Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

30.1.14

0
İnternet Yayınları kanununda yeni teklifler


YENİ KANUN TASARISI İLE İNTERNETTE NELER DEĞİŞİYOR.


BÜTÇE ve PLAN KOMİSYONU’nun GÜNDEMİNDE BULUNAN  ve 126 MADDELİK TORBA YASA TEKLİFİ  İLE  TARTIŞMAYA AÇILAN 5651 SAYILI KANUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER.

Maille de içeriği kaldırın bildirimi yapılabilecek
Bu düzenleme kapsamındaki faaliyetleri yurtiçinden ya da yurtdışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilecek.

TİB'in talep ettiği bilgi verilecek
İçerik sağlayıcı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın bu düzenleme ile verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde başkanlığa teslim edecek ve başkanlıkça bildirilen tedbirleri alacak.

Yer sağlayıcı bilgileri en az iki yıl saklayacak
Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği, haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlü olacak. Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak.

Saklamazsa para cezası
Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu düzenlemedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında başkanlık tarafından 10 bin TL'den 100 Bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.
Yasaklanan içeriğe DNS ve VPN'le de erişim sağlanamayacak
Erişim sağlayıcı, erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bilindiği gibi yasak sitelere DNS no. Değiştirilerek giriş sağlayan programlar vardı. Bundan böyle programlar var olsa dahi yasaklı sitelere girilemiyecek.

Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak
Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak. Birliğin merkezi Ankara olacak. Birlik; Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluş olacak. İlgili işletmecilerin bu birliğe üye olmaları zorunlu olacaktır.

Erişimi engellemeyene para cezası
Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bu düzenlemede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre uyarma, bin Türk Lirasından 15 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkili olacak.

Doğrudan mahkemeye başvurarak içeriğin engellenmesi talep edilebilecek
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ve özel hayatının ihlal edildiğini iddia eden kişi, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilecek. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hakim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilecek.


Hakim isterse siteyi toptan kapatabilecek
Hakim, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, v.b şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle kararını verecek. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemeyecek.

TİB Başkanı mahkeme kararı olmadan erişim engellemesi kararı verebilecek
Özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlarda, TİB Başkanı resen erişimin engellenmesi kararını verebilecek.
Sulh ceza hakiminin kararını, şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, 500 günden 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Siber güvenlik kurulu kurulacak
Siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Kurulu kurulacak.


Ne değişti?
Özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlarda ise TİB Başkanı doğrudan erişimin engellenmesine karar verebilecekken, Ulaştırma Bakanı'nın engelleme yetkisi tekliften çıkarıldı.

Buradaki endişeler 'özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar' tanımının ucu açık olmasından kaynaklanıyor. Her şey özel hayata girebilir, her şeye dayanarak TİB Başkanı erişim engeli kararı verebilir. TİB Başkanı zaten dolaylı olarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ve Bakan'a verilen engelleme yetkisinin kalkması bu durumda bir şey ifade etmiyor. Bakan, TİB Başkanı'na "bu içeriği engelle" derse TİB Başkanı'nın itiraz edebilmesi söz konusu değil.
"Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi" başlıklı düzenlemede, "soruşturma aşamasında verilen hakim kararları, birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde HSYK tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir" fıkrası, tasarı metninden çıkarıldı.

Değişiklik önergenin gerekçesinde, mahkemelerin birleştirilmesine ilişkin olarak Adalet Bakanlığı'nca yürütülen kanun çalışmasının devam etmesi nedeniyle fıkranın metinden çıkarıldığı belirtildi.
Tasarıda, "internette özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar TİB'e doğrudan buşvurabilir" hükmündeki, "gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar" ifadesi çıkarıldı. Maddede yalnızca "kişi" kavramı tanımlandı.


Yeni internet yasası pazarlamayı ne kadar etkiler?
5651 sayılı internet yasasında yapılacak değişikliklerle internette içerik paylaşımına getirilecek kısıtlamalar, pazarlama dünyasını da yakından ilgilendiriyor.

Veri akışının kontrolü konusunda tartışmalar sürerken, Türkiye'de internet reklamcılığının gelişmesi için büyük emek veren IAB (Interactive Advertising Bureau) ve Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura'yla görüştüm. Kendisinden, 2013 yıl sonu verilerini ve gelecekle ilgili tahminlerini dinledim. 

IAB'nin Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması sonuçları,  ülkemizde internet penetrasyonunun yüzde 45.8'lere eriştiğini ortaya koyuyor. Geniş bant altyapı yatırımları, ucuzlayan ve yaygınlaşan teknoloji sayesinde internet kullanımı büyük bir hızla artıyor. 2012 sonunda 26.3 milyon olan 12 yaş üstü kullanıcı sayısının, 2013'te 27.6 milyona çıkmış olması çok çarpıcı bir büyüme trendine işaret ediyor. 

Ipsos İnternet Kullanım Alışkanlıkları 2013 raporuna göre, ülkemizde kullanıcılar ayda ortalama 20 gün, günde ortalama 2 saat internetteler. Kadınlar internete en sık, kendi ve akraba/arkadaşlarının evlerinden,  erkeklerse ağırlıklı olarak işyerleri internet kafelerden bağlanıyorlar.Yüzde 30-35 büyüme

E-Marketer ve Starcom MediaVest tahminlerine göre, 2013'de dünyada,  dijital reklamlara toplam 117.6 milyar dolar değerinde yatırım yapıldı. Ülkemizdeki internet reklam harcamaları toplamda 1 milyar 200 milyon TL'ye erişti. Gelişmiş ekonomilerde, internet reklam bütçeleri yüzde 10-15 seviyesinde, Türkiye'deyse yüzde 30-35 civarında büyüdü. 

Gelecek mobilde

ZenithOptimedia Yeni Mecra Raporu'na göre, önümüzdeki üç yıl içinde dünyada internet reklamlarındaki artış kesintisiz devam edecek. İnternet reklamcılığı, başka hiçbir mecradan pay almadan,  reklam pazarını yatay olarak büyüterek gelişecek. 2016'ya kadar yapılacak ekstra reklam yatırımının yüzde 36'sı mobilden kaynaklanacak.

ZenithOptimedia Global Reklam Harcamaları Tahmin raporu, 2013'te dünyadaki büyümenin yüzde 37'sinin mobilden kaynaklandığını ortaya koyuyor.  Mevcut haliyle, mobil reklamcılık, 14.3 milyar dolarlık büyüklük ile toplam reklam pazarının yüzde 2.8'ini elinde tutuyor. ZenithOptimedia, mobil reklam sektörünün 2014'te yüzde 56,  2015'de yüzde 48 büyüyerek 33.1 milyar dolarlık bir hacme ve pazarın yüzde 6'sına ulaşacağını tahmin ediyor.


İnternet ikinci mecra olacak

IAB Türkiye,  Türkiye'deki dijital reklam yatırımlarındaki büyümenin 2-3 yıl daha yüzde 30'lar düzeyinde seyredeceğini ve 2016 sonunda internetin televizyondan sonra ikinci büyük mecra haline geleceğini öngörüyor.  Ahmet Pura "IAB'nin dijital pazarlama endüstrisinin uluslararası standartlar ve kurallar çerçevesinde gelişmesi, dijital reklamcılığın yeni iş olanakları yaratması, verimliliğin artması, dijitalin toplam reklam yatırımları içinden aldığı payın yükselmesi için" çalıştıklarının altını çiziyor. 

Özetle... 

Rakamlar, internet kullanımının da, pazarlama yatırımlarının da artarak devam edeceğini ortaya koyuyor. Biliyoruz ki, kısıtlamalar olsa da olmasa da, dünya dönmeye devam edecek.  Dijital dünyada gözlerini açan nesillerin sesi daha yüksek çıktıkça, onların beklentileri, talepleri, yaşam biçimleri ve hayalleri belirleyici olacak. Akıllı cihazlar, akıllanan internet ve yaygınlaşan bilgi ağlarının önünde hiç bir engel direnemeyecek. Önümüzdeki yıllarda, pazarlama da, yüzyıllardır yaptığı gibi, insanlar nerede olacaksa, orada sesini duyurmaya ve dikkat çekmeye çalışacak


(ALINTI)

BENZER YAZILAR :
Ocak.2014 Ayında yürürlüğe giren 8. Maddedeki değişiklik.İZLEYİN.
5651 Sayılı İnternet Yayınları Kanununun Tam Metni...........İZLEYİN.


Matonline banner1_turkish_300x600 Image Banner

20 min-banner TR_728x90_20minutes_v1 Image BannerShare
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020