Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

20.10.11

0
Çandarlı Halil Paşa
SADRAZAM ÇANDAR'lı HALİL PAŞA HAYATI 
(Osmanlı'da İlk İdam edilen ve 1800 lere kadar Türkmen soyundan gelme en son Sadrazam)


Soyu      : TÜRK. Ankara/Nallıhan
Dönemi : Sultan II nci Murat.   1439 - 1451
               Fatih Sultan Mehmet. 1451 - 1453  TOPLAM 14 Yıl.

Çandarlı ailesine mensup olan Halil Paşa, Sadrazam Osmancık'lı Mehmet Paşa'nın azlinden sonra Sadrazamlığa getirilen Osmanlı Devlet adamıdır. 


Görevde iken, iki defa ülke yönetiminden çekilerek Manisa'ya giden Padişahın yerine ülkeyi bilfiil idare etmiş ancak dış tehlikeleri görerek, padişahın yine iki defa tahtın başına geçmesine önayak olmuştur.


II.Murat'ın ölümünden sonra iki yıla yakın zamandır Fatih Sultan Mehmet'in emrinde çalışmış isede, İstanbul'un fethinin hemen ardından Halil Paşa önce azledilmiş ve hakkında birtakım söylentiler çıkartılarak Edirne'de zindana atılmış, 120 bin dukalık hazinesi ve tüm mal varlığına el konulmuştur.
Yeniçeri Ordusunun ona karşı sevgisi ve desteği bilindiğinden idamından önce özellikle Rum Devşirme Zağanos Paşa tarafından, Halil Paşa'nın Bizans Casusu ve vatan haini olduğu söylentisi yayılarak Yeniçeriler nezdindeki itibarı düşürülmüş ve 1.Haziran.1453 tarihinde Fatih tarafından idam ettirilmiştir. 
Mezarı Bursa İznik'de bulunan Halil Paşa, Osmanlı'da ilk idam edilen Sadrazam olarak tarihe geçmiştir.


TARİHÇİLERE GÖRE Halil Paşa'nın İdam nedeni ve bir geleneğe son verilmesi :


1- II.Murat Devlet idaresini bırakıp ikinci defa Manisa'ya gittiğinde,tahta geçmesi gereken Fatih çok genç hatta küçük olduğundan, II.Murat tekrar devletin başına geçince, Padişahlığı ertelenen Fatihin bunu unutmaması ve bu konuda Halil Paşa'nın parmağı olduğu düşüncesi,


2- Halil Paşa'nın, ayrı ayrı zamanlarda olmasına rağmen Osmanlı'da Sadrazamlık yapan Çandarlı Ailesinden olması ve yeniçeri ordusuncada sevilen ve sayılan bu ailenin zirveye çıkan gücünden çekinen Fatih aynı zamanda bu aileyi kendisine karşı tehdit olarak görmüş, İstanbul'un fethinden sonra tam yeniçerilerin güvenini kazandığı sırada, fırsatı değerlendirip Halil Paşa ile birlikte Çandarlı Ailesinin Devlet içindeki isminin tamamen silinmesini istemesi.


Halil Paşa'nın azledilmesi ve idamı hakkında çıkan söylentiler ise :


1- İstanbul kuşatmasının son günlerinde, Halil Paşa'nın kuşatmadan vazgeçmek istediği ve bu yüzden Fatih ile tartıştığı,
2- Kuşatma ile ilgili gizli plan ve askeri bilgilerin,paşanın emriyle okçular tarafından Bizans tarafına atıldığı, buna karşılık Bizans'lılarca paşaya içi altınlarla doldurulmuş balıkların gönderildiği,
3- İstanbul'un fethinden sonra her ülkeye haber verilmek üzere elçiler gönderildiği, öbür dünyaya göçetmiş Peygamberimiz ve Sahabelerinede bilgi verilmesi gerektiği ve bunun içinde Halil Paşa'nın görevlendirildiği, 


BİR GELENEĞİN SONLANDIRILMASI :


Bilindiği gibi Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren Halil Paşa'nın öldürüldüğü Fatih dönemine kadar tüm sadrazamlar Türk kökenli yani Türkmen'lerden seçiliyordu.
1453 Yılından 1800 yılına kadarki zaman diliminde Türkmenler tamamen tasfiye edilmiş, bırakın sadrazam olmayı, Kapıkulluğu, Kazaskerlik, Tımar hatta Dirlik sahibi olmaları dahi önlenmiştir.
Osmanlı yönetiminde Dönme/Devşirme olanların egemenliğinin başladığı bu tarihten sonra sistematik olarak Türkmen kökenli güçlü ailelerin tümü yönetim merkezinden uzaklaştırılmış, sınır bölgelerine sürgün edilmiş yada cephelerde görevlendirilmişlerdir.
Türkmen ailelerin devlet yönetiminden uzaklaştırılması ve yerlerine Devşirme kökenli kişilerin getirilmesi konusu ve mücadelesi perde arkasında Osman Bey zamanından itibaren süregelmiştir.
Bunun nedenide Osmanlı Padişah eşlerinin, dolayısıylada annelerinin neredeyse tamamının Türk soylu olmayıp yabancı kökenli olmalarıdır. Yine bilindiği gibi Osmanlı Kurucusu olan 4 eşli Osman Bey ile, aynı durumda bulunan 4 eşli Orhan Gazi'nin eşlerinden sadece birer tanesi Türkmen soyundandır.
Bu yabancı kökenli eşler vede annelerin amansız mücadelesi nihayet semeresini vermiş ve 1453 yılından sonra, devlet yönetimindeki etkinlik tamamen Devşirme kökenlerine geçmiştir..

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020