Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

20.10.11

0
Sadrazam Amasya'lı Beyazit Paşa


SADRAZAM AMASYA'lı BEYAZİT PAŞA Hayatı

Soyu      : TÜRK. Amasya
Dönemi : I nci Mehmet(Çelebi Mehmet) 1413 - 1421
                Sultan II.Murat......................  1421 - 1421(3 Ay) TOPLAM 8 yıl.


Amasya'lı Yahşi Bey'in oğlu olan Beyazit, kendisinden önceki iki sadrazam gibi Çelebi Mehmet'i desteklemiş ve korunması için her türlü çabayı göstermiştir, öyleki Yıldırım Beyazit'in yenilgisinden sonra Timur tarafından kuşatma altında bulunan Ankara' dan 15 yaşındaki genç Çelebi Mehmet'i Amasya'ya kaçırıp canını kurtaranda odur.

Çelebi Mehmet'in Bursa'ya kaçırıldıktan ve 1412 yılında Osmanlı Padişahı olarak ilan edilmesinden sonra, Beyazit önce Rumeli Beylerbeyliğine sonrada 1413 yılında sadrazamlığa getirilmiş ve ölüm tarihi olan 1421 yılına kadar bu iki görevi birden üstlenmiştir.

8 Yıllık sadrazamlığı döneminde bu büyük devlet adamı ve kumandanının idari görevleri yanında askeri başarılarınında oldukça fazla olduğu tarihçilerce yazılmıştır.

Bunlardan en önemli askeri başarısı ise oldukça yandaşı bulunan ve Rumeli deki DeliormanBölgesinde hakimiyetini sürdüren Şeyh Bedrettin isyanıdır. Şeyh Bedrettin isyanının özeti şöyledir :
1402 Yılında Yıldırım Beyazit'in Ankara yenilgisini müteakip başlayan taht kavgasında, Osmanlı nın muhtelif bölgelerinde isyanlar başlamıştı ve bunların en önemliside Şeyh Bedrettin isyanıydı. 
Diğer isyancılar ise İzmir Karaburun'da Börklüce Mustafa, Manisa'da Börklüce'nin sağ kol kolu sayılan Torlak Kemal'dir.

Eflak Hükümdarı'nın desteğini alan Şeyh Bedrettin Rumeli'de Tuna'nın güneyine kadar ilerliyerek hakimiyet sahasını ve askeri gücünü yükseltirken, Ege bölgesinde de Börklüce ve Torlak kuvvetleri ise 5000 kişilik asi kuvvetleriyle önce İzmir Sancakbeyini sonrasındadaSaruhan Sancakbeyini yenmeleri üzerine, isyanın çok tehlikeli bir durum yaratacağını gören Çelebi Mehmet, Sadrazan Beyazit Paşa'la birlikte veliahtı Şehzade Murat'ı Börklüce üzerine gönderdi.

Karaburun mevkiinde Beyazit kuvvetleri ile asiler arasında yapılan şiddetli çatışmanın ardından, isyancıların hemen hemen tamamı öldürüldü, esir alınanlar ise Börklüce' de dahil olmak üzere idam edildi ve arkasından Manisa bölgesinde bulunan Torlak Kemal ve emrindeki 3000 e yakın kuvvetleri tamamen imha edildi.

Anadolu'daki bu hezimeti duyan Şeyh Bedrettin kuvvetlerinin yarısından fazlası korkuya kapılarak yöreyi terkedince, Rumeli'ye geçen Beyazit Paşa, Deliorman mevkiinde yanındaki küçük bir asi kuvvetiyle gizlenen Şeyh Bedrettin i ve asileri kolaylıkla yakaladı.

Bu arada Çelebi Mehmet'de Rumeli'de hükümranlığını ilan eden Şehzade Mustafa olayı için Rumeli'ye geçmiş ve Serez'deki karargahında bulunuyordu.

Beyazit Paşa yakaladığı Şeyh Bedrettin'i öldürmeden Serez'e göndererek Padişah Çelebi'ye teslim ettirdi. 
Mehmet Çelebi, bölgedeki Heratlı Mevlana Haydar başkanlığındaki mahkemeye sevkettiği Şeyh Bedrettin'i yargılatarak Serez merkezindeki çarşı meydanında 1420 tarihinde idam ettirdi.
Böylece Beyazit Paşa tarafından Anadolu ve Rumeli isyanları tamamen bastırılmış oldu.

Mehmet Çelebi'nin 1421 yılında ölümünün ardından tahta geçen Sultan II.Murat zamanında da sadrazamlıkta kalan Beyazit, yeni padişahın emri üzerine aynı tarihte Rumeli'de tekrar baş kaldıran Sehzade Mustafa üzerine beylerbeyi olarak gönderilir ve başkaldırının bastırılması istenir.

Rumeliye geçen Beyazit ile Şehzade Mustafa Keşan'ın yakınlarında Sazlıdere mevkiinde karşılaşırlar ve savaş başlar, ancak savaş esnasında Beyazit kuvvetlerinin büyük bir bölümü Şehzade Mustafa tarafına geçince yenilgiyi kabul eden Beyazit teslim olur. 

Bu teslimiyet onun sonu olur ve İzmiroğlu Cüneyt Bey'inde aşırı isteği ile Şehzade Mustafa tarafından boynu vurdurularak 1421 de öldürülür. Mezarı Sazlıdere'dedir.

Amasya'da Cemi, İmaret ve Medrese yaptırmıştır, 1418 tarihli vakfiyeleri,aynı zamanda Ümeradan
olan oğlu İsa Bey'in Bursa'da bir Mescidi ve İmareti vardır.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020