Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

13.3.12

0
Kira Geliri Vergi BeyannamesiKİRA GELİR VERGİ BEYANNAMESİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN GÖNDERİNİZ.

2012 Mart ayı içerisinde verilecek olan “Kira Gelirleri Vergi Beyannamesi”  İnternet üzerinden gönderilebiliyor. Yapılacak işlem  çok basit, önce GİB. Sitesine giriliyor ve açılan “Vergi Beyanname” sayfası dolduruluyor. Tüm istenenler kaydedildiğinde ödenecek vergi ve damga pulu tutarı otomatik olarak hesaplanıp sayfaya geçiyor.

BEYANNAMEMİ ONAYLA GÖNDER” Butonunu tıkladığınz an işlem sora eriyor ve belirtilen vergiyi iki taksitte ödüyorsunuz.

BEYANNAMENİN HAZIRLANMASI :

Önce GİB.sitesine girmek için BURAYI TIKLAYIN.

AÇILAN SAYFADA :

I)                   Vergi D.İnternet Şifreniz varsa onu yazarak giriş yapabilirsiniz (Kullanıcı Girişi), yoksa
II)                 Güvenlik Sorularını cevaplıyarak girersiniz. :
a-      TC.Kimlik No,sını yazın.
b-     Nüfus Cüzdanı Seri-No.sını yazın.
c-      Görünen harf ve rakamlardan oluşan güvenlik kodunu yazın ve
d-     DEVAM  Tıklayın.GÜVENLİK SORULARI İLE GİRİŞ 
Lütfen T.C.Kimlik Numaranızı ve Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra Numaranızı İlgili Alanlara Giriniz ve Devam Ediniz.

T.C. Kimlik No :

336xxxxxxxx

Nüfus Cüzdanınızın, 
Seri ve No Bilgisi :

Seri

No

an25h


Güvenlik Kodu :Devam


DİKKAT
Nufus Cüzdanı Numaranızı başında "0" olmadan giriniz!

İNTERNET VERGİ DAİRESİ ŞİFRESİ İLE GİRİŞ

İnternet Şifresi İle Giriş İçin Tıklayınız


DEVAM sonu açılan ikinci Sayfa: Kimlik Bilgilerinizin Teyidi içindir, gerekli Kişisel Bilgilerinizi doldurun ve
GİRİŞ Butonunu Tıklayın.

GİRİŞ sonu açılan Sayfa : KİRA BEYANNAME SİSTEMİ’dir.

KİRA BEYANNAME SİSTEMİ Sayfası :

Soldaki Siyah Kare Menüden :
a) BANKA ve PTT Bilgilerim  : Kira Gelirleri Banka  yada PTT yolu ile alınmış ise bu hanede kayıtlıdır, kayıtlı olanları beyannameye yazın, kayıt yoksa   elden veya başka yollardan alınmış olacağından kendiniz doğru olarak yazın.
b) VERGİ KESİNTİ Bilgilerim : Aynı 1 nci maddedeki gibi kayıt varsa onları yazın, yoksa kendi bildiklerinizi doğru olarak yazın. İlerde yapılabilecek kontrollerde bunların belgeleri istenir.
c) 2011 BEYANNAME DOLDUR :

1.SİCİL BİLGİLERİNİZ  : Vergi Dairesince tesbit ediliştir.

2.ADRES ve İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ : Vergi Dairesince tesbit edilmiştir. Bu bölümde eksiklik varsa istenir. Buradaki örnekte Tlf. No. ve MSN. Adresi isteniyor.Onları yazın.

3.KİRA GELİRLERİNİZ ve bu GELİRLERİ ELDE ETTİĞİNİZ GAYRİMENKUL BİLGİLERİNİZ : Önceden kaydedilmiş varsa burada görünür. Yoksa yada yeni ekliyeceğiniz Kira Gelir veya Gayrimenkulleri kaydetmek için  :

1 nci Bölüm : GAYRİMENKUL EKLE  tıklayın  ve Gayrimenkulun Bulunduğu İl ve İlçeyi, Adresini ve Cinsini (Mesken,işyeri vs.) ve Tabu kayıtlarına göre doldurun.
Altındaki  1 nci (?)  İşaretleri bölüme : Gelirdeki hisseniz yazılır.Tamamı size aitse (100) yazın, yarısı ise (50) yazın.
Altındaki  2 nci (?)       “           “          : Binanın Vergi Değerini biliyosanız yazık. Bilmiyosanız Boş bırakın.
Altındaki  3 ncü  Boş çerçeveye          : 2011 Yılında elde edilen Toplam Kira Geliri.

2 nci Bölüm : GEÇMİŞ YIL GELİRİ EKLEYİNİZ : 2010 ve daha önceki yıllara ait olupda 2011 yılında tahsil edilen, dolayıyla 2011 Vergi Beyannamesinde gösterilemiyen gelirler yazılır. Yoksa boş bırakınız.

3 ncü Bölüm : VERGİ KESİNTİSİ BİLGİLERİNİZ : 2 nci Bölümde mevcut gelir mevcutsa, bu gelirler için yapılan Vergi Kesintiler buraya yazılır. Yoksa boş bırakınız.

4.GİDER TÜRÜ ve TUTARI BİLGİLERİ :  Vergi  hesaplanması  2 tür yöntemle yapılır. Tercih Mükellefe bırakılmıştır :

1 nci YÖNTEM  : Götürü Gider Yöntemi : Bu yöntem seçilirse Yıllık Kira Geliri nin %25 gider kabul edilir ve geriye kalan matrah teşkil eder. Bunun için hiçbir belge gider pusulası istenmez. Ancak bir sonraki yıl içinde Götürü Yöntem seçilmesi zorunludur. İki yıl götürü yöntem den sonra istediği yöntem seçilebilir.

2 nci YÖNTEM : Gerçek Gider Yöntemi : Bu yöntem seçilirse GVK.nun 74 ncü maddesinde gider olarak sayılan giderler belgelenmek şartıyla yıllık toplam gelirden düşülerek matrah ortaya çıkar. Bu belgelerin  5 Yıl saklanması zorunludur ve bu zaman içinde istendiğinde belgeler Vergi Dairesine ibraz edilir.

Gerçek Gider Yöntemi seçtiyseniz “Meskene ait Gider Tutarı” ne  aşağıdaki 74 ncü maddeye uyan giderler toplamını yazınız.
Beyanname doldurma işlemi tamamlanıştır. Bundan sonra site gerekli heabı yaparak ödeyeceğiniz vergiyi tesbit eder.

Örnek olarak 2011 Toplam kira geliri 8800.- TL. gideride 4640.- TL. (Evini kiraya veren mükellefin kendisi kirada oturuyor ve yıllık verdiği kira)ve gerçek  gider yöntemi uygulaması yaptık,ödenecek vergi tesbit edildi.

GELİR VERGİSİ KANUNU 74'NCÜ MADDESİNDE SAYILAN GİDERLER 
1. Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
3. Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
5. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır. Ayrıca, iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2007 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)
6.Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
7. Amortismanlar,
8. Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
9. Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli,

ÖNEMLİ NOT: Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde ettikleri kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.
11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.


ÖRNEK BEYANNAME İÇİN...TIKLAYIN.

VERGİNİN KREDİ KARTI İLE YATIRILMASI

Beyanname onaylanıp gönderildikten sonra Ana Sayfaya dönün  ve kategorilerden "Beyannamelerim" seçeneğini tıklayın, aşağıdaki tablo açılacaktır ve bu tablo size ait vergi beyannameleridir, kontrol edip onaylamanız yeterlidir.


Hangi beyannamenin açılmasını istiyorsanız sütunun sağında bulunan B.T. tıklayın beyanname açılacaktır. Tablonun en üstteki beyanname en son tarihli olandır.


Beyannameleri kontrol edin, doğruluğuna karar verdiyseniz ödeme sayfasına geçebilirsiniz.

Tekrar Ana Sayfa ya geçin ve kategorilerden "Kredi Kartı İle Vergi Ödeme" seçeneğini tıklayın. Aşağıdaki "Borç Bilgileri" tablosu açılacaktır. Tablonun vergi detaylarını gösterir sütünunu tıklayın, hemen altında vergi tahakkukuna esas tablo açılır, tablonun sol tarafındaki kutucuğu işaretleyin ve üst sağdaki " Ödeme Listesini Göster" i tıklayın.


Son açılan sayfa sizin vergi ödeme listesi ve tahakkuk belgesidir. Belge ödeme yapılabilecek nitelikte ise normal sayfa biçiminde açılacaktır, Ödeyeceğiniz verginin sağdaki kutucuğunu işaretleyin ve "Kredi Kartı İle Ödeme"  seçeneğini tıklayın, komutları takip edin ve verginizi yatırın.


Şayet belge ödeme yapılabilecek nitelikte değilse ozaman belge sayfa dışına taşmış olurki, bu sayfadan ödeme yapamazsınız.
Belge üzerinde kayıtlı Vergi Kodu nu alarak Ziraat Bankası İnternet Şubesinden "Diğer Vergiler" seçeneğini tıklamak suretiyle komutları takip edip verginizi rahatlıkla yatırabilirsiniz.
Kolay Gelsin.
Share
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020