazıkki mukayese dahi edilemiyecek düzeyde olması, gerek gelişmişlik, gerek kalkınma hızı ve gerekse %11.2 ye karşın %41.7 gibi kat kat büyüklükteki eğitim oranı sonunda, her gün yandaş TV basında atıp tutan, dünyanın en hızlı gelişen ülkesiyiz palavralarıyle halkı uyutan iktidarların, 50 yıldır nerden nereye geldiği yada gelemediği gerçeği su yüzüne çıkmakta.
7 nci Sıra : AVUSTURALYA

Yükseköğretim / Nüfus Oranı                : %41.3
Yıllık Büyüme Oranı(2010-11)               : % 3.5                       
Yükseköğretim öğrenci başı harcama   : 16.267 $

Avusturalya’nın eğitim dalında bir özelliğide uluslar arası öğrencilerin çekim noktası oluşu. Yabancı öğrenciler için popüler bir ülkedir Avusturalya ve dünya yabancı öğrenci rakamının %5 i bu ülkeyi tercih etmektedir.
Ancak gerek orta ve gerekse yüksek öğretimin son derece üst seviyede desteklenmiş olmasına rağmen, 16.267 $ harcama ile, neredeyse bunun yarısı kadar bir yüksek öğrenim harcaması yapan İsrail’den, Güney Kore’den sonra gelmektedir sıralamadaki yeri.8 inci Sıra : BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLTERE)

Yükseköğretim / Nüfus Oranı                : % 41.0
Yıllık Büyüme Oranı(2010-11)               : % 4.0                       
Yükseköğretim öğrenci başı harcama   : 14.222 $

Birleşik Krallık 2000-2011 yılları arasında diğe üst gelişmiş ülkelere nazaran yavaş büyüme sebebiyle ekonomik yönden dar boğaza düşmüş olsada, eğitime katkı payını hiç düşürmemiştir.
Ancak bu ülkede, diğer bazı yüksek eğitim harcamalarının yüksek olduğu ülkeler gibi daha az harcama yapan Günel Kore ve İsrail gibi ülkelerin gerisinde kalmıştır sıralamadaki yeri.
9 uncu Sıra : YENİ ZELANDA

Yükseköğretim / Nüfus Oranı                : % 40.6
Yıllık Büyüme Oranı(2010-11)               : % 2.9 Min.                           
Yükseköğretim öğrenci başı harcama   : 10.582 $

Yeni Zelanda diğer birçok ülkede olduğu gibi küresel mali kriz içine düşmüş isede, eğitime katkı payını düşürmeyen ender ülkelerden birisidir. Öyleki tüm bu krizlere rağmen bu oran %20 ye kadar bir artış gösterebilmiştir.
Ülkenin eğitime ayırdığı bütçe payı, diğer ülkelere nazaran bayağı dikkat çekicidir, 2011 verilerine göre eğitime katkı payı, tüm kamu harcamalarının % 14.6 sını yakalamış durumdadır.10 uncu Sıra : İRLANDA

Yükseköğretim / Nüfus Oranı                : % 39.7
Yıllık Büyüme Oranı(2010-11)               : % 5.2 Max.                          
Yükseköğretim öğrenci başı harcama   : 16.095 $

İrlanda yüksek öğrenim bakımından çok ilginç yapıda bir ülkedir, özellikle Bilgisayar, yazılım, Bilişim konularında Avrupa’daki yabancı öğrencilerin cazibe merkezi durumuna gelmiştir.
Yüksek öğrenim mezunu gençlerde işsizlik hemen hemen yok gibidir, tabiki geçerli uzmanlık dalı olan bilişim ve sanayi dallarında.

Ayrıca ülkede kamu, tüm yüksek okulları, daha çok yabancı öğrenci çekmelerini teşvik için Sübvanse etmekte ve bunun yararınıda görmektedir.

ETİKETLER : OECD – MARSHALL PLANI – PISA -  LİBERAL EKONOMİ – İSRAİL – GÜNEY KORE - İRLANDA
Share
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020