.

.
Bumerang - Yazarkafe


YASAK SİTELER

1.10.16

0
Osmanlı Padişahları GEN HaritasıOSMANLI PADİŞAHLARININ GEN HARİTASI

Genç Osmanlılar için çok güzel bir tablo hazırladık. Ecdadımız dedikleri Osmanlı Hanedanı'nda Osmanlı Devletine hükmetmiş 36 padişahı Osman Bey'den başlıyarak son padişah Vahdettin'e kadar, hepsinin ayrı ayrı babası-annesi-eşi ve kendilerinin kökenleri, kayıtlardan alınan bilgiler eşliğinde orantısal olarak açıklanmış, açıklanamayanlar ise (?) işareti ile belirtilmiştir.


Soru işareti bulunanların orantısal köken hesabı ise siz sevgili izleyicilerimize bırakılmıştır, meraklı olan izleyicilerimiz hangi padişahın ne kadar oranda Türk olduğunu yada olmadığını rahatlıkla hesap edebilecekler.

Bilindiği gibi geçmişte, insanların özel yapısal özelliği, bilimsel olarak kanıtlanmış olmasada babadan çocuğa geçer şeklinde kabul görmüştü.
Bu nedenle de Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey, Türk olduğu için, sonradan gelen tüm padişahların da Türk olduğu. halk tabiriyle yüzde yüz Türk kanı taşıdığı ve Türk Oğlu Türk oldukları yazılırdı, ifade edilirdi.


Ancak 1953 yılında canlının yapısal özelliğini esas alan DNA bilimi kesin olarak kabul edilince, insanların kalıtsal özellikleri babadan çocuğa geçer tezide kökten yok olurken, esas kalıtsal özelliğin anne ve babadan ortak olarak geçtiği kanıtlanmış oldu.
Bu gerçek ortaya çıkınca da Osmanlı Hanedanının ne kadar Türk olup olmadığı tartışması ortaya çıktı.

Aksine bir kayıt bulamadığımız için Osmanlının atası sayılan Ertuğrul Gazi'yi , mevcut kayıtlarda anne ve babası Türk olarak belirtildiği için kendisini TÜRK %100 olarak gösterdik.

Aynı şekilde İlk Padişah Osman Bey ile ikinci Padişah Orhan Gazi %100 Türk olarak gösterilmiş,
üçüncü Padişah Murad Hüdavendigar ve sonrası tüm padişahların anneleri değişik kökenden geldikleri için köken yüzdeleri (?) işareti ile belirlenmiştir.

Osmanlı Padişahlarının Atası 
Ertuğrul Gazi

Baba  : Gündüz Alp    % 100 TÜRK   (Oğuz/Kayı Boyu'ndan)
Anne  : Hayme Ana    % 100 TÜRK   (Oğuz/Kayı Boyundan / Haymana)
Kendi : ...................    % 100 TÜRK
Eşi    : Hayme Hatun  % 100 TÜRK 
Oğlu : Osman Gazi .   % 100 TÜRK  (Osmanlı'nin ilk padişahı)
Kameriye Sultan-Melhun Hatun-Halime Hatun. I nci Osman Annesi)


PADİŞAHLAR
Babası-Kökeni
         (%)
Annesi-Kökeni
         (%)
Kendi Kökeni         (%) 
Eşi-Kökeni
       (%)
 1
Osman Gazi
(I.Osman)


Ertuğrul Gazi
Türk (%100)  

Hayme Hatun
Türk (%100)  


Türk (%100)

Malhun Hatun
Türk (%100)   
(Mala Hatun)
Orhan Gazi Annesi
 2
Orhan Gazi


Osman Gazi
Türk (%100)

Malhun Hatun
Türk (%100)


Türk (%100)

Nilüfer Hatun
Yunan (%100)
(Holofira)
I.Murad Annesi
 3
Murad Hüdavendigar
(I. Murad)


Orhan Gazi
Türk (%100)

Nilüfer Hatun
Yunan(%100)


Türk (%50)

Gülçiçek Hatun
Yunan (%100)
(Maria)
Yıldırım Beyazid
Annesi
 4
Yıldırım Beyazid
(I. Beyazid)


Murad Hüdavendigar
Türk (%50)

Gülçiçek Hatun

Yunan(%100)Türk(% ?)

Devlet Şah Hatun

Türk (%100)
I.Mehmed Annesi
 5
Çelebi Mehmed
(I. Mehmed)


Yıldırım Beyazid
Türk (% ?  )

D.Şah Hatun
Türk (%100)


Türk(% ? )

Emine Hatun
Türk (%100)
II.Murad Annesi
 6
II. Murad


Çelebi Mehmed
Türk (% ?)

Emine Hatun
Türk (%100)


Türk(% ? )

Hüma Hatun
Türk(%100)
F.Sultan Mehmed
Annesi
 7
Fatih Sultan Mehmed
(II. Mehmed)


II. Murad
Türk (% ? )

Hüma Hatun
Türk (%100)


Türk(% ? )
Sitti Mükrime
Hatun
Türk (%100)
II.Beyazid Annesi
 8
II. Beyazid


F.Sultan Mehmed
Türk (% ? )

Mükrime Hatun
Türk (%100)


Türk(% ? )

Gülbahar Hatun
Türk (%100)
Yavuz.S.Selim
Annesi
 9
Yavuz Sultan Selim
(I. Selim)


II.Beyazid
Türk (% ? )

Gülbahar Hatun
Türk (%100)


Türk(% ? )

Ayşe Hafsa Sultan
Türk (%100)
(Kırım)
Kanuni Sultan
Süleyman Annesi

 10
K.Sultan Süleyman
(I. Süleyman)


Yavuz S.Selim
Türk (% ? )

Ayşe H.Sultan
Türk (%100)


Türk(% ? )

Hürrem Sultan
Ukrayna(%100)
(Lisowska)
II.Selim Annesi

 11
II. Selim

K.Sultan Süleyman
Türk (% ? )

Hürrem Sultan
Ukrayna(%100)


Türk(% ? )
Atife Nurbanu
Valide Sultan
İtalyan (%100)
(Rachel Olivia)
III.Murad Annesi

 12
III. MuradII.Selim
Türk (% ? )

Atife Nurbanu
İtalyan (%100)


Türk(% ? )

Safiye Sultan
Arnavut (%100)
III.Mehmed Annesi
 13
III. Mehmed


II. Selim
Türk (% ? )

Safiye Sultan
Arnavut(%100)


Türk(% ? )

Handan Sultan
Yunan (%100)
I. Ahmed ile
I. Mustafa'nın
Annesi
 14
I. Ahmet


III. Mehmed
Türk (% ? )

Handan Sultan
Yunan (%100)


Türk(% ? )
1. Mahfiruz
Hatice Sultan
Çerkez (%100)
Genç Osman
Annesi.
2. Kösem Sultan
Yunan (%100)
IV.Murad Annesi
I. İbrahim Annesi

 15
I.Mustafa


III. Mehmed
Türk (% ? )

Handan Sultan
Yunan (%100)


Türk(% ? )

Eşi-Çocukları
Yok.

16 
II. Osman


I. Ahmed
Türk (% ? )
M.Hatice Sultan
Çerkez (%100)


Türk(% ? )

Ayşe
Türk (%100)
 17
IV. Murad


I. Ahmed
Türk (% ? )

Kösem Sultan
Yunan (%100)


Türk(% ? )

Ayşe Hatun
Çerkez(%100)
 18
I. İbrahim(Deli
İbrahim)


I. Ahmed
Türk (% ?)

Kösem Sultan
Yunan (%100)


Türk(% ?)
1.Turhan Hatice 
Sultan
Ruthen(%100)
IV.Mehmed Anne
2.Saliha Dilaşub
Sultan (Katerina)
Sırp (%100)
II.Süleyman An.
3.Muazzez Hatun
Abhaz (%100)
2.Ahmed Annesi

 19
IV. Mehmed

I. İbrahim(Deli İbrahim)
Türk (% ? )
Turhan Hadice
Sultan
Ruthen (%100)


Türk(% ?)

Gülnuş Sultan
Yunan '%100)
(Evmania)
II.  Mustafa
III. Ahmet Annesi
 20
II. Süleyman

I.İbrahim(Deli İbrahim)
Türk (% ? )
Saliha Dilaşub
Sultan
Sırp (%100)Türk(% ? )

Hatice Hatun
 21
II. Ahmet

I.İbrahim(Deli İbrahim.)
Türk (% ? )

Muazzez Hatun
Abhaz (%100)


Türk(% ? )

Rabia Kadın
Rum (%100)
 22
II: Mustafa


IV. Mehmed
Türk (% ? )

Gülnuş Sultan
Yunan (%100)


Türk(% ? )
1.Saliha Sabkati
Sultan
Yunan '%100)
(Alexandra)
I.Mahmud Annesi

2.Şehsuvar Valide
Sultan
Sırp (%100)
(Marija)
III.Osman Annesi
 23
III. Ahmet


IV. Mehmed
Türk (% ? )

Gülnuş Sultan
Yunan (%100)


Türk(% ? )
1.Emine Mihrişah Sultan
Fransız(%100)
(Jeanette)
III.Mustafa Annesi
2. Rabia Şermi Kadın
Yunan (%100)
(İda)
I.Abdulhamid Annesi

 24
I. Mahmut


II. Mustafa
Türk (% ? )

Saliha Sabkati
Sultan
Yunan (%100)Türk(% ?)

Hatice Rami Kadın
 25
III. Osman


II. Mustafa
Türk (% ? )
Şehsuvar Valide
Sultan
Sırp (%100)


Türk(% ? )

Ferhunde Kadın
 26
III. Mustafa


III. Ahmet
Türk (% ? )
Emine M.Sultan
Fransız (%100)


Türk(% ? )

Mihrişah Sultan
Gürcistan(%100)
III.Selim Annesi
 27
I. Abdülhamid


III. Ahmet
Türk (% ? )

Rabia Ş.Kadın
Yunan (%100)


Türk(% ? )
1.Ayşe Seniyeperver
Bulgar (%100)
(Sonja)
IV.Mustafa Manevi Annesi

2.Nakşidil Sultan
Fransız (%100)
II. Mahmud Annesi

3.Nükhed - Seda
İkbal Hanım
Çerkez (%100)
IV.Mustafa Annesi

 28
III. Selim


III. Ahmet
Türk (% ? )

Mihrişah Sultan
Gürcü (%100)


Türk(% ? )

Nefizar Kadın
 29
IV. Mustafa


I.Abdulhamid
Türk (% ? )

Nukhed - Seda
Çerkez (%100)


Türk(% ? )

Şevrinur Kadın

 30
II. Mahmut


I.Abdulhamid
Türk (% ? )

Nakşidil Sultan
Fransız (%100)


Türk(% ? )
1. Bezmialem Valide Sultan
(Ahbazca (%100)
I. Abdulmecid Annesi

2. Pertevniyal Sultan
Çerkez (%100)
Abdülaziz Annesi
 31
I. Abdülmecid


II. Mahmut
Türk (% ? )
Bezmialem  Sultan
Ahbazca(%100)


Türk(% ? )

1. Şevkefza Sultan
Ahbazca(%100)
V. Murad Annesi

2.Tirimüjgan Kadın
Çerkez (%100)
II.Abdülhamid Annesi

3.Gülcemal Kadın
Boşnak (%100)
V. Mehmed Annesi

4. Gülüstü Kadın
Çerkez (%100) Ubıh
VI. Mehmed Annesi

 32
Abdülaziz


II. Mahmud
Türk (% ? )
Pernevniyal Sultan
Çerkez(%100)


Türk(% ? )

Dürrünev Kadın
 33
V. Murad


I. Abdülmecid
Türk (% ? )

Şevkefza Sultan
Ahbazca(%100)


Türk% ? )

Eleru Kadın
 34
II. Abdülhamit


I. Abdülmecid
Türk (% ? )
Tirimüjgan Kadın
Çerkez (%100)


Türk(% ? )

Safinaz Kadın
 35
V. Mehmed (Reşad)


I. Abdülmecid
Türk (% ? )
Gülcemal Kadın
Boşnak (%100)


Türk(% ? )

Kamures Kadın
 36
VI. Mehmed
(Vahidettin)


I. Abdülmecid
Türk (% ? )

Gülüstü Kadın
Çerkez (%100)


Türk(% ? )

Müveddet Kadın


BENZER KONULAR :
Osmanlı Padişahları, Eşleri ve Çocukları
Osmanlı Sadrazamları (Kuruluş Dönemi)
Osmanlı Sadrazamları (Yükseliş Dönemi)

Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok :

Yorum GönderBUNLARDA DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİRTARİHTE BUGÜN-Hürriyet Kafe


Tarihte Bugün v.8.0
************************************

FOREX
Green Card çekilişine katılarak siz de ABD de yaşama ve çalışma imkanına kavuşabilirsiniz! ABD......
ADİL IŞIK
DS (03.08.2020)
PERA BULVARI 28.6.2020
SOOBE 27.9.2023