Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

27.1.13

0
Kişi Başına Milli Gelir ve Hesaplanması


GSYH ve SAGP ne göre KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR HESABI

Her yeni yıla girişten sonra gerek yazılı ve gerekse görsel basında sık sık dile getirilir Kişi Başına Milli Gelir konusu. Kimi resmi istatik sonuçlarını gösterir, kimi tahmin yürütür, kimi ise resmi olmayan hesaplamalar yapar ve göstergeler yayınlanır, yayınlanır ama rakamlar çoğunlukla birbirini tutmaz.

Bilindiği gibi Uluslar arasında, ülkelerin gelişmişlik ve refah düzeyleri Kişi Başına Düşen Milli Gelirleriyle ölçülür. Bu ölçünün birimide Dolar($) olarak kabul edilmiştir.

Kişi başına milli gelir iki şekilde hesaplanır :
1- Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) na göre,
    Yıl içerisinde cari fiatların Dolar($) bazındaki değeridir.
2- Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) ne göre.
    Yıl içerisinde birim $ ile alınabilen emtianın az veya fazla olmasından doğan değerdir.

Ülkemiz ile gelişmiş ülkeler arasında bir kıyaslama yaparak SAGP nin açıklanması :
1 Dolar($) ile ABD inde 2 kg. Domates alınırken, ülkemizde ise aynı parayla 4 kg. alınabiliyorsa, aradaki fark SAGP ne kaynak olur.
Özetle GSYH a göre hesaplanan Kişi Başı Milli Gelir, uluslar arasındaki gelişmişlik ve refah düzeyini,
SAGP ne göre hesaplanan ise ülke içindeki gelişmişlik ve refahı gösterir.

Her ikisinde de Kişi Başına Milli Gelir, Toplam GSYH yada SAGP rakamlarının ülke nüfus sayısına bölünmesiyle hesap edilir. Ancak Dünya da geçerli olan GSYH na göre hesaplanan Kişi Başına Milli Gelir değeridir.

SAGP ne göre yapılan ve hesaplanan değerler, her zaman için GSYH na göre daha yüksek olduğundan, o günün iktidarlarına yakın olan yada sevimli görünmek isteyen basın organlarınca gerçek gelişmişlik düzeyi olarak ifade edilir ve yayınlanır.(Bir nevi halkı kandırmak ve yanıltmak için kullanılır)

ÖRNEK :
2011 yılında Nüfus : 73.497.000

GSYH                : 1.214.852 Milyon TL.
Kişi Başı M.G. : 10.624 $ (16.529 TL.)

SAGP                : 2.123.000 Milyon TL.
Kişi Başı M.G. : 13.653 $ (21.239 TL.

Hernekadar bu göstergeler ülkenin gelişmişlik ve refah düzeyini göstersede bir çok yanılmalarıda içinde barındırmaktadır.
Şöyleki :
1- Dolar kurunun büyük dalgalanmalara maruz kaldığı ülkelerde, dolar bazında gösterilen değerler, reel  KBMG e göre büyük değişkenlikler görülebilir.
Ülkede dolar aşırı düşmüş ise KBMG rakamları nisbeten yüksek, tersi durumunda ise  nispeten düşük görünür.

2- Ülkeler arası gelişmişlik düzeyi karşılaştırılmasında, bir ülkenin KBMG göstergesi düşük olsa dahi, şayet o ülkede fiatlar oldukça düşük ise, aradaki düzey farkı gerçeği göstermez. Halkın refahında önemli olan alım gücüdür. Bundan dolayıda ikinci formül olan Satın Alma Gücü Paritesi(SAGP) ortaya çıkmıştır.
Ekonomistler, gelişmişlik karşılaştırılmalarında SAGP değerlerinin kullanılmasının daha uygun olacağını ve gerçek değerleri göstereceğini savunmuşlarsada, dünya ticaret literatüründe söz sahibi olan gelişmiş ülkeler bu tezin uygulanmasına yanaşmamıştır. (Sanırım gösterge panolarındaki yüksek puanlarının düşebileceği endişesinden kaynaklanmaktadır bu çekinceleri)

3- Yıl içerisinde üretilen malların kalitesindeki iyileştirmeler, aslında tabloya dahil edilmesi gerekirken, gelişme ve kalite ölçüm zorluğu buna engel olmaktadır.

4- Hane içinde üretilen ürünler gerçekte var olduğu halde tabloya girmez. Ayrıca  kayıt dışı yapılan yada vergiden kaçırılması için değeri çok düşük gösterilen emtialarında tabloya direk olarak etkisi vardır.

BUNLARDA DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bir zamanlar AKP iktidarının Sanayi ve Teknoloji Bakanı neler vaad etmişti.Devletlerin dış borçları ve borç tabloları
Mektuplarından kolisine, nakit paralara kadar PTT gönderim ücretlerinin hesap edilmesi.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020