Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

21.10.11

0
Sokollu Mehmet Paşa
Sadrazam SOKOLLU MEHMET PAŞA Hayatı
Soyu      : Boşnak Devşirme.(Slav) Vişegrad/Rodo/Sokol Köyü.
Dönemi : Kanuni S. Süleyman. 28.06.1565 - 1566
                II nci Selim.                          1566 - 1574
               III ncü Murat.                       1574 -12.10.1579 TOPLAM 14 Yıl 3 Ay


Kanuni Sultan Süleymanın'ın son Sadrazamı olan Sokollu Mehmet, Kanuni'nin ölümünden sonra II.Selim ve III.Murat  dönemlerinde toplam 14 yıl 3 ay 17 gün Sadrazamlık yapmış, sayısız başarıları, icraatları, projeleri ve kişiliği nedeniyle Osmanlı'nın  en büyük sadrazamlarından birisi olarak kabul edilir. Sırp asıllı olan Sokollu Mehmet 2 m.yi aşan boyu ilede Osmanlı'nın en uzun boylu Sadrazamıdır.


1505 Yılında Balkanlarda Vişegrad kadılığı Rodo kasabasına yakın bir köy olan Sokol(Sokoloviçi) de doğan  Sokollu Mehmet'in babası Slav halkından olan Dimitri'dir. İlk adı Bayo Sokoloviç dir ve Paşalık zamanında Balkanlarda Mehmet Paşa Sokoloviç olarak tanınır. 


1519 da devşirme sistemi ile Edirne Sarayı'na getirilir ve burada Türk-İslam kültürü ile yetiştirildikten sonra İstanbul Sarayına Enderun'a gönderilir. 


Sarayda birkaç ufak görevlerde bulunan Sokollu 1541 de Kapıcıbaşı, 1546 da Kaptan'ı Deryalığa 1549 da vezirliğe getirildi ve Rumeli Beylerbeyliğine atandı. 


Sadrazamlık Öncesi :- Trablusgarp Seferine katıldı, ilk defa askeri dehasını kanıtladı,
- İstanbul Tersanesini genişletti ve yenilikler ilave etti,
- Avusturya üzerine seferde, 80 000 kişilik ordu ile Erdele girdi ve önemli kaleleri aldı, Temeşvar  Kalesinide kuşatmış isede başarısızlıkla geri çekildi.(Kale 1552 de Kara Ahmet Paşa tarafından alınmıştır.
- 1553 de Anadoludaki isyanlar için Rumeli Askerlerinin başında Anadoluya gitti.
- Aynı yıl Nahçıvan seferinde yine Rumeli Askerlerinin başında iken  büyük başarı sağladı.


Sefer dönüşü 3.Vezirliğe yükselerek Kubbealtı vezirleri arasına katıldı ve Kanuni'nin torunu olan II nci Selimin kızı Esmehan sultan ile evlendi.


Kanuni'nin oğulları arasındaki geleceğe ait taht mücadelesinde devamlı Selim'i desteklemiştir.
Kubbealtı veziri iken Semiz Ali Paşa sadrazam olunca 2.Vezirliğe yükseldi ve onun 1565 de ölmesinin ardından Sadrazam oldu.

Sokollu Mehmet Paşa sadrazam olduktan sonra ölümüne kadar Osmanlı'nın idaresini fiilen elinde tutmuştur.


Sadrazamlık Dönemi: - Kanuni'nin son seferi olan Zigetvar Kalesi fethinde, Kanuni öldükten sonrada kuşatmaya kendisi devam etti.  
- Kanuni'nin ölümünü II.Selim'in tahta çıkmasını sağlayıncaya kadar askerlerden sakladı ve Selim'in döneminde Sadrazamlığa devam etti ve devleti bilfiil idare etti.
- 1568 de Avusturya ile 8 yıllık bir antlaşma yaptıktan sonra doğuya yöneldi ve Osmanlı egemenliğinin Asya ve doğu denizlerinde sağlanmasını planladı.
- Portekiz'in Hint Okyanusunda artan etkinliğine karşı, Kızıldeniz, Ummandenizi ve Basra Körfezindeki donanmayı güçlendirdi.

- Aynı amaçla Hindistan ve Endonezya ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.
- Afrika üzerinde etkinlik kazanmak için Tunus'un alınması planlarını hazırladı,ancak kendi karşıtları olan Piyale Paşa ve Lala Mustafa Paşa, divanda yapılan görüşmede Tunus'un alınmasından vazgeçilerek Kıbrıs'ın alınmasına karar verildi. Aslında Venedik'lilere karşı alınan bu karar, tüm Avrupa'lıları birleştirecekti,Sokollu bunu ısrarla dile getirmiş isede etkili olamadı ve Lala Mustafa Paşa Divan kararına uyarak 1571 de Kıbrıs'a çıktı ve ele geçirdi.


Bunun üzerine Venedik'liler yanında misilleme olarak savaşa katılan tüm Avrupa Haçlı donanması İnebahtı deniz savaşında Osmanlı Donanmasını yendi.


Bu ağır yenilgiden sonra Osmanlı'ya gelen Venedik elçisine Sokollu  "Biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik, siz ise donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı kestiniz, unutmayınki kol bir daha yerine gelmez ama sakal eskisinden de gür çıkar" demiştir. Dediği gibide olmuş ve Venedik' liler barış istemek zorunda kalmışlardır.
Sokollu'nun Tunus'u alma planı ise sonradan gerçekleşmiş ve Tunus Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Sokollu, 1574 Yılında ölen II.Selim'den sonra tahta geçen  III.Murat döneminde de Sadrazamlığını sürdürmüş isede, artık eski gücü zayıflamış, III.Murat onun karşıtlarına yaklaşmaya başlamıştır. Buna rağmen yinede bazı başarılara imza atmıştır, bunlardan önemlileri : 

- Fas'ı Portekiz akınlarından kurtarması, 
- Avusturya'nın Osmanlı Sarayı içine dönük oyunlarını etkisiz hale getirmesidir.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020