Bumerang - Yazarkafe

8 Mart Kadınlar Kodu

YASAK SİTELER

3.5.11

0
Herkes için CHPCHP.nin Yeni Yüzü ve Açılımları

Kılıçdaroğlu Başkanlığındaki CHP, Herkes İçin CHP sloganı eşliğinde, Haziran-2011 seçimlerine yeni bir yüz ve açılımla giriyor. Alkışlanacak bir girişim ve çalışma sergilemişler, başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere emeği geçen tüm partilileri vede yönetimi kutlamak gerek.

Bulunduğum ildeki özellikle parti kadınlar kolları ve gönüllülerce kapı kapı dolaşılarak bildirge dağıtmalarıda ayrıca takdir edilecek bir durum.
Yeni yüzüyle seçmen karşısına çıkacak olan CHP. dende bu beklenirdi doğrusu.
Elimize geçen bu bildirgedeki maddeleri ve bizimde öngördüğümüz bazı ilaveleri açıklamak isterim.

Maddeler aynen şöyle sıralanıyor :

1-Başta geniş kapsamlı her aileye Aile Sigortası uygulaması olmak üzere,
2-Hak ve Özgürlükleri genişleten ve güvenceye alan bir ANAYASA,
3-Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırılması,
4-DGM vari Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması,
5-Yasaklanan Atamızın vasiyeti Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu nun   tekrar yaşatılması,
6-Özgür ve Bağımsız bir Medyanın sağlanması,
7-Telekulak ve korku imparatorluğunu yaratanlardan hesap sorulması,
8-Faili Meçhul Cinayetlerin aydınlatılması Devlet içindeki çetelerin ortaya çıkartılması,
9-YÖK. ün kaldırılması,
10-Üniversitelerin bilimsel, yönetsel ve mali özgürlüğe kavuşturulması,
11-Üniversite yönetiminde öğrencilere söz ve katılım hakkı tanınması,
12-Yurt sorununun en çok iki yıl içinde çözüme  kavuşturulması,
13-Üniversite de harçların kaldırılması,
14-Yoksulluğun sona erdirilmesi
15-İşsizlik sigorta fonu nun başka yerlerde kullanılmaması,
16-Taşaron düzenine sonverilmesi,işçilerin kadrolu çalıştırılması,
17-Kamuda 4/B – 4/C kadro tiplerine son verilmesi,
18-Emeklilere milli gelirden pay verilmesi,
19-İntibak yasası ile emekliler arasındaki farkın giderilmesi,
20-Tarım ve çiftçilik desteklenecek,mazotta ÖTV.kaldırılması,
21-Kadın ve gençlerin siyasette temsili nin arttırılması,
22-Seçim barajının %10 dan aşağı çekilmesi,
23-Seçim yasalarının değişerek,M.vekili adaylığında önseçime gidilmesi,
24-Siyasi parti yasalarının değiştirilmesi,lider sultasına son verilmesi,
25-Millet vekili dokunulmazlığının (Mürsü hariç)kaldırılması,
26-Siyasi ahlak yasasının çıkarılması,
27-Millet vekili seçilenlere,İNT.de mal beyanında bulunma zorunluluğu,
28-Siyasette finansmanın şeffaf durumu getirilmesi,
29-Bütçe kesin hesap komüsyonu kurulması ve başkanın muhalefetten olması,
30-Kamu ihale yasasının Av.standartlarında göre düzenlenmesi,
31-GAP projesinin tamamlanması,
32-Mayınlı sınır arazilerinin temizlenerek topraksız köylülere verilmesi,
33-Doğu ve güneydoğuda ki yatırımlara sıfır faiz ve uzun vadeli kredi verilmesi,
34-Doğu ve güneydoğuda işsizlik ve aş ın devlet yatırımları ile çözülmesi,
35-Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmesi ve dışa bağımlılığa son verilmesi,
36-Çevre talanına son verilmesi,
37-Rant yasaları değil kent yasalarının çıkarılması,
38-2/B Arazi sorunlarının çözülmesi,orman köylüsüne  kullandıkları arazinin ücretsiz verilmesi,
39-Üreticinin baş tacı edildiği bir düzenin kurulması,
40-Ekonominin sıcak paraya değil,çalışana üretene ve alın terine tahsisi,
41-Bilim ve teknolojiye dayalı,yüksek katma değerli kalkınmaya gidilmesi,
42-2023 de Türkiye nin bölgesinde lider ve dünyada oyun kurucu durumuna getirilmesi.

MADDELER BÖLÜMÜ ELEŞTİRİLER :

M.4 : Özel Yetkili Mahkemeler ancak yapılan yolsuzluklar araştırıldıktan sonra kaldırılmalıdır.

M.16 : Taşaron düzenine son verilmesi :
           Sadece Devlet sektöründe geçerli olmalıdır.Özel sektörde uygulanması yanlış olur.Zira hem özel sektör ile tüm küçük orta esnafı karşınıza alırsınız hemde sektör işçi alımını kısıtlar.

ACI AMA GERÇEK : 

Sol görüşlü gruplar için acıda olsa bir gerçeğin varlığı aşikardır artık ülkemizde.

Liberal Ekonomiyi benimsemiş, dünya liberal ekonomi sistemi içinde yerini almış, birtakım serbest ticari prototokollerin altına imzasını atmış vede gümrük duvarlarını sonuna kadar açmış olan bir ülkede, aşırı milliyetçilikten, devletçilikten işçi önderliği ve benzerlerinden bahsetmek geride kalmıştır artık.

Böyle ülkelerde öncelik yerli veya yabancı, özel veya tüzel teşebbüs sahiplerindedir.

Onların yatırımları ve aralarındaki rekabetlerindedir ülkenin zenginliğinin ve gelişmişliğinin sırrı.

Bu yatırım ve rekabet neticesi işçi sınıfıda gelişir, işsizlikte önlenir. Onları karşısına alan bir siyasi örgüt iktidar olamaz, olsada kısa zamanda sona erer. (Ülkemizde bunun örneğini maalesef görmüş durumdayız)

Devletin katı kuralları ve ürkütücü kararlarıyla  ne işsizlik önlenir, ne ülke gelişir nede halkın mutluluğu sağlanır.

Devletin yapacağı tek şey onlara önderlik etmek, yol göstermek, yatırımları için alt yapıyı hazırlamak, brokraside kolaylık sağlamak, yerli veya yabancı sektörlerin yatırımlarını ülkede yapması için onları teşvik etmektir.

Özelliklede Devletin vede siyasi örgütlerin kendi karşılarında öcü gibi görünmesini önlemektir.
(Eski CHP ve sol siyasi örgütler böyle görüntü veriyorlardı)

M.32 : Mayınlı arazilerin topraksız köylülere verilmesi. Kesin olarak işletilmek vede satışı yapılmamak kaydıyla.

M.33 : Yatırımlara sıfır faizli kredi verilmesi. Her defasındaYapılan işin kesin hesabı kadar kredi verilmesine azami dikkat,yapılmayan işe kredi verilemez.Bu konuda hassasiyet gösterilmesi.

M.34 : Devlet yatırımları ile çare ön planda çok güzel görünmekle birlikte, ileride iktidar partilerinin istihdam yuvası olduğunu  unutmayalım.Türkiye Kamu iktisadi Teşekküllerinin böyle uygulamarı maalesef çoktur ve önüne geçilemez.Dayısı olanların ekmek kapısı olduğu aşikardır. Bu bakımdan bu maddenin kaldırılması sadece kredi desteğinin yeterli olduğu.

M.38 : Bedava verilen orman arazilerinin bizzat işletildiğinin takibi ve satılmaması şartının getirilmesi.

M.39-40 : Bu maddelerde bir yanlış anlama görülebilir. Sanki artı emeğin çalışanlara pay edilmesi gibi bir izlenim doğar. Ülke ekonomisine katkıda bulunan Tüm çalışanlar, esnaflar,çiftçiler,büyük küçük tüm özel sektör grupları baş tacı edilmelidir.


*******************************************

AİLE SİGORTASI DETAYLARI :

CHP.nin Aile Sigortası hakkındaki kitapcığında şunlar var :

HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK

-Aile sigortası,sağlıklı ve eğitimli nesillerin garantisidir.
-Aile sigortası ile çocuklarımızın çalışmasını önliyecek,onların sağlık ve eğitimdeki tüm hizmet ve fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanmasını sağlayacağız.
-Aile sigortası kapsamında her aileye,çocuk başına aylık 45-100 TL.olmak üzere,toplam iki çocuk için sosyal destek vereceğiz.
-Okula devam eden tüm çocuklarımıza her ay nakit eğitim desteği sağlayacağız.
-Eğitimine devam eden çocuklara her ders yılı başında kitap ve kırtasiye desteği sunacağız.

SIFIR YOKSULLUK

-Her yurttaşımızın en temel ihtiyacı olan insanca yaşama hakkını sağlayacağız.Herkes eğitim ve sağlık olmak üzere tüm hizmetlerden eşit pay alacak.
-Sosyal demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan güçlü sosyal devleti Türkiye’de oluşturmak bütün hedeflerimizin üzerindedir.
-Aile sigortası ile tüm yurttaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan,bağımsız,özgür ve eşit bireyler olarak yaşamasını sağlayacak,bütün toplum için adalet getireceğiz.
-Aile sigortası ile asgari ücretin altında geliri olan aile kalmayacak.

MİNNET DEVLETİNE SON VERECEĞİZ

-Yurttaşlarımıza seçme özgürlüğü sağlamak için nakit destek sunacağız.
-Desteklerin sağlanmasında yaygınlaşmış olan gelişigüzel uygulamaları,yüksek ve usülsüz harcamalar dahil olmak üzere tüm yolsuzlukları önleyeceğiz.
-Kurumsal karmaşayı ortadan kaldırıp kaynaklarımızı etkin,ekonomik ve verimli kullanacağız.İhtiyaç sahiplerinin başvuracağı tek adres Aile sigortası (AS-KUR)olacaktır.
-AS-KUR a ulaşamayan vatandaşlarımıza sosyal hizmet uzmanlarıyla biz ulaşacağız.
-Aile sigortasından yararlanan yurttaşlarımızın onurunu korumak en büyük önceliğimizdir.

GÜÇLÜ KADIN,GÜÇLÜ TOPLUM

-Kadının ailedeki ve toplumdaki rolünün güçlenmesi en büyük hedefimizdir
-Aile sigortası kapsamındaki destekleri doğrudan kadına verecek,her ay kadının banka hesabına yatıracağız.
-Çocuk bakımı nedeniyle işgücüne katılamayan kadınlarımızın istihdam oranını artıracak çocuklarını okul öncesi eğitime teşvik edecek yardımları yapacağız.
-
TOPLUMUN MAĞDUR KESİMLERİ SOSYAL DEVLET ÇATISI ALTINDA

-İhtiyacı olan her aileye aylık 125-190 TL.yetişkin desteği sağlayacağız.Ailenin bölünmüş olması ve ailenin geçim yükünü kadının üstlenmesi durumlarında desteğin tutarını artıracağız.
-Ailede bulunan yaşlıların bakımına yönelik olarak aylık 100-150 TL.destek sunacağız.Bu kapsamda yaşlılarımızın sağlık yardımlarınıda Aile sigortası kapsamında karşılayacağız.
-Engelli yurttaşlarımızı çalışma yaşamına kazandırmak temel amacımızdır.Kamuda engelli yurttaşlarımıza yönelik tüm boş kadroları dolduracağız.
-Özel kesimin engelli istihdamını ise prim ve vergi indirimleri, kıdam tazminatlarının kamu tarafından yüklenilmesi gibi etkin yöntemlerle destekleyeceğiz.

İŞSİZLİKLE MÜCADELE

-Aile sigortası, CHP nin istihdamlı büyüme stratejisinin temel taşıdır.Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır.
-Aile sigortası kapsamında,tüm vatandaşlarımızın meslek eğitim kurslarına devam etmesini ve İş-Kur a kayıtlı olmasını teşvik edeceğiz.

HER YOKSUL AİLEYE AYDA EN AZ 600 TL. AİLE SİGORTASI.

******************************************

AİLE SİGORTASI BÖLÜMÜ ELEŞTİRİLER :

HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK

Bu bölümdeki yardımlar Çocukların ilköğretim e devam etmeleleri şartıyla yapılmalıdır.Lise ye giderse yine devam etmelidir.Okula gitmeyen çocukların ailesine bu konu ile ilgili yardım yapılamaz. Ayrıca çocuklarından erkek çocuğu okutup,kız çocuğunu okutmayanada yardım yapılamaz.

Diğer bölümlerde ana amaç kimsenin aç kalmaması ancak :
Devletin direkt parasal veya başka türlü desteği yeni bir dilenci toplum yaratmasına neden olur ve AKP nin uygulaması devam eder.
Kişilere balık yemesini değil öncelikle balık tutmasını öğretip buna yardımcı olunmasıdır.


SOMUT ÖNERİLER :

1.     TC. Devleti yasaklar ülkesi olamaz. Toplum yaşamında Önce Devlet sonra insan düzeninden vazgeçilmeli, önce insan kavramı yerleşik olmalıdır. Binlerce km.karelik toprağı ve milyonlarca nüfusu olan bir devlette,insanları mutlu değil ise bu devletin büyüklüğünden yüceliğinden bahsedilebilirmi.

Seçim propagandalarında özellikle şu noktaların halka açıklanmasında yarar görüyorum. Biliyorsunuz sigara yasağı çıktığı zaman neredeyse tüm millet alkışlamıştı.

Buda ne acıdırki kendi kendini koruma yeteneğinden yoksun insanların bariz itirafıdır.Devlet bizi koruyor güvencesi. 

Aydın olanı olmayanı tümünün aklına şu soru hiç gelmedi.Acaba bu yasak gelecek yasakların bir başlangıcımıydı,halkn yavaş yavaş yasaklara alıştırılmasımı isteniyordu.
Bunun böyle olduğu zamanla çıkan yasaklardan ve uygulamardan anlaşılmaktadır.

Örneğin çocukları koruma bahanesiyle,parklarda samimi görünen erkek kız gençlerin uyarılması,içkili restoranlara aile yanında çocukların getirilmemesi, içkili işyerlerinin tesbit edilen bölgeler dışında açılmaması,(yakında ramazan günleri lokantaların açılmaması gibi yasaklar konursa şaşmamak gerek) ve yasakların en önemlisi ise yavaş yavaş İnternet ağının kısıtlanması.

Demokrasinin ağza alınmadığı İran ve benzeri ülkelerdeki İnternet yasakları maalesef  bizdede yürürlüğe girmektedir. Buna iki örnek verebiliriz :

a) Ülkemizde yüzbinlerce site sahibinin kullandığı Blogger hizmet sağlayıcısı tarafından verilen Blogspot ekli sitelerin tamamı, adını tesbit edemediğimiz bir mahkemenin, hiçbir bilirkişiye danışmadan verdiği bir kapatma kararı gereği ki hukuk dışıdır bu karar, karar eline geçer geçmez bu nasıl olur demeden, Telekomünikasyon İletişim Daire Başkanlığı tarafından anında kapatılmıştır.

b)Yine bu günlerde aynı Başkanlık sözde Çocukların korunması bahanesiyle ,tüm İnternet sitelerine filitreleme adıyla yasaklama getirmektedir ve mahkeme kararı alınmaksızın her an istediği İnternet sitesini veya grup siteleri anında kapatabilecektir.

2. Sosyalizm sistemini çağrıştıran aşırı sosyal haklar düzeni söylevlerden vazgeçilmeli. Bir ülke hem bunları savunacak hemde liberal dünya ilkelerini uygulayacak, bu mümkün değildir. Bir Kuzey Kore örneğini verirsek, Kore yönetimi ,biz sosyalistiz ama dünyanın liberal politikaları ve ticaretine açığız diyebilirmi.Eşyanın tabiatına aykırıdır bu.

3. Çalışıp vergi veren her kişi kutsal sayılmalıdır. İster beyin gücüyle.ister beden gücüyle,isterse sermayesiyle çalışan üretime ortak olan herkes bu kavram içinde tutulmalıdır.

4. Kendi başına iş yapmaya çalışanlarla (Küçük esnaf ve benzerleri) Hür teşebüsün önderleri özel sektör üzerindeki devlet baskısından vazgeçilmelidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan bir ülke olduğumuzu unutmamak gerek. Gelişmiş batı ülke kriterlerinin bizte tam olarak uygulanması ters tepki yaratır.

Eskiden “hiçbir şey bilmiyorsan bir kasa limon al pazarda sat” önerisi bugünün Türkiye’sinde anlamını kaybetmiş durumdadır.İşsiz bir kişi
bunu yapmaya kalksa, anında karşısında siyah çantalı SGK,Vergi Kontrol Memurları vede Belediye zabıtalarını bulur ve anında teşebbüsüne son verilir.
İşsiz vatandaşa arkadaş yaparsan kurallara uyarsın yada yapamazsın demenin işsizliğe katkıda bulunacağını yetkililerin bilmesi gerekir.

Aynı durumda benzeri olan bir küçük esnafı örnek alalım : Bir mahalle bakkalı veya tamirci esnafı yanına bir işçi alsın.

Kirası 300 TL.olan dükkanda,100 TL.nin üzerinde muhasebe ücreti,her ay ve üç ayda bir tanzim edeceği maliye evrakları için 18 TL.evrak ücreti
Telefonu elektriği belediye harcı derken bunların yanınada tam gün SSK. Maliyeti olan 1000 TL.ye yakın ücreti  ödeyeceksin, Av. kriterlerinde böyle şey olmaz dersen, o esnaf ne yapar, önce işçiyi çıkartır, sonrada dükkanını kapatır.

Rahmetli Özal’ın ekonomi politikasının hala uygulanması neticesi küçük esnafın yok olmasının nedenide budur.

Diğer taraftan aynı tür yanlı veya yansız devlet kurumları baskısı sonucunda kapanan özel sektör kurumlarıda buna örnek tir. Baskıya maruz kalan özel sektör ya dayanamaz baskıya kapısına kilit vurur,yada gücü varsa toparlar işyerini başka ülkeye gider orda devam ettirir işini.
Sermaye milliyetçilik,din ülke kavramlarını düşünmez,düşünemez.

5. Aile sigortası ve aile yardımları konusu ilk etapta çok uygun ve güzel
görülebilir. Ancak ülkemizdeki sosyal yaşamda bunun sakıncaları olabileceği gibi mali külfetinin de altından kalkılamayacağı aşikardır.

Şöyleki :
a)     Çocuk yardımı : Her çocuk için yardım yapılmaz,sadece hanede bulunan ve okuma çağında olan tüm çocukların okutulması durumunda yardım yapılmalı, okul ihtiyaçları için nakit yardım yapılmamalı, sadece okul ihtiyaçları piyasadan alınarak verilmelidir. Aksi takdirde o amaç için verilen para anında başka ihtiyaçlarda kullanılır.

b)    Her aileye nakit yardım : Her aileye şu kadar parasal yardım yapılması zor ve sakıncalı bir uygulama. Evin hanımınada verilse bu paranın kullanımı onun isteği doğrultusunda olmaz, erkek egemen toplumlarda bu mümkün değildir. Bunun için bu tür yardımların, her ay devamlı verilmesi yerine, ailede sağlıklı iş yapabilecek kimseler varsa onlara iş yapabilmeleri için faizsiz kredi verilmesi gerekir.Bu uygulama hem çalışarak ailenin geçimi sağlanmış olur hemde dilenci toplumun önüne geçilir.

SONUÇ :

Bu güne kadar AKP karşısında alternatif bir parti yoktu.Olmayıncada tabiatıyle iktidarlarına devam etmesi doğaldır.

Sn.Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında bu alternatif ortaya çıkmış görünüyor.
Tabiatıyle birtakım açılımların yapılması şartıyladır bu durum. Eski CHP söylem ve uygulamalarıyle bunun gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir.
Bilindiği gibi CHP nin standart oyu %20 lerde dir.

Yeni açılımlı CHP nin başarılı sayılması için iki seçenek vardır:
1.     Tek başına iktidar olmak,
2.     Yada oy oranını %30 un üzerine çıkarmak. Bu oranın aklındaki bir rakam başarısızlık sayılmalıdır

NOT: Sn.Kılıçdaroğlu'nun sesiyle yayınlanan reklamlarda, Toplumun tüm kesimlerine isimleri ile eşit olarak hitap edilmelidir.(Örneğin Tüm çalışanlar, Çiftçiler, Emekliler Esnaflar, küçük ve büyük ölçekli özel sektörler vs.)

SİTEMİZ ADINA, GEREK İKTİDARA ALTERNATİF OLMA ve GEREKSE İKTİDARA GELEBİLME YOLUNDA HIZLA İLERLEYEN Sn. KEMAL KILIÇDAROĞLU'nun BAŞKANLIĞINDAKİ  CHP.ne BAŞARILAR DİLERİZ.

BENZER KONULAR :
Kemal Kılıçdaroğlu Profil
CHP ve Kılıçdaroğlu
CHP ve İktidar
CHP Kurultayından Beklenenler
CHP nde Ne Değişti.
CHP nin Başarısızlığı (Yorumlar)
CHP , 6 Ok ve Kapitalizm.
CHP Şafak Pavey'e Hakaret
ETİKETLER : KILIÇDAROĞLU - LİBERAL EKONOMİ - AİLEYE SİGORTASI - 4-B , 4-C  - YÖK - TELEKULAK
.....Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
     Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020