Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

13.11.11

0
HAARP İyonosfer Araştırma MerkeziHAARP ( High Freguency Active Auroral Research )

YÜKSEK FREKANS AKTİF AURORAL ARAŞTIRMA PROGRAMI
  
Yirmi Birinci Yüzyıl için öncü İyonosfer Araştırma Programı” adıylada anılan HAARP projesi Araştırma İstasyonu, Kanada’nın kuzey batısında Pasifik Okyanusu içine uzanan ve bir yarım ada olan  Alaska’nın güneyinde Anchorage Kenti sınırları içinde bulunan 210 nüfuslu Gakona(Cordova) adlı sahil köyüne 8 Km.mesafede ıssız bir alanda kuruludur.


Alaska 30.Mart.1867 tarihinde Rusya İmparatorluğun'dan 7.2 milyon $ karşılığında satın alınan, yüzölçümü bakımından en büyük, nüfus yoğunluğu yönünden ise en az olan ABD. Eyaletlerinden birisidir.

Yüksek güçteki HF verici antenler dizisinin :


62.39 derece Kuzey enlem, 145.15 derece Batı boylam, Coğrafi 
63.09 derece Kuzey enlem,  92.44 derece Batı boylam, Jeomanyetik koordinatlarında bulunan HAARP : 
ABD. Pentagon kontrolünde, Alaska Üniversitesi, ABD. Ordusu ve ABD. Donanması  tarafından ortak yürütülen İyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere sürdürülen projedir.

Tesis yerinin Alaska’da ve bu ıssız bölgede seçilmesinin başlıca iki nedeni vardır :

a) Bunlardan birincisi Alaska’nın dünyadaki elektromanyetik kuşakların kesişim noktasında bulunması ve istenilen yüksekliğe burada ulaşması, dolayısıyla bu dalgalara müdahalede edebilmek için en müsait yer olması, 

b) İkincisi ise gerek emniyet ve gerekse çok az ihtimalde olsa çevrede oluşabilecek zararlı ışın veya kimyasallarla canlıların zarar görmemesi için yoğun yerleşim yerlerinden uzakta bulunmasıdır.

****************************************************

TARİHÇESİ :

Sırp asıllı
Nikola Tesla’nın teorileri esas alınanarak İyonosfer üzerinde yapılan araştırmalar ve tesislerinin kurulması 1976 dolaylarında başlar, HAARP kurulmadan önce ABD ile birlikte Sovyetler Birliği, Avrupa ülkelerinden birkaçı bu çalışmalara başlamış ve günümüze kadar sürdürmüşlerdir.

HAARP Araştırma İstasyonu Tesislerinin kuruluşuna, bir yıllık bir çevresel etki analizleri sonucunda 1993 yılında 5 dönümlük bir arazi üzerinde başlanmıştır. 

İlk etapta 360 kW. Gücünde 3 pasif 18 adet anten elemanlı prototip HF vericisinin yapımı 1994 de tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir.


AMAÇ ve HEDEFLER : 
Projesinin anan kuruluş nedeni İyonosfer Araştırma Aracı (IRI) adıyla iyonosfer araştırmaları yapmak ve davranış özelliklerini anlamak  isede, bunun yanında birçok işlevide yerine getirmektedir.

Bunlar :
1- Gemi, uçak ve diğer haberleşme sistemlerinde kullanılan yüksek frekans dalgaları (HF) üretme,

2- Çok yüksek frekans dalgaların (UHF), yine güçlü vericilerle yayını sağlayarak, askeri uydular, GPS navigasyon sistemleri, takım yıldızları ve diğer uydularda iletişim kurma gibi işlevlerdir.

3- İstasyon ayrıca başka kuruluşlarca yapılan her türlü araştırmalara taban teşkil edecek, performans sağlayacak ortamlar hazırlar ve hizmete sunar.

4- Ozon tabakasınde meydana gelen hasar konusundada ilgili tüm kuruluşlar nezdinde yardımcı teknik veriler hazırlar ve yardımcı olur.

5- Atmosferdeki Elektron yoğunlukları, Elektron ve İyon Isıları, İyonosferin Doğal Doppler hız ölçümleri yapılır.

********************************************************

TEKNİK BİLGİLER(Araçlar-Cihazlar) :

İstasyonda Üretilen Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaların yanında İyonosfer ısısının istendiğinde arttırılması için ELF.(Çok düşük frekans) dalgalarıda üretilmektedir.

Değişik seviyedeki elektromanyetik dalgalar üzerinde yapılan deneyler, etkisi altındaki alanda her türlü elektronik cihazları etkiliyeceğinden, bölge üzerinden veya yakınlarından geçecek olan uçaklar üzerinde tehlike yaratılmaması için, istasyonda  uçak kontrol sistemi (Uçak Uyarı Radarı) kurulmuştur. Bu sistem bir uçağın veya hava taşıtının manyetik alan içine girdiğini tesbit ettiğinde otomatik olarak tüm antenlerin faaliyetlerini durdurmaktadır.

Atmosfer dışında yani uzay boşluğunda iletişim kurulması için, çok yüksek frekans dalgaları kullanılması zorunlu olduğu gibi bu dalgaların iletiminde ise çok güçlü vericilerin temin edilmesi zorunludur. Çünki bilindiği gibi yalnızca bu iki özellikli elektromanyetik dalgalar  iyonosfer tabakasını delip geçerek uzay boşluğuna ulaşabilir.

HAARP İyonosfer Araştırma merkezi Arctic atmosferik araştırmalar için ideal bir tesis olarak günümüze kadar ağırlığını korumuştur.

Tesis iki önemli bölümden oluşur : 

1)Yüksek Frekans (HF) dalgalarının yüksek bir güçle iletimi için düzenlenen antenler dizisi. 3.6 GigaWatt çıkış gücünde ve son aşamada 180 adet çapraz dipol antenleri,
2)Arka Planda birçok bilimsel cihazlar, enerji kaynakları, çeşitli tip ve özelliklerde ölçüm ve kontrol birimleri. Bu iki ana bölüm eşliğinde, Güneşdeki değişik olaylar neticesinde, İyonosfer tabakaları üzerinde meydana gelen değişimler gözlenir, yeni oluşan fiziksel davranışlar hakkında daha üst seviyede bilimsel veriler elde etmek için hangi cihaz ve girişimlere gereksinim duyulacağı tesbit edilir, Radyo Bilim ve Plazma  Fiziği alanlarında devamlı ve aşamalı olarak yeni veriler elde edilerek bilim dünyasına katkıda bulunulur.

Elektrik Santralı :
İstasyonun tüm elektrik enerji ihtiyacı 2006 yılında tamamlanan ve her biri 3600 HP. Dizel motorla teçhiz edilmiş 2.5 MW. Üretim gücünde 5 adet devasa dizel jeneratör grubu tarafından karşılanır ve toplam üretim 12.5 MW.tır

Bu jeneratörlerden 4 tanesi devamlı devrede, bir tanesi ise yedek olarak bulundurulur. 

Bu kadar güçlü elektrik santralının çıkaracağı gürültü ve karbondioksit gibi zararlı gazların emisyonu için gerekli tüm tetbirler alınmış durumdadır.******************************************************

HF VERİCİ ANTENLER (3.6 GigaWatt-180 Adet):


HAARP Projesinde ana sistem olarak nitelendirilen İyonosfer Araştırma Aracı (IRI) yani Yüksek güçte HF Frekans dalgalarının yayınını yapan VERİCİ Antenleri hakkındaki, Çevresel Etki Bildirimi (EIS) biriminden alınan veriler şunlardır :
IRI Sistemi 180 Dipol Anten elemanından oluşmuştur ve bu elemanlar herbiri 15 adet olmak üzere 12 sıralı durumda bir ızgara  şeklinde platformda düzenlemiştir.

Anten elemanları 4 m. yüksekliğindeki çelik taban üzerine eklenen 66 m.boyunda çelik direkler üzerine monte edilmiş ve direkler arası mesafe ise 80 m.dir.
Tie-Down Çapa tipi direkler yan ve çapraz çelik gergi telleriyle orta ve üst noktalardan eğilmeye karşı emniyete alınmıştır.
35 Dönümlük bir alanı kaplayan tesisin etrafı çelik örgü tel çitle çevrilidir ve alan ölçüleri 1360 metre boy ve 1120 metre enindedir.
Anten alanı içerisindeki Modül Kabinleri 30 Adettir ve eşit aralıklarla bir sırada 5 adet olmak üzere yerleştirilmiştir.
ANTEN Dzaynı (Tepe noktasından aşağı doğru) :

1- 70 nci m.de : (Tepe noktası) Üst çapraz gergi teli bağlantı noktası.(Zemine)
2- 52 nci m.de : DÜŞÜK Frekans Anten elemanı. Aşağıya doğru açılı, 69 m.boyunda ve açı boyutu                          15 m. Frekans seviyesi 2.8 - 7.6 MHz. İletim enerji seviyesi 3.2 MW.
3- 45 nci m.de : YÜKSEK Frekans Anten Elemanı. Aşağıya doğru açılı, 55 m.boyunda ve açı boyutu    12 m. Frekans seviyesi 7.3 - 10 MHz. İletim enerji seviyesi 3.2 MW.
4- 25 nci m.de : Alt çapraz gergi teli bağlantı noktası.(Zemine)
5- 15 nci m.de : Yatay gergi teli bağlantı noktası.(Yan beton bloklara)
6-  4 ncü m.de : 66 m.lik Anten direğinin 4 m.yükseklikteki taşıyıcı bloğa bağlantı noktası.HAARP Bilimsel ve İzleme Cihazları :


1-     Modüler UHF İyonosfer Radar
2-     Tüm Atmosfer genel Riometre.
3-     Görüntüleme Riometre (8x8 Array) :
4-     Fluxgate Magnetometre.
5-     İndüksiyon Magnetometre.
6-     Ionosonde.
7-     Optik Sığınakları  
a)All-Gökyüzü Görüntüliyeciler,
b)Bilgisayar kontrollü Teleskopik Görüntüleyici.
      8- Tomografi Zinciri (150/400 Uydu Alıcıları) Cordova-Kaktovik.
      9- VHF Radar (139 MHz.)
    10- İyonosfer Sintilasyon Alıcılar :
                        a)SATSIN (Chistochina/Nebesna)
                        b)GPS-Novatel
                        c)Toplam Elektron İçeriği.
     11- Radyo Arkaplan Alıcıları :
                        a)Çoklu Off-Site Genişbant ELF/VLF Alıcılar
                        b)HF – UHF Spectrum Monitör.
     12- HF (2 – 30 MHz.) Yüksek Açı Anten.

******************************************************

1- Modüler UHF İyonosfer RADAR :

Alaska Üniversitesi ve Fairbanks (UAF) katkılarıyle yapılan radar sistemi, 512 adet anten elemanından oluşan ve 446 MHz. Seviyesinde frekansla çalışan bir ünitedir.

Bu ünite Yüksek güçte HF verici sisteminin faaliyete geçmesi esnasında, İyonosferdeki reaksiyonları izlemeye yardımcı olduğu gibi, yine aynı faaliyet zamanlarında plazma ile iyon hatları  ve meydana gelebilecek birçok değişimleri izlemeye yardımcı olur.
Aslında bu ünite, SRI International tarafından Ulusal Bilim Vakfı (NSF) adına geliştirilen büyük bir tasarımın küçük bir bölümüdür.(AMISR)


2-Tüm Atmosfer GENEL VHF RİOMETRE :(30 MHz.)

Riometre Cihazları İyonosferin alt tabakası olan ve yerden ençok 110 km.mesafede bulunan bölümündeki emiş durumlarını, özellikle elektron yağış zamanlarındaki emmeyi gözlemlemek için kullanılan basit bir cihazdır.Geçerli frekans seviyesi 21 - 40 MHz. olmakla birlikte dünyada genel olarak 30 MHz. seviyesinde frekans kullanılır.

Riometre cihazları, gerek yıldızlar ve gerekse galaksiler den kaynaklanan ve iyonosferi aşarak yeryüzüne gelen radyo gürültülerini direkt ölçtüğü gibi, iyonosfer alt tabakasında emilen gürültüleride ölçer ve kaydeder.
HAARH VHF-30 Riometre cihazı 30 MHz.e yakın bir frekansla çalışır ve gelen gürültülerle beklenen gürültüler arasındaki farkı tesbit eder ve bu olayı grafiksel olarak gösterir.
Cihazın alıcı anten ekipmanı (2x2) 4 adet direk üzerine yerleştirilmiş olup, iyonosferin alt tabaka  (D katmanı)kalınlığının gece ve gündüz değişmesine rağmen hassas ölçümünü yinede yapar.

Aşağıdaki grafik 28.Ocak.2007 deki 36 saat dilimi içerisindeki değişimi kapsar. Grafik üzerinde görünen renkli çizgilerden :

Yeşil çizgi    : Sessiz günlük emilim seviyesi,
Mavi çizgi   : Ölçülen gerçek veri,
Kırmızı çizgi: Hesaplanan iyonosferik emilimi gösterir.
3-Görüntüleme VHF RİOMETRE  (8X8 Array) :
64 Adet (8x8) anten elamanından oluşan ve 37 MHz. Seviyesinde frekansla çalışan bu cihaz, iyonosferik emme olayları ile galaktik arka plan gürültüleri izler.


4-Fluxgate MAGNETOMETRE :5-İndüksiyon MAGNETOMETRE :

Bu cihaz jeomanyetik alanların zaman içerisindeki değişimleri algılar. Japonya patentli olan cihaz Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir ve faraday kanunu esaslarına göre çalışır.
Cihaz 3 sensör (Alıcı) çubuklar vasıtasıyla çalışır, her bir sensör yüksek manyetik geçirgenliği olan bir çubuk üzerine, belirli frekansa uygun bobin sarılmasıyla yapılmıştır ve kesit alanı sargı sayısı algılayacağı etkin bölümlere göre hesaplanmıştır.

Kullanılan frekans 0.1 Hz. ile 3 Hz. aralığında olup, çalışma esası 1 Hz.lik frekans altı ve üstündeki algılamaların üç boyutta yaparak (Manyetik kuzey-manyetik doğu-dikey alanda) seçilen frekans aralığında PC-1 dalgalarını algılar.

HAARP projesinde cihazın görevi, İyonosferde oluşan manyetik sinyaller ile yıldırım deşarjları ve Schuman rezonaslarının neden olduğu atmosferde oluşmuş sinyalleri hassas bir şekilde algılar.

6-DİGİSONDE :

Digisonde cihazları çalışma prensipleri yönünden radar teknolojisi gibidir. Verici bir antenle gönderilen elektromanyetik dalganın yansımasını ayrı bir anten grubu alır ve cihaza ileterek mevcut nesne veya olaylar ekranda izlenir.
HAARP Digisonde cihazı anten ekipmanında fiziksel olarak 1 adet büyük anten ve etrafına eşit aralıklarla sıralanmış, 1 - 20 MHz. frekans bandında çalışan daha küçük 4 adet anten mevcuttur.
Bu işlev iyonosferde bir araç yada nesne belirlemek yerine, elektron yoğunluğunu ve değişimini tesbit eder, böylece iyonosferin değişim özellikleri ekrana ve grafiklere yansıtılmış olur.

Aşağıdaki resim HAARP Digosende cihazı ile elde edilmiş verileri gösterir grafiktir.

7-OPTİK Sığınaklar :

Kendi etrafında 360 derece dönebilen ve 14 Fit lik teleskop kubbesi bulunan yapı.
Bilgisayar kontrollü görüntüleme cihazı ile Optik Kamera ve Fotometreler yardımıyla Yüksek güçte HF verisi operasyonunda, atmosferdeki olaylar, değişimler çok ince detaylar halinde görüntülenir ve fotografları çekilir.

8-TOMOGRAFİ Zinciri : Cordova -> Kaktovik

9-VHF RADAR (139 MHz.)10-İyonosfer SİNTİLASYON Alıcılar :
SATSIN (Dışına)
GPS NOVATEL
Toplam Elektron İçeriği.

11-RADYO Arkaplan Alıcıları :

a) HF-UHF Spectrum Monitör
Spectrum Monitör Elektromanyetik ortamda belirli bir frekans aralığındaki radyo sinyallerini gözlemlemek için kullanılan bir cihazdır. 
Örneğin AM ve FM bantlarındaki radyo frekanslarının hava-yer arasındaki hareketlerini gözler, kaydeder ve geliştirir. Ayrıca elektromanyetik spekrumun, diğer başka kullanıcılara etkisini kontrol eder ve onların işlevine mani olmaması için bu etkileme seviyesini minimuma düşürür.

HAARP projesinde bu cihaz değişik seviyelerdeki HF ve UHF elektromanyetik dalgalar arasındaki uyumluluğu sağlamak, birbirlerini etkilemesinin önüne geçmek ve işlevleri grafikleştirmek için kullanılır ve cihazın 1 MHz. ile 200 MHz. aralığında çalıştırılması planlanmıştır.

İki tür anten sistemi yardımıyla bu işlevini yapar, bunlar 30 MHz. altındaki frekanslar için kullanılan Ortogonal(Horizontal) Dipol antenler ve 30 ile 1 GHz. arasındaki frekanslar için kullanılan Geniş bant(Broadband) Discone antenlerdir.

Cihazın Çalışma Prensibi :
Her iki ayrı bant antenlerden alınan frekanslar kendi frekans bandına uygun filitrelerden geçerek bir Ön Amplifikatör de birleşerek kuvvetlendirilir ve analiz birimine geçer,burada analizden geçen frekans bandı kontrol biriminden geçtkten sonra ana bilgisayara iletilir, burada gözlenen grafikler printere verilerek grafik belgelerine dönüştürülür.


HAARP İstasyonunda Spectrum Monitör cihazından çıkan bir grafiğin açıklanması.

Spectrum Cihazı ÖRNEK Grafik-1 ( 1 - 30 MHz.)

Spectrum Şelale Grafik Çalışma prensibi:

12- HF (2-30 MHz.) Yüksek Açı ANTEN :

*************************************************************

HAARP GÖRSELLERİNİ SLAYT OLARAK İZLEYİN

İLGİLİ KONULAR :
Haarp Teknolojisi ve Deprem
Haarp Deprem Videoları
Aselsan ve Sır Ölümler


Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020