Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

16.2.12

0
Felsefe ve Filozoflar


FELSEFE (Düşünbilim) ve FİLOZOFLAR

Türkçe de  Düşünbilim yada Düşünce Bilimi olarakda adlandırılan Felsefe , Yunanca PHİLEO (Sevgi,aramak,peşinden koşmak), ve SOPHİA (Bilgi, bilmek,bilgelik) sözcüklerinden türemiş bir sözcük olup günümüze kadar bilim dünyasında yerini almıştır.

Felsefe ile uğraşan ve her türlü bilimsel araştırmalar yapan kişilere ise yine Yunanca da bilgiyi sevmek, peşinden koşmak gibi aynı anlama gelen PHİLOSOPHİA (Filozof) adı verilmiştir.
Filozoflar öğüt verici bilgi ve düşünceleri ile hayata yeni cümleler,sözler ve bilgiler koyarak insanların yaşamlarında onlara yararlı olmuşlardır.

Bilgeliği seven kişilerde diyebileceğimiz Filozoflar ayrıca genel anlamda Varoluşu, Süreçleri  ve işleyişi (doğa, sosyal yaşam, matematik vs.) açıklamak için düşünen, bu düşünme eylemlerinden mantıksal yeni ve farklı sonuçlara varan ve bu birikimleri ifade etmek için yeni tanımlar ve yeni bilgiler üreten kişiler olarak bilim alanında yer almışlardır.

Felsefenin tanımında, Filozofların düşünce ve ifadelerini şöyle sıralayabiliriz :
Platon : Felsefe doğruyu bulma yolunda düşünsel bir uğraşıdır.
Karl Jaspers : Felsefe ölmeyi öğrenmektir.
Sokrates : Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.
Aristotales : Felsefe, İlkeler yada ilk nedenler bilimidir.
Epikuros : Felsefe, mutlu bir yaşam sağlamak için tutarlı eylemsel sistemdir.
Augustinus : Felsefe Tanrıyı bilmektir ve gerçek felsefeyle, gerçek din özdeştir.
Anselmus : İnanılanı anlamaya çalışmaktır.
Abaelardus : İnanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktadır.
A.Thomas : Felsefenin konusu Tanrıdır,Tanrının kanıtlanmasıdır.
Campanella : Felsefe eleştiridir.
F.Bacon : Deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerinde düşünmektir.
T.Hobbes : Felsefe yapmak doğru düşünmektir.
Descartes : Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir,felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.
Spinoza : Felsefe genelleştirilmiş bir matematiktir.
Leibniz : Felsefe gerçekte doğru olanı algılamaktır,göklerden yere inerek beş duyu ile kavranan konularla ilgilenmektir.
Locke : Bütün düşüncelerimizin duygularımız ile gerçek alemden geldiğini kanıtlamaktır.
Condillac : Felsefe duyumların bilgisidir.
Hume : İnsan zihninin mahiyetini incelemektir.

Felsefe; Bölgelere, çağlara, konularına, toplumlara ve inanışlara göre sınıflandırılmıştır.

BÖLGELERE GÖRE FELSEFE :
-Batı Felsefesi :
            1-Antik Yunan Felsefesi
            2-Kıta Felsefesi
            3-Wittgenstein Felsefesi.

-Doğu Felsefesi :
            1-Budist Felsefe
2-Hindoloji Felsefe
            3-Konfüçyüs Felsefesi
            4-Tradisyonalizm Felsefe
5-Çin Felsefesi.

-Hint Felsefesi :
            1-Hint Dini Felsefe
            2-Jainizm
            3-Hint dini kavramlar
            4-Vaişnavizm
            5-Brahmanizm
            6-Jamuna
            7-Kali Yuga
            8-Karma yasa
            9-Mokşa
          10-Prabhat Ranjan
          11-Şrivatsa
           
-Türk Felsefesi :
            1-Türk felsefe esasları.

-Çin Felsefesi :
            1-Çin düşüncesi
            2-Konfüçyüsçülük
3-Taoizm
            4-Çin Klasikleri
            5-Dört Kitap(Konfüçyüs)
6-Legalizm(Çin felsefesi)
7-Neokonfüçyüsçülük
8-Tao Te Ching
9-Vu Şing

-Rusya Felsefesi :
            1-Rusya da felsefi akımlar.

-Afrika Felsefesi :
            1-Afrika felsefe tarihi.

-Alman Felsefesi :
            1-Alman Filozoflar.

-İtalyan Felsefesi :
            1-İtalyan Filozoflar

ÇAĞLARA GÖRE FELSEFE :
-İlk Çağ Felsefesi
-Orta Çağ Felsefesi
-Helenistik Felsefe
-Rönesans Felsefesi
-17 nci YüzyılFelsefesi
-19 ncu Yüzyıl Felsefesi
-20 nci Yüzyıl Felsefesi
-Aydınlanma Felsefesi

GENEL FELSEFE AKIMLARI :

-Antik Çağ     Felsefesi
-Dogmatik      Felsefe
-Göreci           Felsefe
-Helenistik     Felsefe
-İrrasyomalistFelsefe
-Naturalist      Felsefe
-Nihilist          Felsefe
-Realist          Felsefe
-Skolastik       Felsefe
-Spiritualist    Felsefe
-Uzlaşımcı       Felsefe
-Hristiyan       Felsefesi
-İslam             Felsefesi
-Yahudi           Felsefesi

-Bilinemezcilik
-Diyalektik
-Fenomenoloji
-Hedonizm
-Hermenötik
-İdealizm
-Materyalizm
-Modernizm
-Oluşturmacılık
-Postmodernizm
-Pozitivizm
-Pragmatizm
-Varoluşçuluk
-Yapısalcılık
-Yaradılışçılık
-Yeni Yaradılışçılık.

FELSEFİ AKIMLAR ve FİLOZOFLAR : (Dönemlere göre)
Dünyada felsefi akımlar ve bunları işleyen Filozoflar her zaman mevcut olmuşlardır ve olmayada devam edeceklerdir.
Ancak yaşamın belirli dilimlerinde ve bölgelerinde felsefi olayların diğer zamanlara göre daha yoğun olduğu görülmüştür.
Bu yoğunluk dönemlerini şöyle sıralayabiliriz :

1)Antik Çağ Felsefi Akım ve Filozofları.(M.Ö. VII nci – M.S. V nci YY.)
Aenesidemos             Epiktetos                   Periandros      Timeos
Alkmaion(Krotonlu)  Epikür                         Phyrrhon        Timon
Ammonius Sakkas    Epimenides                 Pisagor           Tyanalı Apollo          
Anaksagoras             Ferekidis                    Pittakos          Zenon
Anaksimandros         Filolaos                       Plotinus
Anaksimenes(Milet) Glaukon                      Plutarkhos
Anaksimenes(Lamp) Gorgias                       Porphyrios
Antisthenes                Heraklitos                  Poseidonius
Archytas                    Hermenodamas          Prodikos
Aristippos                  Hrisippos                    Protagikos
Aristoteles                 Hippias                       RodosluAndroni.
Aristoxenus               Khilo                           Samoslu Melissus
Arkesilaos                 Kıbrıslı Zenon            Sextus Emprikus
Aspasia(Miletli)        Kleobulos                   Sokrates
Bias                           Ksenofanes                Solon
Cassius M.Tyrius     Ksenofon                    Stilpon
Demokritos               LaertiosDiogen.         Strabon
Dio Chrysostom        Leukippos.                 Straton
Diyojen                      Lykeionn                    Thales
Eflatun(Platon)          Mantinealı Diotima   Theon(İskenderiyeli)
Elealı Zenon               Parmenides                Theophrastus
Empedokles               Pergrinos                   Thrasymachus

2)Roma Devri Felsefi Akım ve Filozofları.(M.Ö. I nci – M.S. V nci YY.)
Ambrosius T.Macrobius       Marcus Aurelius
Atinalı Aristides                    Marcus Tullius Cicero                     
Batlamyus                             Philostratus
Boethius                                Strabon
Cassius M.Tyrius                 Yaşlı Seneca
Dio Chrysostom                    Şamlı Nikolas
Epiktetos                               Tatianus
Genç Seneca
Gaius Pilinius Secundus
Lukretius

3)Aydınlanma Devri Felsefi Akım ve Filozofları.(XIX ncu – XX nci YY.)
Adam Smith                                       Immanuel Kant
Cesare Baccaria                               Jacques-Andre Naigeon
Claude A.Helvetius                          Jean-Jacques Rousseau
David Hume                                      Jean le Rond d’Alembert
Denis Diderot                                   John Locke                           
Emanuel Swedenborg                       Marguis de Condorcet
Etienne B.Condillac                          Montesquieu
Frieddich Schiller                              Paul Henri Thiry d’Holbach
Friedrich D.E.Schleiermacher          Thomas Jefferson
George Berkeley                              Voltaire
Giambattista Vico                            
Gottfried Leibniz

FOTO - VİDEO.1 İZLEYİN.


FOTO - VİDEO.2  İZLEYİN.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020