Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

17.1.13

0
Pargalı İbrahim Paşa
-->Sadrazam PARGALI İBRAHİM PAŞA


(Yeniden güncellendi.Güncellenme Tarihi : 17.01.2013)
Kanla yatıp, kanla uyanan bir Osmanlı geleneği daha gündemde.Ana kucağından zorla alınıp kaçırılan, sonrada satılan, dişlerine bakılarak satın alınan bebekler, çocuklar.
Köle ticaretinin çocuklar kadar uzanmış bir acımasızlık ve insanlık adına utanç örneği.
Pargalı'da bu çocuklardan bir tanesi ama şanslı olanı. 
Dini, dili, geçmişi tamamen silinmiş ve sıfırdan başlayan yeni bir kimlik, adına da köle yerine devşirme denilmiş, silinemeyen tek şey kalmış oda ana baba özlemi.

Pargalı, şehzadeyle tanışmış, arkadaş olmuş, can yoldaşı olmuş, saraya alınmış. Bilgisi, becerisi, dirayeti ve Padişahın sevgisi sayesinde zamanın en görkemli makamı olan Sadrazamlığa kadar yükselmiş, hatırı sayılır büyük başarılara imza atmış.

Ve bir gece, "Seni kendimden dahi korurum" diyen Padişahı tarafından, Devlet-i Aliye'nin bekası için, adına "Kellesi Alına" denilen idam fermanıyla hunharca boğularak öldürülmüş.

DİP NOT: Pargalı'nın unuttuğu iki önemli konu vardı. Bunlardan birisi, Sadrazamda olsa hala köle olduğu; ikincisi ise, "Devlet-i Aliye'nin bekası" maskesi altında Devletten nemalanmanın paylaşılamayacağı. 


Soyu  : Rum Devşirme/Yunanistan-İtalya
Dönemi : Kanuni Sultan Süleyman. 1523 - 1536  TOPLAM 13 Yıl


Bugün Yunanistan'a bağlı, ozamanlar İtalya sınırı içinde bulunan Parga yakınlarındaki Balıkçı Köyünde 1493 yılında doğmuştur.Tarihçilerce Rum veya İtalya kökenli olduğu söylenmektedir. 


6 Yaşlarında bir çocuk iken korsanlar tarafından kaçırılmış ve Manisada bir Türk aileye satılmıştır. Ozamanlar çocukluğunda Manisa'da bulunan Şehzade Süleyman'la karşılaşır ve arkadaş olurlar, bu arkadaşlık Süleyman'ın tahta geçişine kadar devam eder ve tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman onu maiyetine alır ve saraya getirir.


Kanuni'nin kızkardeşi Hatice Sultanla evlenen İbrahim Paşa, İdam edildiği 1536 yılına kadar Kanuni'nin en yakını, sırdaşı ve danışmanı olarak kalmış, başta sadrazamlık olmak üzere birçok üst makamlarda görevlendirilmiş, başarıları ve liyakatları bakımından ender sayılabilecek bir osmanlı devlet adamıdır.


Sadrazamlık Öncesi :
- Saraya gelişinde  ilk olarak Hasodabaşılık görevine getirildi ve sonrasında kendi yetenekleri ve Kanuni ile arasındaki sıradışı güven ilişkisi sayesinde hızla yükseldi.
- 1521 Yılında Belgrad'ın fethine katıldı,

- 1522 de Rodos seferine katıldı. Bu seferlerde büyük başarılar gösteren Pargalı, askeri dehasınıda kanıtlamış oldu.


Kanuni tahta geçince, babası Yavuz zamanında Sadrazam olan Piri Mehmet Paşa görevde bulunuyordu, ancak yaşlanmıştı.
Sadrazamlık sırasının kendisine geldiğini düşünen vezirlerden II.Vezir Ahmet Paşa, bu düşüncesini gerçekleştirmek için girişimlerde bulunarak, 1523 Yılında Piri Paşa'nın yaşlılık nedeniyle emekli edilmesini sağladı.
Ahmet Paşa Sadrazam olacağını beklerken, Kanuni umulmadık bir karar vererek Hasodabaşı sı Pargalı'yı Sadrazam olarak görevlendirdi ve Ahmet Paşa'yıda Mısır'a Vali olarak gönderdi.
Bu durumu hazmedemiyen Ahmet Paşa sonraları meşhur Mısır İsyanını başlatacaktır.


Pargalı Sadrazam olduktan sonra 1524 de Hatice Sultanla evlenerek sarayla arasındaki ilişkiyi dahada kuvvetlendirdi. 

Sadrazamlık Döneminde :
- Aynı yıl Memluk ların yardımıyla, Osmanlı'ya karşı isyan edip yeni bir devlet kurduğunu ve hutbe okuttuğunu ilan eden Mısır Valisi Ahmet Paşa isyanının bastırılması için, Mısır'a gönderildi. Pargalı'nın Mısır'a geleceğini öğrenen Ahmet Paşa'nın askerleri, Paşayı kendileri öldürerek teslim olmuşlardır. Asayişi tam anlamıyla sağlayan Pargalı'ya Mısır Beylerbeyi unvanı verildi.
- Macaristan seferine katıldı ve askeri planlarının kabül görmesiyle Mohaç Savaşının kazanılmasında büyük rol oynaı.
- Sefer dönüşünde Anadolu'daki Alevi-Türkmen isyanlarını bastırmakla görevlendirildi, bu isyanları çok kanlı bir şekilde bastırdı.

I.Viyana kuşatması ile sonlanan 2 nci Macaristan seferine katıldı, Avusturya İmparatoru'nu Osmanlı Sadrazamı'na eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması'nın müzakerelerini yürüttü.
Ssafevilere karşı düzenlenen Irak seferine katıldı, Tebriz'i aldıktan sonra Kanuni'nin kuvvetleri ile birleşerek Bağdat'ın fethinde görev aldı.Kanuni döneminde, İbrahim Paşa'nın gücünü ortaya koyan en önemli veri ise, İmparatorluğun o güne kadar 4 tuğla simgelenen gücünün  7 tuğa çıkarılması ve İbrahim Paşa'nında 6 tuğ taşımaya yetkili kılınmış olmasıdır. Bu durumda İbrahim Paşa'nın yetkileri Hilafet Tuğu hariç hemen hemen Padişahın yetkileriyle eşit sayılabilecek duruma gelmiştir.
Osmanlı'nın bu parlak ve en yüksek devrinde bilinen dünyayı şekillendirmeyle ilgili dominant dış politikasının kontrolü tamamen İbrahim Paşa'nın elindedir.
Öyleki Avusturya İmparatoru Ferdinad'da Osmanlı-Avusturya antlaşmasında İbrahim Paşa'yı eşiti olarak kabul etmiştir.
Muhteşem Süleyman olarak anılan Kanuni'nin yanında Venedik Diplomatlarının İbrahim Paşa içinde "Muhteşem İbrahim" dedikleri bilinmektedir ve gelen elçilerle yapılan görüşmelerde birçok kararı kendi bağımsız olarak verdiği kaydedilmektedir.


Ölümü :
Tarihçilere göre İbrahim Paşa'nın bukadar büyük yetkilere sahip olması vede gücünün Kanuni'yi kaygılandırması, bunun yanında Hürrem Sultanı'nda etkisiyle onun 1536 yılında boğularak idamedildiği söylenmektedir.


13 Yıl Sadrazamlık yapan, Rumca, Farsca, Sırpça ve İtalya'nca dillerini bilen İbrahim Paşanın bıraktığı eserleri şöyle sıralanabilir :
İstanbul'da İbrahim Paşa Sarayı(Bugün Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmakta), yine İstanbul, Mekke, Selanik, Razgrad(Hezergrad), İbrahim Paşa Camileri, Kavala'da Cami, Mescid, Mektep, Medrese, Zaviye, Hamam ve Çeşme gibi yapıtlardır.


İbrahim Paşa'nın bu eserlere, korunması için vakıflar tahsis ettirmiş olması yanında sanat ve edebiyata çok önem verdiği tarihçilerce kaydedilmiştir.Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020