Bumerang etiketi

Bumerang - Yazarkafe

6.10.19

0
Antik Mısır ve Çocuk Firavun II. PepiANTİK MISIR DÖNEMİNİN EN KÜÇÜK FİRAVUNU II. PEPİ NEFERKARE

MÖ. 3050 Yılından, MÖ. 30 Yılındaki Roma İmparatorluğu işgaliyle sona eren 3020 yıllık Antik Mısır Uygarlığı döneminde, toplam (31)  hanedanlık , (2) değişik İktidarlık ve (317) firavun içinde, en küçük yaşta tahta oturan ve tahminen 94 yıllık hükümranlığı ile en uzun krallık dönemini elinde bulunduran II. Pepi'nin(Epy), kazılarda ortaya çıkan ilginç mektubudur bu makalenin ana konusu.

            Çocuk kral Pepi.II annesinin kucağında.

Çocuk kral şöyle sesleniyordu daha doğrusu emrediyordu, hiçbir firavunun çok önemli birşey olmadıkça emir vermeyi aklına dahi getirmediği, Nubia'da iş seyahatinde bulunan sarayın ünlü danışmanı bilge Harkhuf'a :

"Bir kerede saraya gel"
"Herşeyi bırak , saraya gel" "Bir mektubunda ufuktaki cüceler ülkesinde, cücelerin ilahi danslar yaptığını söyledin...Acele et bir cüce getir, canlı, mutlu ve iyi, ilahi danslar için, kalbi sevindirmek, kralın kalbini memnun etmek"

                     Kralın Harkhuf'dan istediği Pigmelerden bir kabartma.
         
Hanedanlığın önemli işleri için sık sık ülke dışına çıkan Harkhuf'un dördüncü seferi böylece sona ermişti.
Çünkü ana kraliçe, kral olan küçük çocuğun heyecanını anlatarak, ona dans eden bir cüce getirmesi için adeta yalvarıyordu.
           
                 Cüce ailesi heykeli (Cüce Seneb, eşi ve çocukları)

Harkhuf Ana Kraliçe tarafından kaleme alınan mektubu okur okumaz, seyahatini yarıda keserek, kendisini Mısır'ın en zengin adamı unvanını kazandıracak olan ve küçük krala hediye olarak götüreceği cüce (Pigme) insanı aramaya koyulur.

Eski Mısır'da özelliklede Erken Hanedanlar ve Eski Krallık dönemlerinde, Orta Afrika'da bölgeye has bir ırk olan kısa boylu cüce insanlar (Pigmeler), gerek kraliyet ailesi ve gerekse zengin ve ileri gelen ailelerce, sahiplerini eğlendiren, mutluluk dağıtan ve dans eden göksel, ilahi armağanlar olarak görülürdü.
Yanında oldukça güzel bir pigme ailesi ile kralın huzuruna çıkan Harkhuf, küçük Kral Pepi II ve annesi Kraliçe Ankhres-Meyre tarafından sevinçle karşılanır, memnuniyetlerinin ifadesi olarak da onu, hatırı sayılır değerli araziler, altın ve değerli ziynet eşyası vererek taltif ederler.

                Harkhuf 'un, Qubbet el-Hawa'daki taş mezarından kabartması    

Harkhuf'un dünyanın en eski kaşiflerinden biri olduğu bilinmektedir. Günümüzden 4000 yılı aşkın bir zaman önce 23 ncü Yüzyılda, Eski Mısır'da yaşamış olan ve zamanın kralları, krallık hanedanları, ülkenin ileri gelenlerince itibar gören, düşüncelerine başvurulan kaşifin yaşamı tamamen Mısır ve diğer Afrika ülkelerinde seyahat etmekle geçer.

Diğer krallıklarla, kabilelerle kurduğu ilişkilerde adeta bir barış görevlisi gibi çalışır, olabilecek anlaşmazlıkları önceden çözmeye ve savaşa meydan vermeden barışın devam etmesi için  elinden geleni yapar.

                 Harkhuf ve oğlu (Qubbet el-Hawa)

Öyleki bir önceki fravuna daha önceleri hiç denenmemiş yollarla Mısır'ın hiç sahip olamadığı inanılmaz bir egzotik hazineyi geri getirir.
Buda yetmez kıyım haline dönüşecek bir savaşı başlamadan durdurmayı başarır, komşu ülkelerden bölgenin en güçlü ordusuna sahip olan Yam Krallığı, araları açık olan sınır komşusu Temeh Krallığına saldırmayı ve ülkeyi yerle bir etmeyi planlamışken, Harkhuf'un ara buluculuğu ile savaş durdurulur ve binlerce Temeh'linin canı kurtarılmış olur..

Ancak bu başarılarının hiçbiri, genç Kral II. Pepi'nin istediği dans eden ve ilahi bir varlık sayılan cüce insanın bulabilmenin verdiği heyecanı kaşife vermiyordu..

            Harkhuf türbesi

Ancak bu kadar büyük heyecanın sebebi, çocuk kralın gözlerindeki sevinci görme isteğinden ziyade cüce adamın onu çok çok zengin ve itibarlı bir kişi yapacağı gerçeği idi.

Ayrıca istenen cüce adamın bulunup getirilmeside öyle kolay sayılabilecek cinsten değildi, krallıktan tahmini 2000 km. uzaklıktaki bir kabileden barışçıl yollarla alınacak cücenin getirilmesi de ayrı bir zor şartlar içeriyordu, yol boyu birtakım tehlikelerle karşılaşma ihtimali vardı.

Hatta bundan dolayı krallık emir üstüne emir yağdırıyor, dönüş yolunda cücenin sağ salim saraya
kavuşabilmesi için alınacak tebdirleri ve emirleri tek tek sıralıyordu.

Cüce adam dönüş yoluna çıkmadan önce, tüm yol boyunca rahipler gözetmen olarak görevlendirildi, konaklama noktaları tesbit edildi, hazırlandı, güvenlik önlemleri alındı.

Ve Harkhuf'a şöyle sesleniyordu krallık, mektup ekinde:
"Seninle tekneye indiğinde, etrafında onun yanında durması için güvenilir adamlar al, suya düşmesine izin verme. Geceleri yatağa gittiğinde, başında dolanıp, yatması için güvenilir adamlar edin. Geceleri on kez kontrol edin."

                         Küçük Kral Pepi II , Annesi Kraliçe Ankhnes-Meryre'nin kucağında

Henüz yedi yaşına basarken devasa bir imparatorluk tahttına oturan ama annesinin kucağından inmeyen Pepi.II, Eski Mısır tarihinin  en küçük kral unvanına sahip olmasına karşın, 94 yıllık bir saltanat dönemi ile de krallığı en uzun sürede yöneten kral unvanını da elinde bulundurmakta.

Ancak Pepi,II nin 94 Yıllık saltanatı Manetho tarafından onaylanmış ise de bazı araştırmacılar bu rakamın doğru olamıyacağını dile getirdiler ve aslında esas saltanat zamanının 64 yıl olduğunu, bu rakamın yanlışlıkla 94 olarak kayda geçmiş olabileceğinde ısrarlı oldular.

                          Pepi.II Taştan oyma heykeli.

Herne kadar Pepi.II küçük yaşta kral olmuş isede, yetişkin yaşa gelinceye kadar önemli karar alma ve yönetim yetkisi kendisine verilmedi.
Krallığın yönetimi annesi Kraliçe Ankhnes-Meryre ile amcası Djau'ya verilmişti, kral ülkeyi yönetebilecek belirli yaşa gelmiş iken bile yönetimde pek başarılı olamıyordu, hatta yönetim usulüne aykırı olmasına rağmen arada bir valilerin yönetimde söz sahibi olmalarını istiyordu.

Bu ve bunun gibi olumsuz istekler ve yönetimdeki güç zafiyeti nedeniyle Annesi ve amcası her defasında yönetime ortak olmaya devam ettiler.

Eski Mısır medeniyetinde firavunların kayıtsız, şartsız güçlü hükümranlıklarının yanında, onları dahada güçlü kılacak ayrı bir özellikleri daha vardı, bu güç tanrı ile insanlar arasında aracı olmak gibi ilahi bir kudretten ileri geliyordu.

                    Kral Pepi.II nin kara taştan oyma heykeli. (NewYok Metropolitan Müzesi)

Bu nedenle çocuk olsun yada çok yaşlı hiç önemli değildi, güçleri ve otoriteleri hiç bir zaman zafiyete uğramıyacak kadar kuvvetli idi.

Kral.II Pepi döneminde Mısır, altın çağın son günlerini yaşamaktaydı, bu düşüş kralın çok uzun zamandır iktidarda kalması ve aşırı yaşlılığından dolayı son günlerinde dahada belirgin hale geliyordu.
Ülke içinde özellikle çiftçiler ile tüccarların huzursuzlukları devam ederken, dış ilişkilerde pek güzel gitmiyordu.
Dış ticaret zayıflamıştı, eski ilişkiler kalkıyordu tek tek ortadan, komşu Nubia'ya gönderilen ara bulucu liderleri öldürülmüş olarak bulundu, en önemli ticari ilişkilerin sürdürüldüğü Byblos ile ticaret kesilmemiş olsada önemini yitirmişti,ülke açıkça kaosa sürükleniyordu.

                                Pepi.II nin piramit kompleksi.

Nihayet iyice yaşlanan kralın ölümünden sonra kaos dahada arttı, taht kavgaları başladı, bir kısım  halk isyana kalkıştı, böylece eski Mısır uygarlığının altın çağıda son bulmuş oldu.

Kral Pepi.II nin mezar kompleksi babası ve erkek kardeşinin mezarlarına bir km.lik bir mesafede ve 4. Hanedana ait Shepseskaf anıtının yakınında, Güney Saggara'da inşa edilmiştir.

                                Piramit kompleksinin restore sonrası tasarlanan maketi 

Kompleks, önceki fravunlarınkine nazaran ölçü bazında daha küçük ve dekoresi de daha düşük seviyededir.
Eşlerinden üç tanesinin mezarlarıda kendi piramitinin yanında üç küçük piramittedir.

Bizi Takip Edin

Share

14.9.19

0
Blogger Sitelerde Sayfa Hazırlanması ve Yayın

BLOGGER SİTEYE METİN - RESİM - VİDEO KAYDEDİLMESİ ve YAYINLANMASI

Bu sayfamızda Teması seçilmiş ve tüm ayarları yapılarak kullanılır duruma getirilmiş bulunan hazır Blogger Web Sitelerini ilk defa kullananlar ile özellikle "Konuk Yazarları" aydınlatmak için pratik olarak gerekli olan tüm bilgiler ile sitede sayfa açma, düzenleme, yayınlama, Metin yazma veya kopyalama,  Resim yada Video yükleme ve benzeri konuları adım adım anlatmaya çalışacağız.

     (Şekil. 1)

1. Önce işlem yapacağımız sitenin yayınlanmış herhangi bir sayfasını ekrana alıyoruz ve sayfanın üst sağ köşesindeki "Sign in" veya Türkçesi "Giriş" seçeneğini tıklıyoruz. (Şekil:1)

                                     (Şekil. 2)

2. Açılan sayfadaki "E-Post Adres" hanesine, Site Yöneticisinin kullanım için izin verdiği E-Post adresini yazıyoruz ve "Sonraki" seçeneğini tıklıyoruz, "Parola" hanesi açılıyor, parolamızı yazıyor ve tekrar "Sonraki" seçeneğini tıklıyoruz. (Şekil:2)

     (Şekil. 3)

Açılan sayfa Blogger işlem sayfasıdır ve ayarlar da dahil tüm blogger işlemleri bu sayfada gerçekleştirilir.
Blogger işlem sayfasında, konuk yazarların yetkileri ve kullanım alanları kısıtlıdır, bunlar sadece :

a) Kendi yeni sayfalarını açabilirler (Yeni Yayın),
b) Bu sayfaya her türlü metin yazma veya resim, video yükleme işlevlerini gerçekleştir, kaydeder. (Kaydet)
c) Site yöneticisinin olurunu alarak yayınlayabilirler. (Yayınla)
b) Ayrıca isterlerse sayfayı tamamen silebilir (Sil),
c) Sonradan sayfaya girerek gerekli düzeltmeleri yapabilir (Düzenle), kaydeder,
d) Tamamlanmış ve yayınlanmış sayfaları görüntüler (Görüntüle)

Diğer konuk yazarlar ile admin (Yönetici) tarafından açılan sayfalara müdahale edemez, sadece sayfalara "Görüntüle" yada "Önizleme" seçeneklerini kullanarak girebilir ve izleyebilirler.

Ayrıca Blogger tasarımını ve kullanım koşullarını değiştirebilecek "Ayarlar" menüsü ile Google istatistik ve diğer verilerine ulaşamazlar.

3. Yeni Sayfa Açma :

"Yeni Yayın " Seçeneğini tıklıyoruz (Şekil:3), yeni işlem sayfa açılır.

     (Şekil. 4)

4. Yeni açılan sayfa "Oluştur" veya "HTML" bazında açılır, istersek biz istediğimiz seçeneği kullanabiliriz.
"Oluştur" seçeneği ile açılan sayfaya "HTML" Kodu bulunmayan tüm Metin, Resim ve pek randuman vermesede arada bir video kayıtları,

"HTML" seçeneği ile açılan sayfaya ise baştaVideo ve Reklamlar olmak üzere kodu bulunan her türlü resim ve metinlerin kayıtları yapılabilir.

5. "Oluştur" Seçenekli sayfanın kullanımı :

a) Metin yazılması veya hazır metinlerin kopyalanması :
    Sayfaya metin yazmanın, Word a yazmaktan hiç bir farkı yoktur, İlk önce yapılacak işlem, sayfanın konusunu anlatacak olan, özenle seçilmiş ve ilgi çekici başlık"Yayın Başlığı" hanesine yazılır.

Başlığın özenle seçilmesinin nedeni, Google veya benzeri arama motorları, yayınlanmış Web sayfalarını bu başlıkla arar, bu nedenle başlık ne kadar ilgi çekici olursa , aynı oranda, arama motorları listesinin üst sıralarında yer alır.

b) Yayın başlığı kaydedildikten sonra sayfaya geçilir ve üstte enter ile verilecek bir adım boşluktan sonra (Reklam kodu için) Sayfanın başlığı atılır ve metnin yazılmasına yada hazır metinlerin "Kopyala/Yapıştır" veya "Sürükleme" metodları ile kaydedilmesine geçilir.

c) Metin ile ilgili resim, tablo veya video varsa onlarda belirli  esaslara göre kopyalanır ve metnin içerisine serpilir, sağda, solda veya ortada olmak üzere, sonrada aktarılan bu ögelerin boyutları, isteğe göre  Küçük-Orta-Geniş-Çok büyük veya Orijinal Boyut olarak ölçülendirilir.

    (Şekil. 5)

6. "HTML" Seçenekli Sayfanın Kullanımı :

Bu sayfaya üst paragraflarda da anlattığımız gibi sadece HTML veya başka modlarda kodlandırılmış, Resimler, Reklam Panoları, Videolar ve benzerlerinin kodları kaydedilir.
Ögelerin boyut ve yerleşim yerleri HTML kod içindeki değerlerin değiştirilmesi ile gerçekleştirilir, ancak Reklam ve benzeri özel ögelerde yapımcı, özellikle boyut değişikliğine izin vermez.

NOT : 1
Sayfa hazırlanırken gerek yazımda ve gerekse kopyalama işlemi sonrası verilen arada, metin veya ögelerin "byte" bazında boyutuna göre minumum 3-5 saniye içinde otomatik kayıt yapılır, yani "Kaydet" seçeneği tıklanmadan kayıt gerçekleştirilir.

Metin veya ögelerin boyutu yükseldikçe bu kayıt zamanı da orantılı olarak yükselir, bundan dolayı
sayfa kapatılırken, ya oto. kayıt beklenmeli, yada manuel kayıt yapılmalıdır.

Konuk yazarlar tarafından hazırlanan sayfalar sadece kaydedilir, taslak olarak kalır ama yayınlanmaz, yani sayfa taslak halinde blogger işlem sayfasında yerini alır. Sayfanın yayın yetkilisi Admin yada Site Yöneticisidir.
Yönetici taslak sayfayı inceler, genel site kurallarına ve kanuni prosedürlere uygun olmayan noktalar tesbit ederse onları düzeltir, diğer estetik görüntüleride yeniden dzayn eder ve reklamlarıda yerleştirerek sayfayı yayınlar.

NOT : 2
Blogger sitelerde yazı renkleri, boyutları, harf özellikleri ve benzerleri bir program dahilinde site yöneticisi tarafından düzenlenmiş isede, kullanıcılar veya konuk yazarlar sayfa üzerindeki komutları kullanarak kendi sayfalarında gerekli değişiklikleri yapabilirler.(harf boyutları, renkleri vs.)

Bunların neler olduğu nasıl kullanılacağı henüz yapım aşamasında olan ayrı bir başlıkta tüm detayları ile açıklanacaktır.
Bizi Takip Edin

Share

28.7.19

0
CAN Gözleme ve Kahvaltı (Manisa-Balıkesir Karayolu)CAN GÖZLEME - KAHVALTI - YEMEK ve DİNLENME MEKANI 

Manisa - Balıkesir arası karayolu üzerinde, Akhisar çıkışından sonra 27 nci Km. de bulunan Kırkağaç İlçesine bağlı Gelembe Mahallesi merkezi karayol sağında bir doğa harikası ve cennet köşesi.


İki gün önce 2019 yılının 26 Temmuz günü İzmir dönüşünde çay - kahve içmek ve dinlenmek üzere tesadüfen mola verdiğimiz bir mekan Can Kahvaltı Salon ve Bahçesi.


İyiki uğramışız dedirten sıcak kanlı aile personeli , yemyeşil  ağaç ve çayırları ile harika doğası , Haiti  Adalarına has otsu bitkilerden yapılmış tek masalı kamelyaları ;


Ve hiç unutamıyacağım kendi ürünleri nefis ayran eşliğinde  çökelekli gözlemesi , bir gözlemenin yufkası bu kadarmı ince açılır ve dağılmadan mükemmel garnitürleri ile birlikte, beş yıldızlı hotel restoranlarını aratmayacak şekilde nazik , saygılı vede titizlikle misafirlere sunumu.

    Özel Türk Kahvesini içemedik ama ayran ve çay kahveyi aratmadı doğrusu    

Velhasıl herşey dört dörtlük bu dinlenme mekanında, kusur aramak , çok pahalı demek sadece , dünyada ve ülkemizde turizm ve ulaşım alanlarında hizmet veren tesislerdeki menü fiatlarını görmemek yada merak edip öğrenmemenin ortaya çıkardığı cehaletin ifadesidir.

    Dinlendiğimiz kamelyadan Gelenbe Mahallesine bakış, otomuzda tabloda yerini aldı.

Bu tür eleştiriyi kendilerine görev saymış olan dostlarımıza önerimiz odurki , çok ucuz ve keselerine uygun menü seçmek isterlerse ozaman , ne turizm beldelerinde nede ulaşım sahalarında yiyecek ,içecek aramasınlar,


En basit yolu , gitsinler bir yerleşim merkezine , hemen hemen her yerde bulunan güzel bir halk lokantasına veya esnaf aş evine keselerine göre temiz ve lezzetli menülerden seçerek açlık ihtiyaçlarını gidersinler.


Ancak ne varki doğanın insanlar için sunduğu bu ve buna benzer birçok dinlenme tesislerinin geleceği hiç de parlak görünmemekte, özelliklede yeşilliğin eksik olmadığı Marmara ve Ege Bölgelerinde.


Bunun başlıca nedeni ise tüm yurtta olduğu gibi medeniyetin ve gelişmişliğin getirisi olan oto yol yapımının hızla yaygınlaşması.


Bilindiği gibi İzmir - İstanbul oto yolunun bir bölümü tamamlanmış, geri kalanı da yakın zamanda tamamlanacak durumda.


Oto yolun hangi tarihte biteceği ve tamamının ne zaman ulaşıma açılacağı henüz bilinmemekle birlikte, açıldığı günden itibaren, karayol ulaşımına bağlı bu güzel doğa harikası dinlenme tesislerinin teker teker kapanma yada yerel halka hizmet sunması acı ama bir gerçek.


Çünkü doğanın cömertçe sunduğu böyle güzellikler, oto yol güzergahlarında ne yazıkki açılamıyor, daha doğrusu açılması mümkün olmuyor.


Oto yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri belirli kurallar ve anlaşmalar çerçevesi içinde , doğası elverişli olsun olmasın belirtilen kilometrelerde, çok büyük sermayelerle inşa edilmekte.


Bundan böyle karayolu ulaşımında böyle doğa harikası cennet köşelerini görmemiz çok çok zor olacak gibi, bırakın oto yollarını, sıradan iller arası duble yollarda da doğal tesislerin kullanımı  mümkün görünmüyor.


Artık yollarda seyir halinde iken , bir ağaç yada yeşillik gördüğümüzde , duralımda birer bardak çayımızı yudumlayalım arzuları mazide anı olarak kalacak.


Kapitalizm eşliğinde yükselen medeniyet değerlerinin vahşi yönünü ifade eden "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" deyimini sanırım bu güzelliklerin yok olmasında da kullanabileceğiz.


Onun için diyoruzki, gelin böyle tabiat harikası dinlenme tesislerini fırsat varken es geçmeyin, rastladığınızda, en azından bir yarım saat zaman ayırın ve gelecekte hayali dahi mümkün olamayacak güzeliklerin tadını çıkarın.

Bizi Takip Edin

Share

23.6.19

0
Tek ayak duruşu ile Yaş tesbitiTEK AYAK ÜSTÜNDE DURUŞ İLE İNSANLARIN YAŞ TESBİTİ 

Bilindiği gibi doğadaki canlı veya cansız tüm varlıkların yaş tesbiti yani varoluşundan günümüze kadar geçen süre yıl olarak çeşitli metodlar ile yapılabiliyor.


Bunlardan biriside nüfus kayıtlarına göre kronolojik yaşları belli olan insanların, biyolojik veya işlevsel yaşlarının tesbiti konusudur ve bu tesbitin yapılması için uygulanan metodlardır

Günümüz dünyasında biyolojik veya işlevsel yaş tesbitinde bir çok metod kullanılmaktadır :

Bunların en önemlisi ve bilineni evrensel bir metod olarak da kabul edilmiş ve tıp dalında da güvenirliliği kanıtlanmış olan "Kemik testi" metodu, bunu takip eden ikinci sıradaki metod ise, henüz evrenselliği kabul edilmemesine rağmen ön çalışmaları bir İsveç'li doktor tarafından sürdürülen "Ayak Radyo Grafisi" metodudur.


Bunların dışında biyolojik, işlevsel veya fonksiyonel yaş tesbiti için, evrensel olarak kabul edilmiş bir ölçüt olmamasına rağmen tıp dalındaki uzmanlar tarafından, ölçülebilen birkaç tahmini biyolojik veya yaşlanma belirteçleri belirlenmiştir 

Bunlar arasında :
Sitatik denge - Tepki süresi - Görsellik - Cilt elastikiyeti - Kas kuvveti - Egzersiz toleransı - Görme ve İşitme - Kan basıncı - Hayati kapasite (Akciğer fonksiyonu) - Kalp büyüklüğü ve DHEA - Glukoz - Lipitler gibi labaratuvar testleri bulunmakta.


Biz bu sayfamızda , ABD / Kaliforniya'da faaliyet gösteren ve yaşlanmaya karşı ilaç, gıda üretimi yaparken, ayrıca adım adım yaşlanma karşıtı ile iyi sağlık ve gençleştirme kür programları düzenleyen, " Whitaker Weliness Institute " adlı tıp kliniğinin sahibi Dr. Julian Whitaker'in anlatımıyle, herkesin rahatlıkla uygulayabileceği Denge metodu ile doğum yada nüfus kayıt yaşı ne olursa olsun, yaklaşık olarak gerçek olan tahmini yaşamsal yaş tesbitini anlatmaya çalışacağız.

Statik Denge yani dengede kalabilme zaman süresi ile tesbit :

Statik denge testi, ayakta dururken, dik duruşun sürdürüldüğü sürecin uzunluğu veya kısalığı duygusal, sinirsel ve motor sistemler arasındaki karmaşık etkileşimdeki yaşa bağlı değişikliklerin kişinin dengesini bozup bozmayacağının tesbitidir.

Test şöyle tarif edilmekte Dr.Julian tarafından :

1. Sert ve oldukça düz bir zeminde, yalınayak, topuksuz yada alçak topuklu ayakkabılarla durun,
2. Gözlerinizi kapatın, solaksanız sol, değilseniz sağ ayağınızı dizinizi bükerek, yaklaşık 6 İnç (18 cm) kaldırın.
3. Dengenizin bozulmaması için hiç kıpırdamayın ve bir arkadaşınızı, kronometre ile zamanı ölçmesi ve düşmenize karşı sizi koruması için yanınızda bulundurun.
4. Aynı hareketi toplam 3 defa tekrar edin.
5. Toplam kaç saniye durulmuş ise üçe bölerek ortalamasını alın :SONUÇ :
Ortalama puan 30 saniye ise : Yaş 20 ve üzeri,
Ortalama puan 25 saniye ise : Yaş 30 ve üzeri,
Ortalama puan 15 saniye ise : Yaş 40 ve üzeri,
Ortalama puan 10 saniye ise : Yaş 50 ve üzeri,
Ortalama puan 07 saniye ise : Yaş 60 ve üzeri,
Ortalama puan 05 saniye ise : Yaş 70 ve üzeri,


Hayde bakalım kalbim yarı yaşımı gösteriyor diyen, 50 likler, 60 lıklar, 70 likler gösterin kendinizi, Halep oradaysa arşın burada.

BENZER KONULAR :
Sağlık ve Biyoenerji taşları serisinden AKİK taşı.
Hastalık tedavilerinde alternatif arayışlar ve Biyoenerji
Hipotermi ile KANSER tedavisi (Sovyetler Birliğii)
Hipotermi ile Kanser tedavisinde DEVRİM. İnsan vücut ısısı 44 derecede. (Sovyetler birliği)

Bizi Takip Edin

Share

8.6.19

0
Çin de Moda DefileleriHIZLA GELİŞEN KOMÜNİST ÇİN de MODA DÜNYASI da GERİ KALMIYOR


Kim derdiki dünyanın en büyük sosyalist ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin, moda-magazin konusunda başkenti Pekin'i, Asya'nın hatta dünyanın moda kenti haline getireceğini, toprakta, ticarette ve sanayide özel kuruluşlara ağırlık vereceğini, dünya serbest pazar ekonomi sine uygun olarak Dünya Ticaret  Örgütüne üye olacağını ve dış sermayeye kapılarını açacağını kimseler demezdi, diyemezdi ama burası Çin, ne zaman ne yapacağına kimsenin aklının ermiyeceği bir ülke.


Öyle bir ülke ki dünyanın dev ticaret ve sanayi ağababası ABD ni ticaret ve sanayi dalında zora sokacak duruma gelmiş ve o dev ülkeyi yeni yeni engelleme kararları almaya zorlamış.


Son yıllarda dünyanın en fazla dış yatırımı alan Çin, uyguladığı hızlı üretim ve düşük işçilik ücreti birlikteliği ile ürettiği özellikle tüketim dalındaki sanayi malları, başta Asya ülkeleri olmak üzere, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ile tüm az gelişmiş ülkelerin pazar paylarının maksimum çizgisinde yer almış, buda yetmemiş olacakki, gelişmiş ülkeler kategorisindeki başta ABD ve Kanada olmak üzere Avrupa Kıtasındaki hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerin sanayi ara giri mallarında ise söz sahibi olmuştur.


Sanayi dalında dünyaya meydan okuyan Çin'de sosyal yaşam, kültürel değişim ve gelişimde yerinde saymamış, sosyalist bir yönetime sahip olmasına rağmen aynı batılı insanlar gibi, yaşam tarzında, tüketimde, giyim ve eğlence sektörlerinde de aynı hızlı gelişme gerçekleşmiştir.


Bu bağlamda Çin'in en gelişmiş kentlerinden birisi olan Başkent Pekin'in, ülkenin moda merkezi olmasının yanında aynı zamanda Asya Kıtası'nında moda merkezi konumundadır.
Fransa'nın Başkenti Paris, nasıl Avrupa'da moda merkezi olarak lanse ediliyorsa, Pekin'de Asya'nın moda merkezi olarak gösterilir.


Hemen hemen tüm Asya ülkelerinin moda tasarımcıları, tasarımlarını kendi moda mekanlarında sergiledikten sonra dünyaya açılmak istediklerinde gidecekleri ilk yer Pekin olmakta.


Pekin sadece Asya'nın moda merkezi değil, başta gelişmiş Avrupa ve Amerika ülkeleri olmak üzere hemen hemen tüm ülke moda kuruluşlarının uğrak yeri durumundadır.


Pekin kendi modacı ve mankenlerini diğer ülkelere göndererek defileler düzenlediği gibi, diğer ülkelerin modacılarınada kendi podyumlarında defile yaptırmak için davet eder. 


Çin'de belirlenmiş podyumlarda klasik defilelerle yapılan moda gösterilerinden başka çok ilginç ve
oldukçada etkili bir moda gösterisi sokaklarda, caddelerde yani kamuya açık olan tüm alanlarda, mankenlerin, sıradan insaların normal yaşamları sürdürdüğü gibi "Moda Sokak Gösterileri" adı altında yapılmakta.


Bu tür moda gösterilerinde mankenler, yolda yürüyen, alışveriş yapan, metroya binen, parklarda dolaşan bir veya ikili, karı koca, yada sevgili  gibi, hiç ama hiç manken veya model olduklarını sezdirmeden görevlerini sürdürür.


Şüphe çekmeleri hemen hemen mümkün değildir, görenler onları sadece sıradan insanlar zanneder, taki cesur giyimleri dikkat çekinceye yada tanıdık bir manken olduğu ortaya çıkıncaya kadar


Sokak Gösterileri adı altındaki moda tasarımlarının sergilenmesi Çin'de, ileride başka bölgelerede yayılması muhtemel olsada günümüzde yoğunluk olarak "Liaoning Eyaleti"nde yapılmakta, modeller gizli kameralarla kameraya alınmakta, sonrada çekilen videolar "weibo.com" ve benzeri Çin Sosyal İletişim Sitelerinde, gösteriyi yapan "Moda Blok Yazarları"nca yayınlanmaktadır.Bilindiği gibi başta ABD menşeli FaceBoox, Twitter ve benzeri popüler batı siteleri Çin'de güvenlik duvarına takıldığından, kendilerine has sosyal iletişim siteleri üstlenir sosyal iletişim bağlarını.


Bunlardan biriside Twitter'in bir benzeri olan "weibo.com (m.weibo.cn)" setisidir ve genelde moda konusunda Liaoning Eyaleti'ndeki sokak gösterilerini organize eden blok yazarları bu sitenin faal üyesidir.


Biz Çin'de uygulanan, sokakta moda gösterileri hakkındaki sayfamızda bu işi organize edenlerden sadece "Meuti" ile "Sıcak Güzellik" adlı blog yazarlarının sokak gösterilerindeki mankenleri ve giysilerini gösterir resim ve videoların bir bölümünü yayınlıyacağız
Cesur pozlarıyle Çin Liaoning Eyaleti'nin mankenlerini ve giysilerini beğeneceğiniz umuduyla.

Meitu Moda Sokak Gösterileri için.. TIKLAYIN.
Sıcak Güzellik Moda Sokak Gösterileri için.. TIKLAYIN.

Bizi Takip Edin

Share

Sudoku

HER GÜN YENİ BİR SUDOKU BULMACA
Powered by SudokuKingdom.com
NASIL OYNANIR :
Rakamları Yerleştirme :
1- Fare imleci istenen RAKAM üzerine getirilir ve TIK. Önceden yüklenen rakamlar içinde tıklanan rakam kaç tane varsa kırmızı çerçeve içinde belirir.
2- Seçilen rakam Fare ile istenen boş kareye getirilir ve TIK.
3- Silmek için Fare İmleci (X) üzerine getirilir ve TIK.
4- Fare ile silinecek rakam üzerine gelinir ve TIK.
Kurallar :
1- Aynı Blok.içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
2- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.
3- Aynı Satır içinde 1 den 9 a kadar tüm rakamlar yer alır. (Toplam:45) 2 Aynı rakam yer almaz.

FİLM-SLAYT-MÜZİK-KLİP

VİDEOLAR - Çeşitli

VİDEOLAR (Sevimli Hayvanlar)

TARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

REKLAMLAR

Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
PERA BULVARI 28.6.2020