Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

17.8.14

0
Emlak Vergisi ve Muafiyetleri


EMLAK VERGİSİ TANIMI ve VERGİ İNDİRİM ESASLARI

Emlak vergisi, yerel yönetimlerce belediye sınırları içerisinde bulunan arsa, arazi ve yapılar için tapu yada senet sahibi olanlardan tahsil edilen vergidir.
Son yıllarda çok ilgi gören Devre Mülklerde Emlak Vergisi kapsamındadır, ancak bu vergi, konut yılda 15 gün kullanıldığı yani 15 gün sahiplilik ten dolayı, mevcut konut vergisinin 1/24 ü tutarındadır.


Her yıl Mart ayında beyannameleri hazırlanıp yerel yönetime verilen emlak vergisi iki taksitte ödenir, 1 nci taksit Mart-Nisan-Mayıs aylarında, 2 nci taksit ise Kasım ayında ödenir. Ayların son günü ödeme tarihininde son günüdür.

Emlak vergisi, her 4 yılda bir komisyonlarca tesbit edilen vergi değeri üzerinden ödenir ve bu değer taşınmazın bulunduğu bölgeye, yöreye ve yüzey boyutuna  göre tesbit edilir.

Değer tesbitlerinde Bina vergi değeri hesaplanması özet olarak şöyle yapılır :
1- Binanın dıştan dışa metre kare birimi ile Bina metrekare normal inşaat maliyeti bedellerini gösteren cetvelde yeralan Oran çarpılır,
2- Çarpım sonucuna, mevcut ise Asansör ve Kalorifer tesisatları gibi farklar eklenir,
3- Toplam değerden, Tüzüğün 23. Maddesi gereğince Yıpranma Payı düşülür,
4- Kalan değere, binanın bulunduğu arsa veya arsa payının asgari ölçülere göre saptanan değer eklenir,
Ve böylece Bina Emlak Veri Değeri hesaplanmış olur.


Tesbit edilen değere göre ödenecek vergiler :

-Arsa lar      için tesbit edilen değerin ….           %03
-Araziler        “       “       “         “         ….           %01
-Meskenler   “       “       “         “         ….           %01
-İşyerleri       “       “       “         “         ….           %02
Oranlarında hazırlanır ve beyannamelere işlenir.


Emlak Vergisi Beyannameleri her bir gayrimenkul  için ayrı ayrı olmak üzere ilgili Belediyelerdeki Emlak Vergisi birimlerinden alınır, tanzim edilir ve yine aynı birime teslim edilir ve ödemelerde aynı birime yapılır.
Vergi ödemelirinde gecikme halinde 2013 verilerine göre gecikme faizi Aylık : %1.9 dur.Emlak Vergisi Beyannamesi ilk defa hazırlanıyorsa Ekleri :
-Tapu Fotokopisi,
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
-Binalar için Yapı Kullanma İzin Fotokopisi,
-Binanın bulunduğu adres,
-Beyan Sahibinin İkamet Adresi,
-Beyan Sahibinin Vergi kimlik No.sı

Yıl içinde satın alınan konutların Emlak Vergisi o yıl için alınmaz, vergi takip eden yılda başlar. Ancak satın alınan konuta ait Emlak Vergisi Bildirim formunun yıl sonuna kadar Belediyelerin yetkili dairesine verilmesi gerekir.


Şayet satın alım tarihi yıl sonuna yakın durumda ise ozaman bildirim verme süresi tapu devir gününden itibaren 3 aya kadar uzar. Örneğin 15 Kasım 2013 günü alınan bir konutun bildirim formu en geç 15.Şubat 20014 gününe kadar verilmiş olması gerekir.

Emlak Vergisinde Konut lar için muafiyet :

Türkiye sınırları içerisinde bürüt alanı 200 m2.yi geçmeyen ve tek bir konutu bulunan ; Türkiye’deki Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı’ndan Emekli olanlar, Herhangi bir geliri bulunmayan işsizler vb., Ev Hanımları ve belli bir geliri olsa dahi Engelliler Konut Vergisi muafiyetinden yararlanırlar.


Ancak yararlanacak olan İşsizlerin, Ev Hanımlarının ve Emeklilerin (Emekli aylığı dışında) 25 Bin Lirayı aşan Menkul Sermaye İradı (Faiz-Repo-Fon kar payı-Temettü vb.) gelirlerinin bulunmaması gerekir.
Ayrıca muafiyetten yararlanmak için konutta oturma şartı da aranmaz, yani kişi konutunu kiraya verebilir kendisi ise kirada oturabilir, bu durun engel teşkil etmez. (Maliye Bakanlığı’nın 31.Aralık.2003 T. Ve mükerrer 25333 sayılı resmi Gazete’de yayınlanan 38 No.lı Emlak Vergisi Genel Tebliği)

Diğer taraftan indirimden yararlananların birden fazla konutları mevcut ise, indirim hakkını kaybederler. Senede bir kere dahi gidilmiş olsada Yazlık Evlerin varlığı, indirimi engeller.
İndirime hak kazanmış olanların, eşinin yada çocuklarından birinin  evinin olması yada başka gelirlerinin varlığı vergi muafiyetini engellemez.


Devre Mülklerin muafiyeti engelleyip engeliyemiyeceği konusunda açık bir bilgi bulunamamıştır.
Konut Vergisindeki bu indirim, 29. Aralık.2006 T.li Resmi Gazete’de yayınlanan 2006/11450 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile  2007 Yılından itibaren (2007 dahil) olarak tesbit edilmiş yani tamamen vergiden muaf tutulmuştur.


İkinci bir karar alınmadığı için bu karar günümüze dek geçerliliğini korumuştur ve 2014 yılında da aynı muafiyet devam etmektedir.

VERGİ MUAFİYETİNİN BELGELENMESİ ve VARSA ÖDENMİŞ OLANLARIN GERİ ALINMASI :

Bilgi eksikliği nedeniyle, yukarıda belirtilen vergi muafiyetine hak kazananlar gerekli belgeleri hazırlayıp belediyelere vermedikleri için, hiçbir muafiyet işlemi yapılmadan Emlak Vergisini ödemek zorunda kalmışlardır.

Böyle durumda olanlar Vergi ödememek yada indirimli ödemek için, bağlı bulundukları belediyelere müracaat edip bildirim formu alarak doldurmaları ve teslim etmeleri gerekmektedir.
Şayet daha önceleride ödenmiş vergileri varsa onlarıda geri almak için (Geriye doğru 5 yıla kadar) yine belediyelerden alacakları formla müracaat edebileceklerdir.

Alınan parayı iade etmeye pek yanaşmayan belediyeler olursa kulak asmayın ve hakkınızı sonuna kadar arayın, icap ederse hukuk yolunu seçin.

Bu konuda sizi haklı gösterecek kanun, kararname ve tebliğler şöyle sıralanabilir :

-Emlak Vergisi Kanunu Madde :8 ( Bahsi geçen kişilere vergi indirimi uygulanacağı Hk.)
-Emlak Vergisi Kanunu 38 No.lı Tebliği : (Emekliler için Emlak Vergisi muafiyeti ve oranları Hk.)
-Emlak Vergisi Kanunu 44 No.lı Tebliği : (Ev hanımları İşsizler için Emlak vergisi muafiyeti ve oranları Hk.)
-Maliye Bakanlığı’nın 11.Nisan.2011 T. 006.01-258 Sayılı Özelgesi : ( İndirimden yararlanmak için belirli bir sürenin bulunmadığı Hk. )
-Maliye Bakanlığı’nın 12.Nisan.2011 T. Ve EVK-2010-5-30 Sayılı Özelgesi :( Eş veya çocukların gelir yada ev sahibi olmaları muafiyet hakkını engellemiyeceği Hk.)
-Bakanlar Kurulu’nun 2006/11450 Sayılı kararı : (2007 Yılından itibaren Vergi indirimi dır. Hk.)

ETİKETLER : EMLAK VERGİSİ - VERGİ MUAFİYETİ - ÖZELGE - VERGİ DEĞERİ - VERGİ BEYANNAMESİ

Share
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020